Ydinvoimala Kristiinankaupunkiin. Toivo huomisesta!

Toivon että kaikki, jotka haluavat kehittää Kristiinankaupungin ja koko pohjanmaan hyvinvointia osallistuvat tähän nimien keräykseen.

Tilannetta sivusta seuranneena voin vain ihmetellä, kuinka paikalliset ihmiset suhtautuvat tähän hienoon mahdollisuuteen rakentaa uusi tulevaisuus Kristiinankaupungille.

Vastustajat haluavat sumuttaa ihmisiä omilla väitteillään, joiden mukaan melkein koko Siipyy - Kilgrund - Skaftung täyttyisi ydinvoimalasta. Ydinvoimalaa ollaan suunniteltu metsätonteille, ei minkään museon tai talojen päälle.

Myös lapsiperheiden hyvinvointia epäillään, vaikka hyvin tiedetään että, lapsiperheet Kristiinankaupungin alueella ovat historiaa ilman oikeita työpaikkoja. Oikeasti tämän vastarinnan takana on rannikolla aina vaivannut kieliongelma. Paikalliset ruotsinkieliset näkevät ydinvoimalan suomenkielisten muuttohyökkäyksenä alueelle, vaikka olisi syytä ajatella, onko omilla lapsilla tulevaisuutta kuolevassa Kristiinankaupungissa.

Ydinvoimalan työllistävä vaikutus on valtava koko pohjanmaan alueella, myös Närpiössä. Hyvänä esimerkkinä voi pitää naapuripitäjällä toimivia metsäalan yrityksiä, vaikka toimiala on eri. Haluan, että jokainen ajattelee hetken, kuinka moni tuttu tai sukulainen työllistyisi suoraan ja sivullisesti näiden yrityksien toiminnan avulla. Ydinvoimala voisi olla vastaava pelastus Kristiinankaupungille.

Ydinvoimalan ympäristövaikutuksista voi varmasti väitellä loputtomiin ja toivonkin, että asiaa punnittaessa käytetään "maalaisjärkeä". Jokainen tietää, että Kristiinankaupunki kuuluu niihin pieniin paikkakuntiin, joiden asukasluku laskee joka vuosi ja eläkeläisten määrä nuoriin nähden kasvaa koko ajan. Itse nuorena opiskelija tiedän, että vaikka kuinka haluaisin maalle muuttaa niin se ei ole mahdollista ilman kunnon työpaikkaa.

Ajatuksen tämän adressin kirjoittamiseen sain, kun olen kuullut kuinka moni nuori olisi valmis muuttamaan Kristiinankaupunkiin, jos saisivat työpaikan Fennovoimalta.

Kuvittelisi, että myös paikalliset ruotsinkieliset näkisivät tässä mahdollisuutensa. Kuinka monen lapset ovat oikeasti jäämässä Kristiinankaupunkiin jos töitä ei löydy? Siipyyssä asuvien kuuluisi kerätä nimiä ydinvoimalan puolesta, ei vastaan, ja nähdä tämä hanke mahdollisuutena nostaa Siipyyn alue Suomenkartalle ja tehdä alueesta tunnettu energiapitäjä.

Kun nimiä on kerätty yli 1000 luovutetaan adressi Kristiinankaupungin päättäjille ja Fennovoiman edustajalle. Näin saadaan myös niiden ääni kuuluviin, jotka näkevät ydinvoimalan tulevaisuuden toivona.


-Nuori kansalainen


Kärnkraftverk till Kristinestad. En framtid för regionen!

Jag önskar att alla som önskar utveckla Kristinestads och hela Österbottens välfärd deltar i denna namninsamling!

Då jag betraktar situationen från sidan, kan jag bara förundra mig över hur lokalbefolkningen förhåller sig till detta ypperliga tillfälle att skapa en ny framtid för Kristinestad.

Motståndarna vill felaktigt få folk att tro att nästan hela Sideby-Kilgrund-Skaftung skulle täckas av ett kärnkraftverk. Kraftverket planeras att byggas på skogsområde, inte på musei- eller bostadstomter.

Man fruktar också att barnfamiljernas välfärd är i fara, fast man vet att barnfamiljer i Kristinestadsregionen hör gårdagen till utan riktiga arbetsplatser. Bakom motståndet kan man se ett språkproblem. Den lokala svenskspråkiga befolkningen ser ett hot av finsk inflyttning, fast det skulle finnas skäl att fråga sig om barnen överhuvudtaget har någon framtid i ett utdöende Kristinestad.

Den sysselsättande effekten av ett kärnkraftverk är enorm för hela Österbotten, även för Närpes. Som exempel kan nämnas de skogsindustriföretag som finns i grannstaden. Jag ber var och en tänka efter hur många anhöriga och bekanta som direkt eller indirekt sysselsätts via dem. Ett kärnkraftverk skulle på motsvarande sätt vara en räddning för Kristinestad.

Ett kärnkraftverks miljöpåverkan kan man naturligtvis diskutera i det oändliga, men jag hoppas att man kunde använda litet sunt bondförnuft i debatten. Var och en vet att Kristinestad hör till de små orter vars invånarantal minskar för varje år, och pensionärernas antal i förhållande till de unga hela tiden växer. Jag själv som ung studerande vet att hur gärna jag än skulle vilja flytta till landet så är det inte möjligt utan en riktig arbetsplats.

Jag fick idén till den här adressen, när jag har hört hur många unga som skulle vara redo att flytta till Kristinestad om de kunde få arbete hos Fennovoima.

Jag föreställer mig att också svenskspråkiga ortsbor ser en möjlighet här. Hur många kan vänta sig att deras barn har möjlighet att bo kvar i Kristinestad om det inte finns arbete? Sidebyborna borde samla in namn för kärnkraftverket, inte mot och se det här initiativet som en möjlighet att få Sideby inritat på Finlands karta som en känd energiproducerande ort.

När antalet undertecknare har överstigit 1000 överlämnas adressen till Kristinestads beslutsfattare och till Fennovoimas företrädare. På detta sätt gör man också deras röst hörd, vilka ser ett kärnkraftverk som ett hopp inför framtiden.


Nuori kansalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään