Vetoomus kielten kurssileikkausten estämisen puolesta

23.5.2019

Vedoten Lyseonpuiston lukion lukuvuosioppaaseen (2018-2019), ja sen Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet -osiossa olevaan lukiolain lainaukseen “Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.” (Lukiolaki 27§) näemme oikeudeksemme tehdä vetoomuksen, jossa vastustamme leikkauksia kielten kursseista. Meillä on oikeus tulla kuulluksi meitä koskevissa asioissa. Näin linjataan myös YK:n lasten oikeuksien julistuksen 12. artiklassa. Unicef on myöntänyt Rovaniemelle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mutta onko tämän kuntamallin mukaista toimintaa, että meitä nuoria opiskelijoita ei kuulla meitä näin selkeästi koskettavassa asiassa?

Leikkaukset vaikuttaisivat koulussamme kielten opinnot jo aloittaneiden opiskelijoiden suoritukseen. Kurssivalintoja ennen leikkauspäätöstä tehneet opiskelijat eivät olleet tietoisia tulevista muutoksista, eivätkä osanneet odottaa näin suurta määrää itsenäistä opiskelua.

Vaadimme, että Lyseonpuiston lukiossa tarjotaan myös jatkossa sekä lyhyiden, keskipitkien että pitkien kielten kursseja ja asianmukaista sekä kokonaisvaltaista opetusta niihin. Jos tällainen ei ole mahdollista tai kurssien toteuttamiseen voi tulla muutoksia (täytyy käydä itsenäisesti tmv.) tulisi siitä ilmoittaa etukäteen ennen kurssivalintojen tekemistä ja kuulla opiskeljoita asiaa koskien. Yllättäviä muutoksia ei saa tapahtua kesken oppimäärän opiskelun.

Lyseonpuiston lukion nettisivujen etusivulla kerrotaan: Unesco-kouluna toiminta-ajatuksemme tähtää kansainvälisen ymmärtämisen ja osaamisen lisäämiseen sekä korostaa kansainvälistä vuorovaikutusta. Mielestämme kielten osaaminen ja opetus ovat tärkeä osa kansainvälistä ymmärtämistä, osaamista sekä vuorovaikutusta. Kurssileikkaukset horjuttavat tätä kansainvälisyyden kuvaa. Samaisilla sivuilla myös kerrotaan, kuinka kielten opiskelu on mahdollista lukiossamme. On harhauttavaa johtaa opiskelijoita ja kouluun yhteishaussa hakevia uskomaan tällaista, jos asiat eivät niin ole. 

Mitä kielten oppimiseen tulee, kuunteluharjoitukset ja ääntämisen opettelu ovat tärkeitä siinä missä kieliopin ja sanojenkin harjoittelu. Näillä osa-alueilla on kuitenkin tärkeää saada opetusta ja mahdollisuus kysyä kysymyksiä epäselvyyksien ilmaantuessa. Kielioppisäännöissä on paljon poikkeuksia, joita ei kaikkia voida kirjoihinkaan merkitä. Näiden poikkeusten läpikäyminen asiantuntevan opettajan kanssa edistää oppimista merkittävästi. Lisäksi parikeskusteluharjoitukset ovat tärkeitä ääntämisen oppimisen kannalta. Näitä harjoituksia on hankalaa suorittaa etäopiskelussa.

Ongelma on monen opiskelijan elämässä keskeinen huolenaihe. Leikkaukset voivat aiheuttaa muutoksia esimerkiksi opiskelijan ylioppilastutkintosuunnitelmaan ja vaikuttaa opiskelumotivaatioon. On opiskelijoita, jotka opiskelevat useampaa näistä kielistä. Itsenäinen opiskelu on aina uuvuttavaa ja vaativampaa kuin luokkaopetus. Kohtuuton määrä itseopiskelua käy rankaksi opiskelijalle ja saattaa ajaa hänet luopumaan joistain kursseista.


Katri Kostamovaara, Lyseonpuiston lukion opiskelija    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Katri Kostamovaara, Lyseonpuiston lukion opiskelija voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…