Kansalaisadressi Eurajoen (Luvian) Verkkorannan puolesta!

Verkkoranta on osa Luvialaista, nyt Eurajokista identiteettiä. Alueella on vahva historiallinen merkitys. Siellä on sijainnut jo 1500-luvulla kruununveistämö, jossa valmistettiin laivoja Ruotsin laivastolle. Kruununvarvin muututtua normaaliksi laivaveistämöksi on siellä rakennettu vuosisatojen kuluessa huomattava osa Luvian talonpoikaispurjehduksessa käytetyistä laivoista.

Laivanveistämötoiminnan loputtua alueelle rakennettiin Verkkorannan kesäkoti (Krikutilli). Kesäkodissa vieraat viettivät kesiään vv 1927-1958. Luvian kunta osti kesäkodin ja siihen liittyvän ranta-alueen yleiseksi virkistysalueeksi v 1961.

Tänäkin päivänä Verkkorannalla on vahva yhteiskunnallinen status kuntalaisten ja myös laajemmin Satakunnan virkistysalueena.  Alueella on yksi harvoista Satakunnan yleisistä uimapaikoista saunoineen, joka toimii myös satojen talviuimareiden harrastuspaikkana. Laaja venelaituri sekä kymmeniä kesä- ja vakituisia asuntoja, unohtamatta koko maakunnan hää- juhlapaikkana tunnettua Verkkorannan Krikutillia.

Kansalaisadressi

Laaja kansalaisadressi kerätään päättäjien vaikuttamisen perustaksi. Verkkoranta on koko Luvian, Eurajoen ja Satakunnan asia. Olemme avanneet adressin adressit.com. palveluun.

Adressilla haluamme osoittaa, että Verkkorannan tila on hälyttävä ja keskeisiin ongelmiin, veden saastuttuja lähteisiin, sekä virtauksien parantamiseen pitää puuttua välittömästi. Vetoamme, että mahdollisimman laaja joukko allekirjoittaa adressin. Adressin allekirjoitus tapahtuu sähköisesti osoitteessa: adressit.com  

Ensimmäisinä toimenpiteinä vielä tämän syksyn aikana ovat:          

Vesitutkimus: Laajahkon tutkimuksen toteutus vesinäyttein, 10 kohdetta, 5 näytettä kahden viikon välein. Tämän näytteenoton tavoitteena on osoittaa ja pois sulkea saastuttajalähteitä.        

Ruoppausjätteen muodostaman kivikon poisto. Verkkorannan venereitin välittömässä läheisyydessä n. 600m Verkkorannasta on ruoppausjätteistä muodostunut kivikko. Kivikon poistamisella saavutettavan parempi verkkorannan vesistön vaihtuvuus luonnollisen vesivirtaaman mukaan. Toimenpide parantaa virtauksia Aspiskerin siltaan saakka.Ruopattava_alue.JPG

Edellä mainituille toimenpiteille on pyydetty tarjoukset ja hankkeille tullaan hakemaan kunnan kohdeavustusta.

Toisessa vaiheessa vuonna 2020 koko lahden tila kartoitetaan laajasti ja aletaan toteuttamaan pitkäjänteistä perusparantamisohjelmaa. Kokoonnuimme Verkkorannan Krikutillissa 31.7.2019 läsnä oli 39 Verkkorannan tilasta huolestunutta henkilöä.

Päätettiin yksimielisesti lähteä ajamaan Verkkorannan parannustoimenpiteitä edellä kuvatuin askelmerkein. Tilaisuuden kokoonkutsujana toimi Hannu Myöhänen, puheenjohtajana Kari Hannus ja sihteerinä Marja Vaitomaa. Kokouksessa valittiin seuraava toimikunta valmistelemaan toimenpideohjelmaa: Harri Luotola, Jari Kortesoja, Kaarlo Höysniemi, Marko Vuorela ja Hannu Myöhänen