Vetoomus Janakkalan kouluverkon ja kyläkoulujen säilyttämisen puolesta

Vetoomus Janakkalan kouluverkon ja kyläkoulujen säilyttämisen puolesta


Janakkalan kouluverkko on laaja ja monimuotoinen; alakouluja on yhdeksän ja yläkouluja kaksi. Me allekirjoittaneet vetoamme Janakkalan kunnan päättäjiin kouluverkon säilyttämisen puolesta ja vastustamme kunnan suunnitelmaa lakkauttaa Vähikkälän koulu ja Tanttalan koulu. 

Monimuotoinen kouluverkko tarjoaa jokaiselle lapselle sopivan oppimisympäristön huomioiden erilaiset oppimisen tarpeet. Jos Vähikkälän koulu lakkautettaisiin, eteläisessä Janakkalassa ei enää olisi mahdollista käydä kuin yhdenlaista koulua. Kouluverkon monipuolisuus ja jakautuminen tasaisesti kunnan alueella on koko kunnan ja sen kylien vetovoimaa voimakkaasti tukeva tekijä. Kylien toiminta ja yhteisöllisyys on vaarassa kuihtua jos niiden sydän, kyläkoulu, lakkautetaan. Pyydämme päättäjiltä tekoja ja päätöksiä lastemme ja alueellisen tasa-arvon hyväksi.

Laaja kouluverkko kunnassa on rikkaus. Haluamme lisätä Janakkalan kunnan vetovoimaa ja ylläpitää myös kylien ja maaseudun elinvoimaa. Sen sijaan, että Janakkala olisi mukana kyläkoulujen lakkautustrendissä, kunnan tulisi käyttää monipuolista kouluverkkoa vetovoimatekijänä ja hyödyntää sitä markkinoinnissa kilpaillessaan lapsiperheistä muiden kuntien kanssa. Koulut ovat tärkeässä asemassa asuinpaikan valinnassa. 

Laadukasta opetusta ja pedagogiikkaa on mahdollista toteuttamaan erilaisissa oppimisympäristöissä, sekä isommissa yksiköissä että pienemmissä, joissa yhdysluokkaopetus, luonto ja yhteisöllisyys luovat toimivat puitteet oppimiselle. Koulujen sulkemisista syntyvät näennäiset säästöt hupenevat muun muassa koulukuljetuksiin ja kiinteistöjen tyhjinä seisottamisiin. Kunnan lapset asetetaan eriarvoiseen asemaan olemattomien säästöjen takia, nämä säästöt voivat tulla maksettavaksi takaisin myöhemmin, kun osa lapsista on väkisin sovitettu heille epäedulliseen oppimisympäristöön. Koulujen lakkauttamisista syntyviä säästösuunnitelmia on syytä arvioida kriittisesti.

Janakkalan kunta on saavuttanut Unicefin Lapsiystävällinen kunta -sertifikaatin ja on mukana maakunnallisessa lapsivaikutusten arviointimallin kehittämisessä. Lapset ja nuoret ja heidän peruskoulutuksensa ovat tärkein panostus Janakkalan tulevaisuuteen. Lasten oikeuksien ja lapsiystävällisyyden tulee toteutua tasa-arvoisesti jokaisen janakkalalaisen lapsen kohdalla riippumatta asuinpaikasta taajamissa tai maaseudulla. Haluamme korostaa laajan kouluverkon merkitystä turvaamaan lasten oikeutta kohtuullisen mittaiseen koulumatkaan. 

Vetoamme Janakkalan kunnan kuntapäättäjiin ja virkamiehiin, jotta te kuuntelisitte päätöksissänne kuntalaisia ja säilyttäisitte Janakkalan toimivan, monipuolisen ja lapsiystävällisen kouluverkon kyläkouluineen. Turvatkaa erikokoisten ja erilaisten koulujen tulevaisuus ja koko kunnan lasten hyvinvointi, sekä heille yhtenäinen koulutie, mahdollisimman vaivaton sekä turvallinen lapsuus ja kouluympäristö asuinpaikasta riippumatta.


Adressin laatineet:
Janakkalassa 5.2.2024
Elinvoimainen Vähikkälä -työryhmä

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mirella Tuominen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…