Vetoomus Heinolan Kanervalan Kaislakodin kehitysvammaisten palvelukeskuksen ja rivitalojen tukitoimintojen ennallaan säilyttämisen puolesta

 

Vetoomus Heinolan Kanervalan Kaislakodin kehitysvammaisten palvelukeskuksen ja rivitalojen tukitoimintojen ennallaan säilyttämisen puolesta
Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta on tekemässä nopealla aikataululla muutoksia, joiden toteutuessa Kanervalan Kaislakodin toiminta lakkautetaan ja samalla tuki, ruoka ja hoito, jotka tähän asti on hoidettu Kaislakodin henkilökunnan toimesta - lopetetaan rivitaloissa asuvilta kehitysvammaisilta jo viimeistään 1.1.2020 lukien.
Kanervala ja sen Kaislakoti on ollut hyvä asuinpaikka, jossa asukkaat ovat viihtyneet ja jossa heistä on pidetty hyvää huolta. He ovat saaneet asua omassa kiinteässä ryhmässään kokien olevansa turvallisessa kodinomaisessa asuinympäristössä. Hajasijoittamalla rivitaloasukkaat kuka minnekin palveluseteli mukanaan, yhteisöllisyyden menettämisen lisäksi vaarannetaan asukkaiden turvallinen elämä esimerkiksi nykyisen varman lääkehuollon menettämisen myötä. Tätä voidaan pitää lähinnä heitteillejättönä.

Lopettamispäätös ihmetyttää varsinkin sitä taustaa vasten, kun kaupungin taholta on juuri todettu, että hoitopaikkoja tullaan tarvitsemaan lisää (Itä-Häme 14.9.2019).

Aiemmin kaupungin toimesta Kanervalan lopettamista on perusteltu säästösyillä. Nyt tämänkin perustelun voi todeta olevan väärä, itse asiassa tilanne kaupungin omien laskelmien mukaan on päinvastainen. (Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 10.9.2019).

Olemme kaikki saaneet lukea viime aikoina mediasta, miten hoivapalveluiden yksityistäminen on tuonut tullessaan pelkästään negatiivisia piirteitä hoivapalveluihin. Toivottavasti Heinola ei lähtisi tässä Kaislakodin tapauksessa tälle tielle.

Pyydämme, että Heinolan kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta pysäyttää lopettamistoimenpiteet ja käynnistää toimenpiteet sen selvittämiseksi, voiko Kanervalasta kehittää paikka, joka täyttää ne tarpeet, jotka kaupungin vuoden 2020 budjettiseminaarissa on hoivapaikkojen suhteen todettu olevan olemassa. Varsinkin kun kaupungin omatkin laskelmat osoittavat, että tämä olisi myös taloudellisesti kaupungille edullisempi vaihtoehto. Näin säästettäisiin paitsi rahaa, voitaisiin myös osoittaa, että Heinolassa julkilausumien lisäksi halutaan myös käytännön toimin osoittaa että toimitaan arvojemme mukaan. Eli, että täällä välitetään kanssaihmisistä, myös heikompiosaisista.Adressin tekijät: Kaija Tolppanen, Seppo Ruuskanen, Katriina Kuusela Heinola
Facebook
Pitäisikö puoluetuet lopettaa?