Vetoomus suomenhevosen aseman turvaamiseksi

Arvoisa pääministeri, hyvät ministerit, kansanedustajat ja kansanedustajaehdokkaat,

Suomenhevonen tarvitsee valtiovallan toimenpiteitä säilyäkseen elinkelpoisena lajina. Tänä vuonna Suomeen syntyy alle tuhat suomenhevosvarsaa. Astutettujen tammojen määrä kertoo ikävää sanomaa suunnan laskusta edelleen. Kyse on talouden taantuman vaikutuksesta suomalaisten hevoskasvattajien toimintaan. Samalla kyse on siitä säilyykö kansainvälisesti ainutlaatuinen kansallishevosemme elinvoimaisena lajina tuleville sukupolville.

Taloudentilan aikanaan parantuessa moni yhteiskunnallisen toiminnan sektori palautuu ennalleen. Hevoskasvatuksen kohdalla tilanne on toinen. Hevoskasvatus vaatii paitsi olosuhteet myös osaamista. Molemmat siirtyvät sukupolvelta toiselle. Kasvatustalli ilman jatkajaa tarkoittaa tyhjiä talleja ja menetettyjä tietoja ja taitoja. Syntyvä varsa tarvitsee ensimmäisten vuosiensa aikana ammattitaitoista hoivaa ja opetusta. Nyt liian moni osaava kasvattaja on luopunut tai harkitsee kasvatustoiminnasta luopumista. Suomenhevosen kohdalla astutettujen tammojen määrä on pudonnut tuhannella vuodesta 2007 tähän vuoteen.

Me hevosalan toimijat ymmärrämme, että emme elä irrallaan maailmantalouden ja kansantalouden kehityksestä. Meidän vastuullamme on myös tuoda yhteiskunnallisille päättäjille tiedoksi se, että suomenhevosen käyttö raviurheilussa, ratsastuksessa ja koko ajan kasvavassa terapiatyössä ei ole tulevaisuudessa itsestäänselvyys.

Koemme suomenhevosen olevan osa kansallisomaisuuttamme. Nyt tarvitsemme kansakunnan toimenpiteitä suomenhevosen tulevaisuuden turvaamikseksi.

Me, tämän adressin allekirjoittajat, pyydämme yhteiskunnallisia päättäjiä esittämään ja löytämään keinoja, joilla suomalaisesta hevoskasvatuksesta voidaan pitää huolta myös tulevina taloudellisesti ilmeisen vaikeina vuosina.

Kuusi vuotta laskenut syntyvien suomenhevosvarsojen määrä on saatava käännettyä nousuun. Mikäli emme saa syntyvien suomenhevosten määrää kansallisin toimenpitein nousuun, on vaarana lajin kannan kapeneminen sekä suomenhevosen roolin merkittävä heikkeneminen suomalaisessa hevostaloudessa ja kansallismaisemassamme.

Tätä tuskin kukaan haluaa.

 (Adressin teksti: Hevosurheilu-lehden pääkirjoitus 5.11.2014)