HYYn tarjottava toiminnassaan vain vegaanista ruokaa

Screen_Shot_2021-06-05_at_11.56_.16_1.png

HYYn tarjottava toiminnassaan vain vegaanista ruokaa

HUOM! Allekirjoita adressi, vaikket olisi HYYn jäsen. AUTA TAVOITETTAMME JAKAMALLA ADRESSIA SOMEISSASI, JOTTA TAVOITAMME KAIKKI KIINNOSTUNEET! Kiitos avustasi!

*På Svenska nedan*

*In English below*

Allekirjoita adressi (vie aikaa reilu 1 min):

HUOM! Adressi ei vaikuta Unicafen ruokatarjontaan eikä sido HYYn alaisuudessa toimivia opiskelija- ja ainejärjestöjä olemaan vegaanisia.

 

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) uusin raportti kertoo, että ilmastonmuutos on täällä ja konkreettisia toimia tarvitaan nyt. Nykyisillä päästövähennyksillä olemme menossa kohti kolmen asteen lämpenistä ja kriittisenä rajana pidetään 1,5 asteen lämpenemistä. Enää ei ole aikaa lykätä tarvittavia toimenpiteitä. Eläintuotanto aiheuttaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n arvion mukaan noin 20 prosenttia kaikista ihmisen ilmastoa lämmittävistä päästöistä.

Eläinperäinen ruuantuotanto on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen, lajikadon ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen aiheuttajista. Tämän takia kasvipohjaisen ruokavalion omaksuminen on yksi vaikuttavimmista valinnoista, joita yksilöt ja yhteisöt voivat tehdä torjuakseen näitä ongelmia. Näin vältetään myös eläintuotannon eettiset ongelmakohdat.

Nyt sinun ylioppilaskunnan jäsenenä on siis oikea hetki allekirjoittaa adressi ja vaatia, että HYY ryhtyy maailman ensimmäisenä ylioppilaskuntana vegaaniseksi toiminnassaan tarjottavien ruokien suhteen.

Linjaus vegaanisesta ruuasta kestävän kehityksen suunnitelmaan

Vaadimme, että Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ottaa IPCC:n raportin tosissaan ja ryhtyy sanoista tekoihin siirtymällä tarjoamaan vain vegaanista ruokaa kaikessa toiminnassaan. Tämä tavoite voitaisiin toteuttaa helposti kirjaamalla selkeä linjaus voimassa olevaan HYYn kestävän kehityksen suunnitelmaan 2021-2023. Tavallisesti suunnitelmaa päivitettäisiin vasta vuonna 2023, mutta tieteen viesti on, että me tarvitsemme ilmastotekoja nyt. Yksinkertaisella päätöksellä HYY voisi näyttää mallia myös muille.

Ehdottamamme muutos koskettaa kestävän kehityksen suunnitelman 12. kohtaa, jonka korjaisimme näin: Elintarvikehankinnat ovat vegaanisia, jolla on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Ruuan vastuullisuus otetaan aina huomioon, suosien esimerkiksi reilun kaupan tuotteita mahdollisuuksien mukaan.

Adressin tavoite koskee siis kaikkea HYYn toimintaa lukuunottamatta HYYn liiketaloutta, jonka piiriin esimerkiksi Unicafe kuuluu. Adressi ei kosketa HYYn alaisuudessa toimivia ainejärjestöjä ryhtymään vegaanisiksi vaan vegaaniuden harkinta jää ainejärjestöjen vastuulle.

Ajamamme muutos on linjassa HYYn arvojen kanssa

Ajamamme aloite sopii jo vuoden 2017 linjapaperin henkeen, jossa todetaan: ”Ylioppilaskunnan tulee aktiivisesti edistää ympäristövastuullisuutta ja näyttää toiminnallaan esimerkkiä myös yliopistolla ja kaupungissa, ja ottaa kantaa ympäristökysymyksiin myös laajemmin yhteiskunnassa.” Myös HYYn ympäristövaliokunnan vuonna 2020 laatimassa ympäristöohjeistuksessa todetaan: ”Eläinperäisten tuotteiden käytön vähentäminen onkin yksinkertaisin tapa vähentää ruuan ympäristövaikutuksia.”

HYYn tulisi ottaa ympäristökriisi tieteen osoittamalla vakavuudella ja näyttää esimerkkiä siirtymällä täysin vegaanisen ruuan tarjoiluun toiminnassaan oli kyse sitten kokouksista tai sitseistä. Nyt on aika toimia ja tehdä jotain konkreettista!

HYYn noudatettava 2020-2024 strategiaa ruuan ympäristövaikutusten arvioinnissa

Strategia on sääntöjen jälkeen ylin HYYn toimintaa ohjaava asiakirja. HYYn 2020-2024 strategiassa todetaan: ”Ekologinen kestävyys asettaa reunaehdot kaikelle toiminnallamme.” Samassa strategiassa todetaan myös: ”Olemme uskottava ja tunnettu ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien vastainen toimija. Kaikessa toiminnassamme huomioidaan ympäristövaikutukset ja minimoidaan ympäristöhaitat. Selvitämme toimintamme hiilijalanjäljen suuruuden ja teemme suunnitelman sen minimoimiseksi ja kompensoimiseksi sekä aloitamme suunnitelman toteuttamisen.”

Aito ympäristöhaittojen minimointi vaatii aktiivista ennaltaehkäisyä eikä haittojen kompensoimista tuhon tapahduttua. Järkevin tapa ehkäistä ympäristökriisiä HYYssä kulutettavan ruuan suhteen on täysin vegaanisen ruuan tarjoaminen. Strategian mukaisesti tarvitsemme selkeitä toimia hiilijalanjäljen minimoiseksi ja HYYn on ryhdyttävä toteuttamaan tätä suunnitelmaa.

Vegaanisen ruokaan siirtyminen on helppoa

Vegaanisen ruuan tarjoamisen etu ympäristöystävällisyyden lisäksi on myös sen yksinkertaisuudessa, sillä lähtökohtaisesti kaikki tulevat toimeen vegaanisella ruokavaliolla allergioita lukuunottamatta. Jatkossa riittää, että varmistetaan hyvät ja maukkaat vegaaniset ruuat kaikille. Vegaaniseen ruokaan siirtyminen on nykyisin myös hyvin helppoa, sillä lähes kaikille eläinperäisille tuotteille löytyy myös vegaanivaihtoehto jäätelöstä valmisruokiin. Vegaaninen ruoka ei sisällä mitään eläinkunnasta peräisin olevia tuotteita tai niiden jalosteita, joista osa voi olla e-koodeja. HYY voi helposti varmistaa tarjoamiensa ruokiensa vegaanisuuden esimerkiksi www.vegaanituotteet.net-nettisivuston avulla, jonne on kootusti kerätty kaupoista löytyvät vegetuotteet.

Miksi vegaaninen ruoka?

Täysin vegaaniseen ruokaan siirtyminen on huomattavasti vaikuttavampaa ympäristökriisin kannalta verrattuna vaikka kasvisruokaan. Esimerkiksi Suomessa naudanlihantuotanto perustuu lypsylehmien sonnivasikoihin, joita maidontuotannossa ei tarvita. Maidontuotanto pyörittää siis pääasiassa lehmien kasvattamista ja on siten vastuussa valtaosasta ruuantuotannon aiheuttamasta ympäristökuormituksesta niin päästöjen kuin maankäytön näkökulmasta. Muun muassa tästä syystä kasvisruokaan siirtyminen ei vielä ole ympäristön saati eläinten näkökulmasta yhtä vaikuttavaa kuin täysin kasvipohjaiseen ruokaan siirtyminen. Myös kalankasvatukseen ja kalastukseen liittyy merkittäviä ympäristöongelmia niiden intensiivisyyden takia. Nykyisen väestömäärän ei ole mahdollista syödä kalaa nykyisellä tahdilla kestävästi. Täysin kasvipohjaiseen ruokaan siirtyminen on perustellusti selkein ja vaikuttavin vaihtoehto.

