Vältämme ydinsähköä ja ydinvoimaosakkaitten tuotteita

 

OBS.! Svensk petition: http://www.skrivunder.com/karnkraftsbojkott


Ydinvoimaan liittyy seuraavia haittoja ja ongelmia:

1. Korkea-aktiiviset ydinjätteet säteilevät hengenvaarallisina ainakin
200000 vuotta. Luotettava loppusijoitus näille jätteille on vieläkin
ratkaisematta.
2. Ydinpolttoaineen tuotantoketjulla on merkittävät ympäristöhaitat
(ks. esim. http://www.greenpeace.org/finland/fi/kampanjat/ydinvoima/Ongelmat/).
Suomeenkin pyritään perustamaan uraanikaivoksia.
3. Ydinvoimaloiden suuret lauhdevesipäästöt rehevöittävät merta
laajoilta alueilta ja aiheuttavat muuta haittaa .
4. Uraanivarat ovat rajalliset ja uusiutumattomat.
5. Uusien ydinvoimaloiden myötä sähkömarkkinoille tuleva suuri
sähkömäärä todennäköisesti vähentää sähkönkäyttäjien ja -tuottajien
halukkuutta kiinnittää huomiota energiansäästömahdollisuuksiin.
6. Ydinsähkön hintaa on vaikea ennakoida luotettavasti.
7. Ydinvoimaan perustuva sähköntuotanto on haavoittuvaa
kriisitilanteissa, ja ydinvoimalat ovat houkuttelevia
hyökkäyskohteita. Muutenkin ydinlaitoksiin liittyy ydinvahingon riski
8. Ydinvoimala saattaa vaarantaa lähiseutujen asukkaiden terveyden
myös normaalisti toimiessaan. Saksalaistutkimuksessa vv. 1980-2003
Saksan 16 ydinvoimalan suojavyöhykkeillä asuvissa alle 5-vuotiaissa
lapsissa todettiin leukemiaa yli kaksinkertainen määrä muualla asuviin
verrattuna. Suomen STUKn tekemä tutkimus ei voi kiistää tätä vaaraa,
koska Suomen nykyisten ydinvoimaloiden suojavyöhykkeillä asuu vain n.
100 ihmistä. Fennovoima kaavailee kuitenkin Simoon ydinvoimalaa,
jonka suojavyöhykkeelle jäisi yli 3000 ihmistä.

Lisää perusteita, miksi kannattaa suosia mieluummin uusiutuvaa
energiaa kuin ydinvoimaa, löytyy esim. Meri-Lapin ydinverkoston
lausunnosta Fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta:
http://www.tem.fi/files/23413/Meri-Lapin_ydinverkoston_lausunto_FPAP_8.6.2009.pdf

Me allekirjoittaneet vältämme ydinsähköä ja ydinvoimaan osallisten
yritysten tuotteita. Niinpä pyrimme välttämään seuraavien yritysten
tuotteita ja palveluita:

- Sähköyhtiöt: Fortum; Vattenfall; Fennovoiman osakkaat eli Alajärven
Sähkö, E.ON, Esse Elektro-Kraft, Etelä-Savon Energia, Haminan Energia,
Herrfors, Hiirikosken Energia, Imatran Seudun Sähkö, Itä-Lapin
Energia, Jylhän Sähköosuuskunta, Jyväskylän Energia, Kemin Energia,
Keravan Energia, Koillis-Satakunnan Sähkö, Kokemäen Sähkö, Kotkan
Energia, Kruunupyyn Sähkölaitos, KSS Energia, Kuopion Energia,
Kuoreveden Sähkö, Köyliön-Säkylän Sähkö, Lahti Energia, Lankosken
Sähkö, Lehtimäen Sähkö, Leppäkosken Sähkö, Mäntsälän Sähkö,
Nurmijärven Sähkömyynti, Oulun Seudun Sähkö, Outokummun Energia,
Paneliankosken Voima, Parikkalan Valo, Pietarsaaren Energialaitos,
Porvoon Energia, Rantakairan Sähkö, Rauman Energia, Rovakaira, Sallila
Energia, Seinäjoen Energia, Tammisaaren Energia, Turku Energia,
Uudenkaarlepyyn Voimalaitos, VSV Energiapalvelut/Vakka-Suomen Voima,
Valkeakosken Energia, Vantaan Energia, Vatajankosken Sähkö, Vetelin
Sähkölaitos, Vimpelin Voima, Ålands Elandelslag, Ääneseudun Energia;
TVO:n ja sen omistajien osakkaat kuten Helsingin Energia, Iin Energia,
Kaakon Energia, Katternö Group, Kokkolan Energia, Korpelan voima,
Kumera, Kymenlaakson Sähkö, Lammaisten Energia, Oulun Energia,
Pohjois-Karjalan Sähkö, Pori Energia, Savon Voima, Suur-Savon Sähkö,
Tornionlaakson Sähkö, Vaasan Sähkö.

- Lisäksi seuraavat Fennovoiman osakkaat: Atria, Finnfoam, Kesko
(K-kaupat ja muu K-ryhmä), Myllyn Paras, Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunta (S-kaupat ja muu S-ryhmä), Valio.

Ydinsähkön vaihtoehdot

Ydinsähkön sijaan voi ostaa uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua
sähköä. Yhtiöitä, jotka toistaiseksi eivät omista eivätkä pyri
rakentamaan ydinvoimaloita eivätkä edes jälleenmyy ydinsähköä  ovat:

Nordic Green Energy (entinen Kraft & Kultur) (http://www.nordicgreen.fi/)  ja Lumituuli (http://www.lumituuli.fi/).Tämä adressi annetaan tiedoksi em. ydinvoimaan osallisille yhtiöille
aina, kun adressiin on tullut 1000 uutta allekirjoitusta.

 

 

 

Lisäys adressiin 20.12.2010

Fennovoiman uusiksi osakkaiksi ovat liittyneet seuraavat sähköyhtiöt:

Haukiputaan Sähköosuuskunta, Keminmaan Energia, Lammaisten Energia, Naantalin Energia, Raahen Energia ja Tornion Energia. Nämä sähköyhtiöt ovat siis myös uusia boikottikohteita.

 

Lisäys adressiin 31.8.2012:

Seuraavat yhtiöt ovat luopuneet tai ilmoittaneet luopuvansa Fennovoiman osakkuudesta:

S-ryhmä kokonaisuudessaan sekä Atria ja Omya.

Sähköyhtiöt Jyväskylän Energia, Ålands Elandelslag ja Outokummun Energia (sekä Leppäkosken Sähkö ja Lankosken Sähkö, jotka kuitenkin omistavat TVO:ta ja ovat siten edelleen ydinvoimaboikotin piirissä).

 

Lisäys adressiin 8.12.2013:

Seuraavat yhtiöt ovat ilmoittaneet luopuvansa Fennovoiman osakkuudesta:

Finnfoam Oy, Itä-Lapin Energia Oy, Kemin Energia Oy, Kotkan Energia Oy, Tammisaaren Energia (sekä Esse Elektro-Kraft Ab, Etelä-Savon Energia Oy, Rovakairan Tuotanto Oy, Vaasan Sähkö Oy ja Vimpelin Voima Oy, jotka kuitenkin omistavat TVO:ta ja ovat siis edelleen ydinvoimaboikotin piirissä).

 

Edelleen Fennovoima-osakkaina ja siis boikottilistalla ovat Valio, Myllyn paras ja Kesko-konserni, johon kuuluvat Citymarket ja muut K-kaupat, K-rauta, Rautia, Anttila, Intersport, Asko, Sotka, Musta Pörssi, VV-Auto Group Oy sekä Pikoil Oy, jonka toimintaa ovat Neste-huoltoasemat.

 

Lisäys adressiin 28.3.2014:

Kestra Kiinteistöpalvelut Oy (Kesko) on ilmoittanut, ettei osallistu Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen. Kesko ei siis enää ole ydinvoimaboikotin piirissä.