Vetoomus Hangon Itäsataman ravintoloiden joustavan toiminnan puolesta

Adressilla halutaan muistuttaa ympäristölautakunnan päättäjiä huomiomaan Hangon erityinen vetovoima kesällä ja huomiomaan syyt, jotka saavat ihmiset palaamaan iloiseen Hankoon vuodesta toiseen. Päättäjiltä toivotaan avarakatseisuutta löytää keinoja joustavien toimintamallien löytämiseksi. 

 

Ravintolayrittäjille tulee tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet elinkeinonsa harjoittamiseen ilman turhaa byrokratiaa. Ympäristölautakunnan päätökset ovat johtamassa käytäntöön, jossa jokainen ravintolayrittäjä joutuu hakemaan erikoisluvan klo 22 jälkeen jatkuvalle musiikin soitolle. Tällainen käytäntö johtaisi päätöksenteon siirtymiseen käytännössä yhden ihmisen alle, jota ei voida pitää demokraattisena. Lisäksi käytäntö kuormittaisi turhaan yrittäjiä sekä Hangon kaupungin resursseja. Lisäksi käytäntöön ollaan taipumassa vain muutamien ihmisten tekemien valitusten takia, jota voidaan pitää erittäin pienenä otantana vaikuttamaan tämän kaltaiseen päätökseen. 

 

Erikoislupakäytöntö aiheuttaisi suurta huolta yrittäjissä. Mikäli iltaelämää rajoitetaan, on sillä valtavia seurauksia koko Hangon taloudelle hyvin pitkällä aikavälillä. Iltaelämästä eivät hyödy vain ravintolat, vaan myös majoitusliiketoiminta sekä kaikki muutkin yrittäjät, sillä Hankoon saapuvat ihmiset kuluttavat paljon palveluita myös ilta-ajan ulkopuolella. Myös mainehaitta kaupungille voi olla merkittävä, ja sen paikkaaminen saattaa olla erittäin hankalaa. 

 

Monet ihmiset saapuvat Hankoon nimenomaan eloisan Itäsataman takia. Päivisin viihdytään esimerkiksi tenniskentillä, luonnossa ja uimarannoilla. Iltaisin kokoonnutaan Itäsatamaan. Yrittäjät ovat tehneet hienoa työtä vuosikymmeniä. Hanko erottuu edukseen ympäryskaupungeista. Moni muu kaupunki tyhjenee esimerkiksi juhannuksena, ja kaikki paikat menevät kiinni, kun taas Hangossa kesän kiireisimmät viikot yleensä alkavat. Päättäjien ei tule väheksyä tätä klo 22 jälkeen tapahtuvaa iloista elämää Hangossa ja sen merkitystä laajemmin koko kaupungin taloudelle. 

 

Ongelmaksi on nostettu äänihaitta, mutta siihen tulee suhtautua joustavasti. Ravintolayrittäjien tulee saada kesäaikaan joustavat edellytykset tarjota erilaisia tapahtumia ja palveluita tiloissaan asiakkailleen. Mahdollinen äänihaitta on hyvin paikallinen ja lyhytaikainen. Kesäseonki rajoittuu muutamaan viikkoon kesä-elokuun aikana. Tätä aikaa ei tule rajoittaa, vaan kannustaa liiketoiminnan harjoittajia luomaan Hangosta entistä monipuolisempi kesänviettopaikka. Äänitasojen sääntely liian voimakkaasti voi aiheuttaa todella voimakkaita taloudellisia menetyksiä koko kaupungille sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä.

 

Adressin allekirjoittamalla tuet iloista kesä-Hankoa. Ville Ekroos, hankolainen yrittäjä, Kaupunginvaltuuston jäsen

Salla Lundelin, yrittäjä

Salla Lundelin, yrittäjä    Ota yhteyttä adressin tekijään