Ei enää lisätuulivoimaa Iihin!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Onko lisätuulivoiman rakentamisessa Iissä enää mitään järkeä?

2021-02-15 06:53:05

IMG_20210215_00011.jpgIi on ollut tuulivoimayhtiöiden luvattu maa. Tähän saakka kaikki tuulivoimakaavat ovat menneet läpi ilman yhtään valitusta, mikä on ollut tuulivoimayhtiöille houkuttavaa tuuli-olosuhteiltaankin otollisella alueellamme. Iin kunnassa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 56 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja 47 voimalalle lisäksi oli lupa. Helmikuun alussa valtuusto hyväksyi 50 tuulivoimalan Yli-Olhavan osayleiskaavan. Suurhiekan merituulipuisto Perämerellä Iin ja Haukiputaan yleisillä vesialueilla on saanut luvan 76 merituulivoimalalle. Iin kunnassa on tällä hetkellä rakennettu ja luvitettu yhteensä 179 tuulivoimalaa.

Lisäksi Ollinkorpeen Pohjois-Iihin suunnitellaan 42 tuulivoimalaa ja Kovasinkankaalle 6. Ollinkorven tuulipuistohankkeen voimalat sijoittuvat keskeisesti Kivimaan runkotien varteen, junanradan ja Yli-Iin kunnanrajan välille, Urkistonsuolta Tultakankaalle saakka Olhavan puolelle. Viimeisimpänä Kotakankaan alueelta ollaan vuokraamassa maanomistajilta tuulivoimatuotantoon uusia maa-alueita. Nämä huomioiden olemme jo 277 myllyn kokonaismäärässä. Kauppalehdessä oli taannoin otsikko: ”10 000 asukkaan Ii on pian Suomen kovin tuulivoimamagneetti: Voimaloiden kokonaismäärä ylittää 200:n, jos hankkeet toteutuvat.”. Riittääkö tämäkään?

Iin strategisen yleiskaavan tuulivoimaselvityksessä Iin kunnan tuulivoimaloiden määräksi arvioidaan tulevaisuudessa 323 kpl lapakorkeudeltaan 120 -300 metristä voimalaa. Tuohon määrään sisältyy uusia tuulivoima-alueita mm. Etelä-Iin alueelta, Kuivaniemen koillisosasta ja Jakkukylästä. Yhtenä potentiaalisena kohteena nähdään myös turvetuotannosta poistuvat alueet. Isoille tuulipuistoille Iistä ei enää löydy maa-alueita, joten ennakoitu yli 300 tuulivoimalan määrä tuo tarpeen myös löytää pienempiä, alle seudullisen tuulipuiston rajan (10 voimalaa) suuruisia alueita. Nämä pienemmät voimala-alueet saadaan pystyyn nopealla aikataululla, koska niille ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointia ja yksittäiset voimalat voidaan rakentaa suunnittelutarveratkaisulla ilman kaavaa.

Tuulivoimateknologia on kehittynyt isoilla harppauksilla, tornien korkeudet ja lapojen pituudet ovat kasvaneet. Lupia haetaan jo pyyhkäisykorkeudeltaan 300 metriä korkeille torneille, jotka näkyvät yhä kauemmaksi. Näin korkeissa myllyissä roottorin pyyhkäisemä pinta-ala on todella iso, reilut kolme hehtaaria eli 4 jalkapallokenttää! Tämä nykyinen tuulivoimateknologian kehitys on havaittavissa selvästi Iin alueelle suunnitteilla olevissa ja hyväksytyissä tuulivoimahankkeissa. Hankealueelle sijoittuvien myllyjen korkeudet kasvavat, koska korkeammalla käy navakampi tuuli. Lavat pyörivät latvusten yllä, jolloin metsät eivät heikennä tuulta. Kun tuulen nopeus kaksinkertaistuu, myllyn teho peräti kahdeksankertaistuu. Esimerkiksi Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on annettu lupa teholtaan 5-9 megawatin ja pyyhkäisykorkeudeltaan 300 metrin myllyihin, joista ei ole vielä käytännön kokemuksia. Mittakaavaa kuvaa hyvin se, että Eiffel-tornin korkeus on 324 metriä.

On selvää, että näillä tuulivoimala-alueilla luontoharrastukset, virkistäytyminen ja luonnon kokeminen katoavat täysin, kun alueet ovat lähekkäin ja myllyjä on tiheässä. Suunnitellut tuulivoimalat tulevat muuttamaan koko Iin kunta-alueen maisemakuvaa merkittävästi. Alueellisesti on huomioitava myös Iin kuntarajan läheisyyteen Oulun puolelle rakentuvat Iso-Rytisuon (lähelle Yli-Iitä) ja Ketunmaankankaan (Iin ja Haukiputaan rajalla) tuulivoimalat, joiden maisema- ym. vaikutukset ulottuvat myös Iin kunnan puolelle.

Korona-aika on vahvistanut ihmisten yhteyttä puhtaaseen ja koskemattomaan luontoon. Luonnossa liikkuminen sekä luonnon ja luontokohteiden arvostus on lisääntynyt. Mahdollisuutta saada hyvinvointia ja terveyttä asuinpaikkamme luonnosta tulisi vaalia. Päätökset, joita nyt tehdään, ovat lopullisia ja vahingot peruuttamattomia. Tuulivoimaloista saatavilla kiinteistöverotuloilla ei luontoon kohdistuvia tuhoja voida korvata eikä ihmisten hyvinvointia taata.

Tämä kooste osoittaa suunnan, mihin tuulivoimatuotannolla halutaan edetä Iin kunnassa. Virkamiesten kuin kunnanvaltuutettujen on huolehdittava nyt hyvinvointiamme ja elinvoimaamme tukevasta turvallisesta ympäristöstä eikä eriarvoistaa ja viedä meiltä kuntalaisilta yhtäläinen oikeus omaisuuden suojaan ja terveelliseen ympäristöön. Suomessa tulisikin saada nyt pikaisesti voimaan nykyistä tiukemmat säännökset ja ohjeet tuulivoimaloiden ympäristön asukkaiden, luonnon ja maiseman huomioon ottamisesta.

 

Nyt on aika esittää mielipiteemme, jotta Ollinkorven kaava ei etenisi. Ollinkorven tuulipuistohankkeen osayleiskaavan valmisteluaineisto on nähtävillä kuulemista varten 17.1.-12.3.2021 väliseksi ajaksi ja valmisteluaineisto kokonaisuudessaan löytyy Iin kunnan nettisivuilta virallisista ilmoituksista. Kannattaa myös osallistua kaavaprosessin aikana järjestettäviin kaikille avoimiin yleisötilaisuuksiin kuten to 18.2.2021 klo 17–19 pidettävään webinaariin, josta lisätietoja Iin kunnan nettisivuilta. Kannustamme ottamaan kantaa ja esittämään mahdolliset huolenne kaavan lähtökohdista ja sisällöstä. Myös osallistumis- ja arviointiselostuksen riittävyydestä voi antaa palautetta. Mielipide voi olla , että vastustan Ollinkorven tuulipuistohanketta ja kannatan vain 0-vaihtoehtoa, jolloin Ollinkorven alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta.

Kirjalliset mielipiteet ja kannanotot on toimitettava kuntaan 12.3.2021 mennessä.

Monessa kunnassa on saatu asukkaiden aktiivisuudella estettyä tuulipuistojen rakentaminen. Viimeksi kuluvan vuoden alussa Akaan kaupunginhallitus kuuli kunnan asukkaita eikä hyväksynyt luvituksessa olleita tuulivoimaloita. Ollaan mekin aktiivisia ja tuodaan äänemme kuuluville.

 

PS: Netissä on auki adressi Ei enää lisätuulivoimaa Iihin, käy sinäkin allekirjoittamassa ja MUISTA HYVÄKSYÄ ALLEKIRJOITUKSESI SÄHKÖPOSTIISI TULLEEN LINKIN KAUTTA.

 

 

Pohjois-Iissä 15.2.2021

 

Auvo Anisimaa

Matti Järvi

Anu Käyrä

Aune Olkoniemi

Mika Mähönen

Seppo Paakkola

Jukka Sassi

Anita Sievänen

Markku Veijola

Leena Tiiro

 

IMG_20210215_0001.jpg

 


Anita Sievänen, puheenjohtaja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry

KERTAKÄYTTÖTAVARAA !!!!!

2020-08-04 10:31:16

Tuulimyllyjen siivet ovat, kuten hyvin Rantapohjan kirjoituksessa todetaan ongelmajätettä, mitä ei voi kierrättää siis kertakäyttötavaraa! Siivet haudataan maahan tuleville sukupolville esimerkkinä tämän päivän luonnonsuojelusta. Meitä asukkaita kehotetaan painokkaasti kierrätykseen,mutta samalla iso raha voimallaan tuhoaa ja pilaa valtavia alueita tuhoutumattomalla jätteellä.

Kiitos kirjoituksesta!

 

IMG_20200804_0001.jpg


Anita Sievänen, puheenjohtaja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry

POHJOIS-IIN OLLINKORVESSA TUULEE EDELLEEN !!!

2020-04-28 11:47:41
 
 

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arvointisuunnitelma on asetettu uudelleen nähtäväksi kuulemista varten 4.3.-4.5.2020 väliseksi ajaksi. Syyksi tiedotetaan, että alkuvuodesta 2020 on tullut esiin kaavaprosessiin liittyvään päätöksentekoon osallistuneiden esteellisyyksiä asian käsittelyyn liittyen. Mutta suurin syy taitaa kuitenkin olla kireä aikataulu ja sen myötä huono valmistelu.
http://www.oulunkaari.org/…/6371883697112171451.15832329706…

VIELÄ EHTII ANTAA KANNANOTON, LAUSUNNON TAI MIELIPITEEN  

Asiakirja on toimitettava  4.5.2020 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 Ii tai sähköpostitse kirjaamo@ii.fi.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) ylläpitämän tuulivoimahankelistan ( 1/2020) mukaan Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä uusia tuulivoimahankkeita – 18 000 MW, 3400 tuulivoimalaa, 212 tuulivoimahanketta, joista 205 suunniteltu maalle ja seitsemän merelle. Seitsemän prosenttia tällä hetkellä tiedossaolevista tuulivoimahankkeista on rakenteilla ja lähes 40 % tiedossaolevista tuulivoimahankkeista on kunnan myöntämät rakennusluvat ja kaava tai kaava. https://www.ethawind.com/suomen-tuulivoimapuistotJa eniten edelleen on suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaalle 67 hanketta!!!!! Vuonna 2019 Suomeen rakennetut tuulivoimalat olivat 90 % ulkomaalaisomistuksessa eli haluammeko todella, että elinympäristömme ja luonnonympäristömme hallintaoikeus luovutetaan yrityksille ja edelleen kansainvälisille sijoittajille?

 

PUUSKAISTA TUULTA TUULIVOIMALLE 20.4.2020 Yle Teema Fem

 
Kiitos allekirjoituksista ja muistakaa vahvistaa allekirjoituksenne!
 
 
 
 

Anita Sievänen, puheenjohtaja Pohjois-Iin kyläyhdistys ryJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.