Vetoomus:Turvaa elämää - Liikkuva Poliisi on säilytettävä

Poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmannessa (PORA III) vaiheessa ehdotetaan
Liikkuvan poliisin lakkauttamista ja sen henkilöstön sijoittamista
paikallispoliisiin. Meidän näkemyksemme mukaan tämä uudistus tulee vaikuttamaan
heikentävästi liikennevalvonnan määrään ja laatuun.

Turvallinen elämä on hyvinvoinnin keskeinen edellytys. Vakavaan liikenneonnettomuuteen
joutuminen on suurin pelon aihe yhdeksälle kymmenestä suomalaisesta. Viime
vuonna liikenneonnettomuuksissa menehtyi lähes 300 ja vammautui 8 000 ihmistä.
Joka päivä liikenteessä tapahtui kaikkiaan yli 300 liikenneonnettomuutta. Suomi
on pudonnut liikenneturvallisuuden kärkimaiden ryhmästä keskikastiin.

Poliisin panostus liikennevalvontaan on alentunut puoleen 1990-luvun alun tasosta,
vaikka hallitukset ovat edellyttäneet sen lisäämistä. Liikkuvan poliisin
lakkauttamisella tavoitellut hieman yli 6 miljoonan euron säästöt ovat
marginaalisia siihen nähden, millaisia kustannuksia ja inhimillisiä kärsimyksiä
liikenteessä tapahtuvat onnettomuudet aiheuttavat. Yhden tieliikennekuoleman
yhteiskunnalliseksi kustannukseksi on arvioitu 2,364 miljoonaa euroa. Liikkuvan
poliisin lakkauttamisella aiheutettaisiin luuloteltujen miljoonasäästöjen
sijasta valtavat kansantaloudelliset menetykset.

Liikennevalvonta on ollut LP:n päätehtävä jo vuosikymmenien ajan. Sekä muut toimijat että
tienkäyttäjät arvostavat sen henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa. Se on
saanut tunnustusta myös EU:n taholta. Liikkuva poliisi on tehokas, kevyesti
organisoitu ja tuloksellisesti toimiva valtakunnallinen yksikkö. Se toimii
yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti koko maassa. Uudistuksen vaarana on, että
Liikkuvan poliisin henkilöstöä sijoitetaan poliisin muihin tehtäviin. LP:n henkilöstön
sijoittamisella paikallispoliisiin menetetään joustava ja nopeasti liikuteltava
poliisin voimavara, jota on voitu hyödyntää esimerkiksi valtiovierailujen
yhteydessä ja suurissa yleisötapahtumissa.

Poliittiset päätökset, jotka heikentävät mahdollisuuksiamme turvalliseen liikkumiseen, ovat
ristiriidassa oikeustajumme kanssa. Vuonna 2001 sisäasiainministerin
asettama selvitysmies Heikki Koski päätyi tekemässään Liikkuvan poliisin asemaa
ja tehtäviä koskevassa selvityksessä (SM:n julkaisu 8/2001)siihen, ettei ole
erityistä syytä LP:n aseman oleellisiin muutoksiin: "miksi purkaa toimivaa
organisaatiota, jonka suorittamat tehtävät ovat pikemminkin
lisääntymässä". Liikkuvan poliisin lakkauttaminen koettaisiin kansalaisten
keskuudessa myös väärän suuntaisksi viestiksi, kun liikenneturvallisuutta ja
liikennevalvontaa samanaikaisesti pyritään tehostamaan. Kaikki liikenteen ja
liikenneturvallisuuden asiantuntijatahot poliisin ylin johto mukaan lukien
olivat tuolloin tällä kannalla.

Edellä olevin perusteluin vetoamme päätöksentekijöihin, että liikenneturvallisuuden ja
riittävän liikennevalvonnan turvaamiseksi Liikkuvan poliisin lakkauttamisesta
luovutaan.

Adressi luovutetaan eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle.


Liikkuva poliisi jätti PORA III – raporttiin eriävän mielipiteen.
Lisätietoa osoitteesta

http://www.intermin.fi/download/35898_SM_julkaisu_342012.pdf s.152-173 


 

 


Antti Jääskeläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään