Veikkolan terveysaseman ja lääkäripalveluiden puolesta

Adressi Veikkolan terveysaseman ja lääkäripalveluiden puolesta

Me allekirjoittaneet vaadimme, että
• Veikkolassa säilytetään peruslääkäripalvelut
• Veikkolan terveysaseman toimintaa kehitetään valtakunnallisten suuntausten mukaisesti
   (parityöskentely- tai tiimityömalli)
• varataan nyt tarjolla olevat, riittävät vuokratilat edellä olevan  toteuttamiseen. Tällainen
mahdollisuus ei toistu ja kokonaan uusien tilojen rakentaminen lähivuosina ei näytä
todennäköiseltä.

Veikkolassa oli vuoden 2001 lopussa 3561 asukasta. Kahdeksan vuotta myöhemmin ihmisiä oli
jo 5010 eli väestö kasvoi tuona aikana 40,7 prosentilla. Pohjois-Kirkkonummella oli vuonna 2009
8537 asukasta. Veikkola on Pohjois-Kirkkonummen kasvava keskus. Ei ole mitään syytä olettaa
väestönkasvun tästä olennaisesti hiipuvan. Keskimääräisen kasvun mukaan vuonna 2025 Pohjois-
Kirkkonummella olisi 12 673 asukasta ja Veikkolassakin 7437. 

Vuoden 2009 lopussa veikkolalaisista alaikäisiä oli kolmannes. Vuosittain on syntynyt
hieman alle tai yli sata uutta veikkolalaista ja kaikkiaan noin 120 pohjoiskirkkonummelaista.
Pohjoiskirkkonummelaisista 2558 oli vuonna 2009 alaikäisiä ja joka kymmenes (885) eläkeläisiä.
Aika moni pohjoiskirkkonummelainen ei näin ollen voi käyttää työterveyshuoltoa tai muita
vastaavia kunnan ulkopuolisia lääkäripalveluja, vaan tarvitaan terveyskeskuslääkäreitä.  
 
Veikkolasta on liian pitkä matka, noin 25 kilometriä mutkaisia kyläteitä Kirkkonummen
keskustaan. Kumpikaan naapurikunnista Espoo tai Vihti ei ole varautunut ottamaan veikkolalaisia
vastaan, kun vuonna 2014 voi hakeutua toiseen kuntaan lääkäriin. Sen sijaan Espoon
perusturvalautakunnan puheenjohtaja on esittänyt, että histalaiset käyttäisivät tulevaisuudessa
Veikkolan terveysaseman palveluja.
 
Veikkolalaiset eivät hyväksy lääkäripalvelujen lopettamista omalta terveysasemaltaan. Kuntalaisia
ei saa kohdella eriarvoisesti, vaan kaikilla kunnan asukkailla pitää olla yhtäläinen oikeus saada
peruspalvelut lähipalveluna mahdollisimman tasavertaisesti. 
 
Veikkolan terveysasema tarvitsee lisätiloja ja remonttia, jos toimintaa tahdotaan kehittää
nykyisten valtakunnallisten suuntausten mukaisesti. Parityöskentelymallin tai tiimityömallin
käyttöön ottaminen ja asianmukaiset toimitilat lisäävät todennäköisesti myös lääkäreiden
motivaatiota tulla töihin pienellekin terveysasemalle. Karkean laskentamallin mukaan Veikkolan
terveysasemalle tarvittaisiin yhteensä 3-4 lääkärin ja 3-4 hoitajan vastaanottotilat, jos
tulevaisuudessa halutaan palvella asianmukaisesti koko Pohjois-Kirkkonummen väestöä.


Veikkolan kyläyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään