Vastustamme Uuteenkaupunkiin kaavailtavaa vastaanottokeskusta.

Suomen Punainen Risti kaavailee perustavansa vastaanottokeskuksen Uudenkaupungin vanhaan B-sairaalaan. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri omistaa vanhan B-sairaalan ja käy tällä hetkellä vuokraneuvotteluja SPR:n kanssa.

Olemme huolissamme lasten ja nuorten puolesta. Paikka johon vastaanottokeskusta ollaan perustamassa, sijaitsee alle 1.5km päässä hakametsän koulusta ja  päiväkodista.

Suurin osa tulevista pakolaisista on 18-40 vuotiaita miehiä jotka saapuvat Suomeen yksin. Valtio laskee näitä pakolaisia maahamme ilman sen tarkempia taustatutkimuksia ja jopa ilman minkäänlaisia henkilöllisyyspapereita. Tämä on selvästi suuri riski meidän turvallisuudelle ja hyvinvoinnille, koska suurin osa maahantulevista pakolaisista on pahasti traumatisoituja ja omaavat täysin meidän kulttuurista poikkeavan arvomaailman.

Olemme lähivuosina saaneet muutamia hyviä esimerkkejä miten vastaanottokeskus-bisnes on tuonut mukanaan paljon epätoivottuja lieveilmiöitä, kuten väkivalta ja seksuaalirikoksia. Kaupunkimme päättäjät vetoavat että vastaanottokeskuksen sijoittaminen poliisilaitoksen viereen ehkäisee edellämainittuja rikosia, on vain ajan kysymys koska Uudessakaupungissa tapahtuu ensimäinen törkeä rikos maahanmuuttajan toimesta ja viimeistään silloin voidaan todeta että sijainti poliisilaitoksen vieressä ei onnistunut ehkäisemään tapahtunutta.

Turvapaikanhakijoiden määrä on vuonna 2015 räjähtänyt käsiin. Heinäkuun lopussa hakijoita oli jo saman verran kuin vuonna 2014 yhteensä. Vastaanottokeskuksia painostetaan perustamaan. Kunnissa luullaan, että heidän elinkeinoelämänsä hyötyy palveluostojen ja työpaikkojen muodossa. Näin ei kuitenkaan ole. Kaikki tämän kaltaiseen toimintaan laitettu julkinen raha on veronmaksajan rahaa, tuli se sitten valtiolta tai kunnalta.

Suomi ei kestä enää sosiaalista ja taloudellista taakkaa, joka aiheutuu löyhästä maahanmuuttopolitiikasta. On tehtävä valikoivaa ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä ei ole sitä.

 

Me allekirjoittaneet vastustamme hanketta.

 

 

Ensi viikon maanantaina 30.11 klo 18 kaupunginhallituksella alkaa kokous kaupungintalolla ja suunnitelmissa olisi mennä sinne keskustelemaan asiasta, jos vain saadaan tarpeeksi ihmisiä kasaan.
 
ilmoittautuminen: