Pirkanmaa: jätehuoltopalveluissa säilytettävä valinnanvapaus

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tiedote 25: Kuntalaisaloitteen käsittely 7.5.2020 Pälkäneen kunnanhallituksen kokouksessa

2020-05-13 20:26:05

Pälkäneen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 7.5.2020 Pälkäneen kuntalaisaloitetta kunnan irtaantumisesta nykyisestä jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta. Pälkäneen kunnanjohtaja Jussi Teittinen esitti kunnanhallitukselle, että kunnan irtisanoutuminen jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta ei ole perusteltua ja että kuntalaisaloitteen käsittely päättyy. Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Virpi Pohjola teki muutosesityksen, että ”on perusteltua, että Pälkäneen kunta teetättää kunnan oman selvityksen tulevaisuuden jätehuollosta ja jätemarkkinoista.” Muutosesitystä kannatti kunnanhallituksen jäsen Salminen, ja hallitus hyväksyi sen päätöksekseen.

Tässä on linkki kyseiseen pöytäkirjaan, josta voitte lukea kunnanjohtajan päätösesityksen ja asian käsittelyn teknisessä lautakunnassa:   http://vpdjulkaisu.palkane.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20201587-10

Hyvät pälkäneläiset, kyseinen päätös oli merkittävä harppaus eteenpäin asiassa. On tärkeää, että kunnassanne teetätetään kyseinen selvitys, sillä niin saatte selville, minkälainen jätehuoltoratkaisu parhaiten palvelisi kuntaanne ja teitä kuntalaisia (lisäisi työllisyyttä ja yritystoimintaa, parantaisi kuntalaisten valinnanvapautta jätehuollossa, suojelisi luontoa ja ehkäisisi ilmastonmuutosta, jne.).

Lisäksi teillä on nyt hyvä keskusteluyhteys päättäjiinne, jota teidän kannattaa pitää yllä erityisesti nyt, koska kunnanvaltuuston kokous, jossa kuntalaisaloitteesta tehdään päätös, todennäköisesti pidetään lähitulevaisuudessa. Yhteydenpito päättäjiinne on merkki siitä, että asia on teille tärkeä. Erityisesti kuljetusalan yrittäjiä ja jätealalla toimivia kannustaisin olemaan nyt erittäin aktiivisia päättäjien suuntaan. Jos haluatte saada jätealan hoitaaksenne, niin teidän on tuotava asia päättäjienne tietoon. Hämeenkyrössä vastaava kuntalaisaloite hämeenkyröläisten valtuutettujen mukaan ei mennyt eteenpäin, koska ei ollut yrittäjiä, jotka olisivat olleet aktiivisia asiassa.

Hyvää kevään jatkoa!  

Terveisin,  

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 24: Kuntalaisaloitteen käsittely 9.3.2020 Hämeenkyrön valtuuston kokouksessa

2020-03-12 16:02:54

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Hämeenkyrön valtuusto käsitteli maanantain 9.3.2020 kokouksessaan Hämeenkyrön kuntalaisaloitteen koskien kunnan irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta. Samassa kokouksessa oli käsittelyssä myös Hämeenkyrön perussuomalaisten valtuustoaloite koskien selvityksen tekemistä kunnan liittymisestä Loimi-Hämeen jätehuolto-alueeseen. Hämeenkyrön kunta teki kyseisen selvityksen, jonka johtopäätös oli, että kunnan ei ole perusteltua irtaantua nykyisestä jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta. Samalla selvityksellä perusteltiin myös kuntalaisaloitteen ajama asia.

Olen useaan otteeseen pyytänyt keskeisiä kunnan virkamiehiä ja valtuutettuja teetättämään selvityksen myös itsenäisesti järjestetystä jätehuollosta, mutta sellaista selvitystä ei ole tehty eikä kukaan valtuutettu sitä kyseisessä kokouksessa esittänyt tehtäväksi. Selvityksen tekeminen olisi ollut välttämätöntä, koska ainoastaan sillä tavalla olisimme saaneet yksityiskohtaisesti selville, minkälaisia jätehuollon järjestämisvaihtoehtoja on tänä päivänä olemassa ja mikä niistä parhaiten sopisi Hämeenkyrön kunnalle ja mikä eniten hyödyttäisi kuntaa ja kuntalaisia. Hämeenkyrön perussuomalaiset perustelivat asiaa sillä, että kunnassa pitäisi olla yrittäjien toimesta halukkuutta ja valmiutta itsenäisen jätehuollon järjestämiseen ja että tällä hetkellä sellaista ei ole. Toisin sanoen, paikallisten yrittäjien, ja niiden kuntalaisten, jotka haluaisivat jätealalla toimia, pitäisi olla aktiivisia kuntamme päättäjien suuntaan osoittaakseen halukkuutensa ja valmiutensa jätehuollon järjestämiseen Hämeenkyrön kunnassa itsenäisesti.

Hämeenkyrön valtuusto hyväksyi kyseisessä kokouksessa pienin muutoksin kunnanhallituksen pohjaesityksen, jossa esitettiin, että kunta jatkaa nykyisessä jätehuollon yhteistoimintasopimuksessa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakkaana.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä (Rauno Mäki, Kari Isokivijärvi, Jarno Toivola, Jani Perkonmäki ja Jouni Lampinen) esitti kyseisestä pohjaesityksestä poistettavaksi seuraavan lauseen: ”Hämeenkyrön kunta katsoo, että jätehuollon kehittäminen on jatkuvaa toimintaa ja sitä jatketaan nykyisten yhteistoimintarakenteiden sisällä, ei niistä irtautumalla.” Perussuomalaiset perustelivat muutosesitystään sillä, että lauseen poistaminen mahdollistaa tarvittaessa muutoksen nykyiseen jätehuollon yhteistoimintarakenteeseen jättäen paikallisille yrittäjille mahdollisuuden, jos tosiasiallista halukkuutta ja mahdollisuuksia ilmenee.

Valtuusto hyväksyi muutosesityksen äänestyksen jälkeen äänin 20-14. Perussuomalaisten muutosesitystä kannattivat seuraavat 20 valtuutettua: Aki Tainio, Rauno Mäki, Kari Isokivijärvi, Jarno Toivola, Päivi Leskinen, Miska Vesikko, Katariina Pylsy, Päivi Hiltunen, Jani Perkonmäki, Jouni Lampinen, Heidi Schroderus, Jussi Niinenmaa, Kauko Autio, Heidi Tulonen, Raija Westergård, Susanna Palomäki, Mika Laine, Juhani Vatajaniemi, Timo Mäkelä, Anssi Juntunen.

Pohjaesitystä kannattivat ja perussuomalaisten muutosesitystä vastustivat seuraavat 14 valtuutettua: Risto Linnainmaa, Paula Ylivakeri, Marja Seulanto, Marita Nieminen, Pasi Eloranta, Maria Härkki-Santala, Mauri Lepola, Anna-Kaisa Immonen, Sami Mäkelä, Kirsi Parhankangas, Esa Järvenpää, Vilho Ponkiniemi, Tiina Jokela, Pekka Hakala.

Valtuuston kokouksessa kuntalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä perussuomalaisten valtuustoryhmä piti ryhmäpuheenvuoron, jonka esitti Kari Isokivijärvi. Myös Rauno Mäki ja Aki Tainio pitivät puheenvuoron. Aki Tainio, joka tällä hetkellä edustaa Hämeenkyröä ja lähikuntia Tampereen kaupungin alueellisessa jätehuoltolautakunnassa sanoi, että nykyinen jätehuoltoviranomainen ei ole Hämeenkyrön kunnalle paras mahdollinen vaihtoehto jätehuoltoviranomaiseksi ja kannusti kuntalaisia jatkamaan jätehuoltoon liittyvää keskustelua.

Tässä on suora linkki kuntalaisaloitetta koskevan valtuustopäätöksen pöytäkirjaan:  http://hameenkyro.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto/Kokous_932020/Kuntalaisaloite_Hameenkyron_irtisanoutum(6052)

Huomioitavaa pöytäkirjassa on se, että siitä puuttuu kunnanhallituksen 13.5.2019 kokousta varten laatimani vastaesitys kunnanjohtaja Aleniuksen ja tekninen johtaja Hyötylän päätösesitykseen. Vastaesityksessäni vastasin perusteellisesti Aleniuksen ja Hyötylän päätösesitykseen, mutta sitä ei ole liitetty pöytäkirjaan, minkä vuoksi kuntalaisaloitteen perusteet jäävät pöytäkirjassa vähäisiksi, ja minkä vuoksi Aleniuksen ja Hyötylän perusteet saavat siinä huomattavan painotuksen. 

Tässä on linkki kuntalaisaloitteeseen, joka on siis julkaistu oikeusministeriön ylläpitämän kuntalaisaloitepalvelun kautta: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6502

Valtuustokokous (9.3.2020) on katsottavissa Hämeenkyrön kunnan Facebook-sivuston kautta ja se löytyy valikon kohdasta videot. Kyseiselle sivustolle ei tarvitse kirjautua eikä tarvitse olla Facebookin käyttäjä, vaan se on julkinen eli kaikille avoin sivusto. Tässä on linkki sivustolle: https://www.facebook.com/hameenkyro/

Kiitokset kaikille kuntalaisaloitteen allekirjoittaneille.

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 23: Kuntalaisaloitteiden käsittely Hämeenkyrössä, Ylöjärvellä ja Pälkäneellä

2020-02-06 13:45:34

Hämeenkyrön kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 3.2.2020 kuntalaisaloitetta koskien Hämeenkyrön irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta, ja päätti kunnanjohtaja Aleniuksen esityksen mukaisesti, että kunta ei lähde irtaantumaan nykyisestä jätehuoltojärjestelmästä, vaan jatkaa toimintaansa Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. 

Nämä henkilöt istuvat Hämeenkyrön kunnanhallituksessa:  Risto Linnainmaa (puheenjohtaja), Päivi Leskinen, Rauno Mäki , Esa Järvenpää, Heidi Tulonen, Katariina Pylsy, Päivi Hiltunen, Timo Mäkelä, Vilho Ponkiniemi, Kirsi Parhankangas, Raija Westergård, Jarmo Järvinen, Antero Alenius. Tässä on linkki kyseiseen päätökseen, josta voitte lukea asiasta enemmän: http://hameenkyro.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_322020/Kuntalaisaloite_Hameenkyron_irtisanoutum(5840)

Ylöjärvellä kuntalaisaloitteen (Ylöjärven irtaantuminen jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta) käsiteltiin kaupunginhallituksessa 2.12.2019 ja kaupunginvaltuustossa 9.12.2019. Kaupunginvaltuustossa päätettiin, että nykyisessä Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa toimintaa jatketaan. Minna Sarvijärvi teki seuraavan ponsiesityksen:

"Pirkanmaan jätehuollon kuljetukset kilpailutettiin Pirkanmaan Jätehuollon toimesta ja toiminta on jatkunut määräaikaisilla sopimuksilla. Keskustan ryhmä esittää pontena, että seuraavaa kuljetusten kilpailutusta tehdessä huomioidaan saatu palaute, kilpailulaki, asiakkaiden valinnanvapaus ja yksityisten pienyrittäjien mahdollisuudet osallistua kuljetuksiin mahdollisimman laajasti."

Tomi Saaristo ym. kannattivat Sarvijärven ponsiesitystä.

Koska oli tehty kannatettu ponsiesitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat ponnen hyväksymistä, äänestävät jaa ja ne, jotka ponnen hylkäämistä, äänestävät ei. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 37 jaaääntä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Halttula, Heiska, Hietaniemi, Itvola, Kaasalainen, Kanto, Kiiskinen, Kolehmainen, Koskinen, Kotiranta, Kytömäki J., Kytömäki O., Lammi, Landgren-Mäkkylä, Lehtonen, Luojus, Mäki-Ventelä, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peurala, Ruuska, Saaristo, Salakari, Sarvijärvi, Savio, Sippola, Sorsa, Tahlo, Tienari, Toivonen, Törmä, Vilén) ja 9 ei-ääntä (Jukantupa, Järvinen, Kesseli, Lamminen, Leppänen, Mankkinen, Peltola, Tiura, Uusikartano) viiden (Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Koukeri, Nevala, Peltomäki) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi ponnen tulleen hyväksytyksi.

Tässä on linkki kyseiseen päätökseen: https://www.kuntalaisaloite.fi/decision/attachment/511/Kuntalaisaloite%20Irtisanoutuminen%20j%C3%A4tehuoltoa%20koskevasta%20yhteissopimuksesta.pdf

Pälkäneellä tilanne on toinen koskien pälkäneläisten allekirjoittamaa kuntalaisaloitetta Pälkäneen kunnan irtaantumisesta jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta. Kunnan tekninen lautakunta käsitteli kuntalaisaloitetta kokouksessaan 18.11.2020 ja päätti 1) kysyä aloitteen tekijöiltä tarkennusta siitä, mihin toimenpiteisiin he haluavat Pälkäneen kunnan tarkalleen ryhtyvän, jos puhutaan irrottautumisesta jätehuoltoa koskevasta yhteistoimintasopimuksesta; ja 2) palata asian käsittelyyn, kun tarkennukset on saatu.

Pälkäneellä kuntalaisaloitteen tekijät ovat hiljattain toimittaneet valtuutetuille teknisen lautakunnan pyytämät tarkennukset, joten seurataan, miten tilanne Pälkäneellä edistyy. Kannustan teitä pälkäneläisiä käyttämään tämä tilaisuus nyt hyväksenne ja olemaan aktiivisia kuntanne suuntaan, sillä teille on annettu harvinainen mahdollisuus.

Pälkäneen kunnan teknisen lautakunnan jäseniä ovat seuraavat henkilöt: Timo Ailio (puheenjohtaja), Jukka Lindfors, Matti Vesama (tekninen johtaja ja esittelijä), Taina Aspila, Markku Koskelo, Salla Paakkunainen, Jouko Saarikko, Kirsi Saarinen ja Marja-Leena Savisaari.

Toisin kuin Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä Pälkäneellä on siis virinnyt vuoropuhelua kuntalaisaloitteen tekijöiden ja kunnan päätöksenteon välillä, mikä on merkki siitä, että Pälkäneellä kuntalaisia halutaan kuunnella ja ottaa mukaan päätöksentekoprosessiin. Se on tervettä demokratiaa ja kuntalaissa (§ 22) erityisesti korostettua hyvää hallintoa edistävää toimintaa. Se on myös oleellinen osa oikeusvaltioperiaatteita. Kuntalain 22§:n mukaan ”kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.” Tämä lain kohta ei toteutunut kuntalaisaloitteiden suhteen missään määrin Hämeenkyrössä eikä Ylöjärvellä. Todennäköisesti se ei toteudu muissakaan näissä kunnissa käsiteltävissä kuntalaisia koskevissa asioissa; päättäjät ovat äärimmäisen passiivisia kuntalaisten suuntaan. Ainoastaan vaalien alla he lähestyvät kuntalaisia, jopa ostelevat heille lahjoja, ostaakseen näin äänen itselleen.

Tuon tietoisuuteenne myös laatimani kuntalaisaloitteen, jossa peräänkuulutan tämän kuntalain 22 §:n huomioonottamista Hämeenkyrön päätöksenteossa. Tarkoitukseni on lähettää se lähipäivinä Hämeenkyrön kunnan käsiteltäväksi, joten jos te hämeenkyröläiset haluatte, niin voitte käydä allekirjoittamassa sen tämän linkin kautta: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6396

Terveisin,

Paula Ylén  


Paula Ylén

Tiedote 22: Ylöjärven kaupungin vastaus kuntalaisaloitteeseen ja kansalaisadressiin

2019-12-11 16:34:13

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on antanut 9.12.2019 päätöksensä kuntalaisaloitteeseen (Ylöjärven irtisanoutuminen jätehuoltoa koskevasta yhteistoimintasopimuksesta) ja vastauksensa kansalaisadressiin (Jätehuoltopalveluissa säilytettävä valinnanvapaus Pirkanmaalla). 

Tässä on suora linkki kyseiseen päätökseen valmisteluineen: https://www.kuntalaisaloite.fi/decision/attachment/511/Kuntalaisaloite%20Irtisanoutuminen%20j%C3%A4tehuoltoa%20koskevasta%20yhteissopimuksesta.pdf

Ylöjärven kaupungin vastaus oli tavanomaisuudessaan odotettavissakin, sillä sen selosteosassa ei puututa olemassa oleviin jätehuollon ja sen päätöksenteon epäkohtiin, vaan se tukee nykyistä jätehuoltojärjestelmää.

Kuitenkin kaupunginvaltuutettu Minna Sarvijärvi (kesk) teki ponsiesityksen, jossa hän esitti seuraavasti: "Pirkanmaan jätehuollon kuljetukset kilpailutettiin Pirkanmaan Jätehuollon toimesta ja toiminta on jatkunut määräaikaisilla sopimuksilla. Keskustan ryhmä esittää pontena, että seuraavaa kuljetusten kilpailutusta tehdessä huomioidaan saatu palaute, kilpailulaki, asiakkaiden valinnanvapaus ja yksityisten pienyrittäjien mahdollisuudet osallistua kuljetuksiin mahdollisimman laajasti." Tomi Saaristo ym. kannattivat Sarvijärven ponsiesitystä.

Ponsiesitys hyväksyttiin enemmistön kannattaessa sitä. Sitä kannattivat seuraavat 37 valtuutettua (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Halttula, Heiska, Hietaniemi, Itvola, Kaasalainen, Kanto, Kiiskinen, Kolehmainen, Koskinen, Kotiranta, Kytömäki J., Kytömäki O., Lammi, Landgren-Mäkkylä, Lehtonen, Luojus, Mäki-Ventelä, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peurala, Ruuska, Saaristo, Salakari, Sarvijärvi, Savio, Sippola, Sorsa, Tahlo, Tienari, Toivonen, Törmä, Vilén).

Seuraavat 9 valtuutettua eivät kannattaneet ponsiesitystä (Jukantupa, Järvinen, Kesseli, Lamminen, Leppänen, Mankkinen, Peltola, Tiura, Uusikartano) ja 5 valtuutettua (Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Koukeri, Nevala, Peltomäki) äänesti tyhjää.

Ponsiesityksen hyväksyminen on tulevaisuutta ajatellen hyvä asia. Se on merkki siitä, että kuntalaisaloite ja kansalaisadressi ovat vaikuttaneet päättäjiin ja että asia on herättänyt keskustelua. On todennäköistä, että tämä kulunut vuosi on ollut merkittävä Ylöjärven valtuutetuille ja päättäjille siinä mielessä, että he ovat saaneet sekä kyseisten aloitteiden että useiden kirjoitusten kautta paljon sellaista tietoa jätehuollon tilasta, erityisesti koskien päätöksentekoa, jota he eivät olisi muuten saaneet.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n on otettava Sarvijärven ponnen sisältö huomioon seuraavassa kilpailutuksessa, ja todennäköisesti Ylöjärven valtuutetut sen vuoksi myös seuraavat läheltä sitä, miten kilpailutus toteutuu.

Tiedoksenne, että EU:n jätedirektiivin voimaan saattaminen ensi vuonna voi parhaillaan tarkoittaa sitä, että sako- ja umpikaivolietekuljetukset vapautuvat nykyisen jätehuoltoviranomaisen otteesta, jolloin siirryttäisiin takaisin kiinteistöpohjaiseen lietekuljetukseen. Direktiivi on saatettava lakiin ensi kesään mennessä, mutta saa nähdä, missä muodossa se kirjataan maamme lakiin.

Hyvää alkavaa talvea!

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 21: Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokous 9.10.2019 ja kuljetusyrittäjien rankaiseminen

2019-10-12 15:52:25

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Keskiviikkona 9.10.2019 alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa päädyttiin Tampereen kaupungin jätehuoltoviranomaisen esityksen mukaisesti siihen, että pirkanmaalaisia sako- ja umpikaivolietteitä kuljettavien kuljetusyritysten rankaisemista ja poliisitutkintaa esitetään valvovalle viranomaiselle eli Pirkanmaan ELY-keskukselle. Hämeenkyröläinen valtuutettu, Aki Tainio, esitti kyseiseen esitykseen eriävän mielipiteen perusteluineen, mutta hänen esitystään ei kukaan kannattanut.  

Aki Tainio esitti, että ”asia palautetaan uudelleen valmisteluun seuraavin perustein: Liitteessä 1 esitetyt urakoitsijakohtaiset lietemäärät eivät ole paikkaansa pitäviä yhdyskuntajätteen osalta. Esimerkiksi Hämeenkyrön puhdistamolta annetut tiedot sisältävät kaikki urakoitsijoiden sinne tuomat sako- ja umpikaivolietteet. Sama tilanne Ikaalisissa. Urakoitsijathan saavat hakea lietettä paikoista jotka eivät ole kunnan vastuulla. Hämeenkyrön puhdistamolle urakoitsijat ovat tuoneet lietettä myös Nokialta mistä sitä on laillista kerätä. Taulukko on perusteeton. Kaikki taulukon luvut täytyy täsmentää vastaamaan vain ja ainoastaan kunnan vastuulle kuuluvaa osuutta.”

Tässä on suora linkki pöytäkirjaan: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_9102019/Valvontamaarayksen_antamista_koskevan_as(109058)

Tässä näette, että Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltoviranomainen ja alueellinen jätehuoltolautakunta ajavat läpi mielivaltaiset päätöksensä, jotka eivät perustu selvitettyihin ja tutkittuihin tosiasioihin, joihin päätösten tulisi perustua, vaan tarkoitushakuisesti virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin. Sellainen päätöksenteko on paitsi korruptiota, koituu, ja on jo koitunut, myös pirkanmaalaisten kuntien, kuntalaisten ja yrittäjien vahingoksi, kuten olemme jo nähneet ja kokeneet.

Jo alun perin Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös siirtyä koko toimialueella keskitettyyn kunnan järjestämään lietekuljetusjärjestelmään perustui samalla tavalla virheellisiin ja puutteellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin ja oli hyvin tarkoitushakuinen, kuten olemme laajassa ja perusteellisessa tutkimuksessamme osoittaneet – tutkimuksessa, joka on julkaistu kansalaisadressi-palvelun kautta viime talvena ja josta nyt on julkaistu monilla tärkeillä tiedoilla päivitetty versio muutamia päiviä sitten. Tässä on suora linkki kyseiseen raporttiin: https://drive.google.com/file/d/17WvGsRQpHrwoNY__sW7RDD8_1mC5_CAh/view

Kyseinen tutkimusraportti on lähetetty myös Pirkanmaan ELY-keskukseen tarkoituksena saada viranomaiset tietoiseksi tästä sanktiointiesityksen mielivaltaisuudesta.

Kuntaliiton sivuilla tuodaan esiin korruption eri muotoja, ja yksi keskeinen korruption muoto on tiedon vääristäminen (https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/korruptio-ja-eettisyys),  ja tätä korruption tyyppiä alueellinen jätehuoltoviranomainen on erityisesti ilmentänyt päätöksiensä perustassa olevan tiedon vääristämisellä, kuten nyt lietekuljettajien sanktioimisessa käyttäessään tietoa, jossa ei ole huomioita ei-kunnan vastuulle kuuluvaa lieteosuutta. Samalla tavalla lietekuljetusjärjestelmä päätös (24.4.2013) oikeutettiin ilmeisen tarkoituksellisesti vääristetyllä tiedolla, jotta lietekuljetusyrittäjät saatiin ajettua pois toimialalta.

Korruptiota vastaan on alkanut kamppailemaan myös Suomen oikeusministeriö. Tässä on linkki kyseiseen kampanjaan:  https://korruptiontorjunta.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/sano-ei-korruptiolle-kampanja-kutsuu-rakentamaan-suomea-jossa-korruptio-ei-menesty

Tässä on keskeinen lainaus kyseisen kampanjan sivustolta:  ”Suomessa korruptio ilmenee usein esimerkiksi eturistiriitoina, suosimisena ja epäeettisenä päätösten valmisteluna. Korruptioon voivat sortua niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa toimivat. Valtaosa korruptiosta piiloutuu yhteiskunnan rakenteisiin ja jää havaitsematta. Siksi poliisin tai tuomioistuinten tilastoista ei saa kattavaa kuvaa Suomen korruptiotilanteesta. - Korruptio hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja heikentää demokratiaa. Kampanjamme pääviestinä on, että korruptio on aina haitallista ja epäoikeudenmukaista, erityisasiantuntija Juuso Oilinki oikeusministeriöstä sanoo.”

Pirkanmaalaisten kuntien on irtaannuttava tuollaisesta kunnillemme vahingollisesta yhteistyötahosta tai vähintään vaadittava sen kokoonpanoon ja toimintatapoihin huomattavia korjauksia sekä mielivaltaisten päätösten kumoamista ja uudelleen käsittelyä. Se, että alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpano muuttuisi 8/8, ei muuttaisi tilannetta miksikään, koska puheenjohtajan, joka aina on Tampereen kaupungin edustaja, ääni ratkaisee tasatilanteessa. Lisäksi Nokia ja Pirkkala ovat Tampereelle myötämielisiä, joten päätöksenteko ei muutu millään tavalla lautakunnassa. Onhan Nokialle, ainoalle pirkanmaalaiselle kunnalle, myönnetty poikkeuslupa keskitetystä kunnallisesta lietekuljetusjärjestelmästä.

Meidän on kuntina uskallettava ottaa vastuu kunnistamme ja kuntalaisistamme.  Meidän on uskallettava seisoa omilla jaloillamme eikä olla riippuvainen Tampereesta, joka ajattelee vain itseään eli omia taloudellisia ja valtapoliittisia intressejään. Kuntiemme valtuutettujen ei tule ajatella sitä, miten päätökset vaikuttavat kuntiemme virkamiesten työmäärään. Virkamiehet ovat kuntalaisia ja kuntiamme varten, eikä päinvastoin. Se, että kunnalle kuuluvia tehtäviä ja vastuuta on siirretty Tampere-johtoiselle alueelliselle elimelle, on johtanut nykyiseen tilanteeseen.

Pyydän teitä, kansalaisadressin allekirjoittaneet, haastamaan kuntanne liittymään kyseiseen oikeusministeriön Ei korruptiolle -kampanjaan ja sitoutumaan siihen, että eivät suosi millään tavalla korruptiota kuntanne hallinnossa ja päätöksenteossa, eikä alueellisissa yhteistyöelimissä.

Vaatikaa myös kuntienne johtoa, kuten ympäristöviranomaista, puuttumaan alueellisen jätehuoltoviranomaisen toimintaan ja estämään kyseisen 9.10. päätöksen toimeenpano edellä mainituin perustein, sillä alueellinen jätehuoltoviranomainen ja jätehuoltolautakunta ovat kuntiemme ympäristöviranomaisten ja Pirkanmaan ELY-keskuksen valvonnassa.

Terveisin,

Paula Ylén 


Paula Ylén

Tiedote 20: Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokous 9.10.2019 ja lietekuljettajien rankaiseminen

2019-10-06 12:41:49

Hyvät pirkanmaalaiset kansalaisadressin allekirjoittaneet,  

Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta kokoontuu keskiviikkona 9.10.2019 klo 16 käsittelemään jätehuoltolautakunnan kokouksessa kuljetusyritysten lietekuljetusten rankaisemista täällä Pirkanmaalla.  Esittelijän, jätehuoltoinsinööri Anu Toppilan, esityksenä on, että Pirkanmaan ELY-keskusta pyydetään määräyksessään kieltämään sakon uhalla lietekuljetusten harjoittaminen ja että se tekee asiasta ilmoituksen poliisille esitutkintaa varten.  Esityslistalle asian käsittelyyn pääsee seuraavan linkin kautta: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_9102019/Valvontamaarayksen_antamista_koskevan_as(107553).

Pyydän teitä, hyvät allekirjoittaneet, ottamaan yhteyttä lautakunnan jäseniin, jotta alueellinen jätehuoltolautakunta ei hyväksyisi kyseistä Anu Toppilan esitystä, vaan palauttaisi asian uudelleen valmisteltavaksi, koska jätelain muutoksen myötä on todennäköisesti kevään 2020 aikana tulossa muutoksia sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmään. Se olisi erittäin lyhytnäköistä ja vastuutonta toimintaa alueellisen jätehuoltolautakunnan taholta, jos nyt lietekuljettajia rangaistaisiin ja ensi keväänä lietekuljetusjärjestelmä lakimuutoksen myötä jälleen vapautuisi.  

Jätehuoltolautakunnan jäsenet ovat seuraavat: Tampereen kaupungin edustajia ovat Aleksi Jäntti, Anne Tervo, Zafar Ahmed, Miisa Karjalainen, Katja Kinnunen, Sinikka Lampinen ja Markku Airaniemi; Nokialta Esa Alanne; Vesilahdesta Ari Perämaa; Pälkäneeltä Heli Merimaa; Virroilta Tuula Mäntysalmi; ja Hämeenkyröstä Aki Tainio.  

Jätehuoltolautakunnan jäsenet yhteystietoineen löytyvät seuraavan linkin kautta: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat/alueellinen-jatehuoltolautakunta.html.  

Kuten olette jo tietoisia, niin Tampereen kaupungin jätehuoltojaosto teki 24.4.2013 tamperelaisten äänin 7-5 päätöksen siirtyä Pirkanmaan kunnissa sako- ja umpikaivolietteissä keskitettyyn kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätös tuli voimaan 1.1.2017 lähtien.  Kyseiseen päätökseen haki poikkeuslupaa 10 kuntaa, mutta poikkeuslupa myönnettiin 30.9.2015 ainoastaan Nokialle.

Olette tietoisia myös siitä, että kyseiset päätökset perustuivat puutteellisiin ja virheellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin. Näihin virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin nojautuen jätehuoltoviranomainen mm. väitti, että sen toimialueella ajettaisiin 68-75% sako- ja umpikaivolietteistä epävirallisiin paikkoihin. Viranomainen siis väitti, että 100 kuljetuksesta lähes 70 ajettaisiin minne sattuu. Kuitenkaan tällaisesta toiminnasta ei ole tullut todennettuja ilmoituksia yhdenkään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ja missään tapauksessa yksittäistapauksista ei olisi saanut laittaa koko Pirkanmaata vastuuseen.  

Me olemme viime keväänä julkaistussa tutkimuksessamme osoittaneet, että tämä jätehuoltoviranomaisen väite ei pidä paikkansa ja että puhdistamoihin oli ajettu se määrä lietettä kuin sinne oli pitänytkin ajaa. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen puhdistamoilta kerätyt vuositilastot koskien niissä vastaanotettuja sako- ja umpikaivolietteitä osoittavat sen, että vastaanotetut lietemäärät eivät ole nousseet ollenkaan nyt viimeisen parin vuoden aikana, jolloin alueella on ollut keskitetty kunnan järjestämä lietekuljetusjärjestelmä. Jos 68-75% lietteistä olisi ajettu sopimusperusteisen kiinteistön haltijan järjestämän lietekuljetusjärjestelmän aikoihin epämääräisiin paikkoihin, niin nyt puhdistamoihin palautettujen lietemäärien olisi pitänyt jo huomattavasti nousta näiden parin viime vuoden aikana, mutta niin ei ole käynyt.  

Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös siirtyä toimialueellaan keskitettyyn kunnan järjestämään lietekuljetusjärjestelmään on ollut tarkoituksellista ja puolueellista. Kyseessä on jätealan valtaus kaikilta osin Tampereen taloudellisten etujen vuoksi. Nyt Tampereen kaupunki on rakentamassa valtavaa keskuspuhdistamoa, joka valmistuu vuonna 2024, ja sinne on tarkoitus ajaa ja johdattaa Pirkanmaan kunnista lietteet, koska niistä aletaan valmistaa biokaasua ja lannoitteita. Taloudellisen hyödyn siitä saa siis etupäässä Tampere. Tampereen kaupunki vie ympäryskunnista niin sanotusti tuhkatkin pesästä.  

Pyydän, että olette yhteydessä jätehuoltolautakunnan jäseniin, erityisesti oman kuntanne edustajaan ja  muihin kunnanvaltuutettuihin, ja kerrotte heille kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumista puoltavia asioita sako- ja umpikaivolietteissä, ja näistä edellä mainituista tosiasioista.  

