Salaa vanhemmilta-lakiesityksen vastustaminen

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Salaa vanhemmilta-lakiesityksen vastustaminen.

Jyrki Kuoppala
Espoo

#1 Lausuntojakin voi antaa

02.11.2009 10:32

Koska asia on lausuntokierroksella (määräaika 15.11.), yksi luonteva
keino vaikuttaa asiaan on antaa asiasta oma lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lausuntokierroksia järjestetetään nimenomaan, jotta asiasta voi
ilmaista näkemyksensä. Joiltakin tahoilta yleensä pyydetään lausunnot, mutta muutkin yleensä huomioidaan.

Olisi hyvä, että sosiaali- ja terveysministeriö,
jossa ehdotus lakimuutokseksi on laadittu, saisi
taustajoukkoineen suoraan asiasta palautetta kansalaisilta.
Tällaisia lakiehdotuksia valmistelevat virkamiehet taustatahoineen
ilmeisesti tarvitsisivat enemmän tuntumaa siihenkin, miten kansalaiset
tällaisiin asioihin suhtautuvat.

Lausunnon tulee tietenkin olla asiallinen, muussa tapauksessa siitä on asian kannalta vain haittaa. On varmaan hyvä perustella lausuntoa omilla näkemyksillä. Tietoja ihmisoikeus- ym. periaatteista joita asiaan liittyy, löytyy verkosta lakiehdotusta koskevista blogikirjoituksista ja keskusteluista, joita löytyy esim. hakukoneella hakusanoilla

tutkimus salaa vanhemmilta

ja

lääketieteellisiin tutkimuksiin vanhempien

Alla teksti jossa on hiukan lakiehdotusta koskevaa lisätietoa ja taustaa.


---------------
Tekstiä saa jakaa eteenpäin

Nyt on pyrkimystä viedä suomalaista yhteiskuntaa todella kummalliseen suuntaan, ja asiasta kannattaisi antaa palautetta lakimuutoksen valmistelijoille ja tulevaa eduskuntakäsittelyä varten päättäjille.

On vireillä lääketieteellisiin tutkimuksiin vaikuttava lakiehdotus. Ehdotus on nyt lausuntokierroksella joka päättyy 15.11.2009 - joiltakin tahoilta on pyydetty ehdotukseen lausunnot, mutta käytäntönä on, että muutkin voivat lausuntoja antaa ja ne käsitellään, myös esim. yksityisten kansalaisten antamat lausunnot. Valmistelun tässä vaiheessa lienee oikein hyvä aika vaikuttaa lakiehdotukseen.

Ehdotuksen sisältönä on mm., että vanhempien suostumusta lasten ottamiseen mukaan lääketieteelliseen tutkimukseen ei enää tarvittaisi, mikäli lapsi katsotaan riittävän kykeneväksi antamaan itse suostumuksensa. EU-direktiivin mukaan kaikkien alaikäisten vanhemmilta tulee olla suostumus. Suomessa oikeusasiamiehen toimistosta on kahdesti annettu moitteet Kansanterveyslaitokselle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) siitä, että tutkimuksiin ei ole pyydetty molempien vanhempien suostumusta lasten ottamiseksi tutkimukseen kuten laki oikeusasiamiehen mukaan edellyttäisi, vaan vain toisen. Mikäli ehdotettu lakimuutos toteutuu, suostumusta ei tarvitsisi pyytää enää edes yhdeltä vanhemmalta, jos tutkimuksen toteuttajat katsovat lapsen riittävän kypsäksi antamaan suostumuksensa itse. Nykylain mukaan 15-vuotias voi tietyin edellytyksin antaa oman suostumuksensa, mutta vanhemmille täytyy kertoa osallistumisesta. Tällä hetkellä alaikäiseltä täytyy myös olla vanhempien suostumuksen _lisäksi_ oma kirjallinen suostumus, jos alaikäinen kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Tämäkin pykälä ehdotetaan poistettavaksi. Myös vakavista haitoista ilmoittamista koskeva
lainkohta poistettaisiin, enää ei vakavista haitoista tarvitsisi ilmoittaa tutkimuksen eettisyttä tarkastelevalle eettiselle toimikunnalle.

Lakiehdotuksessa ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan poistettavaksi, jolloin lapset ilman ikärajaa voisivat olla koehenkilöinä lääketieteellisessä tutkimuksessa ilman, että vanhemmille kerrotaan asiasta. Lakiehdotukseen liittyy myös kohta, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta tehtäisiin taho, joka päättää siitä, milloin annetaan kansalaisten terveystietoja lääketieteellisiin tutkimuksiin.

Esim. 12-vuotiaat katsotaan Suomessa kykeneviksi päättämään hoidostaan mm. raskauden ehkäisyn suhteen. Julkisuudessa on esitetty näkemyksiä, että lääketieteellisten tutkimusten suhteen pitäisi noudattaa samaa menettelyä, nykyään siis on tuo 15 vuoden suojaikäraja. Tulisi toimia EU-direktiivin mukaan ja vanhemmat ratkaisivat alaikäisen eli alle 18-vuotiaan osalta. Kokeellisen lääkkeen käyttöön ja lääketieteellisiin tutkimuksiin kuitenkin liittyy aika erilaisia kysymyksiä kuin normaalista hoidosta päättämiseen.

Tällä hetkellä potilastietojen luovutuksesta päättävänä viranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysministeriö. Asiassa on myös kilpailunäköhtia. Omien julkaisujensa mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kilpailee markkinoille toisten toimijoiden kanssa tutkimusten toteuttamisesta. Lakiehdotus johtaisi toteutuessaan varsin erikoisiin tilanteisiin - esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tampereen yliopisto voisivat olla kilpailijoina jonkin lääkeyhtiön lukuun tehtävän rokotetutkimuksen toteuttamisessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päättäisi, annetaanko kansalaisten potilastiedot Tampereen yliopiston käyttöön eli käytännössä varsin ratkaisevasti vaikuttaisi Tampereen yliopiston edellytyksiin tehdä rokotetutkimusta.

Lakimuutoksen tiedot löytyvät hankerekisteristä. Määräaika lausunnoille on 15.11.2009, mutta hiukan myöhästyneetkin lausunnot yleensä huomioidaan. Myös itse ehdotus on verkossa. Lausunnon oikea osoite on Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo, kirjaamo.stm@stm.fi tai paperipostilla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

Tiedot Valtioneuvoston hankerekisterissä:

http://www.hare.vn.fi/mHankkeenTilannetietojenSelailu.asp?h_iID=15718&tVNo=3&sTyp=Selaus

Ehdotus hallituksen esitykseksi:

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42736&name=DLFE-10181.pdf

-----------------------
Anette Isoaho
Adressin tekijä

#2 Addressien kirjoittajille tärkeää uutta tietoa!

02.11.2009 20:35

Kyseinen tiedotusväline, joka otti minuun yhteyttä viime viikolla, perui jutun tekemisen, joka on hyvin valitettavaa. Syyksi sanottiin, että tietoa asiasta oli levitetty liikaa etukäteen, mm. mielipidekirjoitukseni tämän päivän Iltasanomissa ja että muut tiedotusvälineet varmasti tekevät juttuja jo ennen heitä.