HYY edelläkävijänä

HYYn opiskelijajärjestöissä ainakin Ympäristötieteiden Opiskelijat – MYY ry on jo tarjoamiensa ruokien suhteen täysin vegaaninen, mikä osoittaa muutoksen mahdollisuuden. Lisäksi HYYn omistama Ylva on aiemmin linjannut naudanlihan tarjoilun lopettamisesta ja tavoitteena on kehittää toimintaa edelleen kestävämmäksi. HYYn tulee myös itse toimia parhaan tiedon mukaan edelläkävijänä ja siirtyä täysin vegaanisen ruuan tarjoamiseen toiminnassaan. Tällä rohkealla askeleella HYY lähettää myös selvän viestin jäsenistölleen ja alaisuudessaan toimiville opiskelijajärjestöille, että se ottaa ympäristöasiat vakavasti. Samalla tehdään merkittävästä ympäristöteosta yhä normaalimpaa ja helpompaa myös muille.

Jaa aloite myös yliopistoyhteisöllesi ja kavereillesi, jotta se saisi mahdollisimman monta tukijaa. Lisäksi voit olla yhteydessä edaattoreihin aloitteen suhteen, jotta saamme muutoksen läpi. https://hyy.fi/fi/edustajisto#kokoonpanot_yhteystiedot 

Voit ottaa kantaa tähän kampanjaan somessa: #vegaaninenHYY

Allekirjoita adressi (vie aikaa reilu 1 min):

Jos haluat olla mukana kampanjassa ota rohkeasti yhteyttä meihin!

 

Yhteistyöterveisin,

Ellen Haaslahti, ympäristötieteiden kandidaatti

ellen.haaslahti@helsinki.fi

Jere Ollila, kansantaloustieteen fuksi

jere.ollila@helsinki.fi

Lähteet:

HYY:n Ympäristövaliokunnan ympäristöohjeistus:

https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/files/2021/02/FIN_Ymparistoohjeistus_taitettu.pdf

HYYn 2017 linjapaperi:

https://api.hyy.fi/wp-content/uploads/dokumentit/hyyn-linjapaperi_lopullinen.pdf

HYYn strategia 2020-2024:

https://hyy.fi/fi/uutiset/meilla-on-uusi-strategia-vuosiksi-2020-2024

Linkkejä tueksi:

Eläinten hyvinvointikeskus, EHK: Nauta tuotantoeläimenä. Luettu 2.6.2021 osoitteessa: https://www.elaintieto.fi/nauta/nauta-tuotantoelaimena/

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2013: Tackling Climate Change through Livestock. A Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities. Rome. http://www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2019: Special Report on Climate Change and Land. https://www.ipcc.ch/srccl/

Karttunen, Kaisa, 2018: Ruokitaan edes itsemme. e2 Tutkimus. https://e2.fi/ajankohtaista/ruokitaan_edes_itsemme

Luke, 2019: Scenoprot - hanke. Uusia proteiininlähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi. https://www.luke.fi/scenoprot/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Luke_ScenoProt-esite_2019_A5_Digi_Sivut_FINAL.pdf

Lähde, Ville, 7.2.2019: Ruokajärjestelmän kohtalonkysymyksiä – Miten niitä pitäisi kysyä? BIOS-tutkimusyksikkö. Luettu 1.6.2021 osoitteessa: https://bios.fi/ruokajarjestelman-kohtalonkysymyksia-miten-niita-pitaisi-kysya/

WWF, 2020: Bending the Curve: The Restorative Power of Planet-Based Diets. Loken, B. et al. WWF, Gland, Switzerland. https://planetbaseddiets.panda.org/

WWF Suomi, 2020: Totta vai tarua: Yleisimmät väitteet naudanlihantuotannosta. Uutiset 20.1.2020. Luettu 4.6.2021 osoitteessa: https://wwf.fi/uutiset/2020/01/totta-vai-tarua-yleisimmat-vaitteet-naudanlihantuotannosta/

------------------------------------------------

PÅ SVENSKA

 

HUS bör endast erbjuda vegansk mat i sin verksamhet

OBS! Initiativet gäller inte matserveringen på unicafe, och binder heller inte organisationer som arbetar under HUS att vara veganska.

Skriv under petitionen:

Matproduktionen av animaliskt ursprung är en av de största orsakerna till klimatförändringar, artförlust och förminskning av biologisk mångfald. Av denna anledning är att anta att en växtbaserad diet är en av de viktigaste valen som individen och samhällen kan göra för att bekämpa klimatkrisen. Detta val tar även hänsyn till de etiska problemen i djurproduktion.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) kan bidra till att bekämpa den akuta klimatkrisen genom att övergå till att endast erbjuda vegansk mat i alla sina aktiviteter. Petitionens mål berör därmed all HUS:s verksamhet, med undantag för HUS:s affärsverksamhet, som till exempel innefattar Unicafe. Petitionen gäller inte ämnesföreningar som är verksamma under HUS, och skulle därmed inte binda deras verksamhet till att bli vegansk, utan det ansvaret skulle förbli hos respektive ämnesförening.

Miljöriktlinjerna som utarbetats av HUS: s miljökommitté 2020 säger följande: "Att minska användningen av produkter av animaliskt ursprung är det enklaste sättet att minska livsmedlets miljöpåverkan." HUS bör ta miljökrisen på stort allvar, som vetenskapen ber oss göra, och föregå med gott exempel genom att övergå till att servera fullt vegansk mat, oavsett om det är fråga om möten eller sitser.

HUS måste följa strategin 2020-2024 för att bedöma matens miljöpåverkan

Efter reglerna, är strategin det tyngsta dokumentet som styr HUS:s verksamhet. I HUS:s strategi 2020-2024 anges: "Ekologisk hållbarhet sätter gränsvillkoren för all vår verksamhet." Samma strategi säger också: ”Vi är en trovärdig och välkänd aktör i kampen mot klimatförändringar och andra miljöproblem. I all vår verksamhet tas miljöpåverkan i beaktande och minimeras. Vi kommer att uppskatta storleken på vårt koldioxidavtryck och göra en plan för att minimera och kompensera för det, för att sedan börja genomföra planen.”

Äkta minskning av skador på miljön kräver aktivt förebyggande, och inte endast kompensation av skadorna efter förstörelsen. Det mest förnuftiga sättet att motverka miljökrisen när det gäller maten som konsumeras på HUS är att endast erbjuda vegansk mat. I linje med strategin behöver vi tydliga åtgärder för att minimera vårt koldioxidavtryck och det är dags för HUS att börja genomföra denna plan.

Övergången till vegansk mat bör fastslås i HUS policy

HUS:s riktlinjer bygger på en policy som godkänts av delegationen och som kommer att uppdateras hösten 2021. Nu är tiden för dig som medlem i studentkåren att skriva under adressen och kräva att HYY blir den första studentkåren i Finland som är vegansk. Initiativet vi bedriver passar redan i andan i strategin från 2017, som säger: ”Studentkåren bör aktivt främja miljöansvar och föregå med gott exempel i sin verksamhet vid universitetet och i staden och ta ställning till miljöfrågor i samhället i stort. ” Nu är det dags att efterleva riktlinjerna och göra något konkret! 

Det är enkelt att erbjuda vegansk mat

Fördelen med att erbjuda vegansk mat, förutom att det är miljövänligt, ligger även i dess enkelhet, eftersom kosten i princip fungerar för alla, förutom dem som har vissa allergier. I framtiden kommer det att räcka att vi erbjuder god och smakfull vegansk mat för alla. Att övergå till vegansk mat idag är även väldigt enkelt, eftersom det också finns veganska alternativ av allt från glass till färdigmat, av nästan alla produkter av animaliskt ursprung. Vegansk mat innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung eller bearbetade produkter av animaliskt ursprung, som ibland kan innehålla e-ämnen. HUS kan enkelt säkerställa veganiteten hos maten den erbjuder, till exempel med hjälp av webbplatsen www.vegaanituotteet.net, där butikernas vege-produkter finns listade.

Varför vegansk mat?

