Vetoomus Loimaan kyläkoulujen puolesta

received_23084051392543181.jpeg 

Loimaan kouluverkkoselvityksen kolme vaihtoehtoa esittävät jokainen vähintään kolmen ja enintään yhtä vaille kaikkien kyläkoulujen sulkemista. Lakkauttamislistalla ovat jokaisessa esitetyssä vaihtoehdossa Virttaan, Kojonkulman ja Niinijoen koulut. Pahimmillaan myös Metsämaan ja Kauhanojan koulut sekä Alastaron yläkoulu. Loimaan kylät sijaitsevat kuitenkin pitkien etäisyyksien päässä kohdekouluista, ja kylistä muutenkin olemattomiin vähenneet palvelut saattavat kylien asukkaat ja etenkin niiden lapset epätasa-arvoiseen asemaan.

Loimaan kylissä asuu lähes 40 prosenttia Loimaan äänestysikäisistä asukkaista. Yrittäminen on kylissä luonnollinen tapa työllistää itsensä ja pari muutakin. Kyliin sijoittuneet yritykset ja kylien asukkaat voivat kokea maksamiensa verojen valuvan pois oman alueen tulevaisuudesta ja elinvoimaisuudesta kyläkoulujen lopettamisuhan myötä. Myöskään koulukyytien pituuden vaikutusta lasten hyvinvointiin ei voida sivuuttaa.

Kouluverkkoselvitystä ei voi tehdä siten, että yksi henkilö konsulttifirman avulla tekee esitykset pelkästään numeroiden valossa. Puhutaan kuitenkin tuhansien kyläläisten tulevaisuudesta ja satojen lasten kouluvuosista. Myöskin olisi tärkeää tutkia, millä keinoin kyläkoulut nimenomaan olisi mahdollista säilyttää.
Kyläkoulut toimivat virka-ajan ulkopuolella kuitenkin tärkeinä yhteistiloina ja harrastuspaikkoina, mikä hyöty ja arvo ei virallisissa kustannustilastoissa näy, ja esimerkiksi Virttaan kylästä katoaisi koulun myymisen myötä ainoa viherkenttä.
Lisäksi pelkona on, että samoissa pihapiireissä toimivat päivähoitoyksiköt ovat seuraavaksi lakkautuslistalla, varsinkin jos koulurakennukset laitetaan myyntiin.

Loimaan päättäjät: pyydämme teitä tutkimaan, millä keinoin kyläkoulut on mahdollista säästää. Kyläkoulujen on mahdollista erikoistua, tehostua ja nykyaikaistua. Ensin tarvitaan vain tahtotila niiden säilyttämiseksi.

 


Kirsi-Maria Viitala    Ota yhteyttä adressin tekijään