Ei kaivoksia Suomen Käsivarteen

Ota yhteyttä adressin tekijään

Osallistu rauhallismieliseen mielenilmaisuun Eduskuntatalon portailla: Kaivostoiminnalle rajat !

2021-11-04 14:48:44

Vielä kerran tarvitsemme teitä rakkaat allekirjoittajat !

Meillä ja tulevillakin sukupolvilla on oikeus puhtaaseen luontoon ja vesistöihin. Kaivokset eivät kuulua kaikkialle, eivätkä varsinkaan Suomen Käsivarteen !

Tule mukaan mielenilmaisuun Eduskuntatalon portaille ensi viikon torstaina 11.11.2021 klo 12 lähtien. 

Osallistu fb-linkin kautta mielenosoitus-tapahtumaan https://fb.me/e/1EYbtPLA7

ja sitä kautta saat lisää tietoa päivän tapahtumista.

Osallistu ja kutsu ystäväsikin mukaan. Meillä on vielä kerran mahdollisuus näyttää uuden kaivoslain laatijoille ja Eduskunnalle, että emme hyväksy pieniä pintafiilauksia kaivoslakiin.

Ystävällisin terveisin, Minna

Minna_ja_adressi.jpg

 


Minna Näkkäläjärvi Käsivarren paliskunta, Erkunan siida

Nöyrimmät kiitokset ! 30 000 nimeä jo ja viikko vielä aikaa !!!

2020-08-23 14:29:20

Minna Näkkäläjärvi Käsivarren paliskunta, Erkunan siida

JOS et löydä allekirjoitustasi adressista, TARKISTA seuraavat asiat

2020-07-25 16:31:20

JOS ET LÖYDÄ NIMEÄSI ADRESSISTA TARKISTA SILLOIN:

- että sinun koneeltasi tai sähköpostiosoitteesta ei ole allekirjoitettu useamman ihmisen allekirjoitusta. Jokainen allekirjoitus kannattaa tehdä omalta henkilökohtaiselta laitteelta

- että allekirjoituksen varmennuksen sähköpostiosoite on ollut oikein kirjoitettu

 

KIITOS TUESTASI !


Minna Näkkäläjärvi Käsivarren paliskunta, Erkunan siida

Petition: Stop mining projects in Sámi Homeland

2020-07-07 15:39:49


Dear friends,
Intensifying mineral exploration projects in Sámi homeland threaten the vulnerable nature conservation areas of the sub-arctic region in northern Finland, Tarvantovaara.
A Dutch mineral exploration company Akkerman Finland Oy notified about a reservation it had made in Sámi homeland with an intention to later apply for mining exploration permit in the area.

The Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) approved the reservation notification in April 2020. The reserved wilderness area is far-reaching, wider than the capital of Finland, Helsinki. This is the second extensive land-grab in the area – the Finnish authorities have approved a claim by the Geological Survey of Finland, which extends to a mire conservation area.


Mining projects would have devastating impact on the vulnerable nature and its fauna. The pristine headwaters of the Muonio-Torniojoki rivers are one of the last spawning grounds for the native salmon in Finland. The reservation has been established to a protected Natura 2000 area, which offers a haven to Europe’s most valuable and threatened species and habitats. One such species is the critically endangered arctic fox, which requires mountain areas for successful immigration and breeding. The wilderness also hides the rare and biodiverse-rich palsa mires found only in cold arctic and sub-arctic zones.


The planned mining project threatens the only formally recognized indigenous people of the European Union, the Sámi. The reservation is made to one of the last areas in Finland where the traditional model for Sámi reindeer-herding (with siida village collectives) has been maintained and is still in use. Not only that, the reservation covers over 70% of the ancient reindeer herding grounds.


The prosperity of the area is based on the sustainable use of land, such as natural livelihoods, small-scale nature tourism and recreational activities. The Sámi people have already seen the devastating effects that ‘development’ projects have brought to the Sámi homeland: waste, deforestation and extinction. We as a people, can’t take the risk that the encroaching mining companies lay waste on our lands and leave us with toxic, barren wastelands.


We, the signatories, do not accept mining projects to continue on the ancient Sámi homeland! By signing this petition, you can express your view to Akkerman Finland Oy and Geological Survey of Finland to retreat from the Sámi homeland immediately.


Please, show your support on our demands with your signature.
Thanks for being involved!


* Join our fight to protect the vulnerable environment of the Sámi homeland!
* Follow us on Facebook *
Share this petition to your network, like us on our Facebook page and tell about our situation to your friends.
* THANK YOU!

Minna Näkkäläjärvi


Minna Näkkäläjärvi Käsivarren paliskunta, Erkunan siida

Vädjan: Stoppa påbörjade och planerade nya gruvprojekt i det samiska hemlandet.  