Övergången till helt vegansk mat är betydligt mer anslående när det gäller bekämpningen av miljökrisen jämfört med t.ex. vegetarisk mat. Till exempel baseras nötköttsproduktionen i Finland på mjölkkalvar som inte behövs för mjölkproduktion. Mjölkproduktion driver således huvudsakligen kouppfödning och ansvarar därmed för största delen av livsmedelsproduktionens miljöpåverkan, både när det gäller utsläpp och markanvändning. Detta är en av anledningarna till att skiftet till vegetarisk mat inte är lika effektiv ur en miljöns perspektiv, än mindre djurens perspektiv, som att byta till fullt växtbaserad mat. Fiskodling och fiske är även förknippade med betydande miljöproblem på grund av deras intensitet. Med den nuvarande befolkningsmängden är det inte möjligt att på ett hållbart sätt äta fisk i den takt vi gör idag. Att byta till helt växtbaserad mat är med rätta det tydligaste och mest imponerande alternativet. Fullt växtbaserad mat är alltså det tydligaste och mest effektfulla alternativet.

HUS som pionjär

I HUS:s studentorganisationer, åtminstone miljövetenskaps-studenternas studentorganisation - MYY är helt vegansk när det gäller maten som den erbjuder, vilket visar på en möjlighet till förändring. Dessutom har Ylva, som ägs av HUS, redan valt att sluta med serveringen av nötkött och det finns planer på att ännu utveckla verksamheten för att bli mer hållbar. Även HUS måste agera efter dess kunskap och vara en pionjär när det gäller att endast erbjuda vegansk mat i sin verksamhet. Med detta djärva steg signalerar HUS även till sina medlemmar och studentorganisationer att den tar miljöfrågor på allvar. Samtidigt görs betydelsefullt miljöarbete normalare och lättare för andra.

Dela även initiativet med din universitets-gemenskap och vänner för att det ska få så stort stöd som möjligt. Dessutom kan du kontakta delegaterna angående initiativet för att därigenom visa ditt stöd för en förändring. https://hyy.fi/sv/delegationen#kokoonpanot_yhteystiedot

Du kan stödja kampanjen på sociala medier på följande sätt: #vegaaninenHYY

Skriv under petitionen:

*Petitionens inskrivningsfält är på finska. Om det är svårt att förstå så kan det vara bra att använda Google translate i din Google chrome-webbläsare.*

Om du vill vara med i kampanjen är du välkommen att kontakta oss!

 

Vänliga hälsningar

Ellen Haaslahti, kandidat i Miljövetenskap 

ellen.haaslahti@helsinki.fi

Jere Ollila, Gulnäbb i vetenskaper i Nationalekonomi

jere.ollila@helsinki.fi

Källor:

HUS:s Miljörådets miljöpolicy:

https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/files/2021/02/SVE_Ympa%CC%88risto%CC%88ohjeistus_taitettu.pdf

HUS:s riktlinjer från 2017:

https://api.hyy.fi/wp-content/uploads/2020/05/swe_hus-policydokument_final_2017.pdf

HUS:s strategi 2020-2024:

https://api.hyy.fi/wp-content/uploads/2020/02/swe_hus-strategi-2020-2024_godkand-av-delegationen.pdf 

Stödlänkar:

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2013: Tackling Climate Change through Livestock. A Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities. Rome. http://www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf

IPCC:s specialrapport 2019: https://www.ipcc.ch/srccl/

Karttunen, Kaisa, 2018: Ruokitaan edes itsemme. e2 Tutkimus. https://e2.fi/ajankohtaista/ruokitaan_edes_itsemme

Luke, 2019: Scenoprot - projekt. Nya proteinkällor för livsmedelssäkerheten och för miljöns skull. https://www.luke.fi/scenoprot/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Luke_ScenoProt-esite_2019_A5_Digi_Sivut_FINAL.pdf

Lähde, Ville, 7.2.2019: Ruokajärjestelmän kohtalonkysymyksiä – Miten niitä pitäisi kysyä? BIOS-tutkimusyksikkö. Läst 1.6.2021: https://bios.fi/ruokajarjestelman-kohtalonkysymyksia-miten-niita-pitaisi-kysya/

WWF, 2020: Bending the Curve: The Restorative Power of Planet-Based Diets. Loken, B. et al. WWF, Gland, Switzerland. https://planetbaseddiets.panda.org/

WWF Suomi, 2020: Totta vai tarua: Yleisimmät väitteet naudanlihantuotannosta. Uutiset 20.1.2020. Läst 4.6.2021: https://wwf.fi/uutiset/2020/01/totta-vai-tarua-yleisimmat-vaitteet-naudanlihantuotannosta/

------------------------------------------------

IN ENGLISH

 

HYY should always offer only vegan food in its activities

 

NOTICE: Sign the petition even if you are not a student or HYYs member as by doing so we will send a clear message to HYY. Please share this petition on your social media so that many more people will find this petition. Thanks for your help!
 

