TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Suomi/Israel ovat shekinakirkkauden luvatut maat!

2020-03-15 13:20:09

Suomi/Israel ovat shekinakirkkauden luvatut maat!Kabbalismin shekina jumalatar eksytys uskovien keskuudessaLuepa keskusteluosio myös:
 2.Mooseksen kirja:31:18 Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.2 MOOSEKSEN KIRJA 202. KÄSKY4 "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. [2. Moos. 34:17; 3. Moos. 26:1; 5. Moos. 4:16; Room. 1:23]5 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. [2. Moos. 34:7; 4. Moos. 14:18; 5. Moos. 5:9,10; Jer. 32:18 : 2. Moos. 34:14; 5. Moos. 4:24; Joos. 24:19; Nah. 1:2]6 Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. [5. Moos. 7:9; Ps. 103:17,18] Hebrealaiskirje:10:15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.10:19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,10:20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,10:21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",10:22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;10:23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;10:24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin... Seuraavassa on artikkeli "Ikonimaalari"-kirjasta. Siinä kerrotaan päätöksestä vuodelta 787, jolloin 2. käsky poistettiin ja 10.käsky jaettiin 9. ja 10.käskyksi! Vuonna 787 tehtiin päätös, jolla on suuri merkitys kuvan historiassa. Sen teki ”pyhä ja suuri maailmanlaajuinen kokous ”, joka oli kokoontunut”Jumalan armosta sekä hurskaiden ja kristittyjen hallitsijoiden”, Bysantin keisarin Konstantinoksen, joka tuolloin oli alaikäinen, ja hänen äitinsä,sijaishallitsijana toimivan Irenen määräyksestä Nikean kaupunkiin Bithynian maakunnassa. Se oli kristillisen kirkon historian viimeinen synodi, jonka päätöksiin yhtyivät kaikki silloisen kirkon johtajat: Antiokian, Aleksandrian, Jerusalemin ja Konstantinopolin patriarkat sekä Rooman paavi. Tämän vuoksi sitä kuten kuutta aikaisempaa vastaavaa kirkolliskokousta kutsutaan ekumeeniseksi synodiksi. Järjestyksessä se siis oli seitsemäs ja toistaiseksi viimeinen. Kirous kieltäjille Nämä kirottiin:Ilmestyskirja:12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät JUMALAN KÄSKYT ja joilla on JEESUKSEN TODISTUS.14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät JUMALAN KÄSKYT ja JEESUKSEN USKON. Toisinajatteleville synodi saneli kirouksensa ja tuomionsa. Kauas kirkosta pitää ajaa kaikki, jotka rohkenevat olla eri mieltä ja opettaa toisin taimitätöidä kirkolliset perinnäissäännöt kirottujen harhaoppien mukaisesti tai tavoitella jonkinlaista muuta määrittelyä tai hylätä jonkin kirkon säännöistä, evankeliumin tai ristin kuvan tai ikonimaalaukset ja marttyyrien pyhäinjäännökset. Erotettava on piispat ja papit, jotka rohkenevat - vieläpä käyttäen hyväkseen yhteisiä pyhiä esineitä ja laillisia luostareita pyrkiä väärin ja ovelasti kumoamaan yhdenkin katolisen kirkon perimätiedon kohdan. Yhteisöstä on suljettava näin menettelevät, yhtä hyvin munkit kuin maallikot. Suojeleeko Israelin Jumala eri uskontojen pyhiä paikkoja omalla maallaan mm. taivaan kuningattaren patsaat, muut taivaallisten kuvat ja patsaat?Varjeleeko Hän myös nykyisen pridetoiminnan Israelin 30 kaupungissa?Ilmestyskirja:11:8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.Kerropa mielipiteesi!

28953910_1731342096927020_1355086816381365229_o1.png 


 

Juhani Starczewski

Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi!

2020-03-12 10:55:30

Piispa Seppo Häkkinen Päivi Räsäsestä: ”Tunnen suurta myötätuntoa häntä kohtaan” – Teemu Laajasalo eri linjoilla
PÄIVI RÄSÄNEN 11.03.2020 16:57 (päivitetty 16:57)
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/piispa-seppo-hakkinen-paivi-rasasesta-tunnen-suurta-myotatuntoa-hanta-kohtaan-teemu-laajasalo-eri-linjoilla/

+
Räsänen, virkamiesten Raamatun käyttö ja kirjaimellinen tulkinta
9.3.2020
https://timoeskola.wordpress.com/2020/03/09/rasanen-virkamiesten-raamatun-kaytto-ja-kirjaimellinen-tulkinta/
+
Tapio Puolimatka Jyväskylässä 8.3. 2020: "Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi" (tässäpä uusin video)
Lue myös keskustelu!
https://www.youtube.com/watch?v=X9TzXF8h7vM
+
Ev lut kirkko on antautunut Beliarille!
2. Korinttolaiskirje 6
Jumalan temppeli

14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
14 Älkäät vetäkö ijestä epäuskoisten kanssa; sillä mitä oikeuden on vääryyden kanssa tekemistä? eli mitä osallisuutta on valkeudella pimeyden kanssa?
14 Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? [5. Moos. 22:10; Sananl. 24:1; 1. Kor. 5:11; Ef. 5:11; 1. Joh. 1:6]

15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
15 Ja mikä sovinto on Kristuksella belialin kanssa? taikka mikä osa on uskovaisella uskottoman kanssa?
15 Voivatko Kristus ja Beliar* olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? [Beliar, joka on johdettu hyödyttömyyttä, mitättömyyttä tarkoittavasta heprean sanasta , on tässä Jumalan vastustajan nimitys.][1. Kun. 18:21; 1. Kor. 10:20,21]

16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
16 Eli kuinka Jumalan templi sopii epäjumalain kanssa? Sillä te olette elävän Jumalan templi, niinkuin Jumala sanoo: minä tahdon heissä asua ja heissä vaeltaa, ja minä tahdon olla heidän Jumalansa, ja heidän pitää oleman minun kansani.
16 Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. [1. Kor. 10:14+ | 1. Kor. 3:16 | 3. Moos. 26:11,12; Hes. 37:27]

17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
17 Sentähden paetkaat heidän seastansa ja eroittakaat teitänne, sanoo Herra: ja älkäät saastaiseen ruvetko, ja niin minä korjaan teitä,
17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan [Jes. 52:11]

18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".
18 Ja olen teidän Isänne, ja teidän pitää oleman minun poikani ja tyttäreni, sanoo kaikkivaltias Herra.
18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias. [2. Sam. 7:14; Jes. 43:6]


 


Juhani Starczewski

Saisiko tuomio Päivi Räsäsen suun säppiin? TUE JA LEVITÄ TIETOA!

2020-03-11 09:48:27

Saisiko tuomio Päivi Räsäsen suun säppiin? Useiden poliisitutkintojen kohde kokee olonsa "epätodelliseksi" – "Kun syyllinen tiedetään niin kyllä rikoskin keksitään" 10.3.2020

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/saako-tuomio-paivi-rasasen-suun-sappiin-useiden-poliisitutkintojen-kohde-kokee-olonsa-epatodelliseksi-kun-syyllinen-tiedetaan-niin-kylla-rikoskin-keksitaan/7756406?fbclid=IwAR2NL_0voXMz0-UsKyJ0qRQMSPU3l3HrNY97qkZeafXyEDL2N9ZHacJ970I#gs.z0x7g8
+
Avoin kirje Tasavallan Presidentti Sauli Niinistölle 10.3.2020

https://www.pasimustonen.fi/pasi/avoin-kirje-tasavallan-presidentti-sauli-niinistolle/
+
Päivi Räsäsen puheiden tutkinta on kirvoittanut valtakunnansyyttäjään kohdistuvia uhkauksia sekä uskonnollisen häirikkköviestitulvan -
Apulaisvaltakunnansyyttäjä pelkää, että loanheiton pahin vaara on vaikutuksille alttiiden "hangarounderien" aktivoituminen. Valtakunnansyyttäjä 9.3.2020 klo 17.34

https://yle.fi/uutiset/3-11248160?fbclid=IwAR2WIoossMXbW3vmQ6CAw110md-6wBTpILqi7S_LEb2MFZiPWSw2HC01I6k

+
Kansanedustaja Päivi Räsänen saa apua huippujuristeilta, jotka edustavat kansainvälistä kristillistä oikeistoa - Räsästä avustava verkosto kertoo taistelevansa uskonnonvapauden ja elämän pyhyyden puolesta. Päivi Räsänen 4.3.2020 klo 11.44 päivitetty 5.3.2020 klo 07.43

https://yle.fi/uutiset/3-11239941
+

 


Juhani Starczewski

KAIKKI TUKI PÄIVILLE NYT!

2020-03-10 09:25:05

 

 
 
Tapaus Räsänen - Ismo Valkoniemi - maaliskuuta 09, 2020
+
Valepiispan väärä syytös 9.3.2020
+
SYYTTÄJÄ, YLIPAPIT JA TUOMARI
+
Piispa Teemu Laajasalo on väärässä ja johtaa kristikansaa harhaan
+
ESITUTKINTAPYYNTÖ 09.03.2020 13:19 (päivitetty 13:19)
Lännen Media: Valtakunnansyyttäjälle ennätysmäärä palautetta – viesteillä ei vaikutusta toimintaan
+
Kiista syvenee: Nyt Päivi Räsänen syyttää Helsingin piispaa harhaan ja ”paatumuksen tilaan” johtamisesta perjantai 06.03.2020 klo 20:20
Piispa Teemu Laajasalo korostaa, että Raamatussa oleva homokielteisyys viittaa johonkin aivan muuhun kuin nykypäivän homoseksuaalisiin suhteisiin.
+
Aika antaa tuki kansanedustaja Päivi Räsäselle 07.03.2020 12:45 - Manu Ryösö
Niikko ei hyväksy valta­kun­nan­syyt­täjä Toiviaisen toimintaa, puolustaa Päivi Räsästä: ”älä anna periksi tuumaa­kaan!”´maaliskuu 06, 20200:35
+
Helsingin piispa jatkaa Päivi Räsäsen arvostelua: "Olet homopuheissasi väärässä ja kovasydäminen” 6.3.2020 klo 12:45 (muokattu klo 13:41) Kansanedustaja Päivi Räsänen katsoo, että hänen puheidensa sanoma on lähimmäisenrakkautta.
+
Päivi Räsäsestä kaksi uutta rikostutkintaa | 05.03.2020 | 18:23- päivitetty 05.03.2020 | 18:53
+
Helluntaikirkon johtaja kannellut valtakunnansyyttäjän toiminnasta – "Poliisin resurssien haaskausta" Julkaistu 6.3.2020 13:37
+
LM: Arkkipiispa Tapio Luoma kommentoi Päivi Räsäsen esitutkintoja – ei näe, että kyse olisi uskonnonvapauden rajoittamisesta Julkaistu: 6.3.202012:30
+
Arkkipiispa torppaa Päivi Räsäsen puheet uskonnonvapauden rajoittamisesta Lännen Medialle 6.3.2020 13:19 ・ PÄIVITETTY: 6.3.2020 13:19
+
SANAN- JA USKONNONVAPAUS 25.02.2020 20:00 (päivitetty 20:04) Timo Soini kysyy blogissaan: ”Miksi luterilainen kirkko on hiljaa?”
+
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle häirintäviestivyöry Räsänen-tutkintoihin liittyen – "Kyse ei ole yksittäisen virkamiehen halusta toimia tietyllä tavalla" UUTISET · 7.3.2020 KLO 19:46 https://ls24.fi/lannen-media/valtakunnansyyttaja-raija-toiviaiselle-hairintaviestivyory-rasanen-tutkintoihin-liittyen-kyse-ei-ole-yksittaisen-virkamiehen-halusta-toimia-tietylla-tavalla?fbclid=IwAR2VQwtROWSz-abJNgR4_ZzUU2-On1pvk7ePILP7l4OYDjjNT18yzVmllFM
+
Onko tutkittavana Räsänen vai luterilainen kirkko?
6.3.2020 TEKIJÄ ESKOLATOLOGI9
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Juhani Starczewski

JEESUS ON PARANTANUT JOKAISEN, JONKA PUOLESTA OLEMME RUKOILLEET VUODEN AIKANA!