Meidän on muistettava kuntalaisina se, että meistä jokainen on vastuussa siitä, minkälainen kuntamme ja sen päätöksenteko on.  Jos emme puutu asioiden kulkuun - asioiden, jotka ovat aivan ilmeisen vääriä ja huonoja kuntaamme ja meitä kuntalaisia ajatellen - niin päätöksenteko korruptoituu. Pelolle, välinpitämättömyydelle tai mukavuuden halulle ei kannata antaa sijaa.  

Yksi hämeenkyröläinen valtuutettu sanoi minulle, että me voisimme päättää aivan miten haluaisimme eikä kukaan kuntalainen siihen puuttuisi. Tällainen kuntalaisten passiivisuus on erittäin huolestuttavaa. Näin ollen, meistä jokainen on vastuussa siitä, miten tämän jätehuoltoasian kanssa täällä Pirkanmaalla käy. Samainen valtuutettu lisäsi, että kuntamme virkamiehet haluaisivat lakkauttaa koko valtuuston, jos se vain suinkin olisi mahdollista, ja päättää kaikista asioista omien intressiensä ja näkemystensä mukaisesti. Tämä hyvin kuvaa sitä tilaa, jossa tällä hetkellä kunnallinen päätöksenteko täällä Pirkanmaalla on.  

Tätä ei voi mikään muu estää kuin se, että kuntalaiset valvovat, mitä heidän kunnanvaltuutettunsa ja virkamiehet päättävät ja tekevät. Muussa tapauksessa asiat siirtyvät asteittain, hivutustaktiikalla, pois kuntalaisten vaikuttamisen piiristä, ja joudumme todistamaan itsellemme epäedullisten päätösten voimaantulon toinen toisensa perään, ja emmekä enää siinä vaiheessa voi tehdä mitään. Vastuu on siis sinulla ja minulla. Sillä asiantila on juuri niin, kuten eräs pitkään yhteiskuntaa ja päätöksentekoa tutkinut ystäväni kuvasi tilannetta, että päättäjät ja heidän taustallaan vaikuttavat taloudelliset lobbaajat käyttävät yhteiskuntaamme eräänlaisena testipelilautana ja katsovat, kuinka pitkälle he voivat aste asteelta viedä korruptiota ilman, että kukaan puuttuu siihen missään vaiheessa. Hän on tullut tähän johtopäätökseen aktiivisesti seuraamalla ja tutkimalla viimeiset 20 vuotta yhteiskuntamme päätöksentekoa ja sen taustalla vaikuttavia salattuja vaikuttajia ja tarkoitusperiä.    

Terveisin,  

Paula Ylén    


Paula Ylén

Tiedote 20: Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokous 9.10.2019 ja lietekuljettajien rankaiseminen

2019-10-06 12:40:08

Tiedote edellä.


Paula Ylén

Lisätietoa tiedotteeseen 19.

2019-08-12 20:27:48

On tullut kysymyksiä tiedotteeseeni no. 19 koskien mahdollisuutta hakea purkua KHO:n päätökseen. Tässä selvennän asiaa tarkemmin, mistä on kysymys.  

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi helmikuussa 2018 päätösratkaisut koskien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskeviin valituksiin.  Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 24.4.2013, että sen toimialueella siirrytään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa keskitettyyn kunnalliseen jätteenkuljetusjärjestelmään. Useimmat kunnat hakivat poikkeuslupaa kyseiseen päätökseen vuonna 2015, mutta alueellinen jätehuoltolautakunta ei myöntänyt poikkeuslupaa muille kuin Nokialle. Useimmat kunnat olisivat siis halunneet jatkaa sopimusperusteista lietekuljetusjärjestelmää, jolloin jokainen kiinteistön omistaja olisi edelleen voinut tilata kaivonsa tyhjentäjän itse valitsemaltaan rekisteröidyltä kuljetusyrittäjältä.

Kunnista Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi valittivat päätöksestä ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta valitukset hylättiin. Yhtenä merkittävänä syynä hylkäämiseen oli, ettei valittajilla ollut siihen aikaan tehtynä tutkimusta Pöyry Finland Oy:n tekemän selvitystyön pätevyydestä. Pöyryn selvitystyö (lietekuljetusten tila Pirkanmaalla) oli monelta osin puutteellinen ja virheellinen, kuten tutkimuksessamme (julkaistu 7.1.2019, viitetiedot ja linkki raporttiin alla) on osoitettu. Ja sitten tätä Pöyryn selvitystyötä käytti alueellinen jätehuoltolautakunta päätöksensä (siirtyä toimialueellaan keskitettyyn kunnalliseen lietekuljetusjärjestelmään) keskeisenä perusteena.

Tutkimuksessamme meille selvisi, että Pöyryn tekemässä selvitystyössä lietemäärät oli arvioitu kolme kertaa liian suureksi, jonka vuoksi siinä päädyttiin, että 70% lietteistä päätyisi Pirkanmaalla muualle kuin virallisiin vastaanottopaikkoihin. Meille selvisi myös se, että suurimmassa osassa pirkanmaalaisia kuntia jätelain edellytykset olisivat täyttyneet ja sopimusperustaista lietteenkuljetusjärjestelmää olisi voitu jatkaa. Tämä tuli selville siitä, kun vertasimme Pöyry Finland Oy:n Pirkanmaalle tekemää selvitystyötä yrityksen Kymen alueelle tekemään vastaavaan selvitykseen, jonka yritys teki parisen vuotta myöhemmin. Silloin yritys käytti tieteellisesti pätevämpää menetelmää lietemäärien arvioimisessa. 

