YLE terveeksi!

TAUSTAA

Aika ajoin nousee esiin populistisia vaatimuksia, joiden mukaan kansallista yleisradioyhtiötä ei tarvita. 

Vaatimus Yleisradion lopettamisesta on epärealistinen. Totalitaristisemmissa valtioissa ei yleensä muunlaista olekaan ja vähemmän totalitaristisissa maissa yleisradioyhtiötä ilman muuta tarvitaan vastapainoksi kaupalliselle medialle moniarvoisen ja moniäänisen demokratian tukemiseksi. 

Huomattavan suuri osa suomalaisista kuitenkin kokee, että Yleisradio tällä hetkellä epäonnistuu tässä tehtävässään ja suorastaan v*ttuilee heille päivittäin. Suoranainen viha Yleisradion toimintaa kohtaan on osin erittäin perusteltua ja oikeutettua. YLE-veron tultua lupamaksun tilalle tilanne paheni, koska sitä kompensoimaan ei tehty muita tarvittavia muutoksia.1024px-Ylen_logo.svg_.png

Jo vuonna 2011 laadin listan tervehdyttämistoimenpiteistä, joilla Yleisradion ja yleisradioveron olemassaolon oikeutus saataisiin paremmaksi nykyisestä alennustilasta. Päivitän ja tiivistän sen pääkohdat tähän adressiin.

Tämä adressi tullaan saattamaan tiedoksi kansanedustajille, joiden tehtävä on uudistaa lainsäädäntöä sekä Yleisradion hallintoneuvoston kautta myös yhtiön sisäisiä käytäntöjä ja yleisradiolain tulkintoja.

Adressin allekirjoittajat pyytävät siis Suomen eduskuntaa ja Yleisradion johtoa muuttamaan Yleisradion toimintaa seuraavasti:

1. TÄYDENTÄVÄ, EI TÄYSI PALVELU

YLEn on lakattava tuottamasta sellaisia sisältöjä, joita kaupalliset toimijat tekisivät, mikäli Yleisradio ei häiritsisi kilpailua. Samalla YLE-veroa voitaisiin laskea ja palauttaa kaupallisille toimijoille toimilupamaksut.

2. TASAPUOLISUUS JA SANANVAPAUS

– Suurinta tyytymättömyyttä aiheuttaa uutis- ja ajankohtaistoimitus. Yksi ratkaisu tähän olisi kaksi itsenäistä uutis- ja ajankohtaistoimitusta. Maakunnallisuutta pitää myös vahvistaa.

– Yhteistyö kaupallisen median kuten STT:n kanssa ei ole tuntunut lisänneen suomalaisen median moninaisuutta ja moniäänisyyttä. Vaihtoehtomedian suosio on vankka osoitus Yleisradion epäonnistumisessa tehtävissään.

– Kansainvälistyvässä maailmassa suomalaisten tarve saada tietoa omalla kielellään ja suomalaisten toimittajien välittämänä koko maailman asioista kasvaa jatkuvasti. Kansainvälistyminen ja rauhantyö pitää aloittaa kotinurkilta. Erityisesti naapurimaista kertovia ohjelmia ja uutisia on hävettävän vähän. Monipuolista ohjelmayhteistyötä myös muiden kuin Ylen ruotsinkielisen toimialan ja SVT:n välillä pitää lisätä radikaalisti.

– Lisää ulkomaan kirjeenvaihtajia tarvitaan erityisesti naapurimaissa, mutta myös muilla mantereilla. Ammattitoimittajien lisäksi kansalaisjournalismille pitää antaa tilaa ja ymmärtää myös ulkosuomalaiset vapaaehtoisresursseina ja ohjelmatoiminnan yleisönä.

– Kaikkia puoluerekisteriin kuuluvia puolueita on kohdeltava vaaliohjelmissa tasa-arvoisesti riippumatta gallupeista tai edellisistä vaaleista.

– Yleisradion sisällöntuottajien ja päälliköiden ei kuulu politikoida somessa, ohjelmissaan, kolumneissa tai blogeissa sen enempää kuin armeijan kantahenkilökunnan, poliisien tai keskeisten virkamiesten. Tähän on saatava häpyä ja rotia nopeasti. Etenkin Yleisradion väellä on paljon valtaa ilman mitään demokraattista mandaattia, siksi arvokkuus ja pyrkimys tasapuoliseen tiedonvälitykseen pitäisi olla itsestäänselvyys, mitä se ei nyt tunnu olevan.

3. KOTIMAISEN KULTTUURIN LUOMINEN JA KULTTUURIPERINNÖN SÄILYTTÄMINEN

Yleisradiolla on ollut merkittävä roolinsa Suomen kulttuurin luojana ja sen arkistoinnissa. Tätä toimintaa on ajettu liikaa alas monin tavoin.

4. IDEOLOGIAT POIS YLEN TEHTÄVISTÄ

Minkään uskonnon hartausohjelmat eivät kuulu Yleisradion kanaville. Monikulttuurisuus saatiin pois yleisradiolaista, mutta monikulturistinen eetos ja suvaitsematon tulkinta yleisradiolaissa mainitusta ”suvaitsevaisuudesta” elää valitettavan hyvin Yleisradiossa.

5. OMISTUS

Yleisradion omistuksesta valtiolla on oltava 100 % ja Digita on hankittava takaisin valtion omistukseen.

Kohdat 2 ja 3 edellyttävät tietysti rahaa, jotka saadaan kohdista 1 ja 4 sekä pitkällä tähtäimellä kohdasta 5.

YLEterveeksi.jpg

 


Petri Kaivanto (toimittaja, kääntäjä, muusikko & toimitusjohtaja/Prontosaurus Oy)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Petri Kaivanto (toimittaja, kääntäjä, muusikko & toimitusjohtaja/Prontosaurus Oy) voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )