VASTUSTAMME LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTON SIJOITTAMISTA HOLLOLAAN KEHÄTIEN VARTEEN

Ota yhteyttä adressin tekijään

Hollolan kunnalta kysely asumisviihtyvyydestä

2019-07-15 08:23:05

Hollolan kunta on julkaissut nettisivuillaan kyselyn asumisviihtyvyydestä: 

"Mitkä tekijät koetaan tärkeiksi asumisviihtyvyyden kannalta? "

Vastaaminen kyselyyn vie vain pari minuuttia. Linkki kyselyyn 

http://bot.fi/30tu


Kysely on yksi osa Asumisen ohjelman valmistelua. 
Kyselyyn voi vastata 11.8.2019 saakka.


Hollolalainen

KIERRÄTYSPUISTOHANKKEEN ASUKASTILAISUUDEN AIKA JA PAIKKA

2019-05-19 18:57:50

Kierrätyspuistohankkeen asukastilaisuus pidetään maanantaina 3.6.2019 klo 17.30-19.30 Heinsuon koululla, Terveystie 10. (kahvitilaisuus klo 17.00 alkaen.)

 

Lähempiä tietoja: 

https://paikkatieto.sweco.fi/docs/lahti/kierratyspuisto/asukastilaisuudet_kesa2019.html

 

https://www.hollola.fi/tervetuloa-lahden-seudun-kierratyspuisto-hankkeen-asukastilaisuuksiin-kesakuussa-hollolan-tilaisuus-362019

 

 


Hollolalainen

LISÄYS TIEDOTTEEESEEN YLEISÖKYSELYSTÄ

2019-04-29 20:20:02

HUOM!

Tärkeä lisäys tiedotteeseen yleisökyselystä

Kannattaa vastata kysely loppuun saakka, koska loppupään kysymyksissä on mahdollisuus esittää mielipiteitään myös omin sanoin. Kyselyn lopussa on lisäksi palautekenttä, jossa voi kommentoida kierrätyspuistohanketta. 


Hollolalainen

YLEISÖKYSELY

2019-04-27 20:02:47


Päijät-Hämeen Jätehuolto eli kierrätyspuiston
YVA-hankevastaava on avannut sivuillaan kierrätyspuistoa koskevan
yleisökyselyn. Kysely on auki 19.5. asti.

https://paikkatieto.sweco.fi/docs/lahti/kierratyspuisto/yleisokysely_kevat2019.html


Sivulta pääsee edelleen klikkaamalla vastaamaan itse kyselyyn.

Asukastilaisuus asian tiimoilta pidetään Hollolassa 3.6. ja Orimattilassa 4.6.
Tarkempia tietoja ajasta ja paikasta ei vielä ole.


ELY-keskuksen lausunto kierrätyspuiston YVA-ohjelmasta löytyy:
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF974514D-DEAF-4941-AD7C-AC77BCC181E9%7D/145179

Viranomaislausunnot YVA-ohjelmasta, mukaan lukien Hollolan kunnan lausunnot, löytyvät:
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCCFECD48-3FD6-4A7D-997C-5CE71246D9C7%7D/145290
       


Hollolalainen

VOIT ESITTÄÄ MIELIPITEESI KEHÄTIEN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN/KAATOPAIKAN YVA (YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI) -OHJELMASTA ELY- KESKUKSELLE

2019-01-31 18:52:41

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti ne, joiden oloihin tai etuihin (esim. asumiseen, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon, työntekoon tai muihin elinoloihin) toteutettava  hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea.

Mielipide on toimitettava kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna  28.2.2019 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteella Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

ELY-keskus kokoaa asukkaiden ja järjestöjen mielipiteet ja viranomaisten  lausunnot ja laatii niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta lausunnon arviontiohjelmasta. Nettisivuille menevistä asiakirjoista poistetaan yksityishenkilöiden nimet. (Tiedon antanut ELY-keskus)

LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO, HOLLOLA, ORIMATTILA Hankkeen arviointiohjelma on sähköisesti ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi/ LahdenseudunkierratyspuistoYVA (tai www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi YVA-hankkeet )  

www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA    

Hankkeen aihealue: jätehuolto, vaarallisen jätteen käsittelylaitokset, muiden jätteiden kaatopaikat (vaarallinen jäte on aikaisemmalta nimeltään ongelmajäte)  

Vaihtoehto  VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella  

YVA-ohjelman ja jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan yhteinen yleisötilaisuus on torstaina 7.2. klo 17.30 alkaen LAMKin NiemiCampuksella osoitteessa Mukkulankatu 19, Lahti. Ennen tilaisuutta on kahvitarjoilu.  


Hollolalainen

Hollolan valtuuston kokous 9.4.2018

2018-04-14 16:40:18

Valtuusto päätti kokouksessaan osallistua ympäristöarviointiin ja hyväksyi 56 000 euron lisämäärärahan. YVA:n  ensimmäinen vaihe on YVA-ohjelma, jossa kuvataan, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään. Ohjelma julkaistaan www.ymparisto.fi  -sivuilla.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet?n5=1

Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla on tässä vaiheessa oikeus ottaa kantaa hankkeseen ja YVA-ohjelmaan. Aikaa esittää mielipiteensä on yleensä noin kuukausi. Tutustu myös kohtaan 'Hankkeiden YVA-menettely'. HUOM! Hankkeen nimi saattaa olla muutettu (Lahden seudon kierrätysterminaali tms.).

Pyrimme tiedottamaan, kun huomaamme ohjelman olevan esillä, mutta kannattaa itsekin seurata ymparisto.fi -sivuja.


Hollolalainen

Kunnanvaltuuston kokous 9.4.2018

2018-04-07 05:56:03

Hollolan valtuusto kokoontuu 9.4 klo 18 virastotalon Hollola-salissa. 

Esityslistalla mm.: Kierrtyspuiston YVA-menettelyn käynnistäminen ja sitä varten tarvittava 56 000 euron lisämääräraha; Kierrätyspuistoa koskeva adressi. 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi seurata paikan päällä valtuustosalissa. 


Hollolalainen

ELINVOIMAVALIOKUNTA KÄSITTELI ADRESSIA KOKOUKSESSAAN 20.2.18

2018-02-24 18:02:48

Elinvoimavaliokunta on käsitellyt adressia kokouksessaan 20.2.2018.

Kokouksen pöytäkirjan kohdassa "Kierrätyspuistoa koskeva adressi" todetaan:

"Sijaintipaikkaselvityksessä vertailtiin kymmentä paikkatietomenetelmillä kartoitettua aluevaihtoehtoa monipuolisilla kriteereillä. Selvitys tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja sidosryhmien kanssa."

Hollolalainen, oltiinko sinuun yhteydessä kierrätyspuiston tiimoilta? Milloin sinä sait tiedon kierrätyspuistohankkeesta?

Sijaintipaikkaselvityksen perusteella jatkoon meni neljä sijaintipaikkavaihtoehtoa - mukana Hollolan kehätien alue. Selvityksen tuloksista kerrottiin Etelä-Suomen Sanomien artikkelissa 3.11.2017.

Elinvoimavaliokunnan jälkeen adressia käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

 

Nettisivuilleen perustamiltaan kierrätyspuistosivuilta osiosta "Tiedote valtuustoseminaarista ja adressin käsittely", löytyy kunnan 24.1.2018 päivätty tiedote.

Tiedote on otsikoitu: "Valtuustoseminaari liputti kiertotaloudelle, vastustajat luovuttivat adressin".

Ei adressilla kiertotaloutta vastusteta vaan kierrätyspuiston sijoittamista kehätien varteen näin lähelle kuntakeskusta ja muuta asutusta. 

 

Kirjoitus ESS:n Lukijalta-palstalla 23.2.2018:

Toivottovasti päättäjät pysyivät kierrätyspuiston nimenvaihtojen perässä 

https://www.ess.fi/Mielipide/art2439927

Etelä-Suomen Sanomien paperiversion otsikko: Kierrätyspuistohankkeella monta nimeä

 


Hollolalainen

Uusin kirjoitus Etelä-Suomen Sanomat 4.2.2018

2018-02-05 20:55:15

Hollolan kierrätyspuiston olisi pitänyt näkyä katsauksessa - nyt asukkaat jäivät vaille tietoa

https://www.ess.fi/Mielipide/art2435031

 


Hollolalainen

Tiedote nro 3

2018-02-03 21:23:20

Odotamme kunnan virallista päätöstä, lähteekö kunta noin kaksi vuotta kestävään yva-prosessiin vai ei.

Ohessa neljä Etelä-Suomen Sanomissa ilmestynyttä mielipidekirjoitusta.

 

Veronmaksajia menetetään enemmän kuin kierrätyspuisto koskaan työllistää hollolalaisia

https://www.ess.fi/Mielipide/art2431777

 

Ei kierrätyspuistoa Hollolaan

https://www.ess.fi/Mielipide/art2431302

 

Kierrätyspuistoa ehdittiin viritellä Hollolassa pitkään kuntalaisilta piilossa

https://www.ess.fi/Mielipide/art2432560

 

Hiilijalanjälki pääkriteeriksi, kun arvioidaan kierrätyspuiston vaikutuksia ympäristöön

https://www.ess.fi/Mielipide/art2430527

 

 

 

 


HollolalainenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…