Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen kuuluu opetushallitukselle


Varhaiskasvatuksen hallinnonalan
siirtoa koskevasta esitysluonnos, jonka mukaan varhaiskasvatuksen sisällön
ohjaus ja kehittäminen jäisi edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
vastuulle. Ohjauksen jakaminen sisällön ohjaukseen (THL) ja muuhun ohjaukseen
(OKM) on järjetön

Valtioneuvosto
on lähipäivinä antamassa eduskunnalle esityksen lainsäädännön muutoksista, joilla
varhaiskasvatus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöön. Valtioneuvoston
esityksissä ei kuitenkaan ole tarkoitus säätää varhaiskasvatuksen sisältöjen
kehittämisvastuuta opetushallitukselle.

Varhaiskasvatuksen sisällön ohjaus on
siirrettävä opetushallitukselle, kun hallinnonala vuoden vaihteessa siirtyy
opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM). Nykyisten suositusten sijaan
varhaiskasvatusta tulee ohjata velvoittavilla normeilla.

Varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirrossa
on kysymys lapsen opinpolun turvaamisesta varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen muodostamassa kokonaisuudessa. Laadukas varhaiskasvatus on
lapsen oikeus.

Varhaiskasvatuksen ohjauksen siirtoon liittyvät
budjettilait annetaan eduskunnalle lokakuun loppuun mennessä. Nyt on estettävä
päätökset, jotka vesittävät varhaiskasvatuksen sisällön uudistamisen.