Vetoomus vankilapastoreiden virkojen säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet hengellisen vankilatyön vapaaehtoiset ja vankilatyön esirukoilijat pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että yhteistyö vakinaisten vankilapastoreiden kanssa saisi jatkua edelleen samantasoisena kuin nykyään. Vakinaisessa virassa olevat pastorit tuntevat vankilan toimintatavat, henkilökunnan ja vangit; toisaalta pastorit tuntevat ulkopuolelta tulevat hengellisen työn vapaaehtoiset.

Vakinaisessa virassa oleva vankilapastori on teologina ainoa taho, joka voi johtaa hengellistä työtä vankilassaan valvoen työn laatua ja määrää, jotta jokaisen vangin hengellinen elämä saa tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. Näin turvataan vangin mahdollisuus säilyttää lain suoma perusoikeus uskonnon harjoittamiseen vankilassa ollessaan.

Vankilakierteestä selviytyneiden kokemusten mukaan pastori on henkilökohtaisella kontaktillaan oleellisesti vaikuttanut heidän kuntoutumiseensa. Vankilasielunhoitajan läsnäolo ja ammattitaito ovat auttaneet sisäisten kuormien purkamisessa. He ovat ohjanneet myös ryhmätyöskentelyyn ja hengellisiin tilaisuuksiin. Pastorin vastuulla ovat hengellisen vankilatyön vapaaehtoiset, heidän työnsä vankilan sisällä ja tätä kautta syntyvät kontaktit seurakuntien erilaisiin tukiverkkoihin, jotka ovat tärkeitä varsinkin vapautumisen vaiheessa. Erityisen huomion ansaitsee vangin perheyhteyksien vaaliminen. 

Vankilapastorin työ vaatii sitoutumista, virkavastuuta ja ennen kaikkea kykyä luoda pitkäaikaisia sielunhoitosuhteita, joita laitoksen ulkopuolelta tuleva ei voi täysipainoisesti tehdä. Toimiva, vakinaisen vankilapastorin osaavissa käsissä oleva vankilasielunhoito on kaikkien osapuolten etujen mukaista. 

Vetoamme asiasta päättäviin tahoihin, että vankilapastoreiden työ saisi jatkua aiemmin tehtyjen ja voimassa olevien päätösten mukaisesti.