2020-03-09 08:52:58

KIITOS JEESUS! 
Alaraajojen pituusero → Jalat ovat luonnostaan eripituiset, aina! JEESUS ON KORJANNUT JOKAISEN, JONKA PUOLESTA OLEMME RUKOILLEET VUODEN AIKANA! 
https://www.jalkaspesialisti.fi/jalkaongelmat/alaraajojen-pituusero/ 
+
JEESUS on parantanut kymmeniä henkilöitä vuoden aikana -12.3.2019-> selkä- ja jalkavaivoista! ....he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157072952533262
+
Jarmo Hyvärinen su 8.3.2020: Juhani kävi tänään vaimonsa kanssa meillä kotona rukoilemassa jokaisen perheenjäsenen me jalkojen puolesta ja kaikkien kolmen jalat tulivat sama mittaisiksi Kiitos Jumalalle. Vaimoni koki rukouksen aikana lämmön tunnetta, itselläni tuntui kuin jokin liikkuisi/venyisi ja poikani ei osannut oikein sanoa. Rukoukseen per henkilö meni 10-20s ja Herra vaikutti paranemisen/kasvun. Selkäkipu jäi pois. Rohkeasti vaan rukoilemaan ihmisten vaivojen ja uskoon tulon puolesta.
+
Jeesus paransi Miljan jalan ja selän Raamattumarssilla la 7.3.2020 Jyväskylän Asemakadulla. Kerroimme Miljalle Jeesuksesta ja rukoiltiin hänen jalkojen puolesta. Kiitos Jeesus!
+
Janne Hölttä: Kävimme Helsingin juutalaisen seurakunnan yhteydessä olevalla juutalaisella koululla Tu BiShvat juhlassa 16.2.2020. Tein matkan Raadin ja Juhani Starczewskin kanssa. Kotimatkalla tuli puheeksi selkävaivani ja päätimme mennä Juhanin luokse katsomaan ovatko jalkani yhtäpitkät. Juhani rukoili yhdessä vaimonsa Tertun kanssa ja oikea jalka kasvoi pituutta yli sentin. Nyt jalat ovat yhtä pitkät ja usein toistuva selkäsärky on poissa. Kiitos Jeesus, että paransit!
+
Juha Ketola 13. maaliskuuta ·2019
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=383457809145396&set=a.103187000505813&type=3&theater

Kunnia Jumalalle Jeesuksen ihanassa nimessä! Vasen jalkani kasvoi takaisin normaaliin mittaansa!
Eilen illalla 12.3 2019 Stelkin tilaisuudessa Muuramessa - jossa olimme Katin kanssa puhumassa - virallisen osuuden päätyttyä Juhani Starczewski rukoili Jeesusta jalkani puolesta; ja siinä tapahtui kasvamisen ihme! ”Se tuli kyllä vauhdilla heti” nauroi Juhanikin jälkikäteen.
Mursin vasemmasta jalastani vesisuksionnettomuudessa runsaat 15 vuotta sitten reisiluun kaulan, jonka seurauksena jalkani lyheni noin 1,5 cm (korokkeet kuvassa ovat pehmeitä ja menevät litteiksi painon alla). Nyt on jalan mitta ennallaan! Ihmettelen tätä kiitollisena Jeesukselle - ja hymyilen! Ja kävelen normaalisti jälleen!
+
Mika Samuel Mäkelä 27. toukokuuta 2019 ·
https://www.facebook.com/makelamika/posts/10156551378516871

Juhani Starczewski palveli rukouksin Eilen. Vaimollani kasvoi jalka silmissä ainakin1,5cm jälkikäteen hän sanoi että tuntuu kuin olisi pohjallinen jalassa ja selkä täysin kivuton joka oli erityisen kipeä ollut noin vikon ajan.
+


Juhani Starczewski

SODOMIITTIARKKIPIISPA LUOMA! MIKSI PIDÄTTE TOTUUTTA VÄÄRYDEN VALLASSA ROOM 1:18?

2020-03-07 14:00:18

21191927_10207819491000066_8770795913993481961_n.jpgSODOMIITTIARKKIPIISPA TAPIO LUOMA! MIKSI PIDÄTTE TOTUUTTA VÄÄRYDEN VALLASSA?
Sodomiittiarkkipiispa Tapio Luoma
– Kristityn tehtävänä ei ole loukata tai leimata mitään ihmisryhmää. Tämä on minusta aivan selvä asia. Se, että yksittäinen ihminen tai jokin ihmisryhmä leimataan ja nimitetään syntiseksi, ei tuo ketään lähemmäksi kristinuskoa, Luoma sanoo Lännen Median haastattelussa.
Räsänen on useissa eri yhteyksissä todennut homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa ja Raamatun opetusta.

1 kirje korinttilaisille 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, 10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. 11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.
Ruumis on Pyhän Hengen temppeli
 
2 kirje Timoteukselle 1
8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. 9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, 10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. 11Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.
 
Roomalaiset 1
Ihmisten syyllisyys
18 Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. 19 Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. 20 Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. 21 Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 22 He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, 23 ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. 24 Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. 25He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa – olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. 26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. 28 Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi. 29 He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat 30ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. 32 Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.+

Niikko ei hyväksy valta­kun­nan­syyt­täjä Toiviaisen toimintaa, puolustaa Päivi Räsästä: ”älä anna periksi tuumaa­kaan!”´maaliskuu 06, 20200:35
https://www.suomenuutiset.fi/niikko-ei-hyvaksy-valtakunnansyyttaja-toiviaisen-toimintaa-puolustaa-paivi-rasasta-ala-anna-periksi-tuumaakaan/?fbclid=IwAR3_GsmTMU-JVxdKD0yfrN6mSmxMwm4VWuOO-jOugpyVu0Ujb6cj2PMTfxo
+
Helsingin piispa jatkaa Päivi Räsäsen arvostelua: "Olet homopuheissasi väärässä ja kovasydäminen” 6.3.2020 klo 12:45 (muokattu klo 13:41) Kansanedustaja Päivi Räsänen katsoo, että hänen puheidensa sanoma on lähimmäisenrakkautta.
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/83879f20-dac7-4f4b-9bdb-d6269298a880?fbclid=IwAR0tVlN-dEMnYYEN48Fkl8mWN0Q6obQFY_7ovbaGSIC5wCrPOsUaK_I749g
+
Päivi Räsäsestä kaksi uutta rikostutkintaa | 05.03.2020 | 18:23- päivitetty 05.03.2020 | 18:53
https://www.verkkouutiset.fi/paivi-rasasesta-kaksi-uutta-rikostutkintaa/?ref=rns_fb&fbclid=IwAR2MNuDNLlP-aXPyIejR1-UDKVx77QGfhLhtDi_S1wr_-WlMAC15JBd8n8w
+
Helluntaikirkon johtaja kannellut valtakunnansyyttäjän toiminnasta – "Poliisin resurssien haaskausta" Julkaistu 6.3.2020 13:37
https://www.ristinvoitto.fi/ristin_voitto/uutiset/helluntaikirkon_johtaja_kannellut_valtakunnansyyttajan_toiminnasta__poliisin_resurssien_haaskausta/?fbclid=IwAR0MP1PKb4-7KUTNVu9e2r0CdpjNwaBMRgjJfPtAy3KMAxKU07RnFN1sdA8
+
LM: Arkkipiispa Tapio Luoma kommentoi Päivi Räsäsen esitutkintoja – ei näe, että kyse olisi uskonnonvapauden rajoittamisesta Julkaistu: 6.3.202012:30
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006430049.html?utm_medium=social&utm_content=android.is.fi&utm_source=whatsapp&utm_campaign=whatsapp-share&fbclid=IwAR3TxIeqpx10qtxgrvWKCqtDe732ceHwe7A3htlnYv3jT6kHbdQom4HFBDg
+
Arkkipiispa torppaa Päivi Räsäsen puheet uskonnonvapauden rajoittamisesta Lännen Medialle 6.3.2020 13:19 
・ PÄIVITETTY: 6.3.2020 13:19
https://demokraatti.fi/arkkipiispa-torppaa-paivi-rasasen-puheet-uskonnonvapauden-rajoittamisesta-lannen-medialle?fbclid=IwAR3pRsJYem3wc4QSICras0BYefl13UFzTk3mlh7B4G6_3ryiNJEhQFvzAbs
+


