VR:n hinnankorotusta vastaan

Veronmaksajina Suomen valtiolle meidän on vaikea hyväksyä valtion omistaman VR:n hintapolitiikkaa. Samanaikaisesti kun polttoainehinnat laskevat, VR huonontaa kilpailukykyään entistä enemmän yksityisautoiluun ja lentoliikenteen nähden viemällä läpi hinnankorotuksen ensi vuoden alussa. Tämä on huonosti sopusoinnussa EU:n ja Suomen ilmasto-ohjelman kanssa. VR:n ei kannattaisi keskittyä menoihin, vaan ehdottaisimme että yhtiö sen sijaan käynnistäisi kampanjan matkustajamäärän tuplaamiseksi; me olemme sitä mieltä, että pitkät junat täynnä matkustajia olisi paras vaihtoehto myös VR:n taloudelle.

Meidän mielestämme VR:n henkilöliikennejohtaja Antti Jaatisen ja Suomen liikenneministeri Anu Vehviläisen tulisi selostaa millä tavalla VR:n hintapolitiikka tukee kaukoliikenteen kestävää kehitystä.

Lisäys 20.02.09:
Adressi on nyt toimitettu VR:n henkilöliikennepäällikkö Antti Jaatiselle, liikenneministeri Anu Vehviläiselle sekä pääministeri Matti Vanhaselle. Nyt voidaan vaan toivoa, että päättäjät huomioivat kansan toivetta ja tekevät junaliikenteestä taas houkuttelevan vaihtoehdon. Kiitoksia kaikille allekirjoittaneille!

----------------------------------------------------------------------------------

Som skattebetalare till den finländska staten har vi svårt att acceptera statsägda VR:s prispolitik. I en värld med sjunkande bränslepriser väljer VR att ytterligare försämra sin konkurrenskraft gentemot privatbilismen och flygtrafiken genom att genomdriva en prishöjning i början av nästa år. Detta rimmar väldigt illa med EU:s och Finlands mål att rejält skära ned på koldioxidutsläppen. I stället för att stirra sig blinda på utgifter tycker vi att VR kunde starta en kampanj för att fördubbla antalet resenärer istället; enligt vår mening skulle långa, fullsatta tåg vara det mest fördelaktiga alternativet även för VR:s ekonomi.

Vi anser att VR:s chef för persontrafik Antti Jaatinen samt Finlands kommunikationsminister Anu Vehviläinen bör redogöra för huruvida VR:s prispolitik är i linje med en hållbar utveckling av fjärrtrafiken.

Tillägg 20.02.09:
Adressen är nu överlämnad till VR:s persontrafikchef Antti Jaatinen, trafikminister Anu Vehviläinen samt statsminister Matti Vanhanen. Nu kan vi bara hoppas att beslutsfattarna lyssnar till folkets önskan och åter gör tågtrafiken till ett attraktivt alternativ. Tack till alla som skrivit under!