Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Ota yhteyttä adressin tekijään

Konsultti kaivosyhtiön etujen vartijana?

2013-07-18 15:05:43

Tiedote 18.7.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote18072013.html

http://www.youtube.com/watch?v=tK60kkkPcyM

Konsultti kaivosyhtiön etujen vartijana?

Stop Talvivaara arvostelee Ramboll-yhtiön selvitystä vesistöjen kunnostustarpeesta


Talvivaara on teettänyt Ramboll-yhtiöllä selvityksen vesistöjen kunnostustarpeesta niillä alueilla, jonne kalkkia levitettiin.
- Ramboll-yhtiön mukaan Lumijoesta ei löytynyt kuin yhdestä kohteesta muutaman kuutiometrin verran pohjaan kertynyttä kalkkisakkaa. Ihmettelimme
onko virta vienyt ne sakat, jotka keväällä vielä joen uomassa ja suvannoissa olivat, kertoo sonkajärveläinen Pekka Rönkkö.
Pekka Rönkkö, Reino Rönkkö ja Hannu Hyvönen tekivät 16.7.2013 uuden tarkastusmatkan alueelle.

- Ramboll-yhtiön maastohavainnoijilla on ilmeisesti ollut suodattavat aurinkolasit silmillään, kun eivät ole nähneet niitä punertavia sakkakerroksia, jotka veden alta selvästi näkyivät, arvelee Reino Rönkkö.

Maastokäynnin perusteella sakkaa löytyy joen pohjasta kaikista suvantopaikoista ja hitaan virtauksen alueilta. Sakkaa löytyy myös tulva-alueilta rannoilta ja sivuojista. Myrkyllisten kaasujen haju leijuu joen yllä.

- Tämä sakka on höytyväisenä kerroksena joen pohjassa ja ulottuu laajasti vielä Kivijärveen jokisuistossa, kertoo Reino Rönkkö.
- Mielestämme on mahdoton ajatus tämä Rambollin suositus, että alueella ei olisi sanottavaa kunnostustarvetta.

Etelän puolella saastuneita sedimenttikerroksia löytyy Ylä-Lumijärvestä, Lumijoesta virtaavien paikkojen ulkopuolella. Lumijokeen laskeva Lumijärvi on myös laajalta alueelta sedimentin osalta sakan peitossa. Myös Kivijärven jokisuu vaatii toimenpiteitä.

Stop Talvivaara- liike ihmettelee Ramboll-yhtiön tekemää selvitystä ja kyseenalaistaa nykykäytännön, jossa kaivosyhtiö teettää ympäristötarkkailua ja kunnostussuunnitelmia omilla konsulteillaan. Stop Talvivaara-liike ei yhdy Rambollin näkemykseen, että Rambollin mittaamat yli 40 mg/kg uraanipitoisuudet, korkeimmillaan 140 mg/kg, olisivat "pieniä". 40 mg/kg on STUK:in säteilyjätteen raja. Kevyistä sedimenteistä vapautuva uraani voi saastuttaa laajoja vesialueita yli alustavan raja-arvon 0.1 mikrogrammaa/litra eli yksi kilo saastuttaisi 10 miljoonaa kuutiota, joka on esimerkiksi noin Kolmisoppijärven koko. Rambollilla on näyttänyt olevan myös vaikeuksia havaita uraanipitoisia sedimenttejä. Rambollin konsulttitoiminnan laatu ja/tai puolueettomuus vaikuttaa kansanliikkeen näkemyksen perusteella erittäin kyseenalaiselta.

-Tämä ristiriita todellisuuden ja yhtiön selvitysten välillä kertoo siitä, että tarvittaisiin riippumatonta ympäristön tilan ja kunnostustarpeen arviointia. Yhtiön palkkaamat konsultit ovat pukkeja kaalimaan vartijoina, sanoo dokumentaristi Hannu Hyvönen, joka kuvasi kansalaisten tarkastusretkeä.

Stop Talvivaara otti retkeltä sedimenttinäytteitä. Kansanliike on talven ja kevään aikana tehnyt jatkuvaa seurantaa ja teettänyt runsaasti analyysejä vesistöistä. Kustannukset on katettu kansalaisten lahjoitusvaroilla. Pekka Rönkkö toivoo tuen jatkuvan.
- Näyttää siltä, että joudumme yhä edelleen tekemään sitä valvontaa, joka kuuluisi viranomaisille. Yhtiön varaan vesistöjen tarkkailua ja kunnostusta ei voi ainakaan jättää.  Tuki:  www.stoptalvivaara.org/tuki

Lisätietoja:

Katso kuvat maastosta, 16.7.2013:
http://www.flickr.com/photos/stoptalvivaara/sets/72157634686025289/

Katso video: Talvivaaran saasteet - puhdistus vai puhallus?
http://www.youtube.com/watch?v=tK60kkkPcyM&feature=youtu.be

Rambollin selvitys, liitteet:
http://files.stoptalvivaara.org/30/www.stoptalvivaara.org/edit/doc/Kalkitusalueet_Liite_2__Ramboll_4_7_2013.pdf
http://files.stoptalvivaara.org/30/www.stoptalvivaara.org/edit/doc/Kalkitus-sakat_Ramboll_4_7__2013_kuvaLiite_3.pdf


Stop Talvivaara -liike

Osalistu taisteluun : Nyt Stop Talvivaara!

