Vetoomus montessoripäiväkoti Pyramidin säilyttämiseksi

VETOOMUS PILKE PÄIVÄKODIN JOHDOLLE

 

 Hyvä Pilkkeen esimiestiimi,

Me Pilke päiväkoti Pyramidin vanhemmat haluamme lähestyä teitä alkuviikosta saamamme tiedotteen vuoksi. Tiedote muutosneuvotteluiden aloittamisesta on herättänyt huolta meissä vanhemmissa ja haluamme tuoda tietoonne seikkoja, minkä vuoksi toivomme teidän pyrkivän vielä enemmän säilyttämään päiväkoti Pyramidin toiminnan ennallaan.

Pyramidissa tarjotaan esimerkillisen korkeatasoista varhaiskasvatusta ja meillä on ollut ilo ja kunnia nähdä lasteni kasvavan ihanien ja ammattitaitoisten opettajien kanssa. Yhteistyö henkilökunnan ja kodin välillä on päivittäistä; luotamme henkilökuntaan 110 prosenttisesti. Toivomme että lastemme nuoremmat sisarukset saisivat myös päiväkoti-ikään tullessaan päästä nauttimaan tämän ainutlaatuisen paikan antimista. Pyramidissa käytössä oleva montessoripedagogiikka yhdessä henkilökunnan luoman lämpimän tunnelman kanssa saavat vanhemmat kauempaakin kuin Toppilasta tuomaan lapsensa sinne. Jotkut ovat myös valinneet asuinpaikkansa Pyramidin sijainnin vuoksi. Vetoamme teihin, Pilkkeen johto, että säilyttäisitte tämän inspiroivan päiväkodin.

Pyramidissa lapset kohdataan yksilöinä ja heidän oppimisen herkkyyttään tuetaan, joka näkyy lapsissa ja heidän oppimisessaan. Opettajat ovat motivoituneita löytämään uusia pedagogisia työvälineitä sekä kehittämään toimintaansa lasten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Lapset saavat opetella niin matematiikkaa ja taideaineita, kuin äidinkieltä ja luonnontieteitä kaiken muun toiminnan ohella. Lapset ovat oppimisessaan edistyksellisiä, koska heitä tuetaan oman henkilökohtaisen oppimisen herkkyytensä mukaan ja  lapsia arvostetaan itsenäisinä toimijoina. Tätä paikkaa ei voi siis edes verrata tavalliseen päiväkotiin. Pyramidista voisi ammentaa oppia myös muihin päiväkoteihin.

Osa vanhemmista on löytänyt Pyramidin edeltävien vanhempien kehujen perusteella, osa on osannut etsiä nähtyään tien laidassa kyltin. Päiväkoti ei kuitenkaan nouse esimerkiksi Googlen hakutuloksissa näkyviin. Some-kampanjointi on näkynyt lähinnä yksittäisinä mainoksina Facebookissa, vaikka olisi olemassa paljon muitakin alustoja ja mahdollisuuksia tuoda Pyramidia sekä montessoripedagogiikkaa näkyväksi myös uusille kiinnostuneille vanhemmille. Toivoisimme, että kaikki keinot käytettäisiin kannattavuuden parantamiseksi, avoinna olevien paikkojen täyttämiseksi ja leikkikoulu Pyramidin pelastamiseksi.

Ehdotamme, että Pyramidissa kuvattaisiin opetusvideoita montessoripedagogiikan toteuttamisesta halukkaiden työntekijöiden ja lasten kanssa. Tämä toisi näkyvyyttä Pyramidille ja tekisi montessoripedagogiikka tunnetummaksi. Toinen ehdotuksemme on Pilke Pyramidin osallistuminen lapsiperheille suunnattuun tapahtumaan, jonne osa meistä vanhemmista voisi myös tulla kertomaan kokemuksiamme ja lapset saisivat kokeilla montessorivälineitä. Esitämme myös tässä yhteydessä toiveen keskustella päiväkodin johdon kanssa hyvissä ajoin ennen muutosneuvotteluiden päättymistä eli mahdollisimman pian.

 

Ystävällisesti

Leikkikoulu Pyramidin lasten vanhemmat

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Piia Lehtiniemi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…