Wileniuksen perinnetelakan tulevaisuuden ja porvoolaisen monisatavuotisen puuvenekulttuurin puolesta

(Scroll down for Swedish and English translation.)

Kulttuurikaupunki Porvoon tulee säilyttää kansainvälisesti ainutlaatuinen, elävä Wileniuksen telakka ja antaa sille mahdollisuus kehittyä vetovoimaiseksi merelliseksi puuvene- ja tapahtumakeskukseksi Porvoon Länsirannalla. 

IMG_8296.jpg

Wileniuksen 90-vuotias puuvenetelakka on Porvoon jokisuiston monisatavuotisen puuveneperinnön viimeinen elävä edustaja. Kesällä 2022 järjestetyssä kilpailutuksessa Porvoon kaupunki sitoi Wileniuksen telakan kohtalon yhteen viereiselle tontille kaavoitetun vierasvenesataman kanssa ja päätti siten lopettaa Wileniuksen telakan toiminnan. 

Porvoo tarvitsee modernin vierasvenesataman, mutta sen toteuttaminen ei saa tarkoittaa Wileniuksen perinnetelakan loppua. Kaupungin tulee mahdollistaa molempien, toisiaan tukevien toimintojen rinnakkainen toteutuminen Länsirannalla. Tilaa tähän ratkaisuun on, koska Länsirannan kansallisen kaupunkipuiston alueella ei tällä hetkellä sijaitse muita rakennuksia kuin Wileniuksen telakan suojellut venehallit. 

Wilenius Båtvarv ry esittää hankesuunnitelmassaan (kts. alla), miten telakka-alueesta kehitetään monipuolinen veneilijöitä, matkailijoita ja kaupunkilaisia palveleva vetovoimainen ja kiehtova merellinen vierailukeskus.  Ainutlaatuisesta historiasta ja kultuurista vetovoimansa ammentavalla Porvoolla onkin käsissään avaimet harvinaislaatuiseen kokonaisuuteen: vierasvensataman ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan puuvenetelakan yhdistelmään. Tämä voi olla todellisuutta, mikäli kaupunki mahdollistaa molempien toimintojen toteutumisen. 

Vetoamme, että Porvoon kaupunki mahdollistaa päätöksenteollaan Wileniuksen puuvenetelakan toiminnan kehittymisen ja laajentamisen nykyisellä paikallaan kulttuurikaupunki Porvoossa. 

Marikki Hakola, Porvoo
Adele Kotsalo, Porvoo
Max Lundell, Porvoo
Pekka Pylkkö, Porvoo
Sami Lampinen, Porvoo
Marko Kantola, Helsinki
Milla Jokisaari, Porvoo
Petri Tykkä, Porvoo
Anna Parkatti, Helsinki
Antti Voutilainen, Helsinki
Jani Vahto, Turku
Juho Peltonen, Porvoo
Mika Varpio, Porvoo
Heikki Hämäläinen, Helsinki
Outi Raatikainen, Helsinki
Valtteri Lindholm, Porvoo
Jyrki Ikonen, Loviisa
Lotta Ikonen, Loviisa
Harri Kiljander, Espoo
Kristian Federley, Sipoo
Tiina Whiley, Porvoo
Kati Laasonen, Helsinki
Tomi Lindblad, Porvoo
Tarja-Maarit Ryyti, Porvoo
Heikki Kotsalo Porvoo
Max Nordlund, Porvoo
Mirja Suhonen, Porvoo
Meri-Tuuli Halkola, Helsinki
Hannu Halkola, Helsinki
Väiski Putkonen, Tallinna
Jaakko Sairo, Kouvola
Cilla Mattheiszen, Porvoo    
Klaus Mattheiszen, Porvoo
Iina Olin, Porvoo
Peeter Lange, Helsinki
Mikko Rönnberg, Espoo
Tero Liljamo, Askola
Ari Pajunen, Vantaa
Marko Niemi, Porvoo

