Verokapina - Aholansaaren hyväksi tehdyn talkootyön verotus kumottava

Veroviranomaisen mukaan Aholansaaressa on vuosina 2003-2007 tehty taloudellista tulosta noin 375 000 euroa enemmän kuin mitä Aholansaari on ilmoittanut. Siksi Aholansaari-säätiön maksettavaksi on määrätty 115 000 euroa jälkiveroa viideltä vuodelta talkoolaisille tarjotuista aterioista ja majoituksesta, korkoineen. (Tämä tulkinta on rakennettu monesta osasta, ja siihen liittyy niin elinkeinoveroa, arvonlisäveroa kuin ennakkoperintääkin.) Verotarkastuskertomuksessa ei silti ole ilmoitettu mitään sellaista Saaren toiminnassa tapahtunutta muutosta, jonka takia aiempaa käytäntöä olisi muutettava. Keskeisimmät perustelut ovat nuorten leirien laskennallinen alikatteisuus sekä talkoolaisten ja siviilipalvelusmiesten ylläpitäminen. Yleinen tapa valtakunnassa on, että mikäli jokin käytäntö muuttuu, se ei kuitenkaan tapahdu taannehtivasti - kuinka on mahdollista, että nyt peritään yllättäen ja varoittamatta muuttuneen käytännön mukaista veroa viideltä viime vuodelta?

Kyse on paljon suuremmasta kuin pelkästä yleishyödyllisen yhteisön tuloverosta. Nämä verotusperusteet kohdistuvat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan perusteisiin. Aholansaari on suomalaisen uskonnonharjoittamisen paikka. Säätiön toiminnan jokainen sentti menee yleishyödyllisen tehtävän toteuttamiseen. Saaressa tehdään muun muassa korvaamattoman arvokasta nuorisotyötä. Nuorten leirit ovat osa Herättäjä-Yhdistyksen sisälähetystyötä, siis uskonnonharjoittamista, ja siksi niiden hinta on haluttu pitää alhaisena. Talkooperinteeseen taas on aina kuulunut ruoka ja yösija. Kun ne pannaan nyt verolle, tämä ikiaikainen auttamistraditio on uhattuna koko suomalaisessa yhdistyskentässä ja yhteiskunnassa. Talkoiden alasajo on puuttumista kirveskristittyjen jumalanpalvelukseen.

Verottajalle on tehty asiasta valitus. Vastauksena oli, että päätöstä ei muuteta. Ystäväkansaa työkseen palvelevat "Herättäjän miehet" ovat myös vedonneet ylimpiin päättäjiin, ja asiaa valmistellaan nyt valtiovarainministeriössä. Lokakuun viimeinen päivä on verottajalle silti maksettava 43 000 euroa, siitä ylimenevältä ajalta valtio perii 11,5% koron. Aholansaareen on juuri rakennettu uusi majoitusrakennus lainarahalla. Verottajan isku syö Aholansaarelta kolmen kuukauden palkkakulut. Marraskuussa Saaren väki on lomautettuna.

Me allekirjoittaneet rakastamme Aholansaarta ja vetoamme, että sen hyväksi tehty talkootyö ja siellä tapahtuva uskonnonharjoittaminen vapautetaan mainitusta jälkiverosta ja että uusi verokäytäntö romutetaan. Se tekee Aholansaaren toiminnan jatkumisen nykyisellään hyvin hankalaksi, ellei mahdottomaksi.

Aholansaari on monelle meistä hengellinen koti, Paavo Ruotsalaisen kotisaarena kirkkohistoriallisesti arvokas kohde ja paikka, jonne körttikansa on aina kokoontunut veisaamaan yhdessä. Tätä aarretta ei saa vaarantaa.

Veisuu ei saa vaieta!

Aholansaari pyytää jokaista kynnelle kykenevää myös auttamaan rahallisesti. Tilinumero on 528804-42816 ja viestiksi "Verokapina".

Lisää tietoa asiasta löytyy
Petri Järveläisen blogista.

Lisäys 7.11.2008: Lapinlahdelta tuli idea, että Verokapinasta kannattaa puhua ihmisiä tavatessaan ja kerätä paperille nimiä niiltä ystäviltä, joille netin käyttö ei ole tuttua, mutta jotka silti haluaisivat ilmaista tukensa. Kerääjä voisi sitten naputella nämä nimet nettiadressiin allekirjoittajien puolesta. Ideaa pyydettiin levittämään.

Adressi on luovutettu 9.3.2007 Oikeusministeriön edustajille, joten se sulkeutuu nyt.


Körttikansan puolesta, Eeva-Kaisa Rossi    Ota yhteyttä adressin tekijään