Tätä virheellistä Pöyryn selvitystyön tietoa Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta sitten käytti päätöksensä keskeisimpänä perusteena ja pakotti koko alueen keskitettyyn kunnalliseen lietekuljetusjärjestelmään.  Vakavaa tässä on myös se, että Pöyry ei esittänyt selvitystyössään lietemääriä kuntakohtaisesti, vaan yleisti kyseisen lietemääräarvionsa koskemaan koko Pirkanmaata. Koska alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös perustui keskeisesti Pöyryn tekemään selvitystyöhön, niin päätös siirtyä koko alueella keskitettyyn kunnalliseen lietekuljetusjärjestelmään perustui virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin.

Terveisin,

Paula Ylén

Tutkimusraportti:  Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla, Kestävätkö alueellisen jätehuoltolautakunnan päätökset ja toimintatavat oikeudellista ja tieteellistä tarkastelua? Julkaistu 7.1.2019, kirjoittajina Paula Ylén ja Matti Ylén (linkki raporttiin: https://drive.google.com/open?id=1k9JE4sEoZCxG0lNy59F08Ez5RdeNihD7)

 


Paula Ylén

Tiedote 19: Mahdollisuus hakea purkua KHO:n päätöksiin

2019-08-12 16:03:19

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

On mahdollista hakea lieteasiaa koskevien korkeimman hallinto-oikeuden viime vuonna antamien päätösten purkua.  Päätökset koskivat siis seuraavia kuntia: Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

KHO:n web-sivujen mukaan "Päätös voidaan purkaa, jos se loukkaa yksityisen oikeutta tai jos julkisen edun katsotaan sitä vaativan. Päätöksen purkamista on haettava yleensä viiden vuoden kuluessa lopullisesta päätöksestä." Sivustolla sanotaan myös, että "Lainvoimainen päätös voidaan purkaa hallintolainkäyttölain 63 §:ssä määritellyin perustein: 1) päätökseen on olennaisesti vaikuttanut menettelyvirhe; 2) ilmeisen väärä lain soveltaminen; 3) erehdys, joka on olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, 4) uusi selvitys, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen ja jota ei aikanaan esitetty hakijasta riippumattomasta syystä." Tässä on linkki kyseiselle sivustolle, jossa on lisätietoa asiasta: https://www.kho.fi/fi/index/asiointikhossa/ylimaarainenmuutoksenhaku.html

Yksittäisellä kuntalaisella tai kuntalaisilla yhdessä on mahdollisuus hakea päätöksen purkua, koska kyseinen päätös koskee heitä ja heidän oikeuksia. Myös kuljetusyrittäjillä on mahdollisuus lähteä hakemaan kyseisten päätösten purkua tai olla siinä mukana.

Purkuhakemuksen perusteena voi olla ennen kaikkea kohta neljä eli, että on tullut uusi selvitys, joka olisi olennaisesti vaikuttanut päätökseen ja jota ei valituksen tekohetkellä ollut käytettävissä. Nyt tammikuussa valmistunut tutkimustyö (Ylén & Ylén, Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla, 7.1.2019) on sellainen selvitys, jota olisi mahdollista käyttää purkuhakemuksen perusteena. Purkua voi hakea siis virheellisiin ja puutteellisiin Pöyryn Finland Oy:n selvitystyön tietoihin perustuvien oikeudellisten ja alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksiin.

 

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 18: Uusi web-sivusto Hämeenkyrön jätehuoltoon

2019-08-02 15:44:45

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Tiedoksenne, että Hämeenkyröön on valmistunut uusi web-sivusto (Hämeenkyrön jätehuolto uusiksi). Sivusto on toteutettu Hämeenkyrön uuden jätehuoltoratkaisun toteutumiseksi. Sen tarkoituksena on edistää ja nopeuttaa Hämeenkyrön irtaantumista Tampereen kaupungin alueellisesta jätehuoltoviranomaisesta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä, jotta Hämeenkyröön saataisiin jälleen palautettua demokratian ja kunnallisen itsehallinnon mukainen sekä paikallisen yrittäjyyden ja kuntalaisten valinnanvapauden mahdollistava jätehuolto.

Sivuston tehtävänä on koota jätehuoltoon ja sitä koskeviin päätöksiin liittyvää tietoa yhteen sekä lisätä läpinäkyvyyttä ja selkeyttä Hämeenkyrön jätehuoltoon liittyvässä päätöksenteossa. Sivustolle on kerätty Hämeenkyrön kunnanvaltuutettujen tekemät jätehuoltoon liittyvät päätökset äänestystuloksineen. Siitä näette, mitä valtuutetut ovat asian eteen tehneet. Aineistona on käytetty Hämeenkyrön kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä teknisen lautakunnan pöytäkirjoja.

Sivustolla julkaistaan myös Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan asiaan liittyviä keskeisimpiä päätöksiä, kuten myös jätehuoltoon liittyvät tutkimusraporttimme ja vuoropuhelumme viranomaisten kanssa.

Sivusto tarjoaa myös hämeenkyröläisille mahdollisuuden kertoa jätehuoltoon liittyviä kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä ilmoittautua sähköpostilistalle tiedotteiden saamiseksi.

Tässä on linkki sivustoon: https://www.hameenkyron-jatehuolto-uusiksi.com

Terveisin,

Paula Ylén


Paula YlénJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannattaisiko Suomen liittyä Natoon?