Adressi avohakkuiden lopettamiseksi


Kokemukset viidenkymmenen viimeisen vuoden aikana harjoitetusta metsänhoitomallista osoittavat, että valittu linja on ollut valitettavan tuhoisa luonnon ekologiselle monimuotoisuudelle ja haitallinen useille tahoille. Haittaa ja taloudellista tappiota on kertynyt ainakin metsänomistajille, puurakentamiselle ja puusepänteollisuudelle, metsiin perustuvalle matkailulle, poronhoidolle, kalastukselle, keruutuotetaloudelle, vesistöille, metsien virkistyskäytölle ja samalla koko yhteiskunnalle, joka on rahoittanut ekologisesti ja taloudellisesti kestämätöntä toimintaa.

On tullut aika ymmärtää, että kestävä metsänhoito perustuu luonnon kunnioittamiselle ja metsien monimuotoisuuden arvostamiselle. Me metsänomistajat emme suostu enää myymään puuta, jos ainoa vaihtoehto on avohakkuu.

Kaikki jotka haluavat tukea asiaamme,voivat allekirjoittaa adressin.Tuula ja Markku Lauri    Ota yhteyttä adressin tekijään