2013-03-05 11:46:08

 

Hyvät ystävät

Talvivaaran kamppailu kääntymässä kevääseen.  Saammeko yhtiötä järjestykseen?  Kaikki voimat tarvitaan nyt avuksi pysäyttämään etenevä tuhotyö.

Talvivaaran kaivosyhtiö järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen pe 8.3. Finlandiatalolla klo 8.30 alkaen.

Olemme kokoamassa mielenosoitusta teemalla:

Talvivaaran Sirkus saapuu kaupunkiin

Oheista kutsua saa jakaa ja levittää ja tervetuloa!

http://www.stoptalvivaara.org/fi/yhtiokokousmielenosoitus2013.html

Mielenosoituksen jälkeen tukikonsertti Karjalatalolla Käpyläntie 1

http://www.facebook.com/events/131771930331346/?ref=ts&fref=ts#!/events/483653218362724/?fref=ts

Ja vielä!  Olemme saaneet avattua kansainvälisen adressikampanjan.

Nimiä nopeasti myös tänne:

http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_EUROPES_LAST_WILDERNESS_FROM_INTERNATIONAL_MINING_BUSINESS_AND_URANIUMWASTE/?fODPmeb&pv=5

 

terveisin

stop talvivaara ryhmä

Tukitili:
http://www.stoptalvivaara.org/tuki

 

 

 


Stop Talvivaara -liike

Stop Talvivaara -kamppailu jatkuu - Joulutervehdys allekirjoittajille

2012-12-20 16:03:10

STOP TALVIVAARA kansanliikkeen Joulutervehdys

 

Kiitoksia kaikille allekirjoittajille!
Tukenne on ollut tärkeä selkänoja Stop Talvivaara -kansanliikkeelle.

Adressi on ollut tämän vuoden suosituimpien kärjessä ja se on antanut liikkeelle voimaa ja painoarvoa.

Viimeistään uraanivuoto kipsisakka-altaasta osoitti sen, että olemme olleet oikeassa vaatiessamme kaivosluvan peruuttamista ja uraanin riskien arvioinnin tekemistä.

Kamppailu jatkuu.   Tuoretta tietoa päivitämme kotisivuille:
www.stoptalvivaara.org ja  videokanavallemme http://www.youtube.com/user/StopTalvivaara?feature=watch

 

Anna aineeton Joululahja puhtaitten vesien puolesta

Iisalmen Luonnonystävät on avannut kansanliikkeelle tukitilin ja olemme käynnistäneet Anna aineeton Joululahja Vuoksen ja Oulujoen vesistöille:

http://www.stoptalvivaara.org/fi/joululahjoitus.html

Kiitokset lahjoittajille!  Ilman tukeanne emme olisi selvinneet syksyn kamppailun aiheuttamista  kuluista.   Tähän mennessä tukea on saatu n 6000 euroa ja se on nyt käytetty kuluihin. Yhtenä tavoitteenamme on julkaista tammikuun aikana pikapamfletti, jossa esitetään meidän yhteenvetomme ja analyysimme tapahtumista ja tilanteesta.  Lue lisää kotisivuiltamme tammikuussa.

Tässä vielä jouluinen videotervehdyksemme.  Palataan uusin voimin ja vielä isommalla porukalla Joulun jälkeen!

http://www.youtube.com/watch?v=MLV70L7Im6o


Stop Talvivaara -liike

Stop Talvivaara -Kansalaisfoorumi Eduskuntatalolla tänään 14.11.2012

2012-11-14 02:55:43

Tänään tavataan eduskuntatalon edessä !

Klo 14 Lähtee adressin luovutuskulkue Ympäristöministeriöön ja Työ- ja elinkeinoministeriöön.

Klo 16 alkaa Stop Talvivaara -Kansalaisfoorumi. Luvassa maakuntalauluja, katuteatteria, palopuheita ja hätähuutoja.

http://www.stoptalvivaara.org

 


Stop Talvivaara -liike

Kutsukirje Stop Talvivaara -adressin allekirjoittajille

2012-11-13 00:32:45

 

STOP TALVIVAARA SUURMIELENOSOITUS
Keskiviikkona 14.11. Eduskuntatalolla

Kiitämme tuestasi ja osallisuudestasi Stop Talvivaara -kamppailuun!

Nimiä on kertynyt niin paljon, että median ja viranomaisten on otettava
meidät vakavasti. Jokainen nimi vaikuttaa nyt ja antaa voimaa
tavoitteelleemme.

Uskomme, etteivät allekirjoitukset ole vain kirjaimia näyttöruudulla vaan
tämä on oikea kansanliike. Nyt on juuri se hetki, jolloin voimme
vaikuttaa. Nyt tarvitaan joukkovoimaa.

