Vastustamme Taipaleenraitin jatkeen kaavoitusta

Tervehdys,

Varkauden kaupunki on kaavoittamassa Taipaleenraitin laajasti käytössä olevaan rantapuistoon kolmea uutta rantatonttia. Lähiasukkaat ja kaupunkilaiset ovat aktiivisesti kyseenalaistaneet ja vastustaneet tämän virkistysalueeksi kaavoitetun rantapuiston tuhoamista. Mielestämme hankkeen vastustusta on vähätelty ja jätetty huomioimatta. Tällä nettiadressilla pyydämme kaupunkia kunnioittamaan asukkaiden mielipidettä ja keskeyttämään Taipaleenraitin jatkeen kaavahankkeen edistämisen. Haluamme pitää Taipaleenraitin rantapuiston virkistysalueena ja siinä tarkoituksessa, mihin se on alunperin suunniteltu.

Pyydämme ystävällisesti kaupunkilaisia allekirjoittamaan tämän nettiadressin 15 kesäkuuta mennessä. Näin ehdimme saada palautteen mukaan asemakaavaehdotukseen tehtävään huomautukseen. Meidän jokaisen mielipide on tärkeä ja mitä enemmän saamme allekirjoituksia nettiadressiin, sitä suurempi vaikutus palautteella on päättäjien mielipiteisiin. Me kaupunkilaiset itse olemme parhaita asiantuntijoita arvioimaan omaan lähiympäristöön kohdentuvia vaikutuksia. Kaupungin puolelta hanke on edennyt asemakaavavaiheeseen ja huomautuksia asemakaavaehdotukseen voidaan antaa 17.6. asti. Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden asemakaavan, kaava saa lainvoiman ja rantapuiston asfaltointi alkaa.

Taustaa:

Kaavoittaja vähättelee laajaa hankkeen vastustamista ja toteaa asemakaavaehdotuksessa vain, että julkisessa keskustelussa kaava jakaa jossain määrin mielipiteitä. Vahvaa vastustusta ei ole huomioitu. Hanketta on kyseenalaistettu mm. Pohjois-Savon liiton ja Rakennusvalvonnan toimesta. Varkauden omakotitaloyhdistys vastustaa kaavamuutosta ja niinkuin monet muutkin, sen sijaan kannattaa alueen virkistyskäytön edelleen kehittämistä, jolla lisätään vetovoimaa alueella jo oleville lukuisille aivan rannan läheisyydessä sijaitseville vapaille tonteille. Taipaleen, Könönpellon ja Varkauden asukkaat haluavat laajasti ylläpitää nykyisen rantapuiston rantoineen ja järvimaisemineen vapaana asfalttiteistä ja tiheästä rakentamisesta. Rantojen käyttö pitäisi sallia kaikille asukkaille. On todettava myös, että Taipaleenraitin jatkeen kaavoituksen antamassa vastineessa ei ole huomioitu Pohjoisniemen kärjen nettiadressia, johon myös sovitusti nettadressin tekijän kanssa, Taipaleenraitin kaavoituksen vastustajat osallistuivat.

Varkauden v. 2017 strategisessa yleiskaavassa muutosalue on merkitty virkistysalueeksi. Varkautelaisille 2019 järjestetyssä kaupunkikyselyssä erityisesti tuli esille kaupunkilaisten arvostus luontoa ja lähivirkistysalueita kohtaan. Asukkaiden palautteessa Varkauden uuteen strategiaan (WL 28.5.) korostuivat erityisesti luonto ja kaupungin luonnonläheisyys. Samaisessa artikkelissa Varkauden uuden kaupunginjohtajankin mukaan ”Kaupungin strategian mukaan keskenään ristiriitaisia tavoitteita ei aina voi toteuttaa, ja siksi kuntapäättäjien pitää kyetä tekemään myös kompromisseja!” Nyt olisi kompromissin aika ja mielestämme kaupungin olisi tehokkainta panostaa resurssit täysimääräisinä uuteen mahdolliseen asuma-alueeseen muutaman yksittäisen tontin sijaan. Tietojemme mukaan kaupunki omistaa  mm. Lajunsuon alueen, jonne olisi mahdollista kaavoittaa omarantaisia tontteja.

Kaavoitettava alue:

Kaavoitettu_alue.PNGVarkaudessa 30.5.2022   Pia ja Timo Jäntti, Mirja ja Rennie Methuen, Arja Hyvärinen, Rauni ja Erkki Jeskanen, Susanna Nissinen ja Lauri Pasanen

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Timo Jäntti näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…