ADRESSI ISRAELIN JA JERUSALEMIN JAKAMISTA VASTAAN!

Ota yhteyttä adressin tekijään

SIUNATTUA VAALIPÄIVÄÄ 2.4.2023!

2023-04-02 08:57:52

SIUNATTUA VAALIPÄIVÄÄ 2.4.2023!🙏
Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
image.png
KAIKKI EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAAT -> KATSO
Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa 2 424 ehdokasta
https://www.is.fi/politiikka/art-2000009383528.html

ARVOISAT 200 KANSANEDUSTAJAA,
JUMALAN RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/eduskuntavaalit/Eduskuntavaalit_2023/Sivut/default.aspx
image.png
Toivomme, että liitteenä oleva huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneessanne ja Sydämessänne muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu. Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä.
Paavalin kirje kolossalaisille 2 luku jae 3.

Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.
Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.
Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.
Paavalin kirje Tiitukselle 3 luku jakeet 1 ja 2.

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin
esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.
Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi yhdessä Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.

Helsingissä 23.4.2019

Siunaten ja Onnitellen

Juhani ja Terttu Starczewski, Jyväskylä
image.png
Tauluja on luovutettu satamäärin vuodesta 1995 alkaen samalla idealla myös adressi toimii eli vie Raamatun tietoutta eteenpäin.

Vuoden 1995 jälkeen on jokainen Eduskunta saanut omat taulunsa - 200 kansanedustajaa -

Eduskunnat:
1995 -
1999 -
2003 -
2007 -
2011 -
2015 -
2019 -

+
image.png
Kymmenen käskyn huoneentaulut presidentille, pääministerille, kaikille eduskuntaryhmille yms.
Kristityn Vastuu nro. 20 18.5.1995 uutisoi seuraavasti:

Tasavallan presidentti, ministerit, eduskunnan puhemiehet ja ryhmien puheenjohtajat saivat perjantaina lahjaksi Kymmenen käskyn huoneentaulun. Lisäksi keskisuomalaiset ja Skl:n kansanedustajat saivat kukin omat taulunsa. Lahjoittajina olivat jyväskyläläiset Juhani Starczewski ja Juha Lappalainen perheineen. Starczewski on Skl:n kaupunginvaltuutettu.

Aikaisemmin taulun ovat jo saaneet Suomen EU-komissaari Erkki Liikanen ja maaherra Kalevi Kivistö.

Ajatus taulujen lahjoittamisesta syntyi vaalitilaisuudessa, jossa Starczewski tiedusteli puolueiden edustajilta, olisiko kymmenellä käskyllä käyttöä lakeja säädettäessä ja panisivatko ehdokkaat käskyistä muistuttavan taulun huoneensa seinälle, jos tulisivat valituiksi.

Kaikkien mielestä käskyjen seuraaminen olisi hyväksi Suomelle.

Jyväskyläläiset halusivat antaa käskyt alkuperäisessä Mooseksen kirjaamassa järjestyksessä, siksi taulujen saajat joutuvat lukemaan käskyt hieman eri järjestyksessä kuin rippikoulussa.
Katekismuksessa käskyt seuraavat vuoden 787 kirkolliskokouksen järjestystä, jolloin ns. kuvantekokielto (2. käsky) yhdistettiin ensimmäiseen käskyyn ja himoitsemisen kieltävä käsky jaettiin kahdeksi erilliseksi käskyksi (9. ja 10. käsky).

Skl:n ryhmähuoneessa on vanhastaan Katekismuksen järjestystä seuraava käskyjen huoneentaulu.

Taulujen takana on luovutuskirje, johon on koottu esivallan tehtävästä muistuttavia raamatunpaikkoja.

- Kansalaisten tehtävä on siunata esivaltaa. Jos useammat toimisivat näin, niin me suomalaiset voisimme selvitä vaikeuksistamme helpommin, Juhani sanoo.

Juhani Starczewski on tullut aikaisemmin tunnetuksi "hengellisten ideoiden" yhdistämisestä politiikan arkityöhön. Hänen aloitteestaan mm. Jyväskylän valtuuston ja joidenkin lautakuntien kokousten edellä on pidetty rukoushetkiä.

Skl:n ryhmän puolesta taulut vastaanotti Tauno Pehkonen.

- Jumalan Sana on kaksiteräinen miekka. Siihen kuuluu sekä laki että evankeliumi,
jotka molemmat on pidettävä terävinä. Pehkonen kiitteli lahjoittajia.
image.png
JUMALAN/JEESUKSEN SORMELLA KIRJOITETUT KÄSKYT!
LEVITÄ TIETOA JA ALLEKIRJOITA:
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya

Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1.Johanneksen kirje 5:3-4

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ FACEBOOK LIITY:
https://www.facebook.com/search/top?q=jumalan%20kymmenen%20k%C3%A4sky%C3%A4

JEESUS: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matteus 5:17-18

   
 


 
Isänmaan asialla - ryhmä

ERITTÄIN HYVÄ: Tapio Puolimatka puhuu 28.3.2023!

2023-03-28 08:43:46
ERITTÄIN HYVÄ: Tapio Puolimatka puhuu 28.3.2023
Jos asut Keski-Suomessa niin tärkeä ääni = 45!🙏☝️🤙

LÄHETÄ MAHDOLLISIMMAN MONELLE!😍

Isänmaan asialla - ryhmä

ERITTÄIN HYVÄ: Tapio Puolimatka puhuu 28.3.2023!

2023-03-28 08:43:22
ERITTÄIN HYVÄ: Tapio Puolimatka puhuu 28.3.2023
Jos asut Keski-Suomessa niin tärkeä ääni = 45!🙏☝️🤙

LÄHETÄ MAHDOLLISIMMAN MONELLE!😍

Isänmaan asialla - ryhmä

ETTEI JUMALAN SANA PILKATUKSI TULISI!

2023-03-25 09:19:50

NYKYÄÄN ERITYISESTI PIENTEN LASTEN JA SUURPERHEIDEN ÄIDIT OVAT PYRKIMÄSSÄ EDUSKUNTAAN, HEIDÄN ALAMAISET MIEHENSÄ TOIMIVAT "SIJAISÄITEINÄ" JA NÄIN JUMALAN SANA JOUTUU PILKATUKSI!

Kuvassa voi olla teksti

OLISIVAT SIVIÄT, PUHTAAT, KOTONANSA PYSYVÄISET, HYVÄT, MIEHILLENSÄ ALAMAISET, ETTEI JUMALAN SANA JOUDU PILKATUKSI. ÄLKÄÄ EKSYKÖ, JUMALA EI SALLI ITSEÄNSÄ PILKATA; SILLÄ MITÄ IHMINEN KYLVÄÄ, SITÄ HÄN NIITTÄÄ!

Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset:
Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät...

Kirje Titukselle 2 Terveen opin mukainen elämä
1 Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu:
1 Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin soveliaat:
1 Sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista. [2. Tim. 1:13]
2 vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet;
2 Että vanhat olisivat raittiit, kunnialliset, siivolliset, lujat uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä;
2 Kehota vanhoja miehiä olemaan raittiita, arvokkaita ja maltillisia sekä osoittamaan tervettä uskoa, rakkautta ja kestävyyttä.
3 niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,
3 Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset:
3 Vanhojen naisten tulee samoin käyttäytyä arvokkaasti. He eivät saa puhua muista pahaa eivätkä olla viinin orjia, vaan heidän on opetettava muita hyvään. [1. Tim. 3:11]
4 voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,
4 Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät,
4 Heidän tulee kehottaa nuoria naisia rakastamaan miestään ja lapsiaan,
5 olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
5 Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
5 olemaan puhtaita ja siveitä, hoitamaan hyvin kotinsa ja mukautumaan miehensä tahtoon, jottei Jumalan sana joutuisi pilkan kohteeksi. [1. Kor. 14:34+]
-------
Egypti on ihminen eikä Jumala, ja heidän hevosensa ovat lihaa eivätkä henkeä.
Kun Herra ojentaa kätensä, suistuu auttaja, ja autettava kaatuu, ja yhdessä he kumpikin hukkuvat.
Voi niitä, jotka menevät alas Egyptiin apua etsimään ja turvautuvat hevosiin, luottavat sotavaunuihin, koska niitä on paljon, ja ratsumiehiin, koska niitten luku on ylen suuri,
MUTTA EIVÄT KATSO ISRAELIN PYHÄÄN, EIVÄT KYSY NEUVOA HERRALTA.
Mutta myös hän on viisas, ja hän tuottaa onnettomuuden; hän ei peruuta sanojansa, vaan nousee pahantekijäin sukua vastaan ja väärintekijäin apuuntuloa vastaan.

Kuvassa voi olla teksti

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.


Isänmaan asialla - ryhmä

Antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika!

2023-03-15 10:12:15

USVA - Jyväskylän uskontojen ja vakaumusten yhteisymmärryksen verkosto -> KUVASSA ON 12 ANTIKRISTUSTA!
https://www.facebook.com/groups/usva.jyvaskyla

333539856_586333916860650_8496308910948510890_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=KhbhRx7C13cAX_NEqe6&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfBJzhTohtdKHfbOiXS2AAne9HKMnbeNj3wocby6vjwNLg&oe=641CB5AC

“Jumalallisten uskontojen tulee olla ihmisten ykseyden syy, yhtenäisyyden ja rakkauden keinot; niiden tulee edistää universaalista rauhaa, vapauttaa ihminen kaikista ennakkoluuloista, antaa iloa ja iloa, harjoittaa ystävällisyyttä kaikille ihmisille ja päästä eroon kaikki erilaisuudet ja erot. ”
Abdu'l-Bahha,
Valinnat Abdu'l-Bahán kirjoituksista, sivu 28.
Shervin Rahmatian
+
JEESUS: Älä pidä muita jumalia minun rinnallani!
Kaikkien polvien pitää JESUKSEN NIMEEN NOTKISTUMAN, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että JEESUS KRISTUS ON HERRA. Fil 2
Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.
+
1.Johanneksen kirje:
2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.

2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

4:3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

2.Johanneksen kirje:
1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

2.Tessalonikalaiskirje:

Vastustaja, Antikristus

2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2:2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
2:3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
2:5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
2:6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
2:7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
2:8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saa tanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

PELASTUKSEEN VALITUT -> OLETKO VALITTU?
JEESUS: Sillä monet ovat kutsutut, mutta HARVAT VALITUT. Matteuksen evankeliumi 22:14

2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
2:14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
2:15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
2:16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
2:17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

Luukkaan evankeliumi:
12:32 Älä pelkää, SINÄ PISKUINEN LAUMA; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.

-------

Suomen antikristukset

Esittely
335585276_1062958011284349_6667994335957607405_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=v_rG0lbWpnQAX_-Uvq2&_nc_oc=AQmqhcYwXeiCBA6v27HdMnb14n-GJ2G53gO-HWYjg-d-6VyckaKIbI8wg6PF1Hw441w&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfCkOu_uDg1_sI2k6vL-6O7s0vK8JP1lyLwhcGC_ZiMDVw&oe=641C8362

USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kuutta uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Foorumin jäsenyhteisöjä ovat
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry,
Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)
Jyväskylän kristillisten seurakuntien yhteistyötoimikunta (JYKSY)
sihteeri Kari Valkonen p. 050 384 3702, kari.valkonen@kolumbus.fi
Suomen Islam-seurakunta,
Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE),
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa sekä Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry. Suomen Hindufoorumi ry
liittyi tarkkailijajäseneksi 28.4.2022. Tarkkailijajäsenyys kestää kaksi vuotta ennen sitoutumista varsinaiseksi jäseneksi.

USKOT-foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa. Edistämme uskontojen välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta. Uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus ovat Foorumin keskeisiä arvoja. Oikeus harjoittaa uskontoaan ja elää sen mukaisesti sekä kaikkien uskontojen tasavertaisten oikeuksien puolustaminen ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä.

Uskontoja yhdistävät perusarvot rauhasta, ymmärryksestä ja vastuunkannosta. Nämä toimivat ohjenuorana myös Foorumin toiminnassa. USKOT-foorumi on Religions for Peace (Uskonnot rauhan puolesta) -verkoston jäsen ja työmme linkittyy näin osaksi maailmanlaajuista liikettä uskontojen vuoropuhelun edistämiseksi.

Foorumi tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa, toimii asiantuntijana uskontoihin liittyvissä asioissa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja järjestää erilaisia tapahtumia. Foorumi edistää kaikessa toiminnassaan näkyvää uskonnon roolia osana jokapäiväistä elämää sekä uskontojen edustajien näkyvyyttä aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa.

https://uskot.fi/2019/01/esittely/


Isänmaan asialla - ryhmä

SIUNATTUA NAISTEN PÄIVÄÄ VUODEN JOKAISELLE PÄIVÄLLE!🙏🫶👍🤝👏☝️

2023-03-11 09:10:36

SIUNATTUA NAISTEN PÄIVÄÄ VUODEN JOKAISELLE PÄIVÄLLE!🙏🫶👍🤝👏☝️
334936094_1229191894366394_3922767433439824770_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wRO9Nx1IO4IAX8M0CKa&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfA7RfyEhle-pEANMV6THuO6Ey99xRLFUJBjeg6kCNWv-Q&oe=64106E2F
Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Efesolaiskirje 5:24

PÄÄN PEITTÄMINEN JUMALANPALVELUKSSA!
Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. NAINEN TAAS HEIJASTAA MIEHEN KUNNIAA. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. JOS MIEHELLÄ ON PÄÄHINE PÄÄSSÄÄN, KUN HÄN RUKOILEE TAI PROFETOI, HÄN HÄPÄISEEN PÄÄNSÖ ELI KRISTUKSEN. SEN SIJAAN JOS NAINEN ON AVOPÄIN ILMAN PÄÄHINETTÄ, KUN HÄN RUKOILEE JA PROFETOI, HÄN HÄPÄISEE PÄÄNSÄ ELI MIEHENSÄ, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa/huntunsa pois. Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. SENTÄHDEN VAIMON TULEE PITÄÄ PÄÄSSÄÄN VALLANALAISUUDEN MERKKI ENKELIEN TÄHDEN.
1 Korinttolaiskirje 11
335023699_547547887489882_7216628579871406336_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=hKqE4od__XcAX_gc0Zx&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfCxkMzlozM0EhsnDrmeLGgUpBBAEm64thz4-QwuavC4DA&oe=6412164C

SAARA OLI KUULIAINEN AABRAHAMILLE, KUTSUEN HÄNTÄ HERRAKSI; JA HÄNEN LAPSIKSEEN TE OLETTE TULLEET ...ETTEIVÄT TEIDÄN RUKOUKSENNE ESTYISI!
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen Katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin HEIKOMMAN ASTIAN kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 1 Pietarin kirje 3
334932229_894606871749719_5922536336058996732_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=J9JBA43Lm7gAX91U0Ka&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfD6sfA4Z63hnyy2iaRN02Jce4RM4Mhv32Ta2DMPOV--Vw&oe=641148A8
JEESUS ANTAA HEIKOMMALLE ASTIALLE -> NAISILLE SUUREMMAN KUNNIAN! ME VERHOAMME NAISET ERITYISEN ARVOKKAASTI!
Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat MUITA HEIKOMPIA, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti Jumala ei ole epäjärjestyksenne ruumiinosat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädylliset ruumiinosat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille SUUREMMAN KUNNIAN, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. 1 Korinttolaiskirje 12

JÄRJESTYS SEURAKUNNAN KOKOUKSISSA -> JUMALA EI OLE EPÄJÄRJESTYKSEN JUMALA -> VAIMOJEN ON KYSYTTÄVÄ ASIAA KOTONA OMALTA MIEHELTÄÄN!
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne? Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä. Veljet, tavoitelkaa siis profetoimisen lahjaa älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä. 1 Korinttolaiskirje 14
334933838_537876835152016_8818450887817543124_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=lOIHc4liZz8AX8rKT-Z&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfCmBxOap4Rf5m4BIgOMsj6upPNjDokHyXqcRmLtbHAjNg&oe=64103BC7
OHJEITA JUMALANPALVELUSTA VARTEN - VAIMO VASTASI JUMALALLE:"KÄÄRME PETTI MINUT, JA MINÄ SÖIN!
Tahdon, että kun miehet rukoilevat, he kohottavat kätensä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä.
Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys -- eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, vaan hyvät teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa. Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja minä söin". Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.
1. kirje Timoteukselle 2

TERVEEN OPIN MUKAINEN ELÄMÄ, ETTEI JUMALA SANA PILKATUKSI TULISI...MIEHILLENSÄ ALAMAISET!
Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu: vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet; niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Kirje Titukselle 2
334952791_941283790222587_3621107924507319907_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wbLfU6rP6EQAX92nD9J&_nc_oc=AQmmET28_9XFW9jiwBYAFJTl9-i1Cq796XmCwkjUd2FQtmRzwcNyQM8CiIoNg3M52tw&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfAVp2SkqGE0Mgio74JXJqo5ZmW9saUogJHib-zV-6qcNA&oe=641114D5
Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Apostolien teot 17:30

On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia? 1. Pietarin kirje 4:17

Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Heprealaiskirje 10:31

Helluntaipastorit pähkäilevät miksi nainen saa toimia vanhimpana
https://www.youtube.com/watch?v=N4uX5rGV0Lc


Isänmaan asialla - ryhmä

Jeesus paransi viisi uskovaa perjantain 17.2.2023 tilaisuudessa!

2023-02-23 12:34:25

JEESUS paransi viisi Uskovaa perjantain 17.2.2023 tilaisuudessa. KIITOS JEESUS, rukoilijana Juhani Starczewski, videon kuvasi Markus Leppiniemi.🙏👍🤝👏☝️
https://www.facebook.com/juhani.starczewski.3/videos/724120489204744

#Jeesus
paransi viisi uskovaa perjantain 17.2.2023 tilaisuudessa. Tässä video yhdestä. Tunnen rukoilijan (Juhani Starczewski) henkilökohtaisesti - hänessä ei ole vilppiä eikä videota ole manipuloitu, tai tehty temppuja.
@kirkko_evl
@LuomaTapio
#kirkko
https://twitter.com/T_Vesterberg/status/1627587149917831169?t=A4_Lk31XL9VBSO7rJxzzGw&s=19&fbclid=IwAR1TXbt3sovPBa0LJHCeIwT6Vhgr712y7TvUo6JNZHBmmYKFkbBAmGMTHTE

Paula Margareta kirjoittaa: Lääkärit on sitten turhia, kun jesse parantaa

Juhani Starczewski kirjoittaa: Paula Margareta Jooo, ainakin nämä jalka-ja selkävaivat ovat parantuneet 100%... Suurimmalla osalla ihmisistä on eri pituiset jalat ja se aiheuttaa selkä- ja jalkavaivoja...Kaikki ne, jotka ovat pyytäneet rukousta, ovat parantuneet ja vaivat ovat hävinneet! 🙏👍👏🤝

Juhani Starczewski kirjoittaa: Paula Margareta Jessestä en tiedä en tunne, mutta JESHUA MESSIAS on meidät luonutkin, joten voi korjatakin!


Isänmaan asialla - ryhmä

TIEDÄTKÖ LAKIEN JUURET?

2023-02-18 14:12:51

LAKIEN JUURET - JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ TAI KRISTINUSKO EI OLE KOSKAAN OLLUT LAINSÄÄDÄNTÖMME PERUSTANA, VAAN ROOMALAINEN JA GERMAANINEN OIKEUS!
Klikkaa kuvia ja lue tekstit!
Seppo Heinola
https://www.kotimaa.fi/blogit/lakien-juuret/

Usein kuulee esitettävän länsimaisen ja sitä myöten myös Suomen oikeusjärjestyksen lepäävän kristillisellä pohjalla. Ja näinhän lähes kaikki suomalaiset ajattelevat. Tämä yleinen myytti ei enää pitkään aikaan ole ollut totta.

Oikeuden jumalatar vaaka ja miekka kädessäänEsitetään oikeuden jumaluus feminiinisenä.

Roomalaisen oikeuden jumalatar oli nimeltään Justitia, ja hän piti kädessään oikeuden vaakaa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Roomalainen_oikeus

Roomalaisen oikeuden periaatteita
http://vintti.yle.fi/ohjelmat.yle.fi/tuomio/roomalainen_oikeus.html

Kahdentoista taulun lait (lat. Leges duodecim tabularum) on Rooman vanhin, vuosina 451 – 450 eaa. syntynyt lakikokoelma. Lait oli kaiverrettu kahteentoista tammipuiseen[1] tauluun, jotka oli asetettu julkisesti nähtäväksi Rooman Forumille.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kahdentoista_taulun_lait

Esoteeriset symbolit
https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/search?q=lex&fbclid=IwAR3woq7rW8RNzwwZRgKAl0Tf2J28xC9WNZvjj7vlvc4FL1tONRb-aDu4fcM

Senaatintori - osa 2:
http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2014/11/senaatintori-osa-2-ulrika-eleonoran.html

Esoteeriset patsaat
http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/p/blog-page.html

Lainsäädäntömme nimittäin joitain kanonisia perheoikeudellisia kohtia lukuun ottamatta pohjautuu lähinnä roomalaiseen ja germaaniseen oikeuteen. Ko. virheellinen käsitys perustuukin lainsäädäntöön ennen 1700-luvun lopun suurta lakiuudistusta. On otettava ennen kaikkea huomioon, että esim. omaisuusrikoksia koskevat yleisperiaatteet (varkauden sanktioitavuus jne.) eivät ole mitään erityisesti kristillisiä periaatteita; esimerkiksi varkaus on ollut sanktioitu kaikkialla maailmassa ennen kuin kristinuskosta tiedettiin mitään.

Vähän lisää asiasta:

Corpus Iuris

Mainitun roomalaisen oikeuden vaikutukset suomalaiseenkin lainsäädäntöön ovat olleet suuret. Bysantin keisari Justinianus kokosi antiikin Rooman lait ja oikeustiedon Corpus Iuris Civilis –teokseksi 530-luvulla. Teos unohtui sitten kokonaan varhaiskeskiajalla, mutta ”löydettiin” uudestaan, kun oikeustiede elpyi 1100- luvulla Italian Bolognasta lähtien. Keskiajalla teosta pidettiin raamatun tapaisena ehdottomana totuutena, mutta myöhemminkin sen monet periaatteet ovat siirtyneet eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön. Erityisesti 1800-luvun alussa julkaistut ranskalainen Code Civil ja saksalainen Bürgerliche Gesetzbuch välittivät roomalaisia oikeusperiaatteita eurooppalaiseen lainsäädäntöön.

Pohjoismaat tulivat oikeudenkäytössään pitkään toimeen turvautumalla vanhoihin maanlakeihin sekä lähinnä Saksan kautta tulleisiin roomalaisen oikeuden periaatteisiin. Lars Björnen mukaan kerrotaan Svean hovioikeuden pöydällä olleen vielä 1700-luvulla kaksi kirjaa: Kristofferin maanlaki sekä Corpus Iuris Civilis.

Roomalaisen oikeuden periaatteet kiteytetään usein latinankielisiin lentäviin lauseisiin. Professori Björne heittää näistä muutaman esimerkin:

AUDIATUR ET ALTERA PARS = kuunneltakoon myös toista osapuolta.

JUS EST ARS BONI ET AEQUI = oikeus on hyvän ja kohtuullisen taito.

FAVOR DEFENSIONIS = suosi puolustusta

RATIO LEGIS = (etsi) lain tarkoitus.

Konkursseja ja testamentteja

Kun puhutaan roomalaisen oikeuden vaikutuksesta Suomen nykyiseen siviilioikeuteen, on Björnen mukaan v a i k e u k s i a l ö y t ä ä
a l u e , j o s s a s i t ä e i o l e o l l u t. Perheoikeudessa vaikutus on vähäinen ja yhtiöoikeus on kokonaisuudessaan myöhäisempää perua. Tosin yhtiöoikeuden tärkeä käsite konkurssi on roomalaista perua. Mutta varsinkin yksityisiä kansalaisia koskevia ongelmia ratkaistaan e d e l l e e n roomalaisesta oikeudesta peräisin olevien säännösten nojalla.

Björne esittää pari esimerkkiä. Jos kesämökin omistajalla on maarekisteriin merkitty oikeus käyttää naapurin tontilla kulkevaa tietä, naapurilla on tierasite. Rasitteen eli servituutin käsite on peräisin roomalaisesta oikeudesta.

Jos kesämökin omistaja haluaa määrätä omaisuudestaan vielä kuolemansa jälkeen, hän voi tehdä testamentin. Testamentinkin käsite on roomalaista oikeutta. Vanhan pohjoismaisen oikeuden mukaan perinnönjättäjän omaisuus siirtyi suoraan hänen sukulaisilleen hänen voimatta mitenkään vaikuttaa asiaan.

Niinkin uusi säännös kuin puutteelliseksi osoittautuneen asunnon ostajan oikeus jälkikäteiseen hinnan alennukseen perustuu roomalaisen oikeuteen. Taustalla on actio quanti minoris, jonka preetori myönsi viallisen orjan ostajalle, Björne kertoo.

"Jos joku makaa naisen väkisin ja hänet saadaan kiinni verekseltä ja kaksitoista miestä todistaa, on kihlakunnan tuomarin heti pyällettävä arpakapula ja kutsuttava kokoon käräjät ja tuomittava mies miekalla mestattavaksi; älköön lykätkö sitä tuonnemmaksi."

Kristinuskolla ei ole siis oikeusperiaatteisiimme mitään ns. ensiyön oikeutta eikä oikeutta nimittää uskontoaan oikeusjärjestelmämme alkupisteeksi ja perustaksi. Tosiasia toki on, että kristilliset Mooseksen kirjoista otetut oikeusperiaatteet vallitsivat 'silmä silmästä ' periaatteella jonkin aikaa; tuolloin lainkäyttö oli julmimmillaan, kidutusta käytettiin, varkaat ruoskittiin ja hirtettiin jne. Valistuksen tulo oikeusjärjestelmäämmekin aiheutti nykyisen lainsäädännön inhimillistymisen ja järkiperäistymisen. Tuon järjen pohjana oli jälleen kunniaan palautettu roomalainen oikeus, josta peräisin mm. kuuluisa Olaus Petrin tuomarin ohjekin pohjimmiltaan oli.
+
Esoteeriset patsaat
Tarot-patsaita:
Muita esoteerisia veistoksia:
Patsaiden muodostamia linjoja kartalla:
https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/p/blog-page.html?fbclid=IwAR2Fd_qZZlhES5CFElb_sE3fTuffTMJwF_QnRCq2qOYw08ECGc4bJX4k0as
+
330812933_673626391113233_3369704625083962640_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=xodC49d9kroAX9Ycv_5&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfB_xUV5cXZa1SlFd9MNIvcU4cvVGiLmIbMhDodp2f6udA&oe=63F59543
Abrahamin sopimukset
https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Accords
+
JUMALAN/JEESUKSEN SORMELLA KIRJOITETUT KÄSKYT!
LEVITÄ TIETOA JA ALLEKIRJOITA:
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya

Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1.Johanneksen kirje 5:3-4

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ FACEBOOK LIITY:
https://www.facebook.com/search/top?q=jumalan%20kymmenen%20k%C3%A4sky%C3%A4

JEESUS: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matteus 5:17-18
+


Isänmaan asialla - ryhmä

SIUNATTUA JEESUSYSTÄVÄNPÄIVÄÄ! 🙏☝️👍👏🙌👐

2023-02-14 08:49:02

SIUNATTUA JEESUSYSTÄVÄNPÄIVÄÄ! 🙏☝️👍👏🙌👐
Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan ILOSANOMA Ilmainen USKO HERRAAN JEESUKSEEN!! JEESUS KRISTUS KUOLI sinun syntiesi tähden Golgatan keskimmäisellä ristillä. HAUTA ON TYHJÃ: HÃN NOUSI KOLMANTENA PÄIVÄNÃ YLÃS KUOLLEISTA!!
Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.
Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Johanneksen evankeliumi 15:13-14
RAAMATTU+SINIRISTIMARSSIT -> VUODESTA 1987 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2023 ->
JEESUKSEN SIUNAUSTA VUOTEEN 2023!
ON PROFETOITU, ETTÄ HERÄTYS ALKAA JYVÄSKYLÄSTÄ!
KATSO, ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ -> KIITOS!🙏👍👉🤝
https://www.adressit.com/raamattumarssi
+
JUMALAN/JEESUKSEN SORMELLA KIRJOITETUT KÄSKYT!
LEVITÄ TIETOA JA ALLEKIRJOITA:
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1.Johanneksen kirje 5:3-4
JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ FACEBOOK LIITY: https://www.facebook.com/search/top?q=jumalan%20kymmenen%20k%C3%A4sky%C3%A4
JEESUS: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matteus 5:17-18
+
RUKOUS SUOMEN PUOLESTA!
RUKOILE -> MATTEUS 6:6, ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ!
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous…
+
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE! HOVIOIKEUS ELOKUUSSA 2023!
ALLEKIRJOITA -> jo yli 16.500, RUKOILE -> MATTEUS 6:6 JA LEVITÄ!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
+
Kuvassa voi olla teksti


Isänmaan asialla - ryhmä

Egypti on ihminen eikä Jumala! Menetteletkö kelvottomasti?! USKOT-FOORUMI RY https://uskot.fi/

2023-02-07 13:34:25

Egypti on ihminen eikä Jumala! Menetteletkö kelvottomasti?!
USKOT-FOORUMI RY https://uskot.fi/

USKOT-foorumi ry Logo

ÄLÄ PIDÄ MUITA JUMALIA MINUN RINNALLANI!

Kymmenen käskyn laki
Ja Jumala puhui kaikki nämät sanat, sanoen:

1. KÄSKY
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
Minä (olen) Herra sinun Jumalas; joka sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos vienyt olen.
Ei sinun pidä muita jumalia pitämän minun edessäni.
"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. [5. Moos. 5:6-21 : 5. Moos. 20:2,3: Ps. 81:10,11; Hoos. 13:4]
"Sinulla ei saa olla muita jumalia. 1

Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Filippiläiskirje 2

USKOT-FOORUMI RY
https://uskot.fi/
USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kuutta uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Foorumin jäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry,
Suomen evankelis-luterilainen kirkko,
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN),
Suomen Islam-seurakunta,
Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE),
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa sekä
Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry.
Suomen Hindufoorumi ry liittyi tarkkailijajäseneksi 28.4.2022.
Tarkkailijajäsenyys kestää kaksi vuotta ennen sitoutumista varsinaiseksi jäseneksi.

USKOT-foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa. Edistämme uskontojen välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta. Uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus ovat Foorumin keskeisiä arvoja. Oikeus harjoittaa uskontoaan ja elää sen mukaisesti sekä kaikkien uskontojen tasavertaisten oikeuksien puolustaminen ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä.
Uskontoja yhdistävät perusarvot rauhasta, ymmärryksestä ja vastuunkannosta. Nämä toimivat ohjenuorana myös Foorumin toiminnassa. USKOT-foorumi on Religions for Peace (Uskonnot rauhan puolesta) -verkoston jäsen ja työmme linkittyy näin osaksi maailmanlaajuista liikettä uskontojen vuoropuhelun edistämiseksi.
Foorumi tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa, toimii asiantuntijana uskontoihin liittyvissä asioissa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja järjestää erilaisia tapahtumia. Foorumi edistää kaikessa toiminnassaan näkyvää uskonnon roolia osana jokapäiväistä elämää sekä uskontojen edustajien näkyvyyttä aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa.
https://uskot.fi/yhteys/

Hallitus
https://uskot.fi/2019/03/hallitus/

Valittu vuosikokouksessa 10.3.2021 kaksivuotiskaudeksi 2021–2023.
Päivitetty vuosikokouksessa 28.4.2022 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ja Suomen Buddhalaisen Unionin liityttyä jäseniksi sekä Suomen Hindufoorumin liittyttyä tarkkailijajäseneksi.

Puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja
muslimi Pia Jardi
Helsinkiin suurmoskeijaa ajava Pia Jardi oli aikoinaan punkkari ja teiniäiti – nyt mies on hänestä perheen pää ja huivittomuus syntiä
Jardista tuli muslimiaktivisti, jota arvostelevat nyt kantasuomalaisten lisäksi myös muslimit. Yksien mielestä hän on ääri-islamisti, toisten mielestä hyväntahtoinen mutta sinisilmäinen käännynnäinen. Kolmansien mielestä hän on hankala tyyppi.

Varapuheenjohtajat
Kaisamari Hintikka
Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka
"Taivasten valtakunta on tehtävä, kutsu Jumalan työtoveruuteen – työhön ja rukoukseen niin, että oikeudenmukaisuus, rauha ja sovinto toteutuisivat tässä maailmassa. On luotettava siihen, että valtakunta kasvaa ja kukoistaa vastoinkäymisistä huolimatta, sillä viime kädessä sen kasvun antaa Jumala itse. On luotettava ja suostuttava siihen, että taivasten valtakuntaan kutsutaan kaikkia – sinua ja minua."
Hintikka korostaa, että vastuu on kirkolliskokouksella ja piispoilla. Hän on itse aiemmin kertonut toivovansa, että kirkko muuttaisi avioliittokäsityksensä sellaiseksi, ettei siinä otettaisi kantaa vihittävien sukupuoleen. Hintikka kuitenkin suostuisi myös kompromissimalliin, jonka mukaan kirkollinen avioliitto olisi jatkossakin virallisesti vain miehen ja naisen välinen liitto, mutta papit voisivat halutessaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Yvonne Westerlund
CORE Forum Vice-Chair Yvonne Westerlund (Central Council of Jewish Communities in Finland)

Hallituksen jäsenet:

Tuomas Mäkipää
www.ekumenia.fi › etusivu › ajankohtaista_-_aktuellt
Tuomas Mäkipää Saint Nicholasin seurakunnan kirkkoherra
Suomen anglikaaninen kirkko

Milena Parland Henkilökohtainen vara Toimitusjohtaja & Kirjoittajajäsen: Milena Parland
Asiantuntemus YK:n kestävän kehityksen tavoitteista
Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta köyhyyden poistamiseksi, planeetan suojelemiseksi ja vaurauden takaamiseksi kaikille. Tämän henkilön työ edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

Jari Portaankorva
Pastor, president Finnish Baptist Union
Henkilökohtainen varajäsen: Jani Edström
Helsingin ruotsalainen baptistiseurakunta (ruots. Helsingfors baptistförsamling) on 5. huhtikuuta 1885 perustettu helsinkiläinen baptistiseurakunta. Seurakunnan kirkko sijaitsee osoitteessa Erottajankatu 1. Seurakunnan johtaja on Jani Edström.

Pekka Lindqvist
Aktivaattori Finceptum Oy:ssä
Henkilökohtainen varajäsen: Laura Maria Latikka
Rekolan kirkkoherra Laura Maria Latikka valittiin kirkkoherraksi Turkuun
Atik Ali
maikaisemmin: Vuorotteluperiaatteen mukaisesti Foorumin puheenjohtajaksi valittiin Suomen Islam-seurakunnan johtaja, asianajaja Atik Ali.
Henkilökohtainen varajäsen: Kadriye Bedretdin muslimi tataari

Gölten Bedretdin
Suomen tataareja johtaa pankkiuran tehnyt ekonomisti Gölten Bedretdin, jonka mielestä uskonnon pitää olla hyvän puolella
Henkilökohtainen varajäsen: Ramil Belyaev muslimi imaami

Nahla Hewidy
Hewidy syntyi Suomessa perheeseen, jossa isä ja äiti olivat muuttaneet Suomeen Egyptistä. Perheessä oltiin muslimeja ja ylpeitä siitä.
”Kun olin helsinkiläinen alakouluikäinen 2000-luvun taitteessa, koulussani ei ollut juurikaan muita muslimeja. Ei ollut ainakaan muita muslimityttöjä, joilla olisi ollut huivi päässään kuten minulla.”
Henkilökohtainen varajäsen: Anas Hajjar
kuollut 22.12.2022 Anas Hajjar (22. lokakuuta 1969 Damaskos, Syyria – 7. joulukuuta 2022 Helsinki) oli Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami.[1] Hänet valittiin tehtävään 9. marraskuuta 2010 edellisen imaamin Khodr Chehabin kuoltua. Anas Hajjar toimi Muslimiveljeskunnan johtajana Suomessa.[2][3] Hajjar toimi Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2012–2015.[4]

Yaron Nadbornik
Yaron Nadbornik (s. 1980) on Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja vuodesta 2015 ja Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja vuodesta 2010. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Hän toimi uskontojen välisen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin puheenjohtajana 2019–2021. Aikaisemmin hän on toiminut foorumin varapuheenjohtajana ja viestintäjaoston puheenjohtajana.[3]

Henkilökohtainen varajäsen: Daniel Weintraub
Juutalaisen koulun historian ja juutalaisen uskonnon opettaja Daniel Weintraub naurahtaa poikien laululle.

Timo Koponen mormoni
Uskon lahja on yhdistävä, kaunis periaate, jonka voimalla voi myös toimia yhdessä, sanoo MAP.n tiedottaja Timo Koponen.
Henkilökohtainen varajäsen: Ismo Määttä mormoni

Irma Rinne
Irma Rinne, puheenjohtaja (Buddhalainen Dharmakeskus); Emilia Raunio, varapuheenjohtaja (Bodhidharma); Tatu Kuivalahti, taloudenhoitaja (Soka Gakkai) ...

Henkilökohtainen varajäsen: Huija Lindeberg
Suomen Buddhalaisen Unionin hallitus 2022
Irma Rinne, puheenjohtaja (Buddhalainen Dharmakeskus)
Emilia Raunio, varapuheenjohtaja (Bodhidharma)
Tatu Kuivalahti, taloudenhoitaja (Soka Gakkai)
Huija Lindeberg (Danakosha Ling)
Jarmo Nurmiainen (Helsinki Zen Center)
Lauri Korvenmaa (Tavallinen Mieli Zendo)
Tavoitat hallituksen jäsenet info-osoitteesta. Kokoukset ovat joka kuukauden toisena keskiviikkona klo 18-20, kesäkuukausia lukuunottamatta.

Hallituksen tarkkailijajäsen:
Gurmann Saini hindu
Nimeni on Gurmann ”Guru” Saini. Olen 23-vuotias nuori yhteiskunnallinen vaikuttaja, entinen omaishoitaja ja sivutoiminen yrittäjä Vantaan Askistosta. Olen asunut perheeni kanssa Vantaalla ala-asteen 2. luokasta lähtien, puolet ajasta Länsimäessä ja nykyään Askistossa. Vapaa-ajallani harrastan meditaatiota, uskonto- ja kulttuuridialogia, thainyrkkeilyä sekä uintia.

Henkilökohtainen varajäsen: Kenneth Kairenius
Esiintyjät Keshava Madhava Das (Kenneth Kairenius), Krishna-liikkeen henkinen johtaja Radhanath Swami (Richard Slavin).
Suomen Hindufoorumi ry on vuonna 2019 perustettu poliittisesti sitoutumaton suomalaisten hindulaisten yhteisöjen valtakunnallinen keskusjärjestö. Suomen Hindufoorumiin kuuluvat Krishna-liike ISKCON Suomessa, Sri Caitanya Sangha sekä Pujari association of Finland ry. Hindufoorumi edistää hindulaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa. Sen tavoitteena on toimia hindulaisten yhteisöjen yhteisenä keskustelufoorumina ja ajatushautomona. Hindufoorumin puheenjohtajana toimii Keshava Madhava Dasa eli Kenneth Kairenius.
https://uskot.fi/2022/03/suomen-hindufoorumi-uskot-foorumin-tarkkailijajaseneksi/

Antikristus, Kristuksen vastustaja
Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.1.Johanneksen kirje 2

Ottakaa siis itsestänne tarkka vaari - sillä te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Hoorebilla, nähneet hänestä minkäänkaltaista muotoa - ettette menettele kelvottomasti ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa, ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alla lentävän siivekkään linnun kuvaa,
ette maassa matelevaisen kuvaa ettekä vesissä maan alla olevan kalan kuvaa; ja ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.

Menetteletkö kelvottomasti?!

Kysyy Juhani Starczewski


Isänmaan asialla - ryhmäJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…