Kutsumme sinut ja kaikki ystäväsi ja tuttusi Stop Talvivaara
suurmielenosoitukseen Eduskuntatalolle keskiviikkona klo 14 - 19. 
Mielenosoitukseen on tulossa ihmisiä eri puolilta Suomea. Junalla on jo
tulossa porukkaa ainakin Savosta ja Kainuusta, kaivoksen lähiseuduilta.  
Talvivaaran jätevedet valtaavat Vuoksen vesistöä. Kaivosyhtiöt valtaavat
Suomea, vallataan me eduskuntatalon rappuset !

Talvivaaran kaivoksen sulkemisvaatimus on yhä vain akuutimpi valtavan
kipsisakka-altaan ( eli kaivoksen jätealtaan) vuotaessa kaivosalueella
suoraan maastoon ja sieltä ympäröivään luontoon.  Paljon mainostetut 
ns varoaltaat ovat käytännössä suoalueelle penkoilla rajattuja isoja keino-
lampia.

Vaadimme kaivosluvan peruuttamista ja kaivoksen hallitun alasajon aloittamista. Tässä akuutissa tilanteessa vaadimme kaiken mahdollisen ja mahdottoman tekemistä sen eteen, että raskametalli- ja uraanipitoista nestettä päätyy mahdollisimman vähän ympäristöön. Hallinnon on herättävä koomasta tapahtuvaan todellisuuteen. Kaikki resurssit on irrotettava vesistöjen ja pohjavesien turvaamiseen. Meiltä on tuhoutumassa kallein aarteemme puhtaat järvet, joet ja pohjavedet. Vetoamme adressin allekirjoittajiin. Nyt on aika sanoa STOP! Mitä muuta voit tehdä: Liity mukaan Stop Talvivaara -mielenosoituksen facebook-tapahtumaan ja kutsu mukaan kaverisi: http://www.facebook.com/events/136898663124821/?fref=ts Tietoa mielenosoituksesta löytyy myös kotisivulta www.stoptalvivaara.org Printtaa ja levitä mielenosoituksen julistetta kotisivulta. Mitta on täysi. Kaikki liikkeelle keskiviikkona! Lähetä tutuillesi myös tämä adressilinkki. Nyt allekirjoituksia on jo yli 17000. Saammeko määrän nousemaan yli 20000:een ennen keskiviikon mielenosoitusta? http://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara Seuraa ja levitä myös videoraportteja joita tuotamme Stop Talvivaaran youtube-kanavalle. http://www.youtube.com/user/StopTalvivaara/videos Voit myös tukea kamppailua Iisalmen Luonnonystävien avaaman Stop Talvivaara- tukitilin kautta. Tukitilin löydät osoitteesta: http://www.stoptalvivaara.org
Pienetkin summat auttavat eteenpäin kun tukijoita on paljon. Kiitos kaikille tukea lähettäneille! MIELENOSOITUSPÄIVÄN OHJELMA, muutokset mahdollisia klo 9.30 Helsingin aktivistit tulevat saapuvia mielenosoittajajunia vastaan Helsingin rautatieasemalle - Ilmoittakaa porukkanne saapumisjuna Virpi Virolaiselle 040-8317733 tai Anitta Hyvöselle 050-5269693 klo 10.30 Karvahattulähetystöt lähtevät luovuttamaan adressin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon Pasilassa ja Säteilyturvakeskukselle Roihupeltoon. Halukkaat mielenosoittajat voivat tulla mukaan. 14 Kokoontuminen Eduskuntatalolle Mielenosoitusmarssi, Stop Talvivaaraliikkeen adressin luovutus päättäville viranomaisille: 14.20 lähtö Mannerheimintietä pitkin kohti Etelä-Esplanadia, liikenne poikki täysin 14.40 Ympäristöministeriö - vetoomuksen luovuttaminen ja kysymyksiä 14.55 Kohti Työ- ja Elinkeinoministeriötä ( minuuttia ennen TEMiä ohitetaan Presidentin kanslia ) 15.10 Työ- ja Elinkeinoministeriö, aikaa kysymyksille ym. 15.25 Matka jatkuu Aleksanterinkatua, Mikonkatu, Rautatieaseman ohi, Elielinaukio, Mannerheimintie 15.55 Mielenosoitusväki kokoontuu Eduskuntatalolle 16 Ohjelma alkaa Kansalaisfoorumi Eduskuntatalolla Kansalaisten puheenvuoroja Eduskuntaryhmät ja ministerit kutsuttu paikalle. Musiikkiesityksiä, performansseja, runoja Illan pimetessä sytytetään kynttilät ja lauletaan Kainuun ja Savon maakuntalaulut surun ilmauksena Talvivaaran päästöistä ja muista vahingoista - tuo oma kynttilälyhtysi ja/tai kynttiläsi mukaan n. klo 19 - Illanviettoa, jälkipuintoa ja Stop Talvivaara -liikkeen ja muiden Suomen kaivosliikkeiden kokoontuminen

Stop Talvivaara -liike

Nyt on toiminnan aika! Stop Talvivaara!

2012-11-07 16:15:56

Hei kaikki Stop Talvivaara- adressