ADRESSI ISRAELIN JA JERUSALEMIN JAKAMISTA VASTAAN!

Ota yhteyttä adressin tekijään

JUHLAKULKUE HERRALLE JEESUKSELLE JYVÄSKYLÄSSÄ!

2021-09-03 08:37:21

JUHLAKULKUE HERRALLE JEESUKSELLE JYVÄSKYLÄSSÄ!

Sydämellisesti tervetuloa aivan kaikki ympäri Suomen!

Aika: Lauantaina 11.9.2021, klo 13–16

Paikka: Jyväskylän keskusta / Sepänkeskus

Järjestämme Parannuksenteon kulkueen Jyväskylän kaduilla säkkivaatteessa. Julistamme Jyväskylälle ja Suomelle parannuksentekoa ja Messiaan tulemusta. Pysähdymme myös ylistämään ja evankelioimaan hetkeksi.

Tämän jälkeen teemme juhlakulkueen Herralle. Juhlimme niitä valtavia Jumalan ihmetekoja, monia rampoja, jotka ovat kävelleet Suomessa Herran Väkevimpien Profeettojen julistuksen kautta Jeesuksen Väkevässä Nimessä.

Lopuksi yhteinen lyhyt hengellinen kokous Sepänkeskuksessa. Puhumassa Skandinavian Arkkipiispa Bertil Ceder ja veteraanikansanedustaja kunnallisneuvos Marja-Liisa Tykkyläinen.

Lisätietoa: Piispa Anna Anttila 044 911 4737

Parannuksenteon & Pyhyyden palvelustyö / www.jeesusontulossa.fi


Isänmaan asialla - ryhmä

Elätkö ja toimitko terveen opin mukaan?

2021-07-29 19:59:47

127580286_375402320402043_1358573951222643894_n.jpg

Terveen opin mukainen elämä, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi ja etteivät teidän rukouksenne estyisi.
Elätkö ja toimitko terveen opin mukaan?

Katsokaat sen kaupungin parasta, johonka minä olen antanut teitä wietää, ja rukoilkaat sen edestä Heraa, sillä koska hän + JEESUS + menestyy, niin myös tekin menestytte. Jeremia 29:7

Kirje Titukselle 2 Terveen opin mukainen elämä
1 Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin soveliaat:
2 Että vanhat olisivat raittiit, kunnialliset, siivolliset, lujat uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä;
3 Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset:
4 Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät,
5 Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
6 Neuvo myös nuoria miehiä siviästi olemaan.
7 Aseta itses kaikissa hyväin töiden esikuvaksi, vilpittömällä opetuksella ja kunniallisuudella,
8 Terveellisellä ja nuhteettomalla sanalla, että se, joka itsensä vastaan panee, häpeäis eikä mitään löytäisi meistä pahoin puhuaksensa.
9 Neuvo palvelioita isännillensä alamaiset olemaan, ja kaikissa kelvolliseksi, ei vastaan sanojat,
10 Ei pettäväiset, vaan kaiken hyvän uskollisuuden näyttäväiset, että he Jumalan meidän Vapahtajamme opin kaikissa kaunistavat.
11 Sillä Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt.
12 Joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään,
13 Ja odottamaan autuaallista toivoa, ja suuren Jumalan ja meidän Lunastajamme Jesuksen Kristuksen ilmestystä,
14 Joka itsensä antoi meidän edestämme, että hän meitä kaikesta vääryydestä lunastais ja itsellensä erinomaiseksi kansaksi puhdistais, ahkeraksi hyviin töihin.
15 Näitä sinä puhu ja neuvo, ja kaikella todella nuhtele: ei myös kenenkään pidä sinun katsoman ylön.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Tit.+2%3A1&rnd=1626861626922
+

1.Pietarin kirje: ...etteivät teidän rukouksenne estyisi.
3:1 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
3:2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3:3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
3:4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
3:5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset;
3:6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.
3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Piet.+3%3A1&rnd=1626966695789
+
Efesolaiskirje:
5:1 Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset,
5:2 ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi."
5:3 Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii -
5:4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.
5:5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.

Eläkää valon lapsina!

5:6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
5:7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.
5:8 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
5:9 - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä -
5:10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
5:11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
5:12 Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
5:13 mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
5:14 Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!"
5:15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,
5:16 ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
5:17 Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.
5:18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
5:19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
5:20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aviomiehet ja aviovaimot

5:21 Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.
5:22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
5:23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
5:24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
5:26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
5:27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
5:28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
5:29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
5:30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
5:31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
5:32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
5:33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ef.+5%3A1&rnd=1626796867291

+
Että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat, jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia. Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen; hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Tit.+1%3A1&rnd=1626969919861
+

Seurakunnan johtajan ominaisuudet: Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Tim.+3%3A1&rnd=1626970103995
+

1.Timoteuksen kirje: Ohjeita jumalanpalvelusta varten
2:1 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2:2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
2:3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
2:6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,
2:7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu - minä puhun totta, en valhettele - pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.
2:8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
2:9 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
2:10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
2:11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
2:12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
2:14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
2:15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Tim.+2%3A1&rnd=1626797365899

+

1. Korinttolaiskirje 11

Pään peittäminen jumalanpalveluksessa

1 Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. [1. Kor. 4:16+]
2 Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. [2. Tess. 2:15]
3 Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. [Ef. 5:23]
4 Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä. [Profetoiminen ei ole tässä ennustamista vaan Hengen välittömästä vaikutuksesta syntyvää selväsanaista puhetta, vrt. 14:3.]
5 Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.
6 Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. [1. Moos. 1:26, 1. Moos. 5:1, 1. Moos. 9:6]
8 Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, [1. Moos. 2:23; 1. Tim. 2:13]
9 eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. [1. Moos. 2:18]
10 Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.
11 Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista,
12 sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. [Room. 11:36]
13 Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin.
14 Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi
15 mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi.
16 Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+11%3A1&rnd=1626797630860

+
SIUNATTUA KESÄÄ!
+
PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS JA PUHE TALVISODAN AIKANA!

Presidentin rukous
https://www.youtube.com/watch?v=158_Xp5Oyjs

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua.
Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.
Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä.
Herra, Sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saa tanalliselta eksytykseltä. Herra armahda meitä.
Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta armostasi.
Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.
Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme.
Armahda meitä.

Kehoitamme kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat Isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhana päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudestiluovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset!
“Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä”.
Sananlaskut 14:34

Presidentti Kyösti Kallion rukous talvisodan aikana 1939-1940!
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939#form

RAAMATTU+SINIRISTIMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2021 ->
https://www.adressit.com/raamattumarssi
-
Apostolien teot - JEESUS - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.'

17:24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
17:25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
17:27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
17:28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.'
17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.
17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+17%3A1&rnd=1626861537535
-
2.Korinttolaiskirje:
5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Kor.+5%3A1&rnd=1626861507799
-
Hebrealaiskirje:
10:10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
10:11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
10:12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
10:13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
10:14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
10:15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."
10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Hepr.+10%3A1&rnd=1626861442341
-

218204629_136855211921014_7483452829578158526_n.jpg


Isänmaan asialla - ryhmä

Lähetys eduskuntatalon edestä sunnuntaina 20.6.2021 klo 14-

2021-06-20 13:37:56
Lähetys eduskuntatalon edestä sunnuntaina 20.6.2021 klo 14-


Isänmaan asialla - ryhmä

TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE OIKEUSPROSESSISSA! - ADRESSI SULJETAAN!

2021-06-20 06:33:26

Päivi Räsänen kirjoitti 20.6.2021 klo 23:59:
: Hei Juhani! En ole toivonut tämän adressin luovutusta tällaisessa tilanteessa. Toivoisin, että korjaat tämän viestin. En missään nimessä toivo luovutusta tässä tilanteessa enkä muutenkaan ole toivonut mitään laajaa kristittyjen tapahtumaa tälle sinun adressillesi! Siunausta! Päivi
-
Juhani Starczewski vastaa Päiville 20.6.2021 klo 8:58:
Ok! Asia on selvä! Unohdetaan adressi. Suljen omani lähipäivinä! Varmaan USAn professorit auttavat SINUA ja kääntävät presidentti BIDENin politiikan Suomen kannalta edullisemmaksi Sinun tilanteesi johdosta ja laittavat valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen "käpälälautaan"! En enää levitä tietoa adressista! Kaikella aikansa! Siunaten Juhani Starczewski

204595162_125050419768160_6568850216368556657_n.jpg
-
Aihe: Tukiadressien nimien luovutus!
Päiväys: 19.6.2021 21:16
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: paivi.rasanen@eduskunta.fi, pasi.turunen@patmos.fi, leena.metsamaki@patmos.fi, skokkonen2021@gmx.com

Tervehdys!

Vuosina 2019/2020 keskustelin Susanna Koivulan kanssa adressiemme nimien luovuttamisesta Päivi Räsäselle.

Sananvapauden puolesta! Tuki Räsäselle
https://www.adressit.com/sananvapauden_puolesta_tki_rasaselle
Tämä adressi on saanut 5.625 allekirjoitusta.

TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE OIKEUSPROSESSISSA!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
Tämä adressi on saanut 16.105 allekirjoitusta.

YHTEENSÄ 21.370 NIMEÄ!

Juttelinn asiasta myös Päivi Räsäsen kanssa ja mahdollisen tapahtuman järjestämisestä Helsingissä nimien luovuttamiseksi. Päivin mielestä tapahtuman järjestämiseksi pitäisi saada mahdollisimman monet tahot mukaan. Tällaista ei silloin löytynyt... Sitten tuli korona ja sen rajoitukset.

Adressien allekirjoittajat ovat kysyneet kuuluuko adressien luovutukset sunnuntain 20.6.2021 klo 14-14.30 tapahtumaan. Olen joutunut sanomaan, ettei tällaisesta ole ollut järjestätahon kanssa minkäänlaista keskustelua.
Idea luovutuksesta olisi ollut nyt Päivin ajatusten mukainen eli laaja kristittyjen tapahtuma.

Siunausta tapahtumaanne!

Tiedoksenne asian laittoi
Juhani Starczewski
Jyväskylä

202617333_125050649768137_4188314526105201580_n.jpg


Isänmaan asialla - ryhmä

PRESIDENTTI BIDEN: USAN MORAALINEN MAAILMAN JOHTAJUUS

2021-06-16 20:28:15

USA:ssa kirje Päivi Räsäsen puolesta
Yhdysvalloissa kymmenen professoria on lähettänyt kirjeen Yhdysvaltain kansainväliselle uskonnonvapauskomissiolle (USCIR), jossa he vaativat pakotteita Suomen valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista vastaan.
Allekirjoittaneiden mukaan Toiviainen on rikkonut ihmisoikeuksia päättäessään nostaa syytteet kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) sekä Suomen Luther – säätiön dekaania Juhana Pohjolaa vastaan.
Valtakunnansyyttäjä nosti Huhtikuun lopussa syytteen Räsästä vastaan.

YK:n kautta tuleva synnin laittomuus
https://rumble.com/ve8oor-ykn-kautta-tuleva-synnin-laittomuus.html

PRESIDENTTI BIDEN: USAN MORAALINEN MAAILMAN JOHTAJUUS

Tämä on 4.2.2021 Valkoisessa Talossa presidentti Bidenin julkilausuma.

1615046_.jpgValkoinen Talo Washingtonissa pridekuosissa

Moraalisen johtajuutemme korjaamiseksi annan presidentillisen muistion virastolle johtajuutemme elvyttämiseksi seksuaalivähemmistöasioissa tekemällä sen myös kansainvälsesti.
Varmistamme, että diplomatia ja ulkomaan apu pyrkivät edistämään niiden oikeuksia,
sisältäen taistelun kriminalisointia vastaan ja suojelemalla seksuaalivähemmistöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Kun puolustamme maailmassa ihmisten tasa-arvoa - naisten, tyttöjen, seksuaalivähemmistöjen, alkuperäiskansojen ja vammaisten ja ihmisten kaikista etnisistä taistoista ja uskonnoista - me myös varmistamme, että näitä oikeuksia puolustetaan täällä Amerikassa omien lastemme puolesta.

Presidenttinä Biden seisoo yhdessä seksuaalivähemmistöjen kanssa varmistaakseen, että Amerikka vihdoin täyttää lupauksensa, jonka päälle se on perustettu.
Hän huolehtii moraalisesta johtajuudesta puolustaen tasa-arvoa kaikille seksuaalivähemmistöihmisille, taistelee ja varmistaa, että lakimme ja instituutiomme suojelee ja saattaa voimaan heidän oikeutensa ja edistää maailmanlaajuisesti seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa.

Bidenin hallinto käyttää aggressiivisesti painostustaktiikkaa, joka sisältää sanktioita
(kuten globaali Magnitsky ja VISA bannit - maahanmuuttobanni USA:an) vastauksena vastauksena ihmisoikeusrikkomuksille, sisältäen seksuuaalivähemmistöjen oikeudet.

Gloibal Magnitsky Sanctions

Executive Order määrittää lisää henkilöistä, jotka ovat mahdollisesti sanktion kohteina, esimerkiksi kuka eli kuka tahansa henkilö, joka on tai ollut johtajana, virkailijana (jäsen) organisaatiossa, joka on ollut mukana tai jonka jäsenet ovat olleet mukana vakavissa ihmisoikeuden väärinkäytössä tai korruptiossa.

USA:n ulkoministeriö evää maahantulo VISAn viisumin) Yhdysvaltoihin ulkomaisilta virkailijoilta ja heidän lähiperheen jäseniltään, joista ulkoministerillä on uskottavaa tietoa, että henkilö on osallistunut merkittävään korruptioon.

Biden aikoo:
Suojella seksuaalivähemmistöjä kriminalisointia vastaan
Tukea seksuaalivähemmistönuoria
Suojella seksuaalivähemmistöjä väkivallalta
Tekee työtään väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu transsukupuolisiin, erityisesti värillisiin naissukupuolisiin naisiin
Laajentaa korkealuokkaisia terveydenhuollon palveluja seksuaalivähemmistöille
Varmistaa seksuaalivähemmistöille reilu kohtelu rikosoikeusjärjestelmässä
Kerätä tarpeellista tietoa, joka täysin tukee seksuaalivähemmistöjä
Vahvistaa transsukupuolisten henköiden identiteetin tunnistamista asiakirjojen ja dokumenttien kera
Seksuaalivähemmistöjen käännyttämisterapian poistaminen ja bannaaminen (ei saa auttaa ja tukea heitä tulemaan heteroiksi)
Palauttaa liittovaltion tuen Planned Parenthoodille

PRESIDENT TRUMPIN PRIDE PERINTÖ BIDENILLE

Presidentti Donald J. Trump on ainoa presidentti, joka tukee avoimesti LGBT-yhteisöä ensimmäisestä virastaan. Presidentti Trump on solidaarinen LGBT-kansalaisten kanssa tukemalla ja toteuttamalla politiikkoja ja aloitteita, jotka suojelevat kaikkien homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten amerikkalaisten hyvinvointia ja vaurautta. TRUMP PRIDE on monipuolinen koalitio, joka on omistettu valitsemaan presidentti Trumpin, joka on ensimmäinen presidentti, joka aloittaa avioliiton tasa-arvon tukemisen. Presidentti Trump on osoittanut olevansa voimakas puoltaja LGBT-yhteisölle sekä kotimaassa että ulkomailla rohkealla suunnitelmallaan lopettaa HIV-epidemia maailmanlaajuisella kampanjallaan homoseksuaalisuuden
dekriminalisoimiseksi 69 maassa, joissa se on laitonta.

-------

Paavi: Kristittyjen pyydettävä anteeksi homoilta

Paavi Franciscus ilmaisi, että katolinen kirkko on anteeksipyynnön velkaa homoille ja muille, joita se on loukannut.
Eilen sunnuntaina katolisen kirkon paavi Franciscus totesi, että kirkon ja kristittyjen on hänen mielestään pyydettävä anteeksi homoilta ja muilta ihmisryhmiltä, joita se on loukannut.

– Toistan, että katolisen kirkon katekismuksessa sanotaan näin – heitä (homoja) ei saa syrjiä, heitä pitää kunnioittaa ja ohjata papillisesti, paavi sanoi lehdistötilaisuudessa palatessaan takaisin Armeniasta lentokoneella.

Paavin mukaan kirkon on pyydettävä anteeksi huonoa käytöstään.

– Kun sanon kirkko, tarkoitan kristittyjä. Kirkko on pyhä, mutta me olemme syntisiä, paavi jatkoi.

Paavin mukaan kirkon pitää homojen lisäksi pyytää anteeksi myös köyhiltä sekä riistetyiltä naisilta ja lapsilta.

Lähde: CNN

Ristin Voiton päätoimittaja pyysi anteeksi homoseksuaalien kohtelua helluntailiikkeessä

Uutiset

Ristin Voiton päätoimittaja Leevi Launonen pyysi Pride-viikon keskustelutilaisuudessa torstaina anteeksi homoseksuaalien kohtelua helluntailiikkeessä.

– Arvopohjamme on selkeä, mutta silti täytyy nähdä, että kun on haluttu olla opillisia ja ryhdikkäitä, on voinut olla sielunhoidollisia tilanteita, joissa ei ole osattu kohdata tai ymmärtää seksuaalista identiteettiään etsivää ihmistä, Launonen sanoi Kotimaa24:lle.

– On toimittu väärin ja epäkristillisesti, se on pakko myöntää.

Launonen oli Helsingissä Kallion seurakuntasalissa mukana Pride-viikon ohjelmaan kuuluneessa keskustelussa, jossa puhuttiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen käsittelystä kristillisessä mediassa.

Paikalla oli kuutisenkymmentä ihmistä. Moni kertoi helluntaitaustastaan ja kohtelustaan liikkeen piirissä.

– Pyydän anteeksi helluntailiikkeen nimissä kokemaanne epäasiallista kohtelua, Launonen sanoi.

Kotimaa24 kysyi Launoselta, voisiko hän kirjoittaa anteeksipyynnön myös Ristin Voiton pääkirjoituksessa. Launonen vastasi, että se on kyllä mahdollista.

Keskustelutilaisuuden järjestivät paikallinen Malkus-ryhmä, Yhteys-liike ja valtakunnallinen Sateenkaariyhdistys Malkus. Paneelikeskustelussa olivat Ristin Voiton lisäksi edustettuina Radio Dei, Esse sekä Kotimaa.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Paavi Franciscus: Kirkon tulisi pyytää anteeksi homoilta

Kirkolliset toimijat jälleen mukana Helsinki Prideilla

Arkkipiispa Mäkinen vihkisi Ruotsin ja Norjan mallin mukaan

-------

Suomessa vain luterilainen kirkko pohtii avioliiton avaamista myös samaa sukupuolta oleville pareille. Muiden kirkkojen linja on selvä: homoseksuaaliset teot ovat syntiä.

"Homoseksuaaliset teot ovat syntiä" – Suomessa mikään muu kuin luterilainen kirkko ei pohdi avioliiton avaamista
Katolinen, ortodoksinen, helluntai-, vapaa- ja baptistikirkko eivät pidä mahdollisena, että samaa sukupuolta olevia pareja vihittäisiin avioliittoon.

Luterilaisen kirkon kirkolliskokous pyöritteli viime viikolla jälleen, tulisiko kirkon vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Vääntö on jatkunut vuosia, ja aktivistit luterilaisen kirkon sisä- ja ulkopuolella ovat syyttäneet kirkkoa seksuaalivähemmistöjen syrjinnästä. Piispat julkaisivat viime kesänä selvityksen, jonka mukaan kirkon oppi ei tällä hetkellä salli samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä, mutta nykyisistä piispoista arkkipiispa Kari Mäkinen, Helsingin piispa Teemu Laajasalo ja Porvoon piispa Björn Vikström ovat toivoneet, että avioliittokäsitystä muutetaan.

Muissa Suomen kirkkokunnissa asiasta ei juuri keskustella: kristillinen avioliitto kuuluu miehelle ja naiselle.

Suomen toiseksi suurin kirkkokunta on ortodoksinen kirkko. Ortodokseille miehen ja naisen välinen avioliitto sakramentti eli "Jumalan näkymättömän armon näkyvä välikappale". Sakramentteihin ei noin vain kajota.

– Siihen ei ole tulossa mitään muutoksia, kertoo ortodoksisen kirkon vastaava tiedottaja Maria Hattunen.

Hattunen muistuttaa, että Suomen ortodoksinen kirkko on Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alainen ja osa maailmanlaajuista ortodoksista kirkkoa. Mikään ortodoksinen paikalliskirkko ei voi itse tehdä oppia koskevia päätöksiä.

Viimeksi samaa sukupuolta olevien väliset suhteet nousivat ortodoksisessa maailmassa esiin Kreetalla kesäkuussa 2016 kokoontuneessa panortodoksisessa kirkolliskokouksessa.

– Suuren ja Pyhän Synodin avioliittoa käsittelevässä päätösasiakirjassa todetaan, että kirkko ei hyväksy jäsenilleen samaa sukupuolta olevien välisiä liittoja eikä muitakaan avioliittoa korvaavia yhteiselämän muotoja.

Ankaraa muotoilua ei Hattusen mukaan kuitenkaan pidä ymmärtää väärin.

– Homoseksuaalisuutta on ortodoksisen kirkon piirissä pidetty syntinä, mutta ei yhteisöstä pois sulkevana syntinä – kuten ei esimerkiksi aviorikostakaan. Kirkossa on tilaa meille kaikille eri tavoin puutteellisille ja keskeneräisille ihmisille, Hattunen selittää.

– Esimerkiksi metropoliitta Ambrosius on linjannut, että kirkko ei vihi eikä koskaan tule vihkimään homoseksuaaleja avioliittoon, mutta yhteinen koti voidaan siunata.

"Toiveita voi toki aina olla", mutta oppositioliikettä katolilaisilla ei ole
Katolisessa kirkossa tilanne on samanlainen ortodokseilla: avioliitto on sakramentti, johon Suomen katolilaiset eivät voi vaikuttaa.

– Homoseksuaalisuus ei ole syntiä, mutta homoseksuaaliset teot ovat, sanoo Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti.

– Mutta kaikki avioliiton ulkopuolinen seksi on katolisen kirkon näkökulmasta syntiä. Homojen välinen seksi ei ole mitenkään erityistä.

IHMISET OVAT SYNTISIÄ, ME KAIKKI OLEMME, JA SIINÄ SUHTEESSA EI OLE MITÄÄN EROA HOMOSEKSUAALIN TAI HETEROSEKSUAALIN VÄLILLÄ.

– SUOMEN VAPAAKIRKON KIRKKOKUNNANJOHTAJA HANNU VUORINEN

Tervaportin mukaan Suomessa on kirkossa aktiivisesti käyviä homoseksuaaleja katolilaisia, mutta Suomessa kirkon sisällä ei ole oppositioliikettä, joka ajaisi kirkon avioliittokäsityksen muuttamista.

– Toiveita voi toki aina ihmisillä olla, mutta kuvitelmaa siitä, että kirkko tässä suhteessa muuttaisi käsitystään ja opetuksiaan, ei ole.

Tervaportti huomauttaa myös, että vihkimisoikeus valtion edessä ei ole Suomen katoliselle kirkolle erityisen tärkeää.

– Avioliitto on sakramentti. Se, tarvitseeko pariskunta, joka on kirkossa solminut avioliiton, myös maallisten viranomaisten edessä oman vahvistuksensa, on ihan eri asia. Sillä ei ole kirkon sakramenttikäsityksen suhteen mitään merkitystä.

Kaikilla on omat kiusauksensa, ja joillakuilla se on homous, ajatellaan vapaissa suunnissa
Suomen helluntaikirkko päättää opistaan itse, eikä avioliitto ole sille sakramentti. Hallituksen puheenjohtaja Mikä Yrjölä on kuitenkin samoilla linjoilla ortodoksien ja katolilaisten kanssa.

– Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Siihen on vuosituhantiset perinteet. Näemme, että se on edelleen oikea tapa tulkita Raamattua. Emme ole muuttaneet kantaamme.

Myös Yrjölä erottaa toisistaan homoseksuaaliset taipumukset ja homoseksuaalisuuden harjoittamisen. Ensimmäinen ei ole syntiä, mutta jälkimmäinen on, aivan samoin kuin vaikka ahneus.

Helluntaikirkko on saanut vihkioikeuden vasta kymmenisen vuotta sitten. Mikäli vihkioikeudesta tulee vihkivelvollisuus, vihkimisestä luopuminen ei Yrjölän mukaan ole helluntaikirkolle suuri menetys.

KYLLÄ RUOHONJUURITASOLLA AIKA PALJON HÄMMENTÄÄ, ETTÄ OSA LUTERILAISISTA PAPEISTA ON LÄHTENYT VASTOIN KIRKKOJÄRJESTYSTÄ VIHKIMÄÄN.

– SUOMEN BAPTISTIKIRKON JOHTAJA JARI PORTAANKORVA

Suomen helluntaikirkon sisällä ei Yrjölän mukaan myöskään käydä debattia aiheesta.

– Ei ainakaan ole ilmaantunut. Kyllä meillä on aika konservatiivinen raamatuntulkinta kautta linjan. Enkä sanoisi, että kansainvälisesti helluntailiikkeessä tämä olisi mitenkään ajankohtainen asia.

Suomen vapaakirkon kirkkokunnanjohtajan Hannu Vuorisen mukaan homoseksuaalisuuden harjoittamien on syntiä, mutta homoseksuaalit eivät ole sen kummempia syntisiä kuin muutkaan.

– Ihmiset ovat syntisiä, me kaikki olemme, ja siinä suhteessa ei ole mitään eroa homoseksuaalin tai heteroseksuaalin välillä, Vuorinen sanoo.

– Me olemme kaikki Jumalan armon varassa. Kukin kamppailemme erinäisten syntitottumusten ja kiusausten kanssa, jotka meillä ihmisinä vaihtelee.

Vuorisen mukaan Suomen vapaakirkossa ei käydä keskustelua siitä, pitäisikö kirkon avioliittokäsitystä muuttaa. Seksuaalivähemmistöjen kohtelusta sen sijaan puhutaan.

– Että millä tavalla me kykenisimme elämään käytännön seurakunnallista elämää ihmisten kanssa, jotka kamppailevat seksuaalisen suuntautumisensa kanssa. Olemme yrittäneet etsiä tapoja, joilla voisimme tukea toinen toistamme.

Luterilaisen kirkon meno hämmentää baptisteja
Suomen baptistikirkon johtaja Jari Portaankorva kertoo, että heillä avioliittokysymystä käsiteltiin joitain vuosia sitten. Kanta ei muuttunut: avioliitto on luomisjärjestyksen mukaan miehen ja naisen välinen liitto.

– Seurakunnissa ei ole mitään paineita sen muuttamiselle tai edes avaamiselle, Portaankorva sanoo.

Kukin baptistikirkko on kuitenkin itsenäinen, ja maailmalla on Portaankorvan mukaan joitain kirkkoja, joissa asiasta ajatellaan toisin.

– Esimerkiksi Ruotsissa on syntynyt uusi kirkkokunta, jossa on baptistikirkko, vapaakirkko ja metodistit. Minulla on sellainen kuva, että siellä on kahta näkemystä.

Kun Suomessa tuli voimaan laki rekisteröidystä parisuhteesta, jotkut Suomen baptistikirkon jäsenet olivat Portaankorvan mukaan sitä mieltä, että laki oli hyvä. Toisten mielestä taas ei.

– Silloin näkyi kyllä jakautumista.

Portaankorva sanoo, että luterilaisen kirkon meno herättää monissa baptisteissa kummastelua.

– Meillä on hyvin läheiset suhteet luterilaiseen kirkkoon, ja tämä on iso asia. Sillä, mitä iso kirkko päättää, voi olla vaikutuksia kirkkojen välisiin suhteisiin, Portaankorva sanoo.

– Jokainen kirkko on itsenäinen, ja perusperiaatteemme on, että kunnioitamme kaikkien kirkkojen itsenäisyyttä. Mutta kyllä ruohonjuuritasolla aika paljon hämmentää, että osa luterilaisista papeista on lähtenyt vastoin kirkkojärjestystä vihkimään.

--------

Piispa Wille Riekkinen; ”Toivon, että homot ja lesbot
voisivat osallistua kirkon työhön jäseninä, tekijöinä
ja päättäjinäkin.” Karjalainen, 14. 2 2002, s. 9

Piispa Juha Pihkala: ”Minusta olisi parempi, jos homot
ja lesbot toteuttaisivat seksuaalista taipumustaan
pysyvässä parisuhteessa.” Etelä-Suomen Sanomat,
6.2.1999

Raamattu:
1 Kor 6:9: Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä
Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät
huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei
avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat
eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja
tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette
vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette
vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Tekstissä esiintyvä sana miehimykset on kreik.
arsenokoiteen - arsenokoites = homoseksuaali. Jumalan
sana opettaa selvästi, että homoseksuaalisuus on
synti, jonka harjoittajat eivät peri Jumalan
valtakuntaa elleivät tule uskoon ja tee parannusta
synnistään eli luopuvat homoseksuaalisuudestaan.
Piispojen lausunnot ovat pahassa ristiriidassa Jumalan
sanan kanssa. Kirkon kanta homoseksuaalisuuden syntiin
on järkyttävä.

-------

Venäjän kirkon johtaja: homoavioliitot ovat maailmanlopun merkki
Venäjän kirkon kanta homoseksuaalisuuteen on selvä: homous on syntiä. Maailmalla leviävä vapaamielisyys on kirkon johtajan mielestä tuhon merkki.
YLE - Ulkomaat

Venäjän ortodoksisen kirkon ylin johtaja, patriarkka Kirill on ottanut voimakkaasti kantaa homoseksuaalisuutta ja tasa-arvoista avioliitto-oikeutta vastaan. Patriarkka Kirillin mielestä nämä ovat maailmanlopun enteitä.

Kirill johti sunnuntaina jumalanpalveluksen Moskovan Punaisella torilla sijaitsevassa Kazanin katedraalissa ja käsitteli saarnassaan viime aikoina yhä useammissa maissa hyväksyttyä liberaalia avioliittokäsitystä.

- Tämä on erittäin vaarallinen merkki maailman loppumisesta, hän sanoi saarnassaan.

Patriarkan mukaan avioliittoluvan antaminen samaa sukupuolta oleville pareille merkitsee, että maa on valinnut itsetuhon tien, kertoo Interfax-uutistoimisto.

Ortodoksinen kirkko on suuri voimatekijä Venäjän yhteiskunnassa. Kirkko on myös tärkeä presidentti Putinin hallinnon tukija.

Homoseksuaalisuus on Venäjällä virallisesti sallittu, mutta käytännössä homoseksuaalit elävät jatkuvassa syrjinnän ja väkivallan pelossa. Tänä vuonna Venäjällä hyväksyttiin laki, joka kieltää "homoseksuaalisen propagandan" levittämisen alaikäisille. Laki käytännössä tekee kaikki homoseksuaalisuuden julkiset ilmaukset laittomiksi.

-------


Isänmaan asialla - ryhmä

Suomi Areena Porissa 14.7.2014: Heinäluoma: Vuoden merkittävin arvopuheenvuoro!

2021-06-11 04:28:45

Aihe: Heinäluoma: Vuoden merkittävin arvopuheenvuoro 14.7.2014

Tästä on kysymys:

Jeesus ja Hänen Sanansa eli Raamattu kertoo, että homous on synti!

MTV Kotimaa Julkaistu 18.10.2010 17:08 (Päivitetty 25.10.2010 15:20)
Arkkipiispa Kari Mäkinen: "Homous ole minkäänlainen synti!"

HS: Kotimaa 15.3.2014 2:00
Piispa Irja Askola: "Homous ei ole synti!"

http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keskisuomalainen_15.1.2015.htm

..........................................................................


piipspa.jpg

 

Suomi Areena Porissa 14.7.2014: Heinäluoma: Vuoden merkittävin arvopuheenvuoro
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma pitää arkkipiispa Kari Mäkisen anteeksipyyntöä homoilta merkittävänä avauksena. Heinäluoman mielestä se oli varmasti tämän vuoden merkittävin arvopuheenvuoro.
- Heinäluoma uskoo, että arkkipiispa Mäkisen tämänpäiväistä puheenvuoroa Porissa siteerataan taajaan ensi syksynä, kun laki samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon menee eduskunnan käsiteltäväksi.
- Kyllä sillä varmasti on vaikutusta [kansanedustajiin], koska moni vielä miettii kantaansa. Täytyy nähdä niin, että käsitykset elävät ajassa; mitä pidämme oikeana ja hyväksyttävänä. Tässä on tapahtunut merkittävää asenteiden ja ajatusten muuttumista ihan viimeisten vuosien aikana, Heinäluoma sanoi.

Eero Heinäluoman vaimo sairastui vakavasti 23.08.2014

28. marraskuuta 2014
Eduskunta kannatti tasa-arvoista avioliittolakia äänin 105 vastaan 92.

12.12.2014
Päätös sinetöitiin toisessa käsittelyssä tänään perjantaina.
Eduskunta sinetöi tänään perjantaina tasa-arvoisen avioliittolain toisessa ja viimeisessä käsittelyssä.
101 edustajaa kannatti muutosta ja 90 vastusti sitä. Yksi edustaja äänesti tyhjää ja seitsemän oli poissa.

Laki tulee voimaan 1. maaliskuuta 2017.

08.01.2015
Satu Siitonen-Heinäluoma menehtyi ankaraan sairauteen

28.11.2014 ja 12.12.2014.
Puhemies Heinäluoma lopetti kristillisen avioliiton Suomessa, kun hän napautti nämä päätökset eduskunnassa.

SAIN JEESUKSELTA SANAN, ETTÄ HÄN TOIMI SANANSA MUKAAN, KUN EDUSKUNTA HYVÄKSYI HEINÄLUOMAN ESITTÄMÄN VUODEN MERKITTÄVIN ARVOPUHEENVUORON.

Heinäluoman vuoden 2014 MERKITTÄVIN ARVOPUHEENVUORO:
Roomalaiset 1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

15.1.2015 12:17:
Kd-poliitikko Juhani Starczewski: Homosympatia vaikutti puhemiehen vaimon kuolemaan

15.1.2015 14:19
Asmo Maanselkä: Kd-puoluejohto sanoutuu irti Starczewskistä: "Kirjoitukset ovat törkeitä"

15.01.2015 16:11
Päivi Räsänen: KD-valtuutetun lausunto Heinäluomasta julma ja järkyttävä

15.1.2015 18:29:
Jyväskylän KD:n paikallisosasto erotti Starczewskin sopimattoman kirjoittelun vuoksi
Kristillisdemokraattisen puolueen Jyväskylän paikallisosasto katsoo valtuutetun toimineen loukkaavasti, puolueen eettisten sääntöjen vastaisesti ja vahingoittaneen samalla vakavasti kristillisdemokraattien yleistä arvostusta.

15.1.2015 klo 19.00:
REHOBOT-VALTUUSTORYHMÄN PERUSTAMINEN
REHOBOT = TILAVAT PAIKAT

30.1.2015 14:50
Jyrkät homokommentit syynä – Jyväskylä siirsi Starczewskin pois työstään

30.1.2015 19:47
KD:sta erotettua Starczewskia uhkailtu – Turvamiehet mukana valtuuston kokouksessa

6.6.2018
AKI RUOTSALAN PIKAPOTKUT PORI JAZZIN TOIMITUSJOHTAJAN PAIKALTA TAPAHTUI VIIDESSÄ TUNNISSA
15.1.2015 KD EROTTI MINUT VIIDESSÄ TUNNISSA -> JUMALAN HUUMORINTAJUA! : ))

3.8.2019
Räsäsen Pride-kommentit poliisin pöydällä
Hätösen pöydällä oleva tutkintapyyntö koskee kristillisdemokraattien kansanedustajan Päivi Räsäsen kirjoitusta, jonka tämä julkaisi Twitterissä viikkoa ennen Helsinki Pride 2019 -tapahtumaa.

04.11.2019
Valtakunnansyyttäjä jyräsi poliisin päätöksen: Päivi Räsäsen kirjoitus etenee esitutkintaan - jo toinen rikostutkinta kansanedustajasta
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e0229e4e-aae7-41df-a2f8-1781f0d4f3f0

..........................................................................

Roomalaiskirje:
1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

PÄIVI RÄSÄNEN KIRJOITTAA TWIITISSÄÄN 17.6.2019, JOKA JOHTI SYYTTEESEEN:
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;

PÄIVI RÄSÄNEN KIRJOITTAA ARKKIPIISPA TAPUO LUOMALLE Helsingissä 18.6.2019:
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

..........................................................................

TOINEN KÄSKY POISTETTTIIN VUONNA 787 SEITSEMÄNNEN EKUMEENISEN SYNODIN TOIMESTA JA KYMMENES KÄSKY JAETTIIN YHDEKSÄNNEKSI JA KYMMENENNEKSI KÄSKYKSI, JOTTA KÄSKYJEN LUKUMÄÄRÄ PYSYI KYMMENENÄ JA SYNTYI ANTIKRISTILLISET YHDEKSÄN KÄSKYÄ ELI TOTUUTTA PIDETÄÄN VÄÄRYYDEN VALLASSA -> ROOMALAISET 1:18-32!

KYMMENEN KÄSKYN LAKI

2. Moos. 31:18 Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

TOINEN KÄSKY POISTETTTIIN VUONNA 787
"Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. [2. Moos. 34:17; 3. Moos. 26:1; 5. Moos. 4:16; Room. 1:23]
Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. [2. Moos. 34:7; 4. Moos. 14:18; 5. Moos. 5:9,10; Jer. 32:18 : 2. Moos. 34:14; 5. Moos. 4:24; Joos. 24:19; Nah. 1:2]
Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. [5. Moos. 7:9; Ps. 103:17,18]

2. Mooseksen kirja 20:1-17

Matteus JEESUS
5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

Hebrealaiskirje
10:15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."

Room. 7:14
Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.

..........................................................................

Avoin kirje arkkipiispa Luomalle

18.6.2019 17:31 Päivi Räsänen 195 kommenttia

Olen lähettänyt arkkipiispa Luomalle avoimen kirjeen, joka nousee kirkon Pride-kumppanuuden herättämästä huolesta. Olen huolestunut siitä, että suuri joukko kirkon aktiivisimpia kristittyjä on alkanut enenevästi pohtia mahdollista eroa kirkosta. Kirjeeni on tässä kokonaisuudessaan alla.

Arvoisa Arkkipiispa Tapio Luoma!

Lähestyn Teitä avoimella kirjeellä suuren huolen vuoksi. Kotiseurakuntani Riihimäen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Kaarlo Saxell ilmoitti viime viikolla kirkkoneuvoston kokouksessa eroavansa raskain sydämin kirkosta, jota hän oli palvellut 40 vuoden ajan kirkon nuorisotyöntekijänä. Riihimäen seurakunta päätti kirkkoherran johdolla osallistua Pride-viikon tapahtumiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kirkkovaltuustossa tekemämme ehdotus sateenkaarimessun torjumisesta jäi vähemmistöön. Kaarlo Saxell totesi, että hän ei omantunnonsyistä voi olla osallinen sellaisessa kirkossa, jossa tietoisesti tehdään Raamatun, Jumalan sanan vastaisia valintoja.

Saxell ei ole ratkaisussaan yksin. Suuri joukko aktiivisia, Raamattua elämänsä ja uskonoppinsa auktoriteettina pitäviä kirkon jäseniä pohtii tällä hetkellä, voiko kirkkoa pitää enää hengellisenä kotinaan. He kyselevät, missä tulee vastaan raja, jota ei voi enää ylittää. Tätä pohdintaa käyn itsekin.

Kirkkomme on nyt julkisesti ilmoittautunut tämän vuoden Pride-tapahtuman viralliseksi kumppaniksi. Surukseni olen saanut tietää, että kirkkohallituksen johtoryhmän lisäksi myös te, arkkipiispa Luoma olette antanut tälle hyväksyntänne.

Miksi juuri Pride nostaa esiin nämä kysymykset? Huolessa ei ole kysymys homofobiasta tai seksuaalivähemmistön syrjinnästä. On kysymys Raamatusta. Kirkkomme tunnustaa kirkkolainkin mukaan Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Raamattu on kristitylle uskon ja elämän ylin ohje. Raamatun opetus homoseksuaalisuuden harjoittamisesta on johdonmukainen ja selkeä. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi ja avioliitto säädettiin naisen ja miehen väliseksi. Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi. Homoseksuaaliset suhteet, samoin kuin muutkin avioliiton ulkopuoliset suhteet kuvataan Raamatussa synniksi ja häpeäksi.

Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

Jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotuna arvokas. Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit ristinkuolemallaan. Kirkon tehtävä on pitää esillä armon ja totuuden sanomaa Kristuksesta. Armon sanoma kuuluu meille kaikille syntisille. Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti niin homosuhteista kuin muista avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista. Sen sijaan kirkko syyllistyy homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko totuutta, joka sisältää niin lain kuin evankeliuminkin. Armoa tarvitsevat vain syntinsä tietävät ja tuntevat ihmiset.

Toivotan siunausta ja johdatusta vaativaan tehtäväänne ja aurinkoista kesää!

Helsingissä 18.6.2019

ystävällisin terveisin Päivi Räsänen

kansanedustaja, kirkkovaltuutettu, ex-kirkkoministeri (2011-2015)

..........................................................................


Heinäluoma: Vuoden merkittävin arvopuheenvuoro
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/heinaluoma-vuoden-merkittavin-arvopuheenvuoro/3526836#gs.04hwqv

JULKAISTU 14.07.2014 23:24
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma pitää arkkipiispa Kari Mäkisen anteeksipyyntöä homoilta merkittävänä avauksena. Heinäluoman mielestä se oli varmasti tämän vuoden merkittävin arvopuheenvuoro.

Mäkinen otti tänään Porin SuomiAreenassa homoseksuaalien kohtelun esimerkiksi keskustelusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Arkkipiispan puheessa oli kuitenkin selvä viesti seksuaalivähemmistöille.

- Kun ajattelen kaikkea ulkopuolelle työntämistä ja kohtelua, johon olemme vuosikymmenien mittaan kirkkona ja yhteiskuntana syyllistyneet seksuaalivähemmistöjä kohtaan, ja miten edelleen niin tapahtuu, minusta tässä on anteeksipyynnön paikka. Selittelemättä ja kiertelemättä, arkkipiispa Mäkinen sanoi.

Heinäluoman mielestä Mäkisen tapa katsoa asiaa menneen kautta on arvokas.

- Olemmeko kohdelleen kanssaihmisiämme menneinä vuosikymmeninä oikein, ja olemmeko tunnistaneet sen, että ihmiset ovat erilaisia ja se erilaisuus on yhteiskunnan rikkaus, Heinäluoma pohti.

Heinäluoma uskoo, että arkkipiispa Mäkisen tämänpäiväistä puheenvuoroa Porissa siteerataan taajaan ensi syksynä, kun laki samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon menee eduskunnan käsiteltäväksi.

- Kyllä sillä varmasti on vaikutusta [kansanedustajiin], koska moni vielä miettii kantaansa. Täytyy nähdä niin, että käsitykset elävät ajassa; mitä pidämme oikeana ja hyväksyttävänä. Tässä on tapahtunut merkittävää asenteiden ja ajatusten muuttumista ihan viimeisten vuosien aikana, Heinäluoma sanoi.

Lue myös:
Kirkon ja homojen vaikea suhde herätti kiivasta keskustelua – Päivi Räsänen ojensi piispa Laajasaloa: "Argumenttisi on väärä"15.9.​2020
Homoparien vihkiminen jakaa kirkon yhä sitkeästi kahtia – vastauksia haetaan kirkolliskokouksessa: "Aikamoinen pattitilanne"11.8.​2020
Päivi Räsänen istui tänään kuulustelukopissa yli viisi tuntia – kiistää rikosepäilyt ja pitää kiinni vakaumuksestaan: "Olen syntinen, tarvitsen sovitusta ja armoa"2.3.​2020
Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen poliisikuulusteluissa kesän Pride-tviitistään: ”Kirjoittaisin uudestaan tämänlaisen tviitin”1.11.​2019
Päivi Räsänen harkitsi eroa kirkosta Pride-yhteistyön vuoksi – "Jos haluaa boikotoida kirkkoa Priden vuoksi, niin silloin pitää jättää makkarat ja kaljatkin ostamatta"24.6.​2019

..........................................................................

Eero Heinäluoman vaimo sairastui
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2014082318596945

23.08.2014 klo 8:23 (muokattu 23.08.2014 klo 12:36)
Eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman (sd) puoliso Satu Siitonen-Heinäluoma on sairastunut, kertoo Heinäluoma Twitter-tilillään.
Pari juhli yhdessä itsenäisyyspäivän juhlassa Tampere-talossa joulukuussa 2013.Pari juhli yhdessä itsenäisyyspäivän juhlassa Tampere-talossa joulukuussa 2013.
Pari juhli yhdessä itsenäisyyspäivän juhlassa Tampere-talossa joulukuussa 2013. JENNI GÄSTGIVAR
Heinäluoma kertoo järjestelevänsä uudelleen syksyn ohjelmaansa ja siirtävänsä ulkomaanmatkojaan.

– Hän tarvitsee nyt kaiken tukeni ja aikani, Heinäluoma kirjoittaa.

Satu Siitonen-Heinäluoma on luokanopettaja. Parilla on kolme yhteistä lasta.

Toivoo rauhaa
Iltalehden lauantaina tavoittama Eero Heinäluoma toteaa, että puolison sairastumisen vaikutukset puhemiehen ohjelmaan on kerrottu julkisuuteen. Muulla tavoin hän ei asiaa kommentoi.

..........................................................................

Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista meni läpi eduskunnassa
https://www.ksml.fi/paikalliset/2575985
KESKI-SUOMI 28.11.2014 4:19

Tasa-arvoinen avioliittolaki meni läpi
28.11.2014 klo 12:31
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2014112818874871
Eduskunta kannatti tasa-arvoista avioliittolakia äänin 105 vastaan 92.

Läpi meni! - Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin taas eduskunnassa
12.12.2014 13.57
https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/l%C3%A4pi-meni-tasa-arvoinen-avioliittolaki-hyv%C3%A4ksyttiin-taas-eduskunnassa

Tuhannet mielenosoittajat juhlivat kaksi viikkoa sitten, kun eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain ensimmäisessä käsittelyssä. Päätös sinetöitiin toisessa käsittelyssä tänään perjantaina.
Eduskunta sinetöi tänään perjantaina tasa-arvoisen avioliittolain toisessa ja viimeisessä käsittelyssä. 101 edustajaa kannatti muutosta ja 90 vastusti sitä. Yksi edustaja äänesti tyhjää ja seitsemän oli poissa.

..........................................................................

Satu Siitonen-Heinäluoma menehtyi ankaraan sairauteen
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2015010818989219

08.01.2015 klo 20:13
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma (sd) siirsi elokuussa ulkomaan työmatkojaan vaimonsa sairauden vuoksi.
Satu Siitonen-Heinäluoma ja Eero Heinäluoma valtiopäivien avajaisten iltatilaisuudessa viime helmikuussa.Satu Siitonen-Heinäluoma ja Eero Heinäluoma valtiopäivien avajaisten iltatilaisuudessa viime helmikuussa.
Satu Siitonen-Heinäluoma ja Eero Heinäluoma valtiopäivien avajaisten iltatilaisuudessa viime helmikuussa. INKA SOVERI
Pari SDP:n vaalivalvojaisissa Helsingissä vuonna 2007.Pari SDP:n vaalivalvojaisissa Helsingissä vuonna 2007.
Pari SDP:n vaalivalvojaisissa Helsingissä vuonna 2007. ATTE KAJOVA
Eero Heinäluoman vaimo Satu Siitonen-Heinäluoma menehtyi Helsingissä torstaina iltapäivällä. Eduskuntatiedotuksen mukaan rouva Siitonen-Heinäluoma menehtyi lyhyen mutta ankaran sairauden uuvuttamana rauhallisesti kotonaan.

Heinäluoma kertoi vaimonsa sairaudesta julkisuuteen viime elokuussa, mutta ei kommentoinut tarkemmin, mistä sairaudesta on kyse.

- Tarkoitukseni ei ole kertoa sairastumisesta enempää. Tärkeintä on tukea puolisoni paranemista ja auttaa siinä. Toivon hienotunteisuutta, hän sanoi Iltalehdelle elokuussa.

Matkat siirtyivät
Heinäluoman oli määrä matkustaa loppuvuodesta 2014 Lähi-itään ja Yhdysvaltoihin. Hän kuitenkin siirsi matkat vaimonsa sairastumisen vuoksi. Puhemies halusi olla vaimonsa tukena sairauden aikana ja uskoi hänen parantuvan.

- Vaimoni paraneminen vaatii myös minun aikaani. Haluan olla hänen tukenaan, ja siksi en matkusta ulkomaille syys-lokakuussa, Heinäluoma totesi elokuussa.

Satu-vaimon sairautta on kuitenkin koko ajan luonnehdittu "vakavaksi", ja tänään se sai naisesta yliotteen.

Eduskuntatiedotteen mukaan puhemies Heinäluoma kiittää kaikkia sairaudessa myötäeläneitä ja tukea osoittaneita kansalaisia.

ANNA EGUTKINA
anna.egutkina@ilmedia.fi

LUE MYÖS
Puhemies Heinäluoman vaimo on kuollut

..........................................................................

Kd-poliitikko: Homosympatia vaikutti puhemiehen vaimon kuolemaan
15.1.2015 12:17
KESKI-SUOMI 15.1.2015 12:17

Kd-poliitikko: Homosympatia vaikutti puhemiehen vaimon kuolemaan

Juhani Starczewski (kd.) viittaa eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman homomyönteisyyden vaikuttaneen Heinäluoman vaimon kuolemaan. VILLE MÄKILÄ
Rai Suihkon

Muiden lehtien tapaan Keskisuomalainen julkaisi 8. tammikuuta verkkolehdessään uutisen, jossa kerrottiin, että eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman (sd.) vaimo on kuollut ”lyhyen mutta ankaran sairauden uuvuttamana”. Uutinen herätti vilkkaan nettikeskustelun jutun yhteydessä.

Mielipiteitään palstalla esitti muun muassa Juhani Starczewski, joka on kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Jyväskylän kaupunginvaltuustossa sekä jäsen perusturvalautakunnassa että maakuntavaltuustossa.

Starczewski viittasi nettikommentissaan MTV:n 14. heinäkuuta julkaisemaan uutiseen. Siinä Heinäluoma kommentoi myönteisesti arkkipiispa Kari Mäkistä, joka oli aiemmin pyytänyt julkisesti anteeksi homoseksuaalien kohtelua kirkossa ja yhteiskunnassa. Ensimmäisessä nettikommentissaan Starczewski esitti osanottonsa sekä Heinäluoman vaimon kuolemasta että Heinäluoman Mäkistä tukevasta lausunnosta.

Elokuun 23. päivänä eduskunta tiedotti Heinäluoman siirtävän suunnitellut ulkomaanmatkansa vaimonsa vakavan sairastumisen takia.

Nettikirjoituksessaan Starczewski yhdistää nämä kaksi tapahtumaa – Heinäluoman myönteisen homokannanoton heinäkuulta ja Heinäluoman vaimon loppukesäisen sairastumisen – ajallisesti ja antaa ymmärtää, että vaimon sairastuminen saattoi johtua ”Jumalan vihasta”, koska ”Herra ei jätä rankaisematta, eikä salli itseään pilkata”.

Starczewski myös kirjoitti keskustelupalstalla, että: ”Ollaanpa kerrankin ihan realisteja, niin kyllä Mäkinen ja Heinäluoma ja myöhemmin muut päästivät Suomen kannalta sellaisen paukun, joka noteerataan ihan Yläkertaa myöten”. Lisäksi Starczewski kirjoitti, että ”Arkkipiispa Mäkinen kehotti 14.7.2014 kansaa seuraamaan ”Tom of Finlandia” ja ensimmäisenä siihen suostui Suomen virallisen protokollan kakkosmies, eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma”.

Juhani Starczewski, oletko oikeasti sitä mieltä, että Eero Heinäluoman homomyönteisyys ja -sympatia vaikuttivat hänen vaimonsa sairastumiseen ja kuolemaan?

Raamatun vastainen toiminta ei varmasti ole ollut heille (Mäkiselle ja Heinäluomalle) siunaukseksi. Kaikella on syy-seuraussuhteensa, ja eihän se siunaus ole, jos puoliso sairastuu ja kuolee.

Tulkitset siis Heinäluoman vaimon sairastuneen sen takia, että Heinäluoma myötäili arkkipiispaa tämän pyydettyä anteeksi homojen kohtelua?

En ole lääkäri, eikä minulla ole muutenkaan valtuuksia arvioida, mikä oli puolison terveydentila ennen kuin Heinäluoma antoi MTV:lle myönteisen homolausunnon. Mutta kuten jo aiemmin sanoin, kaikella on syy-seuraussuhteensa ja niin voi olla tässäkin tapauksessa. Kirjoituksessani toin vain esiin sen, mitä Raamattu sanoo homoudesta ja johtajien toiminnasta sekä esikuvana olemisesta.

Oliko mielestäsi korrektia jakaa näitä näkemyksiä keskustelussa, joka alkoi puolison kuolemasta kertovasta nettiuutisesta?

Näin jälkeen päin ajateltuna ei ollut korrektia yleensä käydä tätä keskustelua juuri tässä yhteydessä. Toisaalta pidän kuitenkin mielipiteestäni kiinni. Halusin nimittäin kertoa, että tekemisillämme on merkitystä Jumalan edessä. Minua provosoitiin keskustelussa kommentilla: ”Et kai aio vetää tähänkin asiaan taas jotain älyttömiä jumalanrangaistuksia...”. Tämä laukaisi koko keskustelun, joka kannattaa lukea kokonaisuutena KSML:n nettisivulta.

Pidätkö Heinäluoman homomyönteisyyttä ja hänen vaimonsa kuolemaa varoittavana esimerkkinä muille?

Uskon, että Jumala noteeraa tekemisemme ja sanomisemme ennemmin tai myöhemmin. Uskovien vastuulla on kertoa tämä heille, jotka eivät sitä ymmärrä tai halua ymmärtää. Kun minä Jeesukseen ja Hänen sanaansa uskovana kerron asian Raamatun näkökulmasta, niin vastuu siirtyy myös toiselle osapuolelle.

..........................................................................

Starczewski Heinäluomalle: "Pahoitteluni"
15.1.2015 13:49
https://www.ksml.fi/paikalliset/2507657

KESKI-SUOMI 15.1.2015 13:49

Starczewski Heinäluomalle: "Pahoitteluni"

Jyväskyläläisen Juhani Starczewskin kommentit herättivät rajua kritiikkiä. JANNE NOUSIAINEN
Rai Suihkonen


Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Juhani Starczewski (kd.) on lähettänyt eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle sähköpostin, jossa hän pahoittelee sanomisiaan Keskisuomalaisen keskustelupalstalla sekä esittää osanottonsa Heinäluomalle tämän vaimon kuoleman johdosta.

"Pahoitteluni siitä, että sanomalehti Keskisuomalaisen nettikeskustelussa, joka käsitteli suru-uutista, jossa esitin osanottoni, keskustelu pahoitteluni jälkeen ei ollut korrektia uutiseen ja tilanteeseen liittyen. Teitä Siunaten ja syvässä surussanne rukouksissa muistaen", Starczewski kirjoittaa.

Arvoisa Eero Heinäluoma!

Ensinnäkin vilpitön osanottoni Vaimonne poismenon johdosta.Toiseksi pahoitteluni siitä, että sanomalehti Keskisuomalaisen nettikeskustelussa, joka käsitteli suru-uutista, jossa esitin osanottoni, keskustelu pahoitteluni jälkeen ei ollut korrektia uutiseen ja tilanteeseen liittyen.

Herra, opeta meitä tahtoosi

tyytymään silloinkin, kun se

kipeimmin koskee.

Teitä Siunaten ja syvässä surussanne rukouksissa muistaen!

Juhani Starczewski

..........................................................................

Kd-puoluejohto sanoutuu irti Starczewskistä: "Kirjoitukset ovat törkeitä"
15.1.2015 14:19
https://www.ksml.fi/paikalliset/2507661

KESKI-SUOMI 15.1.2015 14:19

Kd-puoluejohto sanoutuu irti Starczewskistä: "Kirjoitukset ovat törkeitä"

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkän mielestä Starczewskin kommentit Eero Heinäluoman vaimosta ovat törkeitä. JYRKI KAUKO
Rai Suihkonen


Kristillisdemokaattien puoluejohto sanoutuu jyrkästi irti Jyväskylän kaupunginvaltuutetun Juhani Starczewskin (kd.) mielipiteistä, joista Keskisuomalainen uutisoi torstaina.

Starczewski oli nettikirjoittelussaan antanut ymmärtää, että eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman (sd.) vaimon sairastuminen ja kuolema saattoivat johtua "Jumalan kostosta". Tämä "kosto" puolestaan johtuisi siitä, että Heinäluoma oli kesällä tukenut arkkipiispa Kari Mäkistä, joka oli julkisesti pahoitellut homoseksuaalisen kohtelua kirkossa ja yhteiskunnassa.

– Starczewskin kirjoitukset ovat törkeitä ja täysin puolueemme eettisten sääntöjen vastaisia. Käymme tapauksen läpi Starczewskin kanssa, jonka jälkeen päätämme mahdollisista toimenpiteistä, Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä sanoi Keskisuomalaiselle.

..........................................................................

Räsänen: KD-valtuutetun lausunto Heinäluomasta julma ja järkyttävä
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/rasanen-kd-valtuutetun-lausunto-julma-ja-jarkyttava/4696360#gs.04kddb
MTV
Uutiset
JULKAISTU 15.01.2015 16:11 (PÄIVITETTY 15.01.2015 18:04)
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen tuomitsee tiukasti puoluetoverinsa Juhani Starczewskin lausunnot.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Juhani Starczewski on antanut nettikirjoituksissaan ymmärtää, että eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman homomyönteisyys on vaikuttanut Heinäluoman vaimon kuolemaan. Asiasta kertoi Keskisuomalainen.

–Pidän tätä lausuntoa erittäin julmana ja järkyttävänä. Pahoittelen sitä, koska otan syvästi osaa puhemies Heinäuoman puolison kuoleman johdosta. Tämä on vastoin puolueen eettisiä sääntöjä ja periaatteita. Se on myös syvästi vastaan henkilökohtaista vakaumustani. Pidän tätä tuomittavana, Räsänen sanoi MTV:n uutisille.

Räsänen oli yhteydessä Heinäluomaan heti asian huomattuaan.

–Soitin puhemiehelle ja omasta puolestani pahoittelin ja otin osaa hänen suruunsa.

Räsäsen mukaan asiasta tulee seuraamuksia. Puolueesta erottaminen on yksi vaihtoehto.

–Puoluesihteeri käy parhaillaan keskustelua yhteydessä paikallisoston kanssa, Räsänen sanoo.

Starczewski on ollut eduskuntavaaliehdokkaana vuonna 2003. Räsäsen mukaan hän ei ole ehdokkaana eduskuntavaaleissa tänä keväänä.

..........................................................................

Jyväskylän KD:n paikallisosasto erotti Starczewskin sopimattoman kirjoittelun vuoksi
Kristillisdemokraattisen puolueen Jyväskylän paikallisosasto katsoo valtuutetun toimineen loukkaavasti, puolueen eettisten sääntöjen vastaisesti ja vahingoittaneen samalla vakavasti kristillisdemokraattien yleistä arvostusta.

Kotimaan Uutiset
15.1.2015Päivitetty 15.1.2015 18:29
https://yle.fi/uutiset/3-7740314

Jyväskylän kristillisdemokraattien paikallisosasto on erottanut kaupunginvaltuutetun Juhani Starczewskin paikallisosastosta ja puolueen jäsenyydestä. Paikallisosaston johtokunta kertoi erottamispäätöksen nojaavan puolueen sääntöjen kuudenteen pykälään.

Jyväskylän Kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu Juhani Starczewski.
Juhani StarczewskiKristillisdemokraatit
– Starczewski on julkisella esiintymisellään toiminut valtuutetulle täysin sopimattomalla tavalla, erityisesti kirjoittelullaan eduskunnan puhemies Eero Heinäluomaan liittyen, paikallisosaston tiedotteessa todetaan.

Valtuutettu yhdisti Keskisuomalaisen verkkolehden keskustelupalstalla eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman vaimon sairastumisen ja Heinäluoman myönteisen kannan tasa-arvoiseen avioliittolakiin.

Puolueen paikallisosasto toteaa Starczewskin toimineen puolueen eettisten sääntöjen vastaisesti, epäasiallisesti ja loukkaavasti muita henkilöitä kohtaan sekä vahingoittaneen vakavasti kristillisdemokraattien yleistä arvostusta.

Jyväskylän kristillisdemokraatit sanoutuu täysin irti Starczewskin lausunnoista ja sanoo, etteivät ne edusta KD:n linjaa. Samalla kristillisdemokraatit pyytävät anteeksi Starczewskin menettelyä ja ilmaisevat osanottonsa puhemies Heinäluoman suruun.

Lue myös:
Esitti syitä puhemiehen vaimon kuolemasta – paikallisosasto pahoittelee KD-valtuutetun kirjoitteluja
15.1.2015

..........................................................................

REHOBOT - VALTUUSTORYHMÄ
perustettu 15.1.2015 klo 19.00
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Rehobot.htm

REHOBOT-VALTUUSTORYHMÄN PERUSTAMINEN
REHOBOT = TILAVAT PAIKAT

Rehobotista Jeesus kertoi jo 1990-luvun alussa, en kyllä silloin ymmärtänyt, miten se toteutuu.
Oli aika erikoinen juttu tämä Rehobot - valtuustoryhmän perustaminen.
Tarkistin muilta pyhiltä, jotka silloinkin olivat mukana menossa ja jokainen selvästi
muisti asian ja eräs sanoi, että siitä on olemassa kansiokin, jota en kyllä muistanut, enkä ole vielä löytänyt.
Kun torstaina 15.1.2015 klo 18 KD:n Sipilä kertoi erottamisestani
(EROTTAMISENI ON YHDISTYSLAIN VASTAINEN JA SIKSI LAITON.
Minua olisi pitänyt kuulla ennen päätöksentekoa)
ja laitoin puhelimeni kiinni, niin tietysti
"vähän" vikoilin Yläkertaan, mutta Jeesus sanoi, että rauhoitu nyt, etkö muista, mitä Minä sinulle
puhuin 1990-luvun alussa. Sanoin, etten nyt kyllä muista, että mitä olet puhunut, on sen verran
monta juttua ollut tässä välissä. Sanoin, että sano nyt, mitä tässä pitää tehdä ja vastaus oli,
että perusta se Rehobot - valtuustoryhmä, josta sinulle kerroin jo yli 20 v sitten.
Sitten sytytti ja muistin asian ja niin Rehobot - valtuustoryhmä perustettiin klo 19.
Heti perään tuli Iltasanomien kuvaaja....halusivat uusia kuvia hotelliraamattukuvien tilalle....
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Raamatut_Sokos_Hotel_Paviljonkiin!.htm

REHOBOT = TILAVAT PAIKAT
Eesek = riita
Sitna = vihollisuus

1.Mooseksen kirja 26:1-22
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Moos.+26%3A1&rnd=1422253184628

..........................................................................

KESKI-SUOMI 16.1.2015 0:24
Puolueesta potkut saanut Starczewski perusti uuden ryhmän
https://www.ksml.fi/paikalliset/2607293

Pauliina Salminen
Kristillisdemokraateista vastikään erotettu Juhani Starczewski perusti tuoreeltaan uuden valtuustoryhmän. Starczewski kertoo Rehobot-nimisen ryhmän perustamisesta kotisivullaan.

Raamatun mukaan rehobot on kaivo, josta "ei syntynyt riitaa." Nimi viittaa Raamatussa väljyyteen.

Juhani Starczewski on kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Jyväskylän kaupunginvaltuustossa sekä jäsen perusturvalautakunnassa että maakuntavaltuustossa. Hän työskentelee Jyväskylässä nuoriso-ohjaajana.

Kristillisdemokraatit erottivat hänet puolueesta torstaina sen jälkeen, kun Keskisuomalainen oli uutisoinut Starczewskin verkkokirjoittelusta. Verkkokirjoituksissaan Starczewski antoi ymmärtää, että eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman heinäkuinen myönteinen homokannanotto ja hänen vaimonsa loppukesäisen sairastumisen liittyvät toisiinsa.

..........................................................................

KESKI-SUOMI 30.1.2015 19:47
KD:sta erotettua Starczewskia uhkailtu – Turvamiehet mukana valtuuston kokouksessa
https://www.ksml.fi/paikalliset/2575575
Juhani Starczewski kertoo olleensa yhteydessä poliisiin ja suojelupoliisiin Israeliin liittyvissä kysymyksissä. MATTI SALMI
Tomi Tuomaala

Jyväskyläläistä kaupunginvaltuutettua Juhani Starczewskia on uhkailtu sen jälkeen, kun hänen puhemies Eero Heinäluomaa ja tämän vaimoa koskevat kirjoitukset nousivat julkisuuteen tammikuun puolivälissä.

– Varsinaisesti uhkailussa ei ole mitään uutta, onhan minut aiemmin uhattu tappaakin jo monta kertaa. Uutta on se, että uhkauksia tuli lyhyen ajan sisällä niin paljon, Starczewski sanoo.

Starczewski on saanut uhkauksia sähköpostitse, kirjeitse, tekstiviesteillä ja puhelimitse. Osa löytyy hänen internetin kotisivuiltaan.

– Netistä löytyy lisäksi aivan hurjia, eräässä oli meidän perheen kuolinilmoitus, vain kuolinpäivä puuttui. Ihan uskomatontahan tämä on.

Myös Starczewskin vaimo on saanut uhkausviestin. Starczewskin mukaan viestit on saatettu poliisin tietoon.

Pelottaako uhkailu?

– Eräs toinenkin toimittaja kysyi, että pelottaako. Sanoin, että enemmän pelkään Jumalaa kuin näitä. Mutta eihän se kylmäksi jätä, kun uhataan henkeä, terveyttä, perhettä ja sukua.

Uhkailu on johtanut siihen, että viime maanantain kaupunginvaltuuston kokouksessa Starczewskilla oli mukanaan turvamiehiä. Myös sunnuntaina Kiponniemen toimintakeskuksessa Jyväskylässä järjestetyillä Miesten päivillä mukana oli turvamies.

Ovatko turvamiehet olleet mukanasi omasta vai viranomaisten aloitteesta?

– Se on sekä–että. Olen vuosien varrella joutunut olemaan turvallisuusasioissa poliisin ja suojelupoliisin kanssa tekemisissä, lähinnä Israeliin liittyvissä kysymyksissä.

Starczewski on Israelin ystävät -yhdistyksen aktiivi. Järjestön tavoitteena on sääntöjensä mukaan toimia Israelin "kansan ja valtion hengellisen, henkisen ja aineellisen jälleenrakentamisen edistämiseksi Jumalan Sanan pohjalta".

Ovatko turvamiehet poliiseja vai muita?

– Sitä en voi kommentoida.

Eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman vaimo kuoli tammikuun puolivälissä. Seuranneessa verkkokeskustelussa Starczewski vihjaisi, että Heinäluoman vaimon sairastuminen viime kesänä saattoi olla seurausta Eero Heinäluoman kannanotosta: Heinäluoma oli heinäkuussa kommentoinut myönteisesti arkkipiispa Kari Mäkisen puhetta, jossa Mäkinen oli pyytänyt julkisesti anteeksi homoseksuaalien kohtelua kirkossa ja yhteiskunnassa. Seurauksena kristillisdemokraatit erotti Starczewskin puolueesta.

..........................................................................

Jyrkät homokommentit syynä – Jyväskylä siirsi Starczewskin pois työstään
30.1.2015 14:50

KESKI-SUOMI 30.1.2015 14:50

Jyrkät homokommentit syynä – Jyväskylä siirsi Starczewskin pois työstään
https://www.ksml.fi/paikalliset/2507850
Juhani Starczewski ei enää saa toimia Jyväskylän kaupungin nuorisonohjaajana. Kuva on viime heinäkuulta, kun Starczewski oli lähdössä Helsinkiin Israelin ystävien mielenosoitukseen. VILLE MÄKILÄ
Tomi Tuomaala

Jyväskylän kaupunki on siirtänyt Juhani Starczewskin pois nuorisonohjaajan tehtävistä.

– Starczewski ei enää tee nuorisotyötä nuorten kanssa. Syynä tähän ovat hänen esittämänsä näkemykset ja lausunnot sukupuolisten vähemmistöjen asemasta Suomessa. Nuorisotyössä ihmisiin suhtaudutaan tasa-arvoisesti sosiaalisesta, uskonnollisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, kertoo päätöksen tehnyt Jyväskylän nuorisojohtaja Antti Kolu.

Kolun mukaan Starczewskin "toimenkuvaa Jyväskylän kaupungilla ollaan päivittämässä".
Jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Starczewski pitää homoseksuaalisuutta syntinä. Hän oli tammikuussa laajasti julkisuudessa, kun hän vihjasi nettikeskustelussa eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman (sd.) vaimon sairastumisen saattaneen johtua "Jumalan vihasta", joka puolestaan johtui Heinäluoman homomyönteisestä kannanotosta: Heinäluoma oli heinäkuussa kommentoinut myönteisesti arkkipiispa Kari Mäkisen puhetta, jossa Mäkinen oli pyytänyt julkisesti anteeksi homoseksuaalien kohtelua kirkossa ja yhteiskunnassa.

Nettikeskustelua käytiin, kun Heinäluoman vaimo kuoli tammikuun alussa. Seurauksena kristillisdemokraatit erotti Starczewskin puolueesta.

Starczewski on toiminut Jyväskylän kaupungin palveluksessa pitkään. Tikan päiväkodin lastentarhanopettajana hän työskenteli vuonna 2012 tapahtuneeseen sairastumiseensa asti. Nuorisonohjaajana hän ehti työskennellä viime marraskuusta lähtien.
-
..........................................................................

Hakkarainen, Starczewski, varusmies ja seksivinkit – Näitä ihmiset lukivat vuonna 2015
31.12.2015 8:01

KESKI-SUOMI 31.12.2015 8:01

Hakkarainen, Starczewski, varusmies ja seksivinkit – Näitä ihmiset lukivat vuonna 2015
https://www.ksml.fi/paikalliset/2512908

Varusmiehen lauennutta asetta äimisteltiin KSML.fi:ssä lähes 170 000 kertaa. HANNU KARJALAINEN
Eriikka Hienola


Poliitikkojen toilailut, koskettavat tarinat ja viihdeaiheet kiinnostivat Keskisuomalaisen verkkopalvelu KSML.fi:n lukijoita selkeästi eniten vuonna 2015.

Luetuimpien juttujen listalle pääsi liki 100 000 lukukerralla. Muista artikkeleista luetuimpia juttuja oli myös Jyväskylän keskustan kävelykadun webkamera, jota käytiin katsomassa yli 240 000 kertaa.

Lue alla olevalta listalta kaikki KSML.fi:n luetuimmat jutut.

1.Teuvo Hakkarainen esiintyi vahvassa humalassa valvojaisissaan – Keskisuomalainen seurasi kansanedustajaehdokkaittensa vaali-iltoja ympäri maakuntaa. Viitasaarelainen Hakkarainen nousi otsikoihin oltuaan omissa valvojaisissaan huomattavassa humalatilassa.

2. Varusmiehen ase laukesi teltassa - yhdeksän vietiin ensiapuun – Yksi vuoden erikoisimmista lukujutuista oli uutinen, jonka otsikkoa oli muokattu yhteisöpalvelu Facebookissa. Juttua jaettiin kymmeniä tuhansia kertoja, vaikka otsikko "Varusmies laukesi teltassa – yhdeksän vietiin ensiapuun" olikin keksitty jälkeen päin eikä sitä koskaan lukenut itse jutussa.

3.Olet käyttänyt koko elämäsi Post-it-lappuja väärin – näin ne oikeasti toimivat – Tyrmistyttävä uutinen Post-it-lappujen oikeasta käyttötavasta mullisti monen maailman. Videon sisältävä juttu kertoi, kuinka tarralaput saa oikeasti pysymään kiinni liimauspinnastaan.

4.13 seksivinkkiä 1800-luvulta: "Puhu kotitöistä kun mies puuskuttaa menemään" – Viis totuudesta, mutta kun asia valjastetaan kiinnostavaan kontekstiin, se leviää kulovalkean tavoin. Näin kävi myös 1800-luvun seksivinkeille – paitsi että seksivinkit eivät tiettävästi olleet peräisin kuin 1990-luvulta.

5.Nyt on naisten vuoro: Äänestä Keski-Suomen kaunein! – Kun Keski-Suomen komeimmaksi mieheksi oli äänestetty huutokauppakeisari Aki Palsanmäki, oli naisten vuoro. Maakunnan kaunottareksi lukijat äänestivät jääkiekkomaalivahti Meeri Räisäsen, joka peittosi äänivyöryllään muun muassa missit Bea Toivosen ja Lotta Hintsan.

6.Vanhempien suru ei lopu – 18-vuotiaan tyttären juhlakengät odottivat paikoillaan 4,5 vuotta – Pyhäinpäivänä julkaistu juttu tyttärensä menettäneiden vanhempien pohjattomasta surusta nousi syksyn luetuimpien juttujen listalle.

7.Koira lyyhistyi kuumaan autoon Jyväskylässä – "Aivan järkyttävä tilanne" – Vaikka autoon jätetyistä lemmikeistä puhutaan joka kesä, nousi järkyttävä tapaus jälleen kerran otsikoihin.

8.Naiset nauroivat ylipainoiselle uimarille – Some-viesti leviää netissä – Facebookissa levisi kirjoitus, jossa uimari halusi lähettää terveisensä "ihanalle naiselle, jolle naurettiin ja joka sitkeästi veti saman treeni-ajan juosten kuin mitä itsekin".

9.Kd-poliitikko: Homosympatia vaikutti puhemiehen vaimon kuolemaan – Alkuvuodesta Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Juhani Starczewski kohahdutti esittämällä, että eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman vaimo kuoli, koska Heinäluoma oli antanut homomyönteisiä kommentteja.

10. Vanhojen tanssit - köyhät kyykkyyn päivä – Lukiolainen Tiina-Riitta Härsilä kirjoitti helmikuussa suorasukaisesti, että wanhojen päivä on "köyhät kyykkyyn -päivä". Hän harmittelikin sitä, että pukujuhlasta on tullut taloudellinen rasite sekä nuorille että heidän vanhemmilleen.

..........................................................................

(N)ostovoimaa ja voimasanoja
25.1.2015 10:00
KESKI-SUOMI 25.1.2015 10:00
https://www.ksml.fi/paikalliset/2606699
Pertti Ruohonen

Ruokamarkkinat olivat Suomessa pitkään kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti. Ehkä siksi Lidl panosti saksalaisella tehokkuudella paistouuneihin. Nyt S- ja K-kaupat laskevat kilvan ja kiireen kaupalla hintojaan.

Liiketaloudessa tärkeintä on kuluttajan liike. Mihin liikkeeseen häneltä liikenee rahaa? Liikeyritykset yrittävät kääntää liikeratoja eli tavoittelevat asiak­kaiden liikevaihtoa.

Nyt asiakkaillakin on mahdollisuus liikevoittoon, kun vuosien hinnannostojen jälkeen kuin ihmeen kaupalla heille tuli ostovoimaa.

Ruokasodan melskeessä on helpompi ottaa ruokalepo.

Jyväskylän valtuuston kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Juhani Starczewski höperehti, että puolison kuolema on eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle (sd.) Jumalan rangaistus homoliiton kannattamispuheista.

Kristillisessä tasajaossa Tähticzewski tuomitsi samalla myös arkkipiispa Kari Mäkisen, joka ”erehtyi” toivomaan, että seksuaalivähemmistöt voisivat antaa anteeksi kirkolle ja yhteiskunnalle. Heinäluoma tuki Mäkistä, ja sen jälkeen homma olikin mäkistä.

Maanpäällinen puoluejohto tajusi vaalien alla vaalia sen verran kristillisyyttä ja demokratiaa, että erotti asian ja asiattomuuden lisäksi Starczewskin puolueesta.

Kansainvälisessä kansojen välisessä taistossa paljon kahjompaa ja tappavampaa ovat ääri-islamislaisten laajentuneet (terro)ristiretket.

Kristittyjen keskiaikaiset retket islamilaisia vastaan ovat kääntynyt paluuliikenteeksi. Nyt al-Qaida ja muut äärijärjestöt tulevat Euroopankin ääriin iskemään pakanallisina tai harhaoppisina pitämiään vastaan. Länsimaailma joutui katsomaan Allah-päin, kuinka Koraani ja konepistooli kainalossa Paratiisiin painuttiin Pariisin verilöylyn kautta.

Pelko leviää islamia nopeammin. Profeetta Muhammad syntyi Mekassa ja kuoli Medinassa 600-luvulla. Millähän mielin hän katsoo nimissään 2000-luvulla jatkuvaa mekkalaa ja mediaa. Onko yhä jatkuva sota enää Pyhä?

Osaavat Venäjä ja länsimaat kärhämöidä ilman islamistejakin.

Kylmän sodan ja tykkien jylinän katveessa Suomessa suurimpia pulmia ovat pakkaset ja tykkylumi – kun ensin alkutalvesta oli ammuttu tykkilunta hiihtokeskuksiin.

Vastakkain ovat luonnonvoimat ja voimayhtiöt – ja asiakkaat. Voimasanoja on käytetty linjanvedoissa ja linjaerimielisyyksissä. Sähköä on ilmassa, mutta monen mieli on maassa eli johdot pitäisi kaivaa maahan. Mutta asiakas on voimaton, kun voimayhtiön johto vetää tiukkaa linjaa: johtojen upottaminen on liian kallista. Ilmaista ei tunnu olevan voimajohtojen huoltaminen satojen miesten voimin ilmastakaan. Voimassa olevien pykälien mukaan moni sähkötön jää ilman korvausta.

Pakkas- ja sähköpaineissa vähemmälle huomiolle jää lehden otsikko: pääministeri Stubb kiistää johdon linjaerot.

Sovitusti isä pistää töistä yksin kotona olevalle Neiti lukiolaiselle aamuherätysviestin:

– Huomenta, ulkona on kylmä ja lisäks kalsee tuuli, joka pahasti pakkasta lisää.

Vastaus ei lämmitä:

– Hyi! Eli en siis nouse.

Kirjoittaja on pakinoitsija jo kolmannessa polvessa.

..........................................................................


Poliitikko vihjasi: Jumala rankaisi vaimon kuolemalla puhemies Heinäluomaa
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/65113
KOTIMAA 15.1.2015 10:56

Keskisuomalainen julkaisi viime viikolla muiden lehtien tapaan verkossa uutisen, jossa kerrottiin, että eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman (sd.) vaimo on kuollut ”lyhyen mutta ankaran sairauden uuvuttamana”. Uutinen herätti vilkkaan nettikeskustelun jutun yhteydessä.

Mielipiteitään palstalla esitti muun muassa Juhani Starczewski, joka on kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Jyväskylän kaupunginvaltuustossa sekä jäsen perusturvalautakunnassa että maakuntavaltuustossa.

Starczewski viittasi nettikommentissaan MTV:n 14. heinäkuuta julkaisemaan uutiseen. Siinä Heinäluoma kommentoi myönteisesti arkkipiispa Kari Mäkistä, joka oli aiemmin pyytänyt julkisesti anteeksi homoseksuaalien kohtelua kirkossa ja yhteiskunnassa. Ensimmäisessä nettikommentissaan Starczewski esitti osanottonsa sekä Heinäluoman vaimon kuolemasta että Heinäluoman Mäkistä tukevasta lausunnosta.

Elokuun 23. päivänä eduskunta tiedotti Heinäluoman siirtävän suunnitellut ulkomaanmatkansa vaimonsa vakavan sairastumisen takia.

Nettikirjoituksessaan Starczewski yhdistää nämä kaksi tapahtumaa - Heinäluoman myönteisen homokannanoton heinäkuulta ja Heinäluoman vaimon loppukesäisen sairastumisen - ajallisesti ja antaa ymmärtää, että vaimon sairastuminen saattoi johtua ”Jumalan vihasta”, koska ”Herra ei jätä rankaisematta, eikä salli itseään pilkata”.

Starczewski myös kirjoitti keskustelupalstalla, että: ”Ollaanpa kerrankin ihan realisteja, niin kyllä Mäkinen ja Heinäluoma ja myöhemmin muut päästivät Suomen kannalta sellaisen paukun, joka noteerataan ihan Yläkertaa myöten”. Lisäksi Starczewski kirjoitti, että ”Arkkipiispa Mäkinen kehotti 14.7.2014 kansaa seuraamaan ”Tom of Finlandia” ja ensimmäisenä siihen suostui Suomen virallisen protokollan kakkosmies, eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma”.

Juhani Starczewski, oletko oikeasti sitä mieltä, että Eero Heinäluoman homomyönteisyys ja -sympatia vaikuttivat hänen vaimonsa sairastumiseen ja kuolemaan? kysyy Keskisuomalainen.

- Raamatun vastainen toiminta ei varmasti ole ollut heille (Mäkiselle ja Heinäluomalle) siunaukseksi. Kaikella on syy-seuraussuhteensa, ja eihän se siunaus ole, jos puoliso sairastuu ja kuolee, Starczewski sanoi.

Tulkitset siis Heinäluoman vaimon sairastuneen sen takia, että Heinäluoma myötäili arkkipiispaa tämän pyydettyä anteeksi homojen kohtelua?

- En ole lääkäri, eikä minulla ole muutenkaan valtuuksia arvioida, mikä oli puolison terveydentila ennen kuin Heinäluoma antoi MTV:lle myönteisen homolausunnon. Mutta kuten jo aiemmin sanoin, kaikella on syy-seuraussuhteensa ja niin voi olla tässäkin tapauksessa.

-
.........................................................................................

Lähettäjä: Mikkola Tiina
Lähetetty: 27. huhtikuuta 2015 18:59
Vastaanottaja: Starczewski Juhani
Aihe: Yhdistyslaki ja erottamismenettely

Hei Juhani,

Yhdistyslain 15 § toteaa erottamisesta seuraavaa:

” Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty.
Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa
esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on
oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä,
jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.”

Jossakin määrin menettely on riippuvainen mahdollisista sääntöihin tehdyistä kirjauksista menettelyn suhteen.

Jos erityisiä kirjauksia ei säännöissä ole, on erotettavalle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi/antaa
selityksensä asiassa. Tälle toimenpiteelle ei ole asetettu määräaikaa ja
voi tapahtua vaikka menettelyä käsittelevässä kokouksessa.

Voi tietysti pohtia, mitä tapaa kuulla voidaan pitää asianmukaisena ja myös ns. rikkeen laatu ja laajuus
vaikuttaa asiaan, mutta erityisiä määräaikoja ei ole määritetty (ellei säännöissä ole määrätty).

Yst. Terv. Tiina

****

Tiina Mikkola
Kaupunginlakimies
Jyväskylän kaupunki
Puh. +358 14 2661520
GSM +358 40 7475309

..........................................................................

EROTTAMISENI KD:STA ON YHDISTYSLAIN VASTAINEN JA SIKSI LAITON!

Lähettäjä: Starczewski Juhani
Lähetetty: 3. huhtikuuta 2015 18:14
Vastaanottaja: paivi.rasanen@kd.fi; mikko.rekimies@kd.fi
Kopio: Sipilä Rami; 'markku.salonen77@gmail.com'
Aihe: Selvityspyyntö: Kuulemisen laiminlyönti

Selvityspyyntö: Kuulemisen laiminlyönti

KD:n Jyväskylän paikallisosaston johtokunta erotti minut 15.1.2015 ”alta aikayksikön.”
Yhdistyslaissa sanotaan, että erotettavaa on kuultava ennen päätöksen tekoa.
Näinhän ei toimittu, vaan toimittiin kuulematta minua hirmuisella kiireellä reilun puolen tunnin sisällä.
(Sipilä soitti klo 16:20 ja ilmoitti erottamiskokouksesta klo 17, jonne minua pyydettiin.
Ilmoitin, etten millään näin nopealla aikataululla pääse kokoukseen.
Ilmoitin, että olen tulossa klo 18.30 alkavaan KD:n piirihallituksen kokoukseen;
joka pidettiin samassa paikassa Sepänkeskuksessa.)

Tarvitsen selvityksen asiasta jatkotoimenpiteitä varten.
Jyväskylän paikallisosaston johtokunta on haluton hoitamaan asiaa rehellisesti pöytäkirjaotteeseen:
pöytäkirjaotteeseen on kirjattu väärin menettely erottamispäivänä.

Oikaisua ei ilmeisesti halutakaan tehdä.

Media on tosi kiinnostunut ja kysynyt jatkuvasti asian – miten KD kuuli minua -
perään ja ihmettelee, kun en ole voinut / halunnut ( vielä ) asiaa kommentoida.

Yhdistyslaki:

Henkilölle on aina ehdottomasti varattava mahdollisuus tulla kuulluksi.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

...........................................................................................

AKI RUOTSALAN PIKAPOTKUT 6.6.2018
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005710983.html

...........................................................................................

1. Korinttolaiskirje 6
8 Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.
8 Vaan te itse vääryyden ja vahingon teette, ja semminkin teidän veljillenne.
8 Ei, te itse teette vääryyttä ja riistätte muilta, jopa omilta veljiltänne. [3. Moos. 25:14; 1. Tess. 4:6]

9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
9 Ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perimän? Älkäät eksykö; ei huorintekiäin, eikä epäjumalten palvelijain, eikä salavuoteisten, eikä pehmiäin, eikä miesten kanssa makaajain,
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]

10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
10 Eikä varasten, eikä ahnetten, eikä juomarien, eikä pilkkaajain eikä raateliain pidä Jumalan valtakuntaa perimän.
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.

11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.
11 Ja senkaltaiset te muutamat olitte; mutta te olette pestyt, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskaaksi tulleet Herran Jesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]

...........................................................................................

1. kirje Timoteukselle 1
Varoitus vieraista opeista
8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään
8 Mutta me tiedämme lain hyväksi, jos se oikein käytetään,
8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. [Room. 7:12]

9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,
9 Tietäen sen, ettei vanhurskaalle ole laki pantu, vaan väärille ja tottelemattomille, jumalattomille ja syntisille, pakanallisille ja kelvottomille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, miehentappajille,
9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, [2. Moos. 21:12,15,16; 3. Moos. 18:22, 3. Moos. 19:11,12]

10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan-
10 Huorintekiöille, miesten kanssa makaajille, ihmisten varkaille, valehtelijoille, valapattoisille, ja mitä muuta senkaltaista sitä terveellistä oppia on:
10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. [1. Tim. 6:3; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9, Tit. 2:1]

11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.
11 Autuaan Jumalan kunniallisen evankeliumin jälkeen, joka minulle uskottu on.
11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.

...........................................................................................

3. Mooseksen kirja 18
22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.
22 Ei sinun pidä miehenpuolen kanssa makaaman, niinkuin vaimon kanssa; sillä se on kauhistus.
22 Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. [1. Moos. 19:7+]

...........................................................................................

3. Mooseksen kirja 20
13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
13 Jos joku miehenpuolen kanssa makaa, niinkuin jonkun vaimon kanssa, he ovat kauhistuksen tehneet, heidän pitää molemmat totisesti kuoleman: heidän verensä olkoon heidän päällänsä.
13 Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.

...........................................................................................


Isänmaan asialla - ryhmä

Eduskuntatalolle kootaan yhteiskristillistä #jumalansananvapaus-mielenilmausta sanan- ja uskonnonvapauden puolesta

2021-06-09 13:17:16

Eduskuntatalolle kootaan yhteiskristillistä #jumalansananvapaus-mielenilmausta sanan- ja uskonnonvapauden puolesta

eduskuntahiljeni02STL_kj.jpg

9.6.2021 KLO 08:59 POLITIIKKA Samuli Rissanen

Helsinkiin kootaan #jumalansananvapaus-tapahtumaa, joka on yhteiskristillinen sanan- ja uskonnonvapauteen liittyvä mielenilmaus.

Tapahtuman kimmokkeena on kansanedustaja Päivi Räsäsen saamat syytteet, joita pidetään esimerkkinä kristillisen arvopohjan murenemisesta.

Tapahtuman organisoijat, joista asiaa koskevassa tiedotteessa on mainittuna Patmos Lähetyssäätiö korostavat, että mielenilmauksessa ei markkinoida mitään järjestöä, kirkkokuntaa tai puoluetta, vaan osallistutaan yhteisessä rintamassa puhtaasti Raamatun vapauden puolesta.

Vapaus ei koskaan ole itsestäänselvyys.

Tapahtuman taustaksi mainitaan kansanedustaja Päivi Räsäsen saamat syytteet, joita pidetään huolestuttava esimerkkinä siitä, että yhteiskunnan kristillistä arvopohjaa ollaan murentamassa.

– On käynnissä kehitys uskonnon- sekä sananvapauden uudelleen määrittelemiseksi. Jos Raamatun siteeraaminen ja yhtä mieltä Raamatun kanssa oleminen muuttuu rikolliseksi, kaikki tunnustuksellinen kristillinen toiminta on vaarassa tulevina vuosikymmeninä, järjestäjät toteavat.

– Raamattu on osa identiteettiämme ja kulttuuriperintöämme. Raamattua on läpi vuosituhanten vihattu, poltettu ja yritetty tuhota, mutta sen sanoma on pysynyt ja muuttanut koko maailman, Susanna Kokkonen sanoo.

KD-Lehdelle tapahtuman merkitystä ja tarkoitusta arvioi filosofian tohtori, historioitsija Susanna Kokkonen. Hän on yksi tapahtumaa koordinoivan työryhmän jäsenistä.

Kokkosen mukaan tapahtuman tarkoitus on vetää huomiota Raamatun suureen vaikutukseen omassa historiassamme; vaikkapa siihen, mikä vaikutus sillä on ollut suomen kieleen, joka kehittyi huomattavasti Raamatun käännösten kautta.

– Raamattu on osa identiteettiämme ja kulttuuriperintöämme. Raamattua on läpi vuosituhanten vihattu, poltettu ja yritetty tuhota, mutta sen sanoma on pysynyt ja muuttanut koko maailman, hän sanoo.

Kokkonen muistuttaa, että koko länsimainen yhteiskunta nojaa vahvasti juutalaiskristilliseen perintöön ja moraalikäsityksiin. Niinpä yhteiskunnassa tulisikin keskustella sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta, jotka monen mielestä ovat uhattuina.

– Olemme länsimainen demokratia, mikä velvoittaa meitä varjelemaan vapauksiamme. Toivon tapahtuman vetävän huomiota näihin vapauksiin.

– Holokaustista selvinnyt ystäväni sanoo minulle aina: ”Vapaus ei koskaan ole itsestäänselvyys. Sukupolvet joutuvat ansaitsemaan vapautensa puolustamalla sitä”, Israelissa pitkään asunut ja Yad Vashemissa työskennellyt Kokkonen kertoo.

Kokkosen lisäksi #jumalansananvapaus -työryhmään kuuluvat Pasi Turunen, Leena Metsämäki ja Jani Salokangas.

Tapahtuma järjestetään Eduskuntatalon edustalla sunnuntaina 20.6.2021 klo 14:00-14:30. Sen aikana aikana noudatetaan kaikkia virkavallan pyyntöjä ja määräyksiä. Esimerkiksi turvavälit ja ryhmien koot pidetään koronaan liittyvien ohjeistusten mukaisina.

Kaikkia osallistujia ohjeistetaan saapumaan paikalle ilman plakaateja tai kylttejä. Kaikilla tulisi olla  käsissään vain oma Raamattu, joka tapahtuman kuluessa nostetaan yhdessä ylös rukouksen saattelemana.

– Aihe on vain ja ainoastaan Raamatun vapaus. Mitään muuta aihetta ei markkinoida, mainosteta tai nosteta esiin, Patmos Lähetyssäätiö ohjeistaa.

 


Isänmaan asialla - ryhmä

JYVÄSKYLÄSTÄKÖ SATEENKAARIKUNTA?

2021-06-02 03:59:35

Kaikessa Setan toiminnassa noudatamme turvallisen tilan sääntöjä.
Jyväskylän Seta johtaa Jyväskylän evlut seurakuntaa turvallisessa tilassa!

Mitä JEESUS ajattelee tästä?
Nyt jäämme odottamaan JEESUKSEN vastausta!

Kuntavaalit 2021 Jyväskylä
Vasemmistoliitto
Petri Janhunen / 317
Poliitikko

Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan Tavoitteena sateenkaarikunta
-
Jyväskylän Seta
Hallituksen jäsenet 2021:
Puheenjohtaja / bilevastaava / koulutusvastaava
Petri Janhunen
petri.janhunen[ät]gmail.com

https://www.jklseta.fi/yhteystiedot-hallitus/
-
Jyväskylän seurakunta
Päätöksenteko
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/yhteisen-seurakuntatyon-johtokunta

Petri Janhunen
petri.janhunen@gmail.com
0400 996 473

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kokous
Kokousaika 26.05.2021 klo 16:30
Kokouspaikka Teams - sähköisesti toteutettu etäkokous
Osallistujat Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Janhunen Petri, puheenjohtaja. Juvonen Ritva

Pulli Terhi Saarela Merja
Aijasaho Eveliina Lähdesluoma Helinä
Damskägg Yrjö Kekäläinen Matti
Murtojärvi Aleksi Kesti Atte
Oinonen Outi Luukkonen-Kytömäki Jaana
Paavola Vilja Jegoroff Mikko
Pirttimäki Tomi Puhalainen Erkki

-
Nyt jäämme odottamaan Jeesuksen vastausta!

Olin 27.5.2015 kutsuvieraana Toukofesteillä, jotka viettivät 20-vuotisjuhlaansa.

http://toukofest.fi/15/

Tutustuessani esittelypisteisiin, joita oli Hippos-halli täynnä, huomasin Setan esittelypisteen. Setan toimintaa oli esittelemässä puheenjohtaja Petri Janhunen.

https://www.jklseta.fi/yhteystiedot-hallitus/

Petri kertoi olevansa Jyväskylän ev. lut. seurakunnan Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan jäsen.

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/yhteisen-seurakuntatyon-johtokunta

Kysyin häneltä, onko hän uudestisyntynyt ja henkilökohtaisessa uskossa Jeesukseen sekä uskooko hän Raamatun olevan Jeesuksen Sanaa. Petri kertoi, että hän ei usko tuolla tavalla eli ei ole uskossa, vaan omalla tavalla eli ymmärsin, että hän ajattelee maallisen lain – tasa-arvoisesti – kautta kirkollista asemaansa, mutta hän ei usko Jeesukseen eikä Raamatun Sanaan uudestisyntyneenä Jeesuksen omana.

Sanoin, etten tuomitse ketään uskon ulkopuolella olevaa eli en myöskään homoja, lesboja tai muita syntisiä, koska Raamattu kieltää tuomitsemasta uskon ulkopuolella olevia. Uskosta osattomille on kerrottava evankeliumi Jeesuksesta. 1 Kor 5 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala.

Sanoin, että uskon Jumalan Sanan mukaan, että homous on synti, joka pitää tunnustaa ja hyljätä, jotta pääsee taivaaseen. 1. Kor. 6:9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet jne.

Meillä molemmilla oli selkeästi eri näkemys homouden synnillisyydestä. Petri ei pidä sitä syntinä, mutta minä pidän sitä Raamatun ja uskoni vuoksi syntinä, joka pitää tunnustaa ja saada anteeksi Jeesukselta. Koska meillä oli niin erilaiset mielipiteet asiasta, niin kysyin Petriltä, että voimmeko viedä asian Herralle eli Jeesukselle ja pyytää Häneltä vastaus. Eihän voi olla mahdollista, että sama asia on tosi ja oikea päinvastaisissa merkityksissä. Petri suostui tähän, että viemme asian Jeesukselle ja pyydämme Häneltä vastauksen. Sovimme pyyntömme vielä kädenpuristuksella, kuten kuvasta näkyy.

Nyt jäämme odottamaan Jeesuksen vastausta! Filippiläiskirje 4:6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi…
-
-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Haluamme mukaan Pride-tapahtumaan!
Päiväys: 12.7.2019 18:13
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: jklsetainfo@gmail.com

Arvoisa SETA!

KSML 27.6.2019: Yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat halutessaan ottaa yhteyttä Jyväskylän Setaan. Sieltä pääsee osaksi luomaan Jyväskylän Pridea eri keinoin.
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4-j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n-Pride-tapahtuma-yhdeks%C3%A4n-vuoden-j%C3%A4lkeen-%E2%80%93-Mallia-on-helppo-ottaa-muiden-kaupunkien-Prideista/1396797

Juttelin tänään ideastani, joita lehtiartikkelissanne pyysitte, puheenjohtaja Petri Janhoselle.
Esitin hänelle, että voisimme tulla mukaan Pride-tapahtumaan Raamattu-julisteita kantamalla.
Minulla on 33 julistetta, joissa on 10 erilaista Raamatun tekstiä → katso tekstit ja liitteenä olevat kuvat.

Kuvien tekstit:
Pitäkää usko Jumalaan! Markuksen evankeliumi 11:22
Usko minua! Johanneksen evankeliumi 4:21
Seuraa minua! Matteuksen evankeliumi 9:9
Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos! Johanneksen evankeliumi 6:37
Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Matteus 11:28
Kootkaa aarteita taivaaseen. Matteuksen evankeliumi 6:20
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Matteuksen evankeliumi 28:18
Joka seuraa minua, ei kulje pimeässä. Johanneksen evankeliumi 8:12
Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Johanneksen evankeliumi 14:1
Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Johanneksen evankeliumi 7:37
Olisi todella hienoa tulla mukaan tapahtumaanne ja odotan vastaustanne mukaanpääsystä.

Vastaustanne odottaen!

Ystävällisin terveisin

Juhani Starczewski
040 757 3537
Muurarintie 9 B 8
40520 JYVÄSKYLÄ
juhani.starczewski@gmail.com
Raamattumarssi
https://www.adressit.com/raamattumarssi

Jyväskylä Pride tulee elokuussa 2019! Lauantaina 24.8.2019 kello 12:00 lähtee Pride-kulkue liikkeelle, puistojuhla on aikavälillä 13 – 17 ja pääjuhla 22:00 – 4:30.
-
-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Onnistuisiko kortin jako tapahtuman aikana henkilöille, jotka sen haluavat ottaa vastaan.
Päiväys: 23.7.2019 22:41
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: jklsetainfo@gmail.com

OK!

Kiitos tiedosta!

Vielä kuitenkin lähestyn Teitä.

Varmaan tiedät Presidentti Kyösti Kallion rukouskortin.

Laitan kortin liitteeksi.

Olemme jakaneet niitä monenlaisissa tapahtumissa, kertoen aina, mistä on kysymys.

Onnistuisiko kortin jako tapahtuman aikana henkilöille, jotka sen haluavat ottaa vastaan.

Tänä vuonna tulee 80 vuotta Talvisodan alkamisesta.

Ehdottaa vielä Juhani Starczewski

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Re: Haluamme mukaan Pride-tapahtumaan! Viides kuva
Päiväys: 19.7.2019 12:05
Lähettäjä: Jyväskylän Seta ry <jklsetainfo@gmail.com>
Vastaanottaja: juhani.starczewski@elisanet.fi

Hei,

kiitos mielenkiinnostanne osallistua Jyväskylä Pride 2019 marssille.
Valitettavasti tulimme siihen tulokseen, että moni koki sen heille
ahdistavaksi ja näin ollen joudumme
ilmoittamaan, että osallistumisenne ei onnistu.
Haluamme kulkueen olevan niin sanotun "turvallisen tilan" jossa
kenellekään ei tule epämiellyttävää oloa.

Ystävällisin terveisin,
Petri Janhunen
puheenjohtaja
Jyväskylän Seta ry

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jyväskylän Seta ry
Matarankatu 6
40100 Jyväskylä
Http: www.jklseta.fi [1]
Email: jklsetainfo (at) gmail.com [2]
Facebook: Jyväskylän Seta ry

Kansalaistoiminnankeskus Matara
(Vanha Ylen toimitalo), Tourula
(2. krs, huone 217)

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: Onnistuisiko kortin jako tapahtuman aikana henkilöille, jotka sen haluavat ottaa vastaan.
Päiväys: 23.7.2019 22:41
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: jklsetainfo@gmail.com

OK!

Kiitos tiedosta!

Vielä kuitenkin lähestyn Teitä.

Varmaan tiedät Presidentti Kyösti Kallion rukouskortin.

Laitan kortin liitteeksi.

Olemme jakaneet niitä monenlaisissa tapahtumissa, kertoen aina, mistä on kysymys.

Onnistuisiko kortin jako tapahtuman aikana henkilöille, jotka sen haluavat ottaa vastaan.

Tänä vuonna tulee 80 vuotta Talvisodan alkamisesta.

Ehdottaa vielä Juhani Starczewski

SAMA VASTAUS:

Hei,

kiitos mielenkiinnostanne osallistua Jyväskylä Pride 2019 marssille.
Valitettavasti tulimme siihen tulokseen, että moni koki sen heille
ahdistavaksi ja näin ollen joudumme
ilmoittamaan, että osallistumisenne ei onnistu.
Haluamme kulkueen olevan niin sanotun "turvallisen tilan" jossa
kenellekään ei tule epämiellyttävää oloa.

Ystävällisin terveisin,
Petri Janhunen
puheenjohtaja
Jyväskylän Seta ry

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jyväskylän Seta ry
Matarankatu 6
40100 Jyväskylä
Http: www.jklseta.fi [1]
Email: jklsetainfo (at) gmail.com [2]


Isänmaan asialla - ryhmä

Yhdysvalloissa vaaditaan pakotteita Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista vastaan!

2021-05-30 13:33:03

Yhdysvalloissa vaaditaan pakotteita Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista vastaan
Mikko Paunio 29.5.2021 8:33 päivitetty 29.5.2021 10:14

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/yhdysvalloissa-vaaditaan-pakotteita-valtionsyyttaja-raija-toiviaista-vastaan/

56095095-scaled.jpg

Tuli kommentti messengerillä, että Raija Toiviaisen titteli on Valtakunnansyyttäjä, jolla alaisenaan Valtionsyyttäjät

Tehtäköön selväksi ensin, että en jaa kollegani Päivi Räsäsen kanssa hänen käsityksiään homoudesta, mutta olen johdonmukaisesti somessa puolustanut hänen oikeuttaa sanoa sanottavansa ja että hänellä on myös oikeus perustella näkemyksensä raamatun sanoilla. Olen hämmästyksekseni peukuttanut jopa lestadiolaisia tässä asiassa, mitä en koskaan olisi uskonut tekeväni. Valtakunnansyyttäjä ajaa kannetta Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa vastaan lainsäädännöllä, jonka tarkoitus on ollut estää joukkotuhontaa.

Olen pitänyt myös Raija Toiviaisen toimintaa syyteharkinnoissaan valikoivana ja todennut hänen kohdistavan mielenkiintonsa mieluiten kantasuomalaisiin jättäen esimerkiksi Hussein Al-Taeen erittäin graafiset luonnehdinnat homoista, sunneista ja juutalaisista vaille huomiota. Itse en kyllä pidä näitä syyttäjän noitavainoja tarpeellisina edes Hussein-Al Taeen kohdalla. Kukin vastatkoot puheistaan, kunhan ei usuta väkivaltaan.

Nyt Yhdysvaltain politiikan eräällä keskeisimmällä keskitien (ei siis konservatiivialusta, vaan erittäin arvostettu keskeinen USA:n politiikan keskustelualusta) alustalla eli Real Clear Politics’ssa julkaistaan kymmenen arvovaltaisen konservatiiviajattelijan kirje USA:n Kansainväliselle Uskonnonvapauskomissiolle (USCIRF), jossa puolustetaan Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa ja syytetään Suomen valtiosyyttäjää vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

Kirjeessä vaaditaan, että Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin on käynnistävä toimet Section 7031(c) pohjalta, jolla evätään Suomen Valtakunnansyyttäjältä ja hänen perheen jäseniltään pääsy USA:han. Section 7032(c) säätää maahantulokiellon sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin (“a gross violation of human rights”). Edelleen kirjoittajat vaativat lakiin (global Magnitsky Act) ja presidentin määräykseen (Executive Order 13818) vedoten, että Yhdysvaltain valtionvarainministeri Janet Yellen asettaisi taloudellisia pakotteita Suomen valtakunnansyyttäjää ja ketä tahansa hänen alaistaan Valtionsyyttää vastaan, joka avustaa Valtakunnansyyttäjää Päivi Räsäseen ja Juhana Pohjolaan kohdistuvassa vainomisessa.

Molempia edellä mainittuja pakotteita on käytetty mm. itäeurooppalaisia ja kiinalaisia toimijoita vastaan, jotka ovat syyllistyneet uskonnonvapauteen liittyviin tai muihin ihmisrikkomuksiin. Jonkun olisi nyt kiireesti puhallettava tämä Valtakunnansyyttäjän merkillinen peli poikki, jos se vaan mitenkään on mahdollista. Tästä Valtakunnansyyttäjän DEMLA-henkisestä touhusta on nopeasti kehkeytymässä melkoinen mainehaitta Suomelle.

https://www.realclearpolitics.com/articles/2021/05/28/a_letter_to_the_us_commission_on_international_religious_freedom__145839.html?fbclid=IwAR2jt4mCtpOVmVzUGeTwGY19tGsYhhNe_I6Htk5FferLpwBkpXj_UsXZTqk

----

TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE OIKEUSPROSESSISSA!
PIAN JO 16.000 TUKIJAA! → LEVITÄ TIETOA TUKIADRESSISTA!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
-
Helsingin piispa Teemu Laajasalo:
Ajattelen vakavasti eri tavalla kuin Päivi Räsänen ja pidän hänen ajatuksiaan mielestäni väärinä, vahingollisina ja tietyin osin jopa syntinä ja häpeänä. Meidän kirkon näkökulmasta hänen ajatuksensa ovat häiritseviä. Hän ei voisi niillä ajatuksilla tulla vihityksi Helsingin hiippakunnan papiksi...
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/piispa-teemu-laajasalo-on-uskonnonvapauden-loukkaus-kun-raamatun-siteeraamisesta-joutuu-syytetyksi/
-
Yksikään piispoista ei kertonut kannattavansa mallia 1, jonka mukaan kirkollinen avioliitto kuuluu vain miehelle ja naiselle, eikä samaa sukupuolta oleville pareille tarjota mitään vaihtoehtoista toimitusta.
https://www.facebook.com/juhani.starczewski.3/posts/104980485108487
-
Päivi Räsäselle syyte: ”Päätös on järkyttävä, mutta olen
valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta niin pitkälle kuin on tarve”
https://www.kdlehti.fi/2021/04/29/paivi-rasaselle-syyte-paatos-on-jarkyttava-mutta-olen-valmis-puolustamaan-sanan-ja-uskonnonvapautta-niin-pitkalle-kuin-on-tarve/
-
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
-

CitizenGo on tehnyt tästä jo kansainvälisen vetoomuksen.
Allekirjoitin jo itse ja laitan jakoon.
Voicing Christian beliefs should not be a crime!

https://citizengo.org/en/node/202354?fbclid=IwAR1kpPx9jDBwjBUv42xG4veJQ62i1ClR-_MgTEUEmnu7WzBe9K_yCWUNJyQ
-
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/yhdysvalloissa-vaaditaan-pakotteita-valtionsyyttaja-raija-toiviaista-vastaan/
-


Isänmaan asialla - ryhmä

Onko tuttuja? + Vieraana ex-vapaamuurarit Juhani Julin ja Hannu Hurri

2021-05-29 18:32:42

Tässä on Jyväskylän herrakerhon salainen jäsenlista -> onko tuttuja?

https://www.ksml.fi/paikalliset/2683083#kommentit

Kehittääkö vapaamuurari itseään vai etujaan? – Reino Seppäsen kotisivut

Keskisuomalainen

Satavuotias Jyväskylän Klubi pitää sitkeästi yllä herrakerhojen perinteitä kaupungissa. Klubin käytäntöihin kuuluu se, ettei tilaisuuksiin haluta lainkaan naisia. Klubiin kuuluu paljon Jyväskylän eliittiä.

Keskisuomalainen sai haltuunsa klubin jäsenlistan, joka ei ole julkisesti nähtävillä. Julkaisemme jäsenlistan kokonaisuudessaan verkossa. Lista julkaistaan, jotta jyväskyläläiset voisivat arvioida kaupungin päättäjien mahdollisia kytköksiä.

Listassa näkyy nimi, ammatti ja vuosi, jolloin jäsen on hyväksytty klubiin.
---------------------
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 10.1.1993
ASIA: KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

ASIANI ON SEURAAVA;

Monet huolestuneet kaupunkilaiset ovat soittaneet tai tulleet puhumaan suoraan ja ilmmaisseet pelkonsa, ihmetyksensä, sekä myös suuttukuksensa sen johdosta, että kaupunkimme päättävissä elimissä ja vaikutusvaltaisilla paikoilla on miehiä, jotka kuuluvat vapaamuurarit nimiseen salaseuraan.

Melkoinen salamyhkäisyys liittyy mm. heidän valoihinsa, joissa sitoudutaan melkoisiin asioihin etukäteen tietämättä ja niistä ei sitten voi puhuakaan ulkopuolisille.

Viimeiset neljä vuotta valtuustoa on johtanut vapaamuurari. En halua tuomita heitä ihmisinä mutta monet jyväskyläläiset ja myös minä, vaadimme avointa, rehellistä sekä kaikkiin piirien täyttä luottamusta nauttivaa valtuuston puheenjohtajaa sekä myös salaseuroista vapaita varapuheenjohtajia sekä kaupunginhallitusta.

Salaseuran rasitus ei herätä luottamusta ja on varmaan este näinä vaikeina aikoina hedelmälliselle, rehelliselle, avoimelle ja yhteistyökykyiselle toiminnalle.

Raamattu sanoo täällä Roomalaiskirjeessä 13 luvun 1 jakeessa seuraavaa:
"Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat."

Hallitsevien viranomaisten on hyvä olla hyvissä väleissä asettajansa kanssa, koska asettajaansa vastaan toimiva aiheuttaa monenlaista pahaa ja onnettämuutta itselleen ja alaisilleen.

Toivon, että keskuudestamme valittaisiin salaseuroihin kuulumattomia henkilöit. Oma esitykseni valtuuston puheenjohtajaksi on Kimmo Suomi. Olen oppnut tuntemaan hänet yhteistyökykyisenä, kantaaottavana ja hyvin asiantuntevana miehenä. Esitän valtuuston puheenjohtajaksi Kimmo Suomea!

TOIVOTAN KAIKILLE JUMALAN SIUNAUSTA TULEVALLE VALTUUSTOKAUDELLE!

Puheenvuoron käytti Suomen kristillisen liiton valtuutettu Juhani Starczewski
------------------------
Vieraana ex-vapaamuurari Juhani Julin
https://www.tv7.fi/vod/player/15677/

Ohjelma nauhoitettiin kesäkuun 6. päivänä ja Jumala kutsui Juhani Julinin Taivaan kotiin kesäkuun 23. päivänä 2011.

Isännän pöydässä
Sarja tavallisista suomalaisista kristityistä miehistä, jotka istuvat isännän pöytään. Isäntänä TV7:n perustaja Martti Ojares.
Sarja varustaa ja rohkaisee miehiä kaikenlaisissa elämäntilanteissa täyttämään kutsumustaan omassa elämässään.
-----------------------
Vieraana ex-vapaamuurari Hannu Hurri 1/2
https://www.tv7.fi/arkki/isannan-poydassa/vieraana-hannu-hurri-1-2_p27396/
Kouvolalaisen lääkärin Hannu Hurrin mielestä lääketiede on Jumalan lahja ihmisille.
Raamatun totuudet ja Jumalan voima ylittävät kuitenkin tieteen rajat, mistä Hurrilla on omaakin kokemusta.
Isännän pöydässä
Sarja tavallisista suomalaisista kristityistä miehistä, jotka istuvat isännän pöytään. Isäntänä TV7:n perustaja Martti Ojares.
Sarja varustaa ja rohkaisee miehiä kaikenlaisissa elämäntilanteissa täyttämään kutsumustaan omassa elämässään.
---------------------------
Hannu Hurri. Osa 2
https://www.tv7.fi/vod/player/74072/

Herra on minun turvani
-----------------------------
Vapaamuurarit: Tällaista on mystisessä temppelissä


Isänmaan asialla - ryhmäJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…