VETOOMUS KUUROJEN LIITON ALUETYÖNTEKIJÄ RITA AUROILAN TÖIDEN JATKUMISEN PUOLESTA  

VETOOMUS KUUROJEN LIITON ALUETYÖNTEKIJÄ RITA AUROILAN TÖIDEN JATKUMISEN PUOLESTA  

Saimme tiedon, että Kuurojen Liiton aluetyöntekijä Rita Auroila on irtisanottu tehtävistään taloudellisista syistä. Tieto on järkyttänyt viittomakielistä yhteisöä, heidän läheisiään, yhteistyötahoja sekä alueella toimivia viittomakielen tulkkeja. 

Auroila on toiminut tehtävissään 22 vuotta ja hänellä on paras tietämys juuri oman alueensa viittomakielisistä asiakkaista. Hän on tuttu, turvallinen ja luotettava, kuuluu vahvasti viittomakieliseen yhteisöön ja tullut ihanalla persoonallaan monelle viittomakieliselle ainoaksi henkireiäksi ja avuksi, kenen puoleen kääntyä  ongelmatilanteissa. Myös aluetyöntekijän työssä tarvittava viittomakielen taito sekä asiakkaiden ymmärtäminen ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun on kyse pienestä kieli- ja kulttuurivähemmistöstä. Kuten suuremmissa kaupungeissa, Auroilan toimialueella ei ole muita viittomakielentaitoisia työntekijöitä, esimerkiksi diakoniatyöntekijöitä, joiden puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. Auroila on tehnyt myös korvaamatonta yhteistyötä eri ammatillisten tahojen, muun muassa Kelan, sairaalan, poliisin, vammaispalvelujen, sosiaalitoimen kuin viittomakielisten yhteisön, heidän lähipiirinsä sekä tulkkien kanssa, ollut kaikessa mukana, missä apua on tarvittu.

Kuurojen Liiton sivuilta on nähtävissä, että ”Kuurojen Liiton tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen”. Kuurojen Liittoa onkin kentällä tähän asti pidetty viittomakielisten edunvalvojana. Rita Auroilan monipuolisen työn ohella myös viittomakieliset lapset, maahanmuuttajat, monet vanhukset, yksinäiset, syrjäytyneet, yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle jääneet viittomakieliset ovat päässeet yhteiskunnan palvelujen piiriin. Viittomakielisten avuntarve ei silti lakkaa olemasta. Monet asiat yhteiskunnassa vaativat päivityksiä ja selvittelyjä. Kaikkien, myös viittomakielisten elämässä voi aina tapahtua yllätyksiä ja muutoksia, joissa Rita Auroilan läsnäolo on tärkeää. Kuurojen Liiton tekemät säästötoimenpiteet koskien aluetyöntekijää, tulevat selvästi lisäämään eriarvoisuutta ja sen aiheuttamia ongelmia viittomakielisessä yhteisössä, joka taas tulee yhteiskunnallekin kalliiksi. Myös viittomakielen tulkkien keskuudessa on noussut huoli viittomakielisten asiakkaiden pärjäämisestä sekä avun saannista asioidensa hoidossa, miten tietyt asiakkaat pystyvät jatkossa tilaamaan tulkin (kaikki eivät siihen yksin kykene), millä tavalla muutos tulee vaikuttamaan myös viittomakielen tulkkien työnkuvaan ja viittomakielisten edunvalvontaan. 

Mikäli irtisanomista ei kumota, eikä asialle tehdä kompromissia, seuraukset ovat mullistavia Rita Auroilalle kuuluvalla työalueella. Auroilaa ei ole mahdollista korvata edes kauempana asuvalla aluetyöntekijällä, sillä tähän mennessä palvelu on ollut saavutettavaa, henkilökohtaista sekä kohtuullisten matkojen päässä olevaa. Näillä perusteilla vaadimme, että Rita Auroila saa edelleen jatkaa Kuurojen Liiton aluetyöntekijänä alueellamme.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Anne Ronkainen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…