Juhani Starczewski

NYT ON TUKI TARPEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!

2020-03-06 05:22:20

– Tutkintapyynnöillä pyritään rajoittamaan sanan- ja uskonnonvapautta, Päivi Räsänen sanoo 5.3.2020

 

Hänen mukaansa  on vaarana, että media ja kirjoitusten julkaisijat alkavat rajaamaan joitakin keskustelunaiheita ja joitakin keskustelijoita pois.
https://www.kdlehti.fi/2020/03/05/tutkintapyynnoilla-pyritaan-rajoittamaan-sanan-ja-uskonnonvapautta-paivi-rasanen-sanoo/?fbclid=IwAR3EZSu0RwwGTOw7GBuiFceyR4Nucf6bMlGC--Zizf_Pebxzc9zDqtYlm4A
+
Päivi Räsäsen esiintymisestä Maria Veitolan ohjelmassa tehtiin tutkintapyyntö 5.3.2020 klo 13:24
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/2591a50b-8bd9-4322-aa1b-5a5478323dd1?fbclid=IwAR2eLeKLPrDiD_1eZWpMgfBtz4PzEluvegKGdgVMaob9RLeybwLijvpBtBk
+
Jo kaksi uutta rikosepäilyä Päivi Räsäsestä – ”En pyydä anteeksi”
https://www.iltalehti.fi/iltv-paivarinta/a/b889ce1e-2f34-48c3-ba76-feac0c5ae25e
+
Taas tutkintapyyntö Päivi Räsäsestä - Nyt homopuheista Ruben Stillerin radio-ohjelmassa keskiviikko 04.03.2020 klo 14:31 Valtakunnansyyttäjä tekee lopullisen päätöksen mahdollisen syytteen nostamisesta.
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/57ad2a49-64ef-4d65-8db7-5d5905657315

+
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE -> JO YLI 9.900 ALLEKIRJOITTAJAA
-> NYT ON TUKI TARPEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle


Juhani Starczewski

Päivi Räsäsestä jälleen tutkintapyyntö syyttäjälle

2020-03-04 22:39:21

Päivi Räsäsestä jälleen tutkintapyyntö syyttäjälleELISA HYVÄRINEN | 04.03.2020 | 14:08- päivitetty 04.03.2020 | 14:25
 Kansanedustajan mukaan edessä voi olla kolmas kuulustelu. Kansanedustaja Päivi Räsäsestä (kd.) on tehty tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjälle. Tutkintapyyntö koskee YlePuhe-ohjelmasarjan Ruben Stiller-jaksoa ”Mitä Jeesus ajattelisi homoista”, joka lähetettiin 20.12.2019 klo 13.02. Ohjelma on kuunneltavissa Yle areenassa. – Sain poliisilta tiedon, että sanavapauden käytöstäni on jälleen tehtailtu uusi tutkintapyyntö, tällä kertaa radio-keskustelusta. Asialla on sama henkilö, joka teki aiemmin tutkintapyynnön vuonna 2004 kirjoittamastani pamfletista, Päivi Räsänen kertoo tiedotteessaan. Tutkintapyynnössä sanotaan, että Räsänen olisi syyllistynyt ohjelmassa muun muassa homoseksuaalien solvaamiseen. Räsänen totesi ohjelmassa, että Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi. Tutkinnanjohtaja toteaa Räsäsen mukaan kahdeksansivuisessa päätöksessään, että keskustelussa pohjustettiin runsaasti esiymmärrystä sellaisista asioista kuin luominen, luomisjärjestys, synti, Raamattu, syntiinlankeemus ja ihmisen suhde Jumalaan. – Poliisin päätöksen mukaan ohjelma sisälsi sallittua sanavapauden käyttöä eikä minua, Yleisradiota tai Ruben Stilleriä ole syytä epäillä kiihottamisrikoksesta. En hyväksy minkään ihmisryhmän solvaamista enkä ole sellaiseen tässäkään syyllistynyt. Tämä päätös menee kuitenkin Valtakunnansyyttäjän arvioitavaksi, joka niin harkittuaan voi tehdä määräyksen esitutkinnasta, Päivi Räsänen kertoo. – Poliisi teki viime syyskuussa vastaavan päätöksen, vastaavista syytöksistä koskien pamflettiani ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, Luthersäätiö v, 2004”, mutta valtakunnansyyttäjä siitä huolimattia määräsi esitutkinnan, minkä vuoksi olin viimeksi tällä viikolla poliisin kuultavana. Onko edessäni siis kolmas kuulustelu?


Juhani Starczewski

Valtakunnansyyttäjän toimisto

2020-03-03 10:28:58
Valtakunnansyyttäjän toimisto
https://syyttajalaitos.fi/valtakunnansyyttajan-toimisto-yhteystiedot

-------

Psalmit 82 Jumala on jumalien tuomari

1 Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
1 Asaphin Psalmi. Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa: hän on tuomari Jumalain seassa.
1 Asafin psalmi. Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa: [2. Moos. 15:11+]

2 "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela.
2 Kuinka kauvan te väärin tuomitsette, ja jumalattoman muotoa katsotte? Sela!
2 "Kuinka kauan te poljette oikeutta ja pidätte väärintekijöiden puolta? (sela)

3 "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.
3 Tehkää oikeus köyhälle ja orvolle, ja auttakaat raadolliset ja vaivaiset oikeudelle.
3 Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista.

4 Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.
4 Pelastakaat ylönkatsottua ja köyhää, ja päästäkäät häntä jumalattoman kädestä.
4 Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä. [Job 29:12-17]

5 Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.
5 Mutta ei he tottele eikä lukua pidä: he käyvät lakkaamata pimeässä: sentähden täytyy kaikki maan perustukset kaatua.
5 Te ette tiedä ettekä ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä, ja maan perustukset järkkyvät.

6 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;
6 Minä tosin sanoin: te olette jumalat, ja kaikki Korkeimman lapset;
6 Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, [Joh. 10:34]

7 kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa."
7 Kuitenkin täytyy teidän kuolla niinkuin ihmiset, ja niinkuin tyrannit hukkua.
7 te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!" [Jes. 14:15; Hes. 28:8]

8 Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.
8 Nouse, Jumala, ja tuomitse maa; sillä kaikki pakanat ovat sinun omas.
8 Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! Sinun ovat kaikki kansat. [1. Moos. 18:25+]

-------


Juhani Starczewski

PÄIVI RÄSÄSELTÄ VIESTI ma 2.3.2020 klo 22:44:

2020-03-02 21:16:48


PÄIVI RÄSÄSELTÄ VIESTI ma 2.3.2020 klo 22:44: Tosi hyvin meni päivä ja on kiitollinen mieli. Migreeni parani saman tien kun pääsin kuulustelukoppiin:) viisi ja puoli tuntia kuulustelua. kiitos rukoustuesta!+Päivi Räsänen istui tänään kuulustelukopissa yli viisi tuntia – kiistää rikosepäilyt ja pitää kiinni vakaumuksestaan: "Olen syntinen, tarvitsen sovitusta ja armoa"
+TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE -> JO YLI 9.400 ALLEKIRJOITTAJAA
-> NYT ON TUKI TARPEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
+


Juhani StarczewskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…