Vetoomus Kivelänrannan melontakeskuksen säilyttämisen ja uusimisen puolesta

Allekirjoituksellani toivon Jyväskylän kaupungin päättäjien mahdollistavan melontakeskuksen jatkuvan toiminnan, sekä rakenteiden uusimisen kautta toiminnan kehittämisen ja palvelujen laadun parantamisen mahdollistamista, jotta Jyväskylän kaupungin asukkaille olisi saavutettavissa tulevaisuudessakin laadukas vesiliikuntamahdollisuus.


300971724_10159181174777636_2801234314947776734_n2.jpg

Melontakeskuksen merkitys Jyväskylälle

Tuomiojärven Kivelänrannan melontakeskus on tarjonnut monipuolisesti avovesiliikuntaa jo 35 vuoden ajan. Nykyisessä muodossaan saman katon alla toimii Meloiloa ry, Keski-Suomen Purjelautailukoulu ja Tavinsulka Oy
Seuratoiminnan ja kaupunkilaisten virkistys- ja vapaa-aikatoiminnan lisäksi melontakeskus toimii taustavoimana, joka mahdollistaa mm. seuraavia toimintoja

  • Jyväskylän Yliopiston liikuntapedagogiikan opintokokonaisuuden luonto- ja elämysliikunnan opetusmoduuli (vuosittain 110 opiskelijaa, kullekin 15 tuntia)
  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymään kuulumattomien koululaitosten liikuntatunnit. Juuri lakkautettu Jyväskylän Luontokoulu on tehnyt vastaavaa työtä muille koululaitoksille, joten palvelutarvetta todennäköisesti lisääntyy.
  • Erityisliikuntaryhmien liikuntaohjelmat: Valteri [1], CP-Liitto [2], MALIKE [3]
  • Vuosien saatossa melontakeskuksen toimijat ovat tehneet yhteistyötä mm. seuraavien oppilaitosten kanssa: JYU, JAMK, XAMK, KAO, IWG [4], Outdoor Academy [5]. Monille opiskelijoille tämä on mahdollistanut gradun, opinnäytetyön tai työharjoittelun suorittamisen. Melontakeskus tarjoaa oppilaitosyhteistyön kautta myös aineopintoja kuten liikunta, matkailu, liiketalous, markkinointi, johtaminen ja laskentatoimi.
  • Jyväskylässä opiskelevien huippu-urheilijoiden harjoitusmahdollisuudet (soutajat, melojat)
  • Tutkimus ja kehitystyö alaan liittyen.

Tavinsulka Oy on Keski-Suomen ainoa aktiviteettimatkailualan toimija, jolla on oikeus käyttää Visit Finlandin kansainvälisen markkinointiin oikeutettavaa Sustainable Travel Finland [6] merkkiä. Suomessa on yhteensä noin 39 000 matkailualan toimijaa. 09/2023 mennessä vain 367 yritystä sai oikeuden käyttää tätä merkkiä. Keski-Suomen osalta merkkiä saa käyttää vain 6 yritystä: 5 hotellia ja Tavinsulka Oy.


Melontakeskus on siinä kunnia-asemassa, jossa se saa edistää oppimista, fyysistä kuntoa, yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Kaikki tämä vahvistaa ja rikastaa kaupunkiyhteisöämme lukemattomin tavoin, jota ei voi mitata pelkästään yksiulotteisilla taloudellisilla mittareilla


Nykytoiminnan jatkaminen on turvattava

Toiminnalla on voimassa häätö, joka astuu voimaan 15.08. 2024, keskellä Keski-Euroopan lomasesonkia, jolloin myös saapuvia matkailijoita on eniten. Vesiliikunnan pääsesonki suomalaisille silloin on loppumassa, mutta ilman tukikohta joka syksy järjestettäviä koulutuksia, kursseja ja ruskaretkiä ei voida entiseen tapaan toteuttaa. Myös kaupunkilaisten työnjälkeiset virkistysmelonnat jatkuvat pitkään syyskuun loppupuolelle. Melontakeskuksen toimijoiden toiminta voi jatkua vain, jos keskus pystyy palvelemaan asiakkaita jatkuvasti. Varusteiden edestakaisin kuljettamiselle ei ole mahdollisuutta, eikä perustelua.
Jyväskylän kaupungin edustajan mediassa mainittu vaihtoehtoinen paikka [7] ei sovellu toiminnan jatkamiseen siten, että laadukas toiminta tulevaisuudessa olisi turvattu. Ehdotettu uudelleensijoittaminen heikentää asiakkaiden kokemaa palvelun laatua ja toiminnan turvallisuutta, sekä henkilökunnan turvallisuutta ja työssä viihtymistä. Muutos ei myöskään huomioi lähiluonnon eritysvaatimuksia nykyistä paikkaa vastaavalla tavalla


Rakenteiden uusiminen on sivistyneen ja turvallisen liikuntaharrastuksen edellytys

Rakenteiden uusimiseksi Tavinsulka Oy on tehnyt pitkäjänteistä työtä jo yli kymmenen vuoden ajan, sille kaupungilla ei ollut taloudellisia resursseja siihen. Tämä on realisoitunut myös yhtiön merkittävänä taloudellisena panostuksena
Uuden ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun liikuntalaitoksen on suunnitellut Suomen Arkkitehtiliiton varapuheenjohtaja, ekologisen rakentamisen työryhmän johtaja. Suunnitelmat täyttävät kaikin puolin Jyväkylän kaupungin kaavan vaatimukset, ottavat huomioon palvelupolun, asiakkaiden viihtyvyyden ja työntekijöiden turvallisuuden, sekä laitoksessa toimivien seurojen toiminnan tarpeet. Suunnitelma huomioi ansiokkaasti tulevaisuuden kehittämistarpeita, sekä lähiluonnon erityisvaatimuksia (mm. liito-oravan elinpiirin suojelu). 


Melontakeskus on ollut yksi kaupunkimme elinvoiman ja luontoyhteyden kirkkaimmista keskuksista, joka houkuttelee vuosittain valtavan määrän paikallisia ja kansainvälisiä kävijöitä. Omalta osaltaan keskuksella on ratkaiseva rooli täydentävien liikuntatoimintojen tarjoamisessa.

 

VIITTEET

[1] Valteri - https://www.valteri.fi/

[2] CP-liitto - https://cp-liitto.fi/

[3] MALIKE - https://www.tukiliitto.fi/malike/

[4] IWG - https://iwgfinland.org/

[5] Outdoore Academy  - https://kvarnen.fi/outdoor-academy/

[6]  https://www.visitfinland.fi/en/liiketoiminnan-kehittaminen/vastuullinen-matkailu/sustainable-travel-finland

[7]  https://www.ksml.fi/paikalliset/6737352

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Béla Pavelka näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…