Kaikki tiedotusvälineet saivat massapostauksen viime viikolla yhtä aikaa ja ainoastaan kyseinen tiedotusväline otti yhteyttä, tämän asian informoiminen ei auttanut asiaa. Mielipidekirjoitukseni on julkaistu Iltasanomissa sekä Keski-Suomalaisessa (ehkä jossain muualla, mistä en vielä ole tietoinen). Netissä olen niin aktiivinen kuin osaan. Samoin Jyrki Kuoppala on ollut aktiivinen toisitamme alkuunsa tietämättä.

Nyt en voi sanoa enää, että addressi saa julkisuutta ainakaan varmasti. Mutta, kun addressi on täynnä ennen marraskuun 15. päivää, teen kirjelmän STM:öön ja liitän addressin nimet tuohon mukaan. Lisäksi aion informoida kansanedustajia minun ja addressin kirjoittajien mielipiteestä ja vaatia lakiesityksen hylkäämistä lasten osalta, niin että se pysyy nykyisellään.

Pyydän edelleen jakakaa tämän addressin osoitetta kaikille ja pyytäkää heitä edelleen tekemään samoin. Harvassa ovat he, jotka eivät tätä haluaisi allekirjoittaa.

Mirjaleena Isoaho (Lempäälä, kirjoittaja on lapseni nimi joskus addresseihin liittymisen historiasta, pitää jotenkin se korjata)

P.S.Tämä lakiehdotus on käytännössä psykologinen pommi koteihimme ja perheisiin.
Kira Salo
Alajärvi

#3 vihdoin ja viimein

10.11.2009 09:30

No niin nyt vihdoin ja viimein on alkanut lehdistöäkin kiinnostamaan
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2009111010572892_uu.shtml
Anette Isoaho
Adressin tekijä

#4 Kuuntele YLEradiouutiset Päivän peili ke 11.11. klo 12

10.11.2009 19:21

Minua haastateltiin siis huomispäivän uutisiin.
Turun sanomat teki artikkelin aiheesta tänään: http://www.ts.fi/online/kotimaa/87190.html

He olivat saaneet jo vajaat kaksi viikkoa aiemmin kannanottoni asiaan, joka lähetettiin kaikkiin suomalaisiin tiedotusvälineisiin. Tämän puoleeni kautta lähetetyn kannanoton julkaisi Keski-Suomalainen sekä Iltasanomat mielipideosastolla. Yksi ajankohtaisohjelma otti yhteyttä, mutta perui viime tipassa haastattelun.

Nyt Turun Sanomien perusteella YLEn aamun radiouutisissa sekä Iltalehdessä oli siitä juttu. Huomenna on lyhyt haastatteluni YLEradiossa Päivän peilissä klo 12, mikäli jokin isompi uutinen ei kiilaa ohi. Suosittelen kuuntelemaan uutisen, koska se sisältää laajemmin tietoa kuin adressi.

Kiitos paljon allekirjoittaneille! Teen huomenna kirjelmän, jonka torstaina lähetän kirjattuna Sosiaali- ja terveysministeriöön. Harkitsen mahdollisesti uuden adressin tekemistä, jossa uusien keräämieni tietojen avulla valotan kyseisen lakiehdotuksen sekä vastaavien muiden yhteiskuntaamme alasajavien aihepiirien taustaa, joita nykyistä adressia tehdessäni voinut kuvitella olevan taustalla.

Mirjaleena Isoaho
Anette Isoaho
Adressin tekijä

#5 Eduskunnassa!

10.11.2009 21:34

Eduskunnassa esillä:
KK 922/2009 922/2009 vp - Ilkka Kantola /sd
Alaikäisten osallistuminen lääketieteelliseen tutkimukseen
Eduskunnan puhemiehelle
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan muutosta lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin ( 488/1999 488/1999 ). Hankkeen (STM089:00/2009) tavoitteena on laajentaa lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain soveltamisalaa ja uudistaa tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. Lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa on myös muutos, jonka nojalla alaikäisen on mahdollista osallistua lääketieteelliseen tutkimukseen huoltajiensa tietämättä.
Nykylaissa haavoittuvia ryhmiä, kuten alaikäisiä, suojataan tutkimukselta. Pääsääntönä on, että tutkimuksesta on oltava suoraa hyötyä tutkimukseen osallistuvalle tai erityistä hyötyä samaan ryhmään kuuluvien terveydelle. Jos tutkimukseen osallistuva on täyttänyt 15 vuotta ja on kykenevä ymmärtämään tutkimuksen merkityksen, tutkimuspotilaan kirjallinen suostumus riittää. Tällöin tutkittavan huoltajalle on kuitenkin ilmoitettava asiasta. Muussa tapauksessa alaikäinen saa osallistua tutkimukseen vain huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Suostumuksen tulee olla alaikäisen oletetun tahdon mukainen.
Tutkimuspotilaan aseman säätely perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle, joka kykenee näkemyksensä muodostamaan, oikeuden ilmaista kantansa vapaasti itseään koskevissa asioissa. Sopimuksen mukaan lapsen näkemys on huomioitava tämän iän ja kehitystason mukaisesti. Myös Suomen perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, joilla on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Vaikka lääketieteellisessä tutkimuksessa riskejä ja sivuvaikutuksia pyritään eliminoimaan, niitä ei voida täysin pois sulkea. Kun vanhemmat joka tapauksessa vastaavat alaikäisen lapsensa terveydestä, on kansainvälisistä sopimuksista huolimatta kestämätöntä, että lapsi voisi antaa itsenäisesti suostumuksen tutkimukseen osallistumiselle. Samoin on turvattava lapsen oikeus omasta tahdostaan olla osallistumatta tutkimukseen, vaikka huoltajat tähän luvan myöntäisivät.
Suomessa tehdään paljon tärkeää lääketieteellistä tutkimusta. Muutoshankkeen tavoite laajentaa lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain soveltamisalaa ja selkeyttää sen määräyksiä on kannatettava. On kuitenkin epävarmaa, edistääkö valmisteltu muutos lapsen oikeuksien toteutumista. Vaikka yksiselitteisen ikärajan asettaminen tutkimukseen suostumukselle on vaikeaa, myös lapsen ymmärryksen ja päätöksentekokyvyn arviointi on subjektiivisen arvioinnin varassa. Alaikäisten osallistumista lääketieteelliseen tutkimukseen huoltajien tietämättä ei tule sallia missään olosuhteissa.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo turvata alaikäisen lapsen vanhempien vastuun toteutumisen päätettäessä lapsen osallistumisesta lääketieteellisiin tutkimuksiin koehenkilönä?
Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2009
Ilkka Kantola /sd
`
(P.s.Olen saanut tämän tiedokseni, nyt tiedoksi teille.