Sign the petition (INSTRUCTIONS BELOW):

NOTICE: The petition doesn't affect Unicafe's meals and the change wouldn't apply to student organizations under HYY.

Animal agriculture is one of the leading causes of global warming, mass extinction of species, and the loss of biodiversity. That is why the transition to a plant-based diet is one of the most important choices that individuals and communities can make to protect life on this planet. By doing so HYY would also avoid ethical problems related to animal agriculture. The Student Union of the University of Helsinki (HYY) can do its own share in tackling environmental problems by offering only vegan food in all of its activities. The petition applies to all HYYs activities excluding HYYs business activities like Unicafe. The petition doesn't apply to the student organizations of HYY as they will have the right to choose their own stance to the issue.

HYY Environmental Committee states in its environmental instructions the following: ”Reducing the use of animal-based products is the simplest way to reduce the environmental impact of food.” HYY should in the future lead by example and act sustainably by always offering only vegan food in its activities from meetings to sitsit.

HYY to follow the 2020-2024 strategy in assessing the environmental impact of food

The Strategy is, after the Constitution, the highest document guiding the activities of HYY. In HYY´s Strategy for 2020-2024, it’s stated: ”Ecological sustainability sets the boundaries for all our activities.” In the same strategy, it’s also stated that: ”We are a believable and well-known actor in the fight against climate change and other environmental problems. Environmental impact is taken into account and environmental damages minimised in all our activities. We will determine the size of our operations’ carbon footprint and make a plan to minimise and compensate for it as well as begin implementing the plan.”

Real minimization of environmental damage requires active prevention, not just compensating after the damage has happened. The best way to prevent environmental crises in HYY foodwise is to serve only vegan food in all activities. As stated in the Strategy we need concrete actions to mitigate carbon footprint and HYY ought to execute this plan.

Statement about vegan food in the policy paper

HYY´s activities are based on the policy paper that is accepted by the representative council and it will be updated in fall 2021. Now it’s your time as a member of the Students' union to sign the petition and demand that HYY will become the first Students' union in Finland that offers only vegan food in its activities. It’s vital that this change will be stated in the policy paper as the policy paper binds HYY´s activities. Our petition is already aligned with the current policy paper from 2017 where it’s stated that: ”The Student Union must actively promote environmental responsibility and also show an example with its own actions at the University and the city as well as take a stand on environmental issues in society in general.” Now it's time to act according to this and do something concrete!

It’s easy to transition to vegan food

On top of being environmentally friendly, vegan food benefits are in its simplicity as in principle everybody can eat vegan food when allergies are taken into account. In the future, it’s enough that we ensure good and tasty vegan food for everybody.

Nowadays the transition to vegan food is easy as there is almost always a vegan alternative to animal-based products from ice cream to ready-made foods. Vegan food doesn’t contain any ingredients derived from animal sources of which some are e-codes. HYY can easily ensure that its food is vegan for example with the help of the www.vegaanituotteet.net website, where all the vegan food from shops is compiled. 

Why vegan food?

Transition to fully vegan food is much more effective in the light of the environmental crisis in comparison to vegetarian food. For example, in Finland, beef production is based on the dairy cows’ male calves, which are not needed in milk production. Thereby, milk production is mainly responsible for raising cows and thus contributing to the environmental impact from the point of view of emissions and land use. That way a transition to vegetarian food is not a very effective way to tackle environmental problems let alone ethical issues. Similarly, fish farming and overfishing cause significant environmental issues due to the intensity of the activities. It's not possible for the existing population to consume fish sustainably at the current pace. Transition to a fully plant-based diet is hereby the simplest and most effective choice.