2020-07-07 15:35:35

Kära vänner, Allt fler planerade mineralprospekterings- och gruvprojekt utsätter unika naturskyddsområden för grovt hot i norra Finland. Det utsatta området i fråga omfattar speciellt orörda vildmarksområden i den subarktiska regionen Tarvantovaara.  Det holländska mineralprospekteringsföretaget Akkerman Finland AB har meddelat om en reservation som inbegriper det ovan nämnda samiska området. Akkerman Finland AB:s avsikt är att senare ansöka om ett gruvutforskningstillstånd i området. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) godkände bokningsmeddelandet i april 2020.

Vildmarksområdet i fråga är mycket omfattande och sträcker sig över ett område större än huvudstaden Helsingfors.  Detta är redan det andra omfattande landgreppet i området. För tillfället har de finska myndigheterna redan godkänt en liknande fordran beträffande ett myrskyddsområde. Detta redan godkända krav har framställts av Finlands Geologiska Forskningscentral.

Gruvdrift skulle ha oåterkalleliga konsekvenser för den känsliga naturen och dess flora och fauna i vildmarken. Bäck- och havsöringarna i Tornio-Muonioelv floden är beroende av att årligen kunna simma till toppen av floden samt dess klara bifloder.  Finlands mest utrotningshotade djurart, fjällräven är likaså beroende av Tarvantovaaras unika natur. Att kunna återuppliva fjällrävens bestånd till närstående fjällområden är en grundläggande målsättning för att kunna bevara Tarvantovaaras natur oberörd. Därtill inbegriper Tarvantovaara sällsynta och biologiskt mångfaldiga palsmyrsmarker. Palsmyrsmarker kan enbart påträffas i just sådana kalla arktiska och sub-arktiska zoner och bör därför bevaras. Gruvplaner hotar dessutom också EU:s enda allmänt godkända ursprungsfolk samerna, och deras traditionella och sårbara näringsliv och levnadsområde.

Reservationen på det nya gruvprojektet är gjord till ett av de sista områdena i Finland där den traditionella modellen för samisk renskötsel “Siida systemet” fortfarande idkas. Ifall detta gruvprojekt förverkligas kommer det att förstöra mer än 70% av Erkuna Siidas uråldriga sommar- och höstbetesmarker. Därtill skulle mineralprospekteringsprojektet framställt av Finlands Geologiska Forskningscentral utsträcka sig över Kova-Labba Siidas område. Båda planer kommer att ha förödande konsekvenser för samernas byar Erkuna och Kova-Labba by, samt renarnas betesmarker.

Den lokala befolkningen i området har starkt motsatt sig båda projekten. Områdets välstånd bygger på en hållbar användning av mark, såsom naturliga försörjningsförhållanden, småskalig naturturism och fritidsaktiviteter. Det samiska folket har redan upplevt de förödande effekterna som "utvecklingsprojekt" lett till i det samiska hemlandet; avfall, avskogning och utrotning. Vi som folk kan inte ta risken för att de inkräktande gruvföretagen skadar våra naturrikedomar, och lämnar oss med giftiga, karga ödemarker.  

Vi, undertecknarna, accepterar inte gruvprojekt på samernas traditionella område Sápmi! Genom att skriva under denna vädjan kan du uttrycka din åsikt till Akkerman Finland AB och Finlands Geologiska Forskningscentral att lägga ned alla skadliga planer på fortsatta gruvprojekt. Du är med och stöder oss genom att underteckna denna adress senast den 29. augusti 2020 då vi även firar den finska naturens dag.

Samlingen av underteckningar av denna adress kommer att överlåtas till den finska regeringen, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, samt justitieministeriet.

Gå med i vår kamp att skydda den känsliga miljön i det samiska området Sápmi!  Dela gärna med dig denna vädjan till ditt nätverk, gilla oss på vår Facebook-sida och berätta om den rådande situationen till dina vänner.

VI TACKAR FÖR DIN HJÄLP!  

Tack för ditt samarbete, Minna Näkkäläjärvi


Minna Näkkäläjärvi Käsivarren paliskunta, Erkunan siida

Adressin suosio yllätti iloisesti- Me emme ole yksin !

2020-06-23 16:51:20

Minna Näkkäläjärvi Käsivarren paliskunta, Erkunan siida

HOKS HOKS !! Allekirjoituksen vahvistaminen tapahtuu sähköpostitse

2020-06-20 17:36:09

HEi kaikki allekirjoittaneet !!!

Käykäähän vahvistamassa sähköpostiinne tulleen meilin kautta vielä allekirjoituksenne, silloin vasta allekirjoituksenne ilmestyy adressiin.

 

Kiitos kaikille tuestanne tähän asti :)  Vielä on muutampi päivä ennekuin allekirjoitusten keruu loppuu, SIIS 29.8.2020 Suomen luonnon päivään saakka :)

terv, Minna


Minna Näkkäläjärvi Käsivarren paliskunta, Erkunan siidaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.