ADRESSI ISRAELIN JA JERUSALEMIN JAKAMISTA VASTAAN!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Onko tuttuja? + Vieraana ex-vapaamuurarit Juhani Julin ja Hannu Hurri

2021-05-29 18:32:42

Tässä on Jyväskylän herrakerhon salainen jäsenlista -> onko tuttuja?

https://www.ksml.fi/paikalliset/2683083#kommentit

Kehittääkö vapaamuurari itseään vai etujaan? – Reino Seppäsen kotisivut

Keskisuomalainen

Satavuotias Jyväskylän Klubi pitää sitkeästi yllä herrakerhojen perinteitä kaupungissa. Klubin käytäntöihin kuuluu se, ettei tilaisuuksiin haluta lainkaan naisia. Klubiin kuuluu paljon Jyväskylän eliittiä.

Keskisuomalainen sai haltuunsa klubin jäsenlistan, joka ei ole julkisesti nähtävillä. Julkaisemme jäsenlistan kokonaisuudessaan verkossa. Lista julkaistaan, jotta jyväskyläläiset voisivat arvioida kaupungin päättäjien mahdollisia kytköksiä.

Listassa näkyy nimi, ammatti ja vuosi, jolloin jäsen on hyväksytty klubiin.
---------------------
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 10.1.1993
ASIA: KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

ASIANI ON SEURAAVA;

Monet huolestuneet kaupunkilaiset ovat soittaneet tai tulleet puhumaan suoraan ja ilmmaisseet pelkonsa, ihmetyksensä, sekä myös suuttukuksensa sen johdosta, että kaupunkimme päättävissä elimissä ja vaikutusvaltaisilla paikoilla on miehiä, jotka kuuluvat vapaamuurarit nimiseen salaseuraan.

Melkoinen salamyhkäisyys liittyy mm. heidän valoihinsa, joissa sitoudutaan melkoisiin asioihin etukäteen tietämättä ja niistä ei sitten voi puhuakaan ulkopuolisille.

Viimeiset neljä vuotta valtuustoa on johtanut vapaamuurari. En halua tuomita heitä ihmisinä mutta monet jyväskyläläiset ja myös minä, vaadimme avointa, rehellistä sekä kaikkiin piirien täyttä luottamusta nauttivaa valtuuston puheenjohtajaa sekä myös salaseuroista vapaita varapuheenjohtajia sekä kaupunginhallitusta.

Salaseuran rasitus ei herätä luottamusta ja on varmaan este näinä vaikeina aikoina hedelmälliselle, rehelliselle, avoimelle ja yhteistyökykyiselle toiminnalle.

Raamattu sanoo täällä Roomalaiskirjeessä 13 luvun 1 jakeessa seuraavaa:
"Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat."

Hallitsevien viranomaisten on hyvä olla hyvissä väleissä asettajansa kanssa, koska asettajaansa vastaan toimiva aiheuttaa monenlaista pahaa ja onnettämuutta itselleen ja alaisilleen.

Toivon, että keskuudestamme valittaisiin salaseuroihin kuulumattomia henkilöit. Oma esitykseni valtuuston puheenjohtajaksi on Kimmo Suomi. Olen oppnut tuntemaan hänet yhteistyökykyisenä, kantaaottavana ja hyvin asiantuntevana miehenä. Esitän valtuuston puheenjohtajaksi Kimmo Suomea!

TOIVOTAN KAIKILLE JUMALAN SIUNAUSTA TULEVALLE VALTUUSTOKAUDELLE!

Puheenvuoron käytti Suomen kristillisen liiton valtuutettu Juhani Starczewski
------------------------
Vieraana ex-vapaamuurari Juhani Julin
https://www.tv7.fi/vod/player/15677/

Ohjelma nauhoitettiin kesäkuun 6. päivänä ja Jumala kutsui Juhani Julinin Taivaan kotiin kesäkuun 23. päivänä 2011.

Isännän pöydässä
Sarja tavallisista suomalaisista kristityistä miehistä, jotka istuvat isännän pöytään. Isäntänä TV7:n perustaja Martti Ojares.
Sarja varustaa ja rohkaisee miehiä kaikenlaisissa elämäntilanteissa täyttämään kutsumustaan omassa elämässään.
-----------------------
Vieraana ex-vapaamuurari Hannu Hurri 1/2
https://www.tv7.fi/arkki/isannan-poydassa/vieraana-hannu-hurri-1-2_p27396/
Kouvolalaisen lääkärin Hannu Hurrin mielestä lääketiede on Jumalan lahja ihmisille.
Raamatun totuudet ja Jumalan voima ylittävät kuitenkin tieteen rajat, mistä Hurrilla on omaakin kokemusta.
Isännän pöydässä
Sarja tavallisista suomalaisista kristityistä miehistä, jotka istuvat isännän pöytään. Isäntänä TV7:n perustaja Martti Ojares.
Sarja varustaa ja rohkaisee miehiä kaikenlaisissa elämäntilanteissa täyttämään kutsumustaan omassa elämässään.
---------------------------
Hannu Hurri. Osa 2
https://www.tv7.fi/vod/player/74072/

Herra on minun turvani
-----------------------------
Vapaamuurarit: Tällaista on mystisessä temppelissä


Isänmaan asialla - ryhmä

VETOOMUS YHDENVERTAISUUDEN EDESSÄ!

2021-05-29 14:05:21

Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan Vetoomus yhdenvertaisuuteen lain edessä Kirjoittajat puolustavat Paivi Răsăstã Me allekirjoittaneet tunnustamme, ettă... lan ottaa tămã tunnustuk- semme huomioon. allekirjoittaneet tunnus- tamme, ettă olemme joko kirjallisesti ja/tai sananju- listuksessamme syyllisty- neet samaan asiaan kuin nyt syytteen saanut kan- sanedustaja Paivi Räsänen. Toisin sanoen, olemme jul- kisesti tuoneet esiin, ettã homoseksuaalisten tekojen harjoittaminen on Raama- tun mukaan syntiã. Jotta yhdenvertaisuus lain edessă toteutuisi Răsă- sen kohdalla, tulee virkaval- Olavi Eskola, lähetystyön- tekijã Raimo Rahnasto, pastori Pauli Rahkonen, rehtori Pauli Raja-aho, pastori Manuel Rautalahti, pastori Veli Matti Känsäkoski, yrittäjã Esko Ylinen, kauppaneuvos Harri Rantala, yrittäjã


Isänmaan asialla - ryhmä

Kahdeksannen Ekumeenisen synodin päätavoite on Taivaan Kuningattaren valtaannousu!

2021-05-27 17:49:34

Kahdeksannen Ekumeenisen synodin päätavoite on Taivaan Kuningattaren valtaannousu!

Myös luterilaisen opin Maria on ikuinen neitsyt

unnamed-3.jpgLuterilainen Ikuinen Neitsyt Maria

Väitöskirjansa Lutherin Mariakäsityksistä tehnyt Anja Ghiselli sanoo, että Luther seurasi Marian kohdalla katolisen kirkon oppia.

– Luther liittyy vanhaan katoliseen käsitykseen Mariasta. Sillä hetkellä, kun Pyhä Henki tulee Mariaan, Maria tulee synnittömäksi eli neitsyeksi.

Luterilainen kirkko ajattelee Lutherin jäljissä, että Maria oli neitsyt ennen Kristuksen syntymää, hän pysyi neitsyenä synnytyksen aikana ja jäi neitsyeksi sen jälkeen. Katolisen dogmin vuodelta 1854 mukaan Maria myös sikisi synnittömänä. Siinä luterilaisuus ottaa pesäeroa katolisiin.

Oppi Marian ikuisesta neitsyydestä on saanut vaihtelevia tulkintoja kirkon historian aikana. Kirkkoisät Ignatius Atiokialainen ja Justinus opettivat, että Marialle syntyi muitakin lapsia. Käsitys Marian ikuisesta neitsyydestä vakiintui kirkon opetukseen 500-luvulla ja vahvistettiin vuonna 649 lateraalisynodissa.

– Marian synnittömyys oli tärkeä, koska se takaa Jeesuksen synnittömyyden ja se on kaksiluonto-opin perustana. Sen sijaan kaksiluonto-opin kannalta myöhempi neitsyys ei ole tärkeää, sanoo Ghiselli.

Miten Luther sitten selitti Raamatussa esiintyvät Jeesuksen veljet?

– Lutherin mukaan juutalaisten sukukäsitys oli laajempi ja Jeesuksen veljistä puhuttaessa voidaan puhua Jeesuksen serkuista. Toinen tulkinta on, että Jeesuksen veljet ovat Joosefin lapsia edellisestä avioliitosta, sanoo Ghiselli.

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/myos-luterilaisen-opin-maria-on-ikuinen-neitsyt/?fbclid=IwAR3nlbw2xVm-kZQTK7eD60bUcwOU5JSQ4p4T93WQIR8kjDoyThJty7jSAYg

-----------------------------------------------------------------------
37386757_635398433502982_3727304530799362048_n.jpg
Mariologia

Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen

IKONOGRAFIA

Idän kirkolla on vain yksi ikonograafinen tyyppi 900-luvulta. Kuva esittää pyhien Joakimin ja Annan kohtaamista Jerusalemin Kultaisella portilla.

Itäisen tradition mukaan näet Marian sikiäminen tapahtui sillä hetkellä. Läntinen ikonografia on runsaampaa.

"Marian vanhemmat, Joakim ja Anna, eivät vanhoilla päivillään saaneet lasta. Joakim lähti Juudean erämaahan etsimään Jumalan tahtoa asiassa.

Kun Joakim oli palaamassa erämaasta, enkeli ilmoitti äiti-Annalle, että hänen on mentävä Joakimia vastaan Jerusalemin Kauniin portin luo.

Kun Anna tuli portin alle, Pyhä Henki siitti Marian Annan kohtuun samalla tavalla kuin Jeesuksen Marian kohtuun."

Varhaisimpiin Perisynnittömän tyyppeihin kuuluu Ilmestyskirjan aurinkoon puettu Nainen. Lourdesin ilmestysten aikaan syntyi uusi tyyppi.

Viime aikoina yleiseksi on tullut myös fatimalainen perisynnittömän kuva.

Perisynnittömän ympärille on usein sijoitettu raamatullisia symboleja: suljettu puutarha, lilja, tahraton peili, seetri, Nooan arkki.

KATOLINEN RUKOUSKIRJA

kokoili MGRE A. CARLING

Toinen lisätty painos

-----------------------------------------------------------------------------------

2610489.jpg

Sivut 365-366 Hyperdulia: Pyhän Neitsyt Maarian kunnioitus

 

Vapahtajamme Äidille neitsyt Maarialle Jumala on suonut suuremman pyhyyden mitan kuin kenellekään muulle luodulle. Sitä vaati se ylevä tehtävä, johon Maaria oli kutsuttu: olemaan ihmiskunnan Lunastajan Äitinä. Jumala varjeli hänet perisynniltä: varusti hänet elämän ensi silmänräpäyksestä asti pyhittävällä armolla, jonka me saamme vasta p. Kasteessa. Maaria on vaimo, joka on käärmeen kanssa vihoissa. (Moos 3:15). Vähimmälläkään synnillä ei ole häneen pääsyä, hänen tahtonsa oli aina sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja valitsi sen, mikä oli täydellisempää. Hän on täydellisin Neitsyt ja samalla Jumalan Pojan todellinen Äiti, neitsyt ennen ja jälkeen, ainainen Neitsyt. Hän on Jumalan Äiti, sillä hänen lapsensa on iankaikkinen Jumala, Sana, joka oli alussa Jumalan tykönä. (Joh 1:1). Hän on toinen Eeva: kaikkein Jumalan lasten hengellinen Äiti, joka meidät ristin juurella suurin kivuin Jumalan lapsiksi synnytti. Hän on Taivaan kuningatar, kirkkauden asuntoon otettu sieluinensa ja ruumiinensakin jo ennen yleistä ylösnousemista. Hänen rukouksensa on kaikkein voimallisin ja tehokkain, hänen palavin halunsa on, että ihmiset, joiden lunastukseksi hänen Poikansa veri vuoti, tulisivat kaikki autuaiksi. Sen tähden turvautukaamme nöyrinä ja luottavaisina Maarian puoltorukoukseen, varsinkin uskokaamme hänelle kuolinhetkemme, että silloin saisimme synnistä puhdistettuina siirtyä ajasta autuaaseen iankaikkisuuteen.

-----------------------------------------------------------------------

37348082_2155230878026556_4694313127548813312_n.jpg

Taivaan kuningatar Raamatussa:

Jeremia 7: 18

Jeremia 44: 17-19 ja 25

Ilmestyskirja 18: 7

Kahdeksannen Ekumeenisen synodin päätavoite on Taivaan kuningattaren valtaannousu!

https://www.google.fi/search?q=taivaan+kuningatar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi419z7nerwAhW6AxAIHSfHDy0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1426&bih=579

-----------------------------------------------------------------------

2. KÄSKY -> SEITSEMÄS EKUMEENINEN SYNODI POISTTI TOISEN KÄSKYN VUONNA 787 JA JAKOI 10. KÄSKYN KAHTEEN OSAAN ELI 9. JA 10. KÄSKYKSI, JOTTA KÄSKYJEN LUKUMÄÄRÄ PYSYI KYMMENENÄ!

Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa tai patsasta, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

Kymmenen käskyn laki
2. Mooseksen kirja 20

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Moos.+20%3A1&rnd=1622137469567

-----------------------------------------------------------------------------------


Isänmaan asialla - ryhmä

Presidentin rukous + Jeremia 29:7 + Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

2021-05-26 13:51:48

Presidentin rukous
https://www.youtube.com/watch?v=158_Xp5Oyjs

”Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä kun HÄN - JEESUS - menestyy, niin Tekin menestytte."
Jeremia 29:7
-
Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

190270090_115491764057359_7049543036822386816_n.jpg


Isänmaan asialla - ryhmä

Kansainvälinen vetoomus: Voicing Christian beliefs should not be a crime!

2021-05-21 22:05:11

CitizenGo on tehnyt tästä jo kansainvälisen vetoomuksen.
Allekirjoitin jo itse ja laitan jakoon.
paivi_rasanen.jpg

Voicing Christian beliefs should not be a crime!


Isänmaan asialla - ryhmä

Siveettömyyden tuomitseminen 1 Kor 5

2021-05-18 10:00:19

146269203_10158120633723262_3903257953638311727_o1.jpg
Yksikään piispoista ei kertonut kannattavansa mallia 1, jonka mukaan kirkollinen avioliitto kuuluu vain miehelle ja naiselle, eikä samaa sukupuolta oleville pareille tarjota mitään vaihtoehtoista toimitusta.
-
Samaa sukupuolta oleville pareille järjestetään rukoushetki.
Tämä on kirkon virallinen kanta.
-
Piispainkokous laati rukousohjeen rekisteröityjä homopareja varten.
-
Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen arkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille homo- ja lesboaviopareille.

”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”, arkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.

Vielä ennen varsinaista yhteiskuvaa Huovinen lausui siunauksen, jonka jälkeen laulettiin Akselin ja Elinan häävalssi.
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/helsingin-tuomiokirkon-portailla-otettiin-historiallinen-yhteiskuva-me-ollaan-naimisissa/
-
KUKA ON VASTUUSSA? KUKA ON RIKOLLINEN?
ONKO TÄMÄ VIHARIKOS -> Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta!
ONKO TÄMÄ KIIHOTTAMISRIKOS KANSANRYHMÄÄ VASTAAN-> Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Roomalaiskirje: IHMISTEN SYYLLISYYS
1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Toinen käsky poistettiin vuonna 787: 2. KÄSKY
Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa tai patsasta, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Room.+1%3A1&rnd=1620947051899
-
Arkkipiispa emerius Kari Mäkinen MTV uutiset 18.10.2010:
Arkkipiispa: Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti. Homoseksuaalisuus on osa ihmisen identiteettiä eikä se ole minkäänlainen synti eikä eheytystä vaativa asia, sanoo arkkipiispa.
-
Piispa Kaisamari Hintikka toivoo, että Suomessa kirkko mahdollisimman nopeasti päätyy vihkimään myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.
-
Piispa Teemu Laajasalo: ”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä..."
-
Arkkipiispa Mäkinen pyysi anteeksi seksuaalivähemmistöiltä!
-
Arkkipiispa Kari Mäkinen homomusikaalin ensi-illassa
https://mvlehti.net/2017/01/29/arkkipiispa-kari-makinen-homomusikaalin-ensi-illassa/
-
Porvoon uusi piispa Bo-Göran Åstrand kertoilee, että päätti kirkkoherrana Pietarsaaressa lähteä tukemaan pride-jumalanpalveluksen järjestämistä siellä.
-
146341435_10158120633203262_2139001517538508032_o1.jpg
Turun uusi piispa Mari Leppänen sanoi keskiviikkona radion Ykkösaamun haastattelussa toivovansa, että hänen mielestään kirkko voisi vihkiä kaikki avioparit.
- Itse toivoisin, että kirkko voisi vihkiä kaikki avioparit, kun he sitä pyytävät. Piispana olen sitoutunut toimimaan sen puolesta. Ajattelen, että kaikki voivat paremmin kun yhdenvertaisuus kirkossa toteutuu, sanoi Leppänen.

Kirkon nykyistä suhtautumista samaa sukupuolta olevien p
-
Seksuaalivähemmistöön kuuluva kirkolliskokousedustaja Hanna Mithiku pyysi kirkolliskokouksessa piispoja vastaamaan kysymykseen saako kirkossa edelleen opettaa, että homoseksuaalinen rakkaus on ”synti ja Jumalan luomistyötä rikkova voima”.
Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka vastasi kysymykseen selvin sanoin.
– Vaikka emme juuri nyt pääsisikään sopuun samaa sukupuolta olevien vihkimisestä yhtenä kirkkona, on selvää, että seksuaalivähemmistöjen ja samaa sukupuolta olevien parien rakkauden leimaaminen synniksi rikkoo sekä Kristuksen ruumiin ykseyttä että Jumalan luomistyötä vastaan. Espoon hiippakunnassa ei ole tilaa tämänkaltaiselle opetukselle, Hintikka sanoi.
-
Paavi Franciscus: Jumala teki sinusta tällaisen ja rakastaa sinua sellaisena kuin olet, enkä minä välitä siitä, paavi Franciscus totesi yksityisessä keskustelussaan homomiehelle nimeltä Juan Carlos Cruz.
-
Sebastian Tynkkynen erotettiin Oulun Helluntaiseurakunnasta
https://yle.fi/uutiset/3-10522852
-
Sebastian Tynkkynen esittelee miesystävänsä Tom of Finland -henkisessä yhteiskuvassa
Sebastian Tynkkynen kertoo avoimesti Alan-rakkaastaan sosiaalisessa mediassa.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005616847.html
-
Siveettömyyden tuomitseminen
"Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."
Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.
Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.
Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella?
Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala.
"Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+5%3A1&rnd=1621321132335
-
Sebastian-Tynkkynen_pk_v0.1_.jpg


Isänmaan asialla - ryhmä

Virossa mielenosoitus Päivi Räsäsen tueksi

2021-05-13 20:00:49

185778788_795899867706123_2822945994007070565_n.jpg
Virossa mielenosoitus Päivi Räsäsen tueksi
13.05.2021 | 18:19- päivitetty 13.05.2021 | 18:24
Mielenosoitus järjestettiin Suomen Tallinnan-suurlähetystön edessä

GALLERIA⟩ SAPTK: n vihapuhe järjesti PIKETIN Suomesta syytetyn poliitikon tueksi

https://www.postimees.ee/7246870/saptk-korraldas-piketi-vihakones-suudistatava-soome-poliitiku-toetuseks?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=7246870
-
Päivi Räsänen
@PaiviRasanen
Sain juuri viestin suurlähettiläältämme, lähetystön edessä Tallinnassa käynnissä mielenosoitus puolestani. Joukossa ainakin yksi kansanedustaja. En tiennyt tästä etukäteen. Postimees on tehnyt tästä jutun, jossa iso kuvagalleria. Viron kieltä en osaa...
https://twitter.com/paivirasanen
-
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE OIKEUSPROSESSISSA!
JO YLI 15.300 TUKIJAA!
ADRESSIN ALLEKIRJOITTAJAT ON LÄHETETTY JA LÄHETETÄÄN PÄIVILLESOPIVIN VÄLIAJOIN!

https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
-
LEVITÄ TIETOA TUKIADRESSISTA!
-
Konservatiivinen ”Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks” (Perheen ja traditioiden suojelusäätiö) eli SAPTK järjesti mielenosoituksen entisen sisäministerin, kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) tueksi Tallinnassa Suomen Viron-suurlähetystön edessä osoitteessa Kohtu 4, kertoo Postimees. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on nostanut Päivi Räsästä vastaan kolme syytettä kansanryhmää vastaan kiihottamisessa.

Mielenosoittajien viron- ja suomenkielisissä kylteissä luki ”Onko Suomesta tullut ideologinen diktatuuri?”, ”Rouva valtakunnansyyttäjä Toiviainen, lopettakaa kristittyjen vainoaminen” ja ”Onko kristillinen avioliittoetiikka Suomessa kriminalisoitu?”.

-Päivi Räsästä vastaan aloitetulla oikeusprosessilla on selvä laajempi viesti koko yhteiskunnalle: jos et hyväksy vallitsevaa ideologiaa, jos et halua joutua valtiollisen repressiokoneiston hammasrattaisiin, pidä suusi kiinni, sanoi SAPTKin johtaja Varro Vooglaid.

Vooglaid myös korosti, että mielenilmauksen tarkoitus on myös kertoa Viron yhteiskunnalle siitä, kuinka vakavaan vaaraan sananvapaus Virossa joutuisi, jos ns. vihapuheen kieltävä laki säädettäisiin maassa. Neuvostomiehityksen jälkeen sananvapautta on pidetty Virossa ehdottoman pyhänä periaatteena, eikä maassa ole tähän mennessä ollut kansanryhmää vastaan kiihottamisesta rankaisevaa lakia. Euroopan Unioni on vaatinut Viroa säätämään tällaisen lain, jonka puuttumisen takia Viroa uhkaa eurokomission sakko.

Mielenosoitukseen osallistui myös Viron konservatiivisen kansanpuolueen (EKRE) kansanedustajia, kuten Anti Poolamets ja Monika Helme.

 


Isänmaan asialla - ryhmä

Valtakunnansyyttäjä toimii vastoin perustuslakia – Sananvapaus on demokratian kulmakivi!

2021-05-03 11:18:20

Valtakunnansyyttäjä toimii vastoin perustuslakia – Sananvapaus on demokratian kulmakivi | Kolumni
Julkaistu 03.05.2021 09:03

Sananvapaus on toimivan demokratian kulmakivi. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on päättänyt nostaa syytteet kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan. Toiviaisen mukaan Räsänen on kiihottanut kansaa homoja vastaan, tuomalla esiin sen, mitä Raamattu sanoo homoista.

Valtakunnansyyttäjän mukaan kansanedustaja Päivi Räsäsen lausunnot ylittävät sanan- ja uskonnonvapauden rajat ja aiheuttavat halveksuntaa sekä vihaa homoja vastaan. Täysin poliittisessa ja Suomen perustuslain vastaisessa syytteessä on kyse puhtaasta ajojahdista ja siitä, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toimii vastoin perustuslakiamme.

Perustuslaki antaa selvän suojan niin sananvapaudelle, kuin myös uskonnonvapaudelle. Perustuslaki sanoo asiasta seuraavaa:

”Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.”

Perustuslakimme antaa siis kaksinkertaisen suojan Päivi Räsäsen toiminnalle. Hänellä on perustuslain mukaan oikeus harjoittaa uskontoaan, joka sisältää myös omantunnonvapauden. Lisäksi Räsäsellä on sananvapaus, eli hän on oikeutettu sanomaan omat mielipiteensä asioista, jopa ilman uskonnonvapauden antamaa suojaa.

Asia on sikäli nurinkurinen, että tosiasiassa rikokseen näyttää syyllistyvän valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Toiviaisen väite, jonka mukaan Räsäsen sanomisen ylittävät sanan- ja uskonnonvapauden rajat on ristiriidassa perustuslain kanssa.

Perustuslaki ei nimittäin määrittele sananvapauden tai uskonnonvapauden rajoja, vaan se nimenomaan suojaa molemmat. Toiviaisella ei ole myöskään mitään oikeutta yrittää estää sitä, mitä Räsänen haluaa sanoa.

Toiviaisen toiminta on perustuslain vastaista myös toisesta syystä. Perustuslaista löytyy nimittäin rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, jonka mukaan:

”Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.”

Suomen perustuslaki turvaa sanan- ja uskonnonvapauden, joten valtakunnansyyttäjä Toiviaisella ei ole perustuslain antamaa oikeutta syyttää Räsästä toiminnasta, joka on perustuslain mukaan täysin laillista ja jota perustuslakimme suojaa.

Räsäsen tulisikin tehdä rikosilmoitus Raija Toiviaisesta ja hänet pitäisi asettaa syytteeseen rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä, sekä yrityksestä rajoittaa sananvapautta. Kokonaisuutena koko syyte on täysin poliittinen ja tavoitteena on tuhota sananvapaus lopullisesti Suomesta.

Hyökkäys Raamatun sanaa vastaan maassa, jonka menestys perustuu pitkälti kristillisten arvojen noudattamiseen on asia, jota voi pitää täysin käsittämättömänä. Toimiva demokratia edellyttää sitä, että kansa saa vapaasti kertoa mielipiteensä ja käydä keskustelua kaikista asioista. Jos tätä demokratian kulmakiveä rajoitetaan, vääristyy todellisuus, jolloin demokratia ei enää toteudu.

Kolumni: Risto Huovinen
3.5.2021

Oikeusistuin-lakikirja.jpg


Isänmaan asialla - ryhmä

Kansanedustaja Päivi Räsäselle ja Luther-säätiön Juhana Pohjolalle syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan!