HYY as forerunner

Among HYY´s student organizations at least The Association of Students in Environmental Sciences – MYY ry is already fully vegan with the food it serves, which shows that change is possible. On top of that Ylva, which is owned by HYY, has already decided to stop serving beef and the plan is to continue developing more and more sustainable action. HYY should in the same way act according to its best knowledge and be a forerunner by deciding to serve only vegan food in its activities. With this courageous step, HYY sends a clear message to its members and the student organizations that it takes environmental issues seriously. At the same time, HYY makes climate actions much easier for many people.

Share this petition with your university community and friends, so that it would get many supporters. On top of that, you can get in touch with the representative council members with regards to the petition so that we will get change through. https://hyy.fi/en/representative-council#kokoonpanot_yhteystiedot

You can participate in this campaign on social media with #vegaaninenHYY

Sign the petition (INSTRUCTIONS BELOW):

If you want to be part of the campaign feel free to contact us!

 

Best regards,

Ellen Haaslahti, Bachelor Student in Environmental Science

ellen.haaslahti@helsinki.fi

Jere Ollila, Economics freshman

jere.ollila@helsinki.fi

 

Instructions for signing the petition:

The easiest way to translate the adressit.com website from Finnish to English is to use the Google Chrome browser and while on the website left click to translate the website to English or from the sidebar translate. Below you can find a picture of how to translate the website to English with Chrome.

Translation with a smartphone:

signal-2021-06-05-1105231.jpeg

Translation with computer:

Screen_Shot_2021-06-05_at_10.30_.56_1.png

If this doesn’t work, I have translated the Sign the petition bar that can be found in the upright corner to English and all the other steps also to English. You can compare this translated version to the Finnish one and with the help of this sign the petition. One has to answer all the parts that are marked with *.

Screen_Shot_2021-06-05_at_10.32_.11_1.png

After that, you will get an email in Finnish. I have translated the email from Finnish to English and the same thing can be also done with the help of Google Chrome. One just needs to click the Yes, I have signed this address which is in Finnish Kyllä, olen allekirjoittanut tämän adressin.

signal-2021-06-05-111825.jpeg

After this mission is completed and you have successfully signed the petition. Thank you!

Screen_Shot_2021-06-05_at_10.56_.14_.png

Links:

HYYs Environmental committees environmental instructions:

https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/files/2021/02/ENG_Ymparistoohjeistus_taitettu.pdf

HYYs 2017 policy paper:

https://api.hyy.fi/wp-content/uploads/2020/05/eng_hyys-policy-paper_final_2017.pdf

HYYs strategy paper for 2020-2024:

https://api.hyy.fi/wp-content/uploads/2020/02/eng_hyyn-strategy-2020-2024_approved-by-the-representative-council.pdf

Additional links for further reading:

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2013: Tackling Climate Change through Livestock. A Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities. Rome. http://www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2019: Special Report on Climate Change and Land. https://www.ipcc.ch/srccl/

Karttunen, Kaisa, 2018: Ruokitaan edes itsemme. e2 Tutkimus. https://e2.fi/ajankohtaista/ruokitaan_edes_itsemme

Luke, 2019: Scenoprot - hanke. Uusia proteiininlähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi. https://www.luke.fi/scenoprot/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Luke_ScenoProt-esite_2019_A5_Digi_Sivut_FINAL.pdf

Lähde, Ville, 7.2.2019: Ruokajärjestelmän kohtalonkysymyksiä – Miten niitä pitäisi kysyä? BIOS-tutkimusyksikkö. Read 1.6.2021: https://bios.fi/ruokajarjestelman-kohtalonkysymyksia-miten-niita-pitaisi-kysya/

WWF, 2020: Bending the Curve: The Restorative Power of Planet-Based Diets. Loken, B. et al. WWF, Gland, Switzerland. https://planetbaseddiets.panda.org/

WWF Suomi, 2020: Totta vai tarua: Yleisimmät väitteet naudanlihantuotannosta. Uutiset 20.1.2020. Read 4.6.2021: https://wwf.fi/uutiset/2020/01/totta-vai-tarua-yleisimmat-vaitteet-naudanlihantuotannosta/


Benjamin Pitkänen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Benjamin Pitkänen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…