Tämä lakialoiteasia on toivottavasti täysin puoluerajat rikkova. Toivon, että minua ei "syyllistettäisi" siitä, että olen Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja. Pidän erittäin tärkeänä, että kaikki sidonnaisuudet ilmoitetaan yleensäkin. Jos tai kun tutustutte allekirjoittaneeseen joskus tarkemmin, voitte vakuuttua, että haluan vaikuttaa nimenomaan yhteisen hyvän kehittymiseen maassamme.

Mirjaleena Isoaho)
Riku Tuominen
Turku

#6 FACEBOOK RYHMÄ

10.11.2009 23:08

Olen perustanut facebook ryhmän siinä toivossa että saataisiin tämä asia nopeasti monen kansalaisten tietoisuuteen.

Liittykää ryhmään ja ehdottakaan sitä muille facebookki kavereille.

http://www.facebook.com/group.php?gid=175071822946&v=wall&ref=nf

Myös on tärkeetä että asiasta puhutaan ja paljon eri Internet foorumeissa.
Aikaa kun ei ole paljon.

Terveisin: Riku Tuominen
Jaana Andersin
Kirkkonummi

#7 Toinenkin Facebook-ryhmä

11.11.2009 12:53

Tea Karjalainen
Helsinki

#8 Pommittaa voi

11.11.2009 18:20

myös lapsiasianvaltuutettua: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi

Siellä varmaan otetaan kantaa noin ympäripyöreään lakiesitykseen. Tai ainakin pitäisi, kun lasten turvallisuudesta on kyse.

Anette Isoaho
Adressin tekijä

#10

11.11.2009 21:04

Suomen Lääkärilehti:

Uusi laki heikentäisi vanhempien oikeuksia
Julkaistu 11.11.2009 10.33
STM esittää lausuntokierroksella olevassa lakiehdotuksessaan, että lasten osallistumisoikeutta lääketieteelliseen tutkimukseen laajennettaisiin. Lausuntoaikaa on jäljellä ylihuomiseen perjantaihin saakka.

Lakiehdotuksen mukaan lapset voisivat osallistua tutkimuksiin ilman huoltajan suostumusta ja jopa tämän tietämättä.

– Nykyistä 15 vuoden alarajaa oikeuteen antaa suostumus ilman vanhemman lupaa ei pidä alentaa päivälläkään, Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heino sanoo.

Hänen mukaansa se, mitä ikärajan alentaminen todellisuudessa merkitsisi varhaisnuorelle ja hänen perheelleen, on rajattu esityksestä ja sen perusteluista ulos.

– Lapsen itsemääräämisoikeuden korostaminen ja vanhemman aseman tarkentaminen kuulostavat hienoilta, mutta tosiasiassa vanhempien asemaa heikennetään. Lapsen osalta unohdetaan oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon, jota alaikäinen kehitystasonsa takia YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan tarvitsee.

Vanhempien suojeltava lasta

Kaltiala-Heino korostaa, että vanhempien tehtävä on suojella lasta.

– Jos heidät rajataan ulos lasta koskevien vaikeiden ja monimutkaisten asioiden – esimerkiksi geneettisen näytteen tai kokeellisen lääkityksen – päätöksenteosta, heidän mahdollisuutensa suojelemiseen ovat melko olemattomat.

Kaltiala-Heinon mielestä lapsen ei pitäisi voida olla minkään kajoavan tutkimuksen kohteena ilman vanhempien suostumusta.

– Epidemiologina hyväksyn, että lapsi ei saa liioin vastata kyselyihin ilman vanhempien suostumusta. Pidän alaikäisen suojelua tärkeämpänä kuin omia tutkimusintressejäni.

Lapsi ei ymmärrä riskejä

Kaltiala-Heino painottaa, että lapsi ei kykene ymmärtämään riskejä eikä todennäköisyyksiä.

– On naurettavaa ajatellakaan, että kukaan 12–14-vuotias voisi käsittää, mitä merkitsee vaikkapa geneettisen näytteen antaminen ja tiedon päätyminen rekistereihin, tai kehittelyssä olevan lääkkeen nauttiminen. Nyt odotetaan lapsen ottavan vastuun sellaisista päätöksistä, jotka ovat osalle aikuisiakin tosiasiassa liian vaikeita.

Kaltiala-Heinon mukaan ”koekaniiniksi” joutuminen voi vahingoittaa lapsen psyykkistä kehitystä etenkin, jos siitä tulee haittavaikutuksia ja aihetta katua jälkikäteen.

– Lapsi on siinä sitten todella yksin, kun vanhemmat on rajattu pois ja vastuu pitäisi kantaa. Vastuun kantajaksi näyttää jäävän alle 15-vuotias varhaisnuori.

Päätöksenteko on sattumanvaraista

Kaltiala-Heino toteaa, että alaikäisen kompetenssia päättää terveydenhoitoaan koskevista asioista ei ole kyetty missään pukemaan minkäänlaisten käytännöllisten kriteerien muotoon.

– Nykyäänkään lääkäreillä ei ole mitään muita keinoja kuin henkilökohtainen arvostelukyky sen päättämiseen, missä määrin joku alaikäinen on kypsä suostumaan hoitoon tai kieltäytymään siitä, tai kieltämään vanhempiensa tiedon saannin ja osallistumisen.

Kaltiala-Heinon mukaan päätöksenteko on intuitiivista, sattumanvaraista ja kulttuuristen arvojen ohjaamaa – mitään kunnollista ja käytännöllisesti hyödyllistä empiiristä tietoa ei ole käytettävissä.

– Ajattelun välys on todella suuri: jotkut argumentoivat, että 7-vuotiaan pitäisi saada kieltäytyä syövän hoidosta; toisaalta 17 vuoden 11 kuukauden ikäinen alaikäinen Suomessa ei saa kieltää mielenterveyslain mukaisen pakkohoitopäätöksen ilmoittamista biologiselle vanhemmalle, joka ei ole koskaan osallistunut lapsensa elämään.

– Tutkimuksessa on vielä se vaara, että lapsi tarkoitushakuisesti tulkitaan kompetentimmaksi kuin mitä hän on, jotta saataisiin dataa.

Nuoret pakotetaan itsenäisiksi liian varhain

Kaltiala-Heino näkee lapsen liiallisen itsemääräämisoikeuden vaikuttavan haitallisesti lapsen ja vanhempien suhteeseen.

– Lapselle luodaan sellainen maailma, jossa hän hallitsee vanhempiaan ja säätelee näiden tiedon saantia. Tämä heikentää vanhempien mahdollisuutta suojella lasta.

Kaltiala-Heino painottaa, että varhaisnuori tarvitsee vielä paljon vanhempien tukea ja huolenpitoa.

– Jos lapsi asetetaan vanhempien yläpuolelle päättäjänä liian aikaisin, hoivasuhteen mahdollisuus rikkoutuu. Ongelmien ilmetessä tuen saaminen vanhemmilta voi sitten olla vaikeaa.

Kaltiala-Heino kritisoi suomalaisen yhteiskunnan vimmaa kieltää nuorilta suojelu ja huolenpito. Hän näkee hallituksen esityksen osana tätä laajempaa ilmiötä.

– Liian aikaisiin itsenäisyyteen pakotettujen nuorten persoonallisuuden kehitys jää hauraaksi. Mielenterveyden ongelmia, juurettomuutta ja ihmissuhteissa ajelehtimista hoidetaan sitten kolmikymppisinäkin.

Laki hyödyttäisi vain kaupallista tutkimusta

Kaltiala-Heino kehottaa lainsäätäjiä miettimään, miltä heistä itsestään tuntuisi, jos he saisivat tietää 13-vuotiaan lapsensa syövän säännöllisesti kokeellista lääkitystä sairauteen, jonka olemassaolokin olisi ehkä heiltä salattu.

– Miten heidän luottamuksensa terveydenhuoltoon säilyisi? Kokisivatko he tulleensa vanhempina mitätöidyiksi? Millaiset voimat heillä silloin olisi suojella tätä lasta?

Kaltiala-Heinon mukaan lakiehdotus hyödyttäisi läpi mennessään ainoastaan kaupallista tutkimusta.

– Se saisi vapaammat kädet käyttää varhaisnuoria ja muutaman vuoden päästä varmaan pikkulapsiakin hyväkseen vanhempien häiritsemättä.

Sirpa Kulonen
Kuva: Pixmac
Anette Isoaho
Adressin tekijä

#11 Toimitan adressin 12.11.2009

12.11.2009 01:29

11.11.2009 klo 24 printtasin allekirjoitusluettelon, adressin ja tein allaolevan saatteen ja kansalaisadressilausunnon mukaan. Adressia voi edelleen allekirjoittaa ja printtaan noin kahden viikon sisään lisäliitteeksi loput allekirjoitukset. Tulen perustamaan toisen adressin asiaa sivuuttavasti tai facebook -ryhmän lähiviikkoina.

Kiitän kaikkia allekirjoittaneita edelleen yhteistyöstä ja facebook-ryhmiä aktiivisuudesta sekä kansalaisia, jotka ovat antaneet henkilökohtaisia lausuntoja asiasta STM:öön. Lisäksi kiitän Jyrki Kuoppalaa, joka neuvoi minua adressin muotoseikoissa.

Mirjaleena Isoaho


ASIA: KANSALAISLAUSUNTO LAKIESITYSLUONNOKSESTA STM089:00/2009Hankkeen nimi: Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Hankkeen tila: Käynnissä
Toimikausi/aikataulu: 1.8.2009 –
Organisointitapa: Ilman asettamista tehtävä
Yhteyshenkilö: Hallitusneuvos Päivi Kaartamo, etunimi.sukunimi@stm.fi
Tehtävä: Lainsäädäntöhanke
Tehtäväkuvaus: Uudistuksella perustetaan valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, tarkistetaan perustettavan toimikunnan ja alueellisten eettisten toimikuntien tehtäväjakoa sekä tarkistetaan potilaslain potilasasiakirjojen luovuttamista tutkimustarkoituksiin koskevat säännökset. Suppea.
Saate ja oma kantani:

Olen kansalaisadressin kerääjänä, äitinä ja lääkärinä hyvin huolissani yhteiskunnallisen kehityksen suunnasta, mihin edellä mainittu lakiesitysluonnos selkeästi viittaa. Lääketieteen tulee palvella ihmistä, eikä suinkaan niin, että ihminen palvelee lääketieteen kautta monikansallista lääketeollisuutta ja heidän maksimaalisen voiton tavoittelun intressejä.

Nykyinen laki alle 15-vuotiaiden osallistumisesta lääketieteellisiin tutkimuksiin on toimiva ja selkeä. Lakiesitysluonnoksen tahtotila on, että vanhempia ei tarvitsisi edes välttämättä informoida lapsen lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumisesta, mistä voi vetää johtopäätöksen, että lakiesityksellä yritetään laillistaa rikollista toimintaa.


Adressin allekirjoittajien kannanotto lakimuutosehdotukseen:

Allekirjoittanut sekä adressin allekirjoittajat
(allekirjoitusten lukumäärä ______ nettisivusto Adressit.com:in laskennan perusteella sekä lisäksi ____ allekirjoitusta, jotka on kerätty 6.-7.11.2009 Tampereen Keskustorilla )
lausuvat adressista ilmenevällä tavalla, jonka tiivistän allaoleviin viiteen kohtaan

1) vastustamme muutosesityksessä ehdotettua 15 vuoden suojaikärajan poistamista

2) vastustamme muutosesityksessä ehdotettua vanhempien informointivelvollisuuden poistamista

3) pidämme lääkeyhtiöiden tutkimuksia toteuttavaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta jäävinä päättämään muutosehdotuksessa esitetyllä tavalla viranomaisroolissa kansalaisten terveystietojen luovuttamisesta tutkimushankkeisiin

4) pidämme ehdotettuja muutoksia sopimattomalla tavalla perhe-elämän turvaa ja hyvinvointia rikkovana

5) lapsia tulee suojella tutkimusten väärinkäytöksiltä, lakeja ei tule muuttaa väärinkäytökset salliviksiOhessa liitteenä adressi sekä allekirjoitukset.

Kunnioittavasti,
Lempäälässä 11.11.2009

Mirjaleena Isoaho
äiti, lääkäri ja Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja
Mirjaleena Isoaho Isoaho
Adressin tekijä

#12 TÄRKEIN KIITOS PUUTTUI !!!

12.11.2009 21:21

Nimimerkki "huolestunut" (muistaakseni Uuden Suomen blogissani kertoi minulle tästä lakiehdotuksesta. Hänelle SUURI KIITOS. Siltä istumalta kaksi viikkoa sitten tein massapostituksen puolueeni kautta kaikkiin medioihin. Vain kaksi sen julkaisi Keski-Suomalainen ja Keskisuomalainen (muista en ole kuullut). Silloin kun tajusin, että sitä ei julkaista, koska minä olin kannanottaja, niin tein välittömästi adressin, jotta tieto leviää. Onneksi Jyrki Kuoppalakin toisaalla oli tehnyt työtä asian eteen ja nyt sitä tehdään monella taholla.

Siis puolentoista viikon ajan he olivat tästä tietoisia, mutta eivät tehneet mitään. Kannanottoni tärkeysluokan mukaan, se olisi pitänyt julkaista välittömästi. 1.5 viikon viive oli minusta hyvin outo.

Olkaa kuulolla. Viikonloppuna julkaisen hyvin tärkeää asiaa monikansalliseen lääketehtailuun liittyvänä, vielä tärkeämpää kuin, mitä ko lakiehdotus on.
Ja minulla on idea, millä kerätä kaikki tämän lakiehdotuksen ympärillä huolestuneet ihmiset joukoksi, verkoksi ja esimerkiksi informoida asiaa niin, että kaikki mukana olevat yhdessä suunnitellun kannanoton ja toimintasuunnitelman niin monen kaupan ilmoitustaululle netistä printattuna kuin mahdollista.