2021-04-29 11:32:10

Päivi Räsänen saamistaan rikos­syytteistä kiihottamisesta kansan­ryhmää vastaan: ”Yllättävä, jopa järkyttävä päätös”
Päivi Räsänen kertoo olevansa valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta ”niin pitkälle kuin on tarve”.
Samassa yhteydessä Suomen Luther-säätiön asiamiestä ja hallituksen jäsentä Juhana Pohjolaa vastaan nostettiin syyte yhdestä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000007948700.html
-
Kansanedustaja Päivi Räsäselle ja Luther-säätiön Juhana Pohjolalle syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kansanedustaja-paivi-rasaselle-ja-luther-saation-juhana-pohjolalle-syytteet-kiihottamisesta-kansanryhmaa-vastaan/8129052?utm_medium=referral&utm_source=upday#gs.zxo90d
-
Levitä tietoa tukiadressista!
-


Isänmaan asialla - ryhmä

Tiedoksi presidentti Sauli Niinistölle jne. Tapio Puolimatkan luento!

2021-04-06 15:12:51

Tiedoksi presidentti Sauli Niinistölle, Eduskunnalle, Hallitukselle, Valtakunnan syyttäjän toimistolle ja Poliisille Tapio Puolimatkan luento!

Laitoin tuon luennon myös kaikille Suomen evlut piispoille ja jokaiseen evlut seurakuntaan.

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 5.4.2021 04:05
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: kirjaamo@tpk.fi, press@tpk.fi

Tiedoksenne!

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-----------------------------------------------------------------

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 5.4.2021 16:58
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: anu.vehvilainen@eduskunta.fi, tarja.filatov@eduskunta.fi, juho.eerola@eduskunta.fi

ARVOISA PUHEMIEHISTÖ!

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-----------------------------------------------------------------

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi <juhani.starczewski@elisanet.fi>
Lähetetty: maanantai 5. huhtikuuta 2021 17.19
Vastaanottaja: Lindtman Antti <Antti.Lindtman@eduskunta.fi>; Salonen Kristiina <Kristiina.Salonen@eduskunta.fi>; Nurminen Ilmari <Ilmari.Nurminen@eduskunta.fi>; Tavio Ville <Ville.Tavio@eduskunta.fi>; Mäkelä Jani <Jani.Makela@eduskunta.fi>; Juvonen Arja <Arja.Juvonen@eduskunta.fi>; Halla-aho Jussi <jussi.halla-aho@eduskunta.fi>; Mykkänen Kai <Kai.Mykkanen@eduskunta.fi>; Sarkomaa Sari <Sari.Sarkomaa@eduskunta.fi>; Kopra Jukka <Jukka.Kopra@eduskunta.fi>; Orpo Petteri <Petteri.Orpo@eduskunta.fi>; Kurvinen Antti <Antti.Kurvinen@eduskunta.fi>; Kalli Eeva <eeva.kalli@eduskunta.fi>; Mattila Hanna-Leena <hanna-leena.mattila@eduskunta.fi>; Kari Emma <Emma.Kari@eduskunta.fi>; Hyrkkö Saara <saara.hyrkko@eduskunta.fi>; Pitko Jenni <jenni.pitko@eduskunta.fi>; Arhinmäki Paavo <Paavo.Arhinmaki@eduskunta.fi>; Lohikoski Pia <pia.lohikoski@eduskunta.fi>; Hänninen Katja <Katja.Hanninen@eduskunta.fi>; anders <Adlercreutz@eduskunta.fi>; Löfström Mats <Mats.Lofstrom@eduskunta.fi>; Bergqvist Sandra <sandra.bergqvist@eduskunta.fi>; Harkimo Harry <Harry.Harkimo@eduskunta.fi>; Turtiainen Ano <ano.turtiainen@eduskunta.fi>
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"

ARVOISAT EDUSKUNNAN PUHEEN- JA VARAPUHEENJOHTAJAT!

Tiedoksenne:

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: VS: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 6.4.2021 11:21
Lähettäjä: Kurvinen Antti <Antti.Kurvinen@eduskunta.fi>
Vastaanottaja: "juhani.starczewski@elisanet.fi" <juhani.starczewski@elisanet.fi>

Kiitos viestistä.

-----------------------------------------------------------------

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 5.4.2021 19:22
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: kirjaamo@eduskunta.fi

ARVOISA KANSANEDUSTAJAT!

Tiedoksenne:

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-----------------------------------------------------------------

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Fwd: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 5.4.2021 19:18
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: sanna.marin@eduskunta.fi, sanna.marin@vnk.fi, annika.saarikko@eduskunta.fi, annika.saarikko@minedu.fi, tytti.tuppurainen@eduskunta.fi, tytti.tuppurainen@vnk.fi, pekka.haavisto@eduskunta.fi, pekka.haavisto@formin.fi, ville.skinnari@eduskunta.fi, ville.skinnari@formin.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, anna-maja.henriksson@om.fi, thomas.blomqvist@eduskunta.fi, thomas.blomqvist@om.fi, maria.ohisalo@eduskunta.fi, maria.ohisalo@intermin.fi, antti.kaikkonen@eduskunta.fi, antti.kaikkonen@defmin.fi, matti.vanhanen@eduskunta.fi, matti.vanhanen@om.fi, sirpa.paatero@eduskunta.fi, sirpa.paatero@vm.fi, jussi.saramo@eduskunta.fi, jussi.saramo@minedu.fi, jari.leppa@eduskunta.fi, jari.leppa@mmm.fi, timo.harakka@eduskunta.fi, timo.harakka@lvm.fi, tuula.haatainen@eduskunta.fi, tuula.haatainen@tem.fi, mika.lintila@eduskunta.fi, mika.lintila@tem.fi, aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi, aino-kaisa.pekonen@stm.fi, krista.kiuru@eduskunta.fi, krista.kiuru@stm.fi, krista.mikkonen@eduskunta.fi, krista.mikkonen@ym.fi

ARVOISA SUOMEN HALLITUS!

Tiedoksenne:

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunattua Pääsiäistä!

Juhani Starczewski

-----------------------------------------------------------------

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021: "Haureuden henki on eksyttäväinen"
Päiväys: 6.4.2021 14:10
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: raija.toiviainen@oikeus.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, viestinta.syyttaja@oikeus.fi
Kopio: jukka.rappe@oikeus.fi, kaisa.harkisaari@oikeus.fi, virve.streng@oikeus.fi, maria.turkia@oikeus.fi, leena.metsapelto@oikeus.fi, mika.appelsin@oikeus.fi, tuuli.eerolainen@oikeus.fi, sampsa.hakala@oikeus.fi, anssi.hiivala@oikeus.fi, timo.knuutti@oikeus.fi, tom.laitinen@oikeus.fi, lilja.limingoja@oikeus.fi, anu.mantila@oikeus.fi, mikko.mannikko@oikeus.fi, anneli.nikkola@oikeus.fi, jaana.piirto@oikeus.fi, hanne.rautiainen@oikeus.fi, heidi.savurinne@oikeus.fi, heikki.stenius@oikeus.fi, joanna.autiovuori@oikeus.fi, mirja.aarnio@oikeus.fi, thomas.berg@oikeus.fi, birgitta.forsstrom@oikeus.fi, tommi.hietanen@oikeus.fi, virpi.jalkanen@oikeus.fi, taina.keinonen@oikeus.fi, tuula.koponen@oikeus.fi, arja.koski@oikeus.fi, riitta.kuronen@oikeus.fi, linda.leskinen@oikeus.fi, sanna.lummio@oikeus.fi, pia.meri@oikeus.fi, jouko.partanen@oikeus.fi, katri.peurala@oikeus.fi, henrika.rasanen@oikeus.fi, ritva.sahavirta@oikeus.fi, satu.sarkala@oikeus.fi, marja.sevon@oikeus.fi, jukka-pekka.sirvio@oikeus.fi, jaana.tikkanen@oikeus.fi, mira.tuominen@oikeus.fi, seija.lehtonen@oikeus.fi, tiina.rantanen@oikeus.fi, tommi.hietanen@oikeus.fi, Teemu.Jokinen@poliisi.fi, Markku.Silen@poliisi.fi, Olavi.Havio@poliisi.fi, pekka.seppala@poliisi.fi, antti.melasniemi@poliisi.fi, kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi, Kai.Rantala@poliisi.fi, Antero.Rytkola@poliisi.fi, Mikko.Porvali@poliisi.fi, Pasi.Back@poliisi.fi, Harri.Lehtimaki@poliisi.fi, Hannele.Koskela@poliisi.fi, Hannu.Koiramaki@poliisi.fi

Tiedoksenne!

Tapio Puolimatka Jyväskylässä 21.3. 2021:
"Haureuden henki on eksyttäväinen"

https://www.youtube.com/watch?v=Etxa122tMjA

Siunaten

Juhani Starczewski

 -----------------------------------------------------------------

 


Isänmaan asialla - ryhmäJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…