Vetoomus kauneimpien kirjojen puolesta

Kauneimmat kirjat uhattuina

Suomi ei osallistu enää kansainväliseen vuoden kauneimpien kirjojen kilpailuun Best Book Design from all over the World eikä Book Art International -näyttelyyn. Niihin osallistui viime vuonna 37 maan kauneimmat kirjat.

Vuoden kauneimmat kirja -kilpailu on nyt Suomen osalta lopetettu. Ensimmäistä kertaa kilpailun yli 60-vuotisen historian aikana Suomessa ei valita kauneimpia kirjoja, koska Suomen Kirjasäätiö on lakkauttanut tukensa Suomen kirjataiteen komitealle. Puuttuva rahamäärä on pieni, mutta kilpailun merkitys alalle suuri. Suomen Kirjasäätiö on Suomen Kustannusyhdistyksen ja opetusministeriön perustama säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista kirja- ja sanataidetta.

Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailu on järjestetty Suomessa yhtäjaksoisesti vuodesta 1947 lähtien. Silloin Graafisen teollisuuden liitto asetti Suomen kirjataiteen arvostelulautakunnan, jossa olivat edustettuina Suomen Taideteollisuuskoulu, Helsingin yliopiston kirjasto sekä suurimmat kirjapainot, kustantamot ja kirjakaupat. Suomen kirjataiteen komitea on toiminut vuodesta 2001 Suomen Kirjasäätiön yhteydessä.

Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailu on Suomessa ainoa kilpailu, jossa kirjoja tarkastellaan huolellisesti ja monipuolisesti ulkoasun näkökulmasta. Kilpailu tekee näkyväksi kirjojen kokonaissuunnitteluun ja valmistamiseen liittyvää työtä tuoden esiin eri työvaiheita, tekijöitä, materiaaleja ja kirja-alan ammattilaisia. Vuoden kauneimpia kirjoja valitessaan komitea palkitsee teoksia, joissa muoto ja sisältö tukevat toisiaan mahdollisimman hyvin. Klassisen kirjapainotaidon ohella komitea arvostaa tuoreita, uutta luovia ratkaisuja.

Kirjagraafikon tehtävä on suunnitella kirja visuaalisesti houkuttelevaksi ja helposti luettavaksi. Koska kauniin ja tarkoituksenmukaisen kirjan ulkoasussa jokainen yksityiskohta on mietitty, kilpailu osoittaa kirjoja lukevalle yleisölle, että kirja ei synny nappia painamalla eikä pelkkä käsikirjoitus kuvineen ole kirja. Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailu ja suunnittelijoiden työ tasokkaan kirjasuunnittelun hyväksi edistävät lukemista.

Vuoden kauneimmat kirjat -näyttely on ollut viime vuonna kymmenessä pääkaupunkiseudun kirjastossa, Helsingin ja Lahden kirjamessuilla, Kansalliskirjastossa oli Viron ja Suomen kauneimpien kirjojen näyttely. Näyttely oli myös Tukholman Suomi-instituutissa, Viron kansalliskirjastossa ja taideakatemian kirjastossa sekä Tarton yliopiston kirjastossa ja taidekorkeakoulun kirjastossa sekä Leipzigin ja Frankfurtin kirjamessuilla.

Houkuttelevan ulkoasun ja luettavuuden suunnittelua tarvitaan jatkossakin julkaisukanavasta riippumatta. Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen kirjataiteen komitean perustajiin komitean työn jatkamisen puolesta.

Helsingissä 14. tammikuuta 2010

* * * * *

LEHDISTÖTIEDOTE

Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailu jatkuu

Suomen Messusäätiö on myöntänyt Suomen kirjataiteen komitealle vuosittaisen 10 000 euron apurahan Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailun järjestämiseen. Komitean käytännön työtä tukevat Graafinen Teollisuus ry, Kansalliskirjasto ja Suomen Kirjasäätiö.

Vuoden 2009 kauneimmat kirjat julkistetaan huhtikuussa 2010. Kilpailun jatkuminen oli uhattuna ja se herätti kirja-alalla kuohuntaa. Nettivetoomus kauneimpien kirjojen puolesta keräsi lyhyessä ajassa yli 700 allekirjoitusta.

Lukemisen ja kirjan puolesta

Suomen Messusäätiö tukee suomalaista teollisuutta, elinkeinoelämää ja kulttuuria. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä Messusäätiö jakaa ensi syksynä kymmenennen kerran 5 000 euron suuruisen Rakkaudesta kirjaan -palkinnon. Se myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on poikkeuksellisen suurella rakkaudella vaalinut kirjallisuutta ja lukuharrastusta.

Messusäätiö on nyt päättänyt tukea myös Suomen kirjataiteen komitean Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailua. Kilpailun tavoitteena on kiinnittää huomio kirjoihin kirjataiteellisina kokonaisteoksina. Komitea palkitsee kirjoja, joissa ulkoisen muodon ja sisällön yhteys toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Arvioinneissa korostetaan graafisen perussuunnittelun ja typografian sekä materiaalien ja painotyön kokonaishallintaa. Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailu on järjestetty Suomessa yhtäjaksoisesti vuodesta 1947 lähtien. Suomalaiset kirjat osallistuvat kansainvälisiin kilpailuihin ja näyttelyihin 37 maan kauneimpien kirjojen kanssa.– Helsingin Kirjamessujen 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomen Messusäätiö on halunnut laajentaa tukeaan kirjalle ja kirjallisuudelle, sanoo Suomen Messujen toimitusjohtaja Pentti Kivinen. Rakkaudesta kirjaan -palkinto sekä Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailu eroavat puhtaasti kirjallisista palkinnoista siinä, että niiden avulla halutaan antaa tunnustusta lukuharrastuksen edistäjille ja kirja-alan ammattilaisille. Suomen Messusäätiö on Suomen Messujen yhteydessä toimiva säätiö, jonka tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ja pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnalla tukea ja lisätä maamme tuotantoa tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euron arvosta apurahoja. Tunnetuimmat palkinnot ovat Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto. Lisäksi säätiö tulee suomalaisia tutkijoita, eri aloilla menestyneitä henkilöitä tai yhteisöjä vuosittain eri messujen yhteydessä jaettavilla palkinnoilla ja stipendeillä.* * * * *

Kiitos kaikille adressin allekirjoittaneille!
Helsingissä 22. helmikuuta 2010
Kauneimmat Kirjat    Ota yhteyttä adressin tekijään