Ehdottaisin, että tämä olisi yli puoluerajojen tapahtuvaa ja että kaikki mukana olevat ilmoittaisivat sidonnaisuutensa, mutta eivät mainostaisi sitä enempää.
Mirjaleena Isoaho Isoaho
Adressin tekijä

#13 Anteeksi kirjoitusvirheet edellisessä...

12.11.2009 21:23

korjaus:"Nimimerkki "huolestunut" (muistaakseni Uuden Suomen blogissani) kertoi minulle tästä lakiehdotuksesta. Hänelle SUURI KIITOS. Siltä istumalta kaksi viikkoa sitten tein massapostituksen puolueeni kautta kaikkiin medioihin. Vain kaksi sen julkaisi Keski-Suomalainen ja Iltasanomat (muista en ole kuullut).
Mirjaleena Isoaho Isoaho
Adressin tekijä

#14 Onko kysymyksessä laaja mediakartelli?

13.11.2009 01:03

Vielä tarkennus:

29.10. perjantaiaamuna massapostaus oli mediassa (tarkistan vielä listan, joka ei ole minulla) ja vasta tiistaina 3.11.2009 Turun Sanomien jutun perusteella huomattava määrä mediasta teki jutun. Tämä oli vain kaksi vuorokautta ennen kuin kansalaislausunnot ja tämä adressi on oltava STM:össä. Toisaalta onko medialla oikeus tehdä juttu kannanottona lähetetystä allekirjoitetusta mielipidekirjoituksesta ilman yhteydenottoa tai kiitosta tiedon lähettämisestä.

Harjoitetaanko syrjintää kansalaisaktivismille tai pienpuoluetaustastani johtuen?

Tässä alkuperäinen juttu:

Kannanotto mielipidesivulle
"Haluatko lapsesi osallistuvan lääketieteelliseen tutkimukseen ilman suostumustasi?

Meillä jokaisella vanhemmalla on tarve ja velvollisuus valvoa lastemme tekemisiä. Vanhemmat, jotka ovat lähellä lastaan, tuntevat hänet parhaiten ja yleensä haluavat heidän parastaan. Toisaalta vanhemmilla voi olla tiettyjä arvoja, jotka he haluavat ohjata myös lapsilleen, heillä pitäisi olla siihen oikeus. Tämän pitäisi olla lähtökohta myös Suomen lainsäädännössä.

Hallituksemme 12.10.2009 päivätyssä lakiesitysluonnoksessa on esitetty, että lääketieteellisiä tutkimuksia olisi mahdollista tehdä lapselle lapsen omalla suostumuksella ilman vanhempien lupaa tai informointia, silloin kun lapsi kykenee ymmärtämään tutkimuksen ja tutkimustoimenpiteen merkityksen. Kysymys olisi ainoastaan lääketeollisuuden palkkaaman tutkijan ammattitaidosta arvioitaessa lapsen kypsyyttä. Ehdotukseen liittyy myös se, että lapsen suullinen suostumus pitäisi riittää.

Miten kukaan lapsi missään tilanteessa voi olla tarpeeksi kypsä päättämään itse osallistumisestaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Korkeintaan hän voi olla asemassa, jossa hän kieltäytyy tai suostuu vanhempien ollessa myönteisiä lapsen osallitumiselle tutkimukseen.

Viime vuonna kotiimme lähetettiin kolme kertaa kutsuja murrosikäisten tyttöjen sukupuolitautirokotetutkimukseen, jolla ehkäistäisiin kohdunkaulan syöpää. Sen jälkeen minulle vielä soitettiin, jolloin kerroin repineeni tutkimuskutsupaperit. Kerroin olevani närkästynyt tutkimuksesta, jolla arvotetaan seksuaalikäyttäytymiseen yhä lisää vastuuttomuutta.

Jos lapseni houkuteltaisiin selkäni takana vastaaviin mihin tahansa arvomaailmaa rappeuttaviin tutkimuksiin, kokisin, että oikeutta oman lapseni huoltajuuteen rajoitettaisiin häikäilemättömästi likaisten arvojen hyödyksi.

Mirjaleena Isoaho
lääkäri
Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja"
Mirjaleena Isoaho
Adressin tekijä

#15 Tämä on uusin kirjoitukseni rokotteista

15.11.2009 00:40

Ensinnäkin pahoitteluni tekstin pituudesta, mutta se on verrannollinen asian tärkeyteen.

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiesityksessä, jossa lapset halutaan lääketieteellisiin tutkimuksiin ilman vanhempien lupaa tai että vanhempia edes siitä informoidaan, avautuu todisteena maailma, minne meitä ollaan viemässä. Tänään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Jukka Lumio uskoo, että ensi syksynä on vuorossa uusi H1N1-epidemia, mikä tarkoittaa, että uusi show kuolleisuustilastoista ja kuolemanpelon lietsomisesta alkaa jälleen. Sen lisäksi meillä voi olla ties kuinka monta pandemiauhkaa tulossa.

Nyt jokaiselle suuhun avainkysymys: Mitä lääkärisi tietää nanoteknologiasta?

Voin vastata tämän hetken tilanteesta. Suurin osa ei tiedä mitään, jopa yhtään mitään. Minäkään en tiennyt ennen. Oletteko te kuulleet keskustelua julkisuudessa nanolääketeollisuudesta? Minä en ole. En ole myöskään yleislääkärinä kuullut yhdenkään tahon puhuvan nanolääketeollisuudesta, varsinkaan nanorokotteista, sen nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.

Mutta jotta mielenkiintonne (jota tarvitaan) heräisi, lainaan puoluejohtaja T. Soinin tapaa esittää asia:

Missä nanolääketeollisuustutkimus maailmassa siellä GlaxoSmithKline
Missä GlaxoSmithKline siellä rokotteet
Missä rokotteet siellä ihmiset, varsinkin lapset
Missä ihmiset ja lapset siellä lainsäädäntö
Missä lainsäädäntö siellä poliittinen eliitti
Missä poliittinen eliitti siellä GlaxoSmithKline
Missä GlaxoSmithKline siellä miljardien bisnekset
Missä miljardien bisnekset siellä veronmaksajat, jotka laskun maksavat

Hyökkäämällä ainoastaan GlaxoSmithKlinea kohtaan en näkisi metsää puilta. Kaikkien alojen monikansalliset yhtiöt ovat omalla tahollaan samassa veneessä. Mutta keskityn yhteen asiaan kerrallaan, koska GSK hallitsee tällä hetkellä Suomessa.

Mikä on nano?
Nano on kerrainnaisyksikkö. Nanometri on metrin miljardisosa eli 0.000 000 001 metriä ja kaikki maailman nykyinen tuhansien miljarien nanotutkimus ja nanoteollisuus askartelee tämän mittatason aineilla. Nanoluokan hiukkaset, joita voidaan kehittää lukemattomista eri aineista mm. hiilestä, ovat niin pieniä, että ne kulkeutuvat ihmisessä solukalvojen läpi ja osa niistä muuntuu reaktiiviseksi eli ”ärhäköiksi” tuntemattomasta syystä.

Vaikka nanohiukkanen ihmisessä pääseekin solukalvojen läpi, niin siitä huolimatta ne voivat myös kertyä ihmiseen, kuten isoveljensä asbesti, joka on tuhat kertaa suurempi. Toisaalta taas nämä pienet hiukkaset voivat kulkeutua iho-, keuhko-, limakalvosolujen läpi poispäin ihmisestä: jos ne pääsevät sisään, ne pääsevät myös ulos leviten ympäristöömme ja muihin ihmisiin.,

Varhaisin teknologiassa käytettävä luontainen nanohiukkanen on noki, jonka on arveltu aiheuttavan satoja kuolemia Suomessa . Rokotteena noki tuskin olisi yhtään terveellisempi.
(http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article302271.ece )

En ole tiedettä vastaan muutoin kuin silloin, kun siitä on korruption kautta tehty valtapeliä, nykyisin valtapeliä maailmanherruudesta kansalaisia ja heidän valtioitaan vastaan. Vastaus kysymykseen, kuinka nopeasti tieteen pitäisi kehittyä -”kehityshän” on ollut huimaa – on se, että tieteen kehittymisen vauhti on sopiva, kun sen kehittyminen ei perustu keinottelutalouteen eikä maksimaaliseen voiton tavoitteluun ja on ympäristöstään sekä toisistaan huolehtivien kansalaisten, siis ei korruptiolla valtansa saaneen poliittisen eliitin ja sen säätelemän puoluekurin, aktiivisen lainsäädännön alaista. Muussa tapauksessa kehitys on ihmisyyden ja ympäristön vastaista eli negatiivista.

Maailmanlaajuisten uhkakuvien kehittely on käytännössä monikansalliseen teollisuuden intresseihin luotuja ongelmia. Todellisia ongelmia ei haluta ratkaista, ennen kuin ainoaksi ratkaisuksi on saatu kehitettyä maailman hallitus ja sen toimet, jotka sisältävät heille yksinvaltiuden maailmanvaltaan. Yksilötasolla ihmiselle luodaan yhä uusia ja uusia tarpeita, jotka pitävät yllä alituista tyytymättömyyden tunnetta ja saavat ihmiset haluamaan yhä enemmän ja enemmän.

Lainaan Työterveyslaitoksen artikkelia ”Nanoteknologiat ja nanopartikkelit –hyöty vai uhka terveydelle? : …Tutkimus on kohdistunut etupäässä (nano)teknologian kehittämiseen ja uusien nanopartikkeleiden tuottamiseen ja karakterisoimiseen teollisia sovelluksia varten. Terveys- tai turvallisuusvaikutuksia ei ole juurikaan tutkittu.”
http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Verkkolehdet/Tyoterveiset/2006-03/8.htm

Lainaan jälleen Työterveyslaitosta: ”Asbestikuidut ovat ohuita, noin 0,05-3 µm paksuisia kuituja ja ne pääsevät keuhkoissa keuhkorakkuloihin asti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbestipölylle altistuminen aiheuttaa asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin mesoteliomaa sekä eräitä muita sairauksia ja keuhkomuutoksia. Asbestin aiheuttamilla sairauksilla on pitkä, 10 – 50 vuoden viive altistumisen alkamisesta sairauden ilmenemiseen”. Tämä pohjustukseksi seuraavalle:

Kuten ”missä-siellä” osiosta voitte päätellä GlaxoSmithKline on terästäytynyt rokoteteollisuudessa, siinä missä mm. Baxter, Sanofi-Aventis ja Novartis. Heidän ainoa olemassaolonsa tarkoitus on tuottaa maksimaalista voittoa. Nykyiset ”kilpailutalouden” keinot siihen ovat seuraavat:

1. Nanorokoteteknologia on halpaa ja tehokasta, kallista virusta tarvitaan vähemmän nanokokoisten adjuvanttiliuosten avulla. Ensimmäiset nanorokotemallit ovat olleet valmiit jo parisen vuotta sitten lukuunottamatta laajoja ihmiskokeita. Nanoadjuvantit kuljettavat rokotuksen jälkeen minuuteissa itsensä ja halutun aineksen, esimerkiksi viruksen osan, haluttuun kohteeseen kuten imusolmukkeisiin suurina pitoisuuksina.
http://www.fiercebiotech.com/press-releases/nano-vaccine-hepatitis-b-shows-promise-third-world
http://www.in-pharmatechnologist.com/Materials-Formulation/Nano-needles-make-injections-painless

2. Jotta hyvin kalliit nanohiukkasten sivuvaikutustutkimukset (jotka voisivat vaatia haittavaikutustutkimuksia 10-50 vuotta tai jopa enemmän) voidaan ohittaa, tarvitaan sopivia maailmanlaajuisia muutoksia ja uhkakuvia, jotka meille on järjestänyt World Health Organisation muuttamalla viime toukokuussa pandemian määritelmää; enää ei tarvita pandemiassa huomattavaa kuolleisuutta, eli kausi-influenssakin on nyt myös pandemia. WHO:n ohjeistukset eivät ole VIELÄ maailman laki, mutta lain tapaan noudatettavia.
(http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html )

3. Lääkkeitä valmistavat tehtaat pidetään salaisina (liikesalaisuus) ja ne sijaitsevat mahdollisesti köyhissä maissa, joissa ei ole työterveyshuoltoa, eikä lainsäädäntöä siltä osin. TV:ssä voimme nähdä joskus lääketeollisuuden propagandaohjelmia tietämättä mitään silti todellisuudesta. Läpinäkyvä valvonta on mahdottomuus.

4. Tarvitaan kuoleman ja sairauksien pelkojen lietsomista jokaisen maan terveysministeriöiden ja median taholta.

5. Jos ihmiset pääsevät lähemmäksi elämän ydintä eivätkä pelkäisikään niin paljoa kuolemaa ja elämää itseänsä, heillä on käytettävissä järeitä biologisia aseita, jotka jo I maailmansodan jälkeen kiellettiin (tästä aiheesta minulla on hypoteesi, jonka esitän myöhemmin).

Me voisimme verrata tarvittavia lääketieteellisiä nanorokotetutkimuksia siihen, että joukolle ihmisiä annetaan asbestia hengitettäväksi ja sen jälkeen seurataan ihmisen terveydentilaa jopa viisikymmentä vuotta. Tästä vertauksesta voimme päätellä, että todennäköisesti jopa kaikki ihmiskokeet ovat epäeettisiä ja jos niitä pystyisi jollakin tavalla pitämään eettisinä, tutkimukset tulisi kestää kymmeniä vuosia.

Lähes kaikki nanohiukkaset ovat keinotekoisesti tuotettuja ja aiheuttavat ympäristöllemme yhä suuremman ongelmajätekuorman. Keinotekoiset nanohiukkaset eivät katoa, vaan kertyvät yhä laajemmissa mittakaavoissa luonnonkiertokulkuun, jonka seuraukset voimme nähdä ainoastaan pahimmissa painajaisissamme.

Mutta mitä opetti minulle Salaa vanhemmilta lapset lääketieteellisiin tutkimuksiin -lakiesityksen vastustaminen, kun odotin kaikkiin medioihin tehdyn mielipidekirjoitukseni massapostituksen jälkeen median ottavan yhteyttä tai tarttuvan edes äärettömän tärkeään asiaan heti. Vain muutama lehti sen julkaisi ja yksi aiheesta henkilökohtaisesti huolestunut tv-toimittaja otti yhteyttä, mutta perui haastattelun myöhemmin saamiensa ”orderien” vuoksi (vrt. New World Order).

Kului lähes kaksi viikkoa ennenkuin yhtenä päivänä Turun sanomien artikkelin perusteella huomattava määrä medioita julkaisi jutun aiheesta, tällöin STM:öön lähetettävien kansalaislausuntojen lähettämiseen oli jäljellä enää kaksi päivää. Tällöin julkista keskustelua hallitsi median valitsemat tahot, eikä meidän aktiivisten ”nettikansalaisten” mielipiteet ja halu vaikuttaa. Sain sanoa kaksi lausetta YLE:n Päivän peilissä. Kaksi lausetta oli asian kansalaiskeskustelun osuus mediassa.

Miksi ohjelma peruttiin, oli se, että olin aloittanut haastattelua odotellessa ”Salaa vanhemmilta”-adressin avulla netissä tiedon levittämisen Jyrki Kuoppalan ohella hänestä silloin vielä tietämättä ja että Iltasanomat oli yksi mielipidekirjoitukseni julkaisijoista ja he olettivat, että kaikki mediat ottavat nettilevinnäisyyden ja Iltasanomien mielipidekirjoituksen vuoksi yhteyttä, ennen kuin heidän ohjelmansa tulisi ulos tietäen, että ne kaikki muut mediat olivat saaneet saman tiedon yhtä aikaa ko. ohjelman kanssa edellisellä viikolla. Ja siis kukaan ei ottanut yhteyttä. Tämän perusteella minusta tuntuu, että mediakartelli on hyvin hallittu.

Tästä oppineena, levitän tämän tekstin, jolla toivottavasti aito rokote-, yhteiskunta- ja elämänarvokeskustelu lähtevät käyntiin koko maassa,
e n s i n netissä ja siihen tarvitsen teidän, jotka ajattelevat minun olevan aidon totuuden jäljillä, apuanne. Pyydän, älkää ahdistuko kuin korkeintaan hetkellisesti, vaan keskustelkaa ja keskustelkaa toistenne kanssa tukien ja kaikki ne, jotka haluavat vaikuttaa maailman menon kulkuun, tervetuloa mukaan! Facebookissa on ryhmiä valmiina, jossa käsitellään Salaa vanhemmilta -lakiesitystä ja tämä teksti on toivottavasti konkreettinen osa sen tulevaa keskustelua.

Valtava on se ahdistuksen määrä maailmassa tällä hetkellä poliittisen eliittimme median välityksellä kuolemanpelkoa lietsoessa vääristyneillä kuolemansyytilastoilla. Jos kaikki maailmantilastot on luotu samalla periaatteella kuin Suomessa, H1N1 on ollut ystävällinen tauti ainakin toistaiseksi.

Tämän tekstin luojana haluan antaa kaksi sääntöä niille, jotka haluavat vaikuttamaan monikansallisia yhtiöitä vastaan:
1. he esiintyvät aina kaikki sidonnaisuudet esittäen, mutta eivät koskaan mainosta omaa mahdollista puoluettaan (jokaista sidonnaisuutta ei tarvitse joka kerta ilmoittaa, mutta että ne ovat löydettävissä)
2. mikäli tämän tekstin pohjalta syntyisi kansalaisten aito koalitio eli yhteenliittymä, sitoutuisivat sen vetäjinä olevat henkilöt mahdollisissa vaaleissaan olemaan sitoutumattomien listalla (vaikka olisivatkin oman puolueensa listalla) monikansallista valtaa vastaan taistellessa, sitoudun tähän ajatukseen myös itse. Todennäköisesti puolueeni pj. ei ainakaan ensi istumalta tule pitämään ajatuksestani !

Maailma ei mene menojaan, vaan jokainen hetki me valitsemme sen suunnan.

Tämä asia, josta kirjoitan nyt ja josta lääkärikunta ei ole tietoinen nimeksikään, sikisi pienistä, vielä silloin nanolääketeknologiasta tietämättömistä ajatuksen iduista lääkäreiden keskustelupalstalla, jossa jouduin massahyökkäyksen kohteeksi ja jonka jälkeen ainakin pari lääkäriä lähtivät perääni netissä. Tämän tekstin jälkeen minut todennäköisesti yritetään vaientaa yhä ponnekkaammin.

Kiitän muutamaa tahoa suomenkielisessä netissä ajatusten julkituomisesta. Olen lukenut niitä aiemmin, mutta vaikka olen lääkäri, ne menivät ohi. Toivon antavani vielä lisän kokonaiskuvan julkituomiseen. En tiedä, voitteko kuvitella, millaista lääkärin on rikkoa kollegiaalisuuden myytti ja asettua heistä suurinta osaa vastaan sekä saada heidät myös kimppuunsa. Toivottavasti tuo osa pienenisi keskustelun kautta.

Tämän kaiken kirjoitin kuolemaa pelkäämättömänä työkaluna tämän maailman tuhoisaa kehitystä vastaan oman elämänkokemukseni kautta toivoen, että pystyisin tuomaan julki kokonaiskuvaa mahdollisimman laajana. Tämä ei ole tieteellistä tekstiä eikä myöskään pseudotieteellistä, vaan tekstiä aidon kansalaiskeskustelun avaamiseksi ja hyvän elämän löytämiseksi niiden rohkeiden esityön tekijöiden lisäksi.

Lempäälässä 14.11.2009
Mirjaleena Isoaho
äiti, lääkäri, Itsenäisyyspuolueen varapj.
Mirjaleena Isoaho
Adressin tekijä

#16 Adressin allekirjoitukset ovat lähetetty

26.11.2009 01:26

Olen lähettänyt 3880. allekirjoituksen jälkeen toisen erän allekirjoituksia.

Tämän jälkeen en enää lähetä adressia eteenpäin. Asia on jo mennyt ponnekkaasti perille.

Kiittäen tärkeästä yhteistyöstä,


Mirjaleena Isoaho
Jan Hellén
Helsinki

#17 Sairasta AHNEUTTA

04.12.2009 21:44

Jo mun faija muistaakseni vastusti mun rokottamista -70 luvulla ja neuvolassa silloin "pakotettiin" rokotuksiin (uhkailtiin poliiseilla ja lastensuojeluviranomaisilla). Nyt oma skidi on saanut "luotettavia" rokotuksia ja koskaan muutoin ole ollut kipeenä kuin rokotusten jälkeen. Nyt lienee nämä rokotteet kuolettaneet lapsen oman vastustuskyvyn. Pikkasen epäilyttää nämä lastensuojeluohjelmat... omakohtaisia kokemuksiakin on...
Jarko Häkkinen
Anttola

#18

08.12.2009 09:06

Olisiko kuitenkin aiheellista laittaa adressi vielä kertaalleen eteenpäin, vaikkapa sitten kun 20 000 allekirjoittajaa menee rikki?
Jarmo Koivunen
Pori

#19 Kokemuksia

12.12.2009 13:23

Hei

En ollut uskoa lukemaani, kun ensimmäisen kerran luin tästä lakimuutoksesta kertovan uutisen - enkä oikein tahdo uskoa vieläkään. Onko Suomesta tosiaan tarkoitus tehdä lääketehtaiden koelaboratorio? Tämä lakimuutos on mielestäni suoraa jatkumoa sikainfluenssarokotekampanjalle.

Omat kokemukseni aihetta sivuten menevät vielä syvemmälle. Omasta pojastani tehtiin huostaanotto, kun en kyselemättä suostunut 10-vuotiaan mielialalääkitykseen ja samalla perusteella Rauman käräjäoikeus eväsi huoltajuuteni viime kuussa. Tuolla lakimuutoksella päästäisiin helposti eroon hankalia kysymyksiä esittävistä vanhemmista vieläkin helpommin.

Voimia ansiokkaaseen työhösi.
noora hilliaho
kiiminki

#20 Ei oo todellista!

10.05.2010 23:32

Että lapsista KOEKANIINEJA????! Ihmeellistä touhua, vähän aikaa sitte sitä vielä sanottiin ettei lasten pitäisi ottaa rokotteita turhaan ja nyt ollaankin sitte sitä mieltä, että kun lapset ei tiedä parastaan niin nehän on helppoja ja hyviä huijattavia ja niitä on helppo käyttää siihen kun vanhemmatkaan eivät voi sanoa asiaan mitään. Järjetöntä, en oikeen vieläkään voi uskoa, Suomestahan näyttää tulevan lasten helvetti! :O Entäs sitten kun lapsi sairastuu vakavasti rokotteen myötä tai pahimmassa tapauksessa kuolee. Mitäs sitten tehdään, pyöritellään sormia ja soitellaan osanottoja lapsensa menettäneille vanhemmille..? SAIRASTA sanon minä! Toivottavasti ei mene läpi, mutta jos menee niin toivon vaan että ne jotka ovat asian päättäneet, saavat kokea sen pahuuden omissa nahoissaan!!!!!
Itse istun ennemmin linnassa kuin annan suomen käyttää lapsiani koekaniineina!
jussi vaarala
Vieras

#21 tuo olisi kasvatusvastuun viemistä vanhemmilta

02.09.2010 21:51

Miten voi lapsi viedä rooliaan läpi lapsena jos hän ei voi kehittymättömänä turvautua vanhempiensa kanssa jaettavaan tietoon koskien terveyttään. Miten voi vanhempi vastata alaiköisestä lapsestaan jos ei saa tietää mitä alaikäiselle tehdään.

Siis kyseinen kaiketi lääkäreiden ajama asia on lääketieteen etiikan perusvastainen.

 

Ja osoittaa lääkäreiden etiikan tason olevan nykyisellään kyseenalaisen matala - muistaen senkin että lääkärit ovat

- päättämässä mitä lääkkeitä ja rokotteita hyväksytään

- päättämässä mitä potilaalle annetaan hoitotilanteessa

- valvomassa lääketieteen toteutumisen tasoa eri isntituutioissa

- kehittämässä lääketeollisuudessa lääkkeitä'

- omistamassa niin lääkäriasemia kuin eritoten rivilääkäreitä myöten lääketeollisuutta

- ovat niissä rooleissa niin kestitsijöinä kuin kestittävinäkin erilaisissa lääke-esittely yms tilanteissa

 

Toisin sanoen lääkärit ovat hankkineet hyvin tieto- ja syytesuojatun - kuten lääketeollisuuslaitosten toimilupien jatkuminen osoittaa vaikka on niin lahjottu valtioita kuin tapettu kymmenintuhansin ihmisiä kelvottomilla lääkkeillä - aseman yhteiskunnassa - mutta jonka eliittiaseman vastakappaleena on alhaiseksi luisunut jopa sairaita piirteitä omaava etiikka.

Tämän vuoksi paitsi että aiottu hanke on estettävä on myös lääkäreiden aseman oikeutukseen ja etiikkaan puututtava määrätietoisesti koko maailmassa WHO:ta myöten poliitikkojen toimesta.

Lääkäreiden sählääminen epäeettisellä tavalla terveysalalla saa riittää.

outoako?
Vieras

#22 ???

26.10.2010 02:16

Nuorista ei olla tekemassa mitaan koekaniineja! Itse olin koulussa kaksi vuotta sitten noin 15v ja siella oli juuri meidan ikaisille tama niinsanottu "koekaaniini" testaus. Koulu oli hoitanut asiat ison laaketehtaan kanssa niin, etta osallistumme kyselyyn( joka sisalsi aivan perus kysymyksia, esim. ika, pituus, paino, kuinka usein sairastaa) ei mitaan henkilokohtaista. Samalla nuorille annettiin Sukupuolitauti rokoitukset kondyloomaa vastaan. ( maksavat itse ostettuna muutaman satasen muistaakseni) Rokotusta ei ollut pakko ottaa, itse otin ja tyytyvainen. Silla tuskin vanhempana olisi tullut ilmaiseen rokotukseen mahdollisuutta, ja nyt ei tarvitse pelata tartuntaa sen osalta.

Timo Jokela
Vieras

#23 DDr

02.02.2011 18:58

Tämä todistaa suomalaisen viranomaisen käsittämättömästä piittaamattomuudesta lapsia ja nuoria kohtaan. Sama uutinen jossain Bulgariassa tai Romaniassa olisi normaalia, mutta kun Suomi luulee olevansa länsimaalainen sivistys ja oikeusvaltio. Kaukana siitä.
KIRSTI RITO
Vieras

#24 LAPSET JA VANHUKSET YHTÄ TURVATTOMIA

10.03.2011 06:27

TYTTÄREN TYTTÄRELLE EN ANTANUT ANTAA ROKOTETTA KOSKA PELKÄSIN ETTÄ JOTAIN PAHAA VOI SEURATA, ITSE OLIN ERÄÄSTÄ TOISESTA ROKOTTEESTA TOSI SAIRAS KUUKAUDEN. VANHUKSET VANHAINKODISSA OVAT YHTÄ TURVATTOMIA KUIN LAPSET. HYVÄ ETTÄ TÄÄLLÄ MIETITÄÄN OMILLA AIVOILLA JA TOIMITAAN LASTEN EDUN MUKAISESTI EIKÄ LÄÄKEFIRMOJEN EHDOILLA...AIVOT NARIKASTA KÄYTTÖÖN!! MUMMO MAALTA

Vieras

#25

08.10.2011 01:35

Tämä maa on sekoamassa... ja sitten vielä paukutetaan siitä, miten vanhemmuus on kateissa. Miten olla vanhempi, jos jo 12 vuotiaasta asti voi päättää esim. ehkäisystä itse ja tämähän on jo sitten hulluutta. Helppoja koekaniinejako tässä lääketeollisuudelle etsitään valtion tuella?