Porvoon kaupunkikehityslautakunnan 13.12. päätöksen pöytäkirja

Wileniuksen Båtvarv ry:n hankesuunnitelma

Wilenius båtvarville lähetetyt lausunnot ja tukikirjeet: Museovirasto, Porvoon museo, Suomen puuveneilijät ry, Hamarin purjehtijat ry, Borgå Segelsällskap BSS, Borgå Navigationsklubb BNK, Porvoon kipparit, Borgå Ådal, Meripartio Porvoo Pooki, 8mR-liitto, 6mR-liitto sekä ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander

Kaj Wileniuksen piirustukset lahjoitetaan Porvoon museolle

Porvoolaisten veneilyseurojen yhteiskannanotto: "Perinteisen Wileniuksen telakan toiminta Porvoon Länsirannalla tulee turvata"

Wilenius.jpg

Wilenius_veneita.jpgIMG_8371.jpg

 

För bevarandet av Wilenius traditionella båtvarv och den månghundraåriga träbåtskulturen i Borgå 

Kulturstaden Borgå bör bevara Wilenius träbåtsvarv. Varvet, som är unikt också på internationell nivå, bör ges möjligheten att utvecklas till ett attraktivt träbåts- och evenemangscentrum på Västra åstranden i Borgå. 

Varvet, som grundades för 90 år sedan, är den sista fortsättningsvis aktiva representanten av den månghundraåriga träbåtstraditionen som formats kring ådeltat. I ett anbudsförfarande sommaren 2022 sökte Borgå stad en kommersiell aktör till den nya gästhamnen, som planlagts på tomten bredvid Wilenius varv. Staden beslöt sig för att inbegripa också varvets byggnader i planen och att således avsluta varvets verksamhet.        

Borgå behöver en ny gästbåtshamn, men byggandet av den får inte ske på bekostnad av Wilenius långa tradition. Hamnen och varvet stöder varandra och staden måste tillåta bägge verksamheter att förverkligas parallellt. Fysiskt utrymme för en sådan lösning finns, eftersom det på nationalstadsparkens område inte i nuläget finns andra byggnader än de beskyddade varvshallarna.      

Wilenius båtvarv rf föreslår i sin projektplan att varvsområdet utvecklas till ett mångsidigt, attraktivt och havsnära besöks- och evenemangscentrum för såväl båtfarare, turister som borgåbor.   Borgås dragkraft bygger på dess historia och kultur. Staden erbjuds nu en sällsynt tillfälle att skapa en enastående helhet: en ny gästbåtshamn kombinerat med ett kulturhistoriskt värdefullt träbåtsvarv.    

Vi vädjar till Borgå stad att med sitt beslutsfattande tillåta den fortsatta utvecklingen av verksamheten på Wilenius traditionella båtvarv på sitt nuvarande läge i kulturstaden Borgå.

 

For the future of Wilenius' traditional shipyard and Porvoo's centuries-old wooden boat culture 

Culture town Porvoo must preserve the internationally unique Wilenius shipyard and give it the opportunity to develop into an attractive wooden boat event center on the West Bank of Porvoo. 

Wilenius' 90-year-old wooden boat shipyard is the last living representative of the centuries-old wooden boat heritage of Porvoo. In the tender held in the summer of 2022, the city of Porvoo tied the fate of the Wilenius shipyard with the planned guest marina on the adjacent plot and thus decided to end the operation of the Wilenius shipyard. 

Porvoo needs a modern guest marina, but its implementation must not mean the end of Wilenius' traditional shipyard. The city must make it possible for both mutually supporting activities to be implemented in parallel on the West Bank. There is room for this solution because there are currently no other buildings in the West Bank other than the protected boathouses of the Wilenius shipyard. 

Wilenius Båtvarv ry has presented to the municipality its project plan on how the dock area will be developed into an attractive and fascinating maritime visitor center serving boaters, tourists and city dwellers. Porvoo, which draws its attraction from its unique history and culture, has in its hands the keys to a rare entity: the combination of a guest harbor and a culturally historically valuable wooden boatyard. This can be a reality if the town enables the realization of both functions. 

We appeal that the city of Porvoo enables the development and expansion of the operation of the Wilenius wooden boatyard in its current location in the cultural city of Porvoo.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Milla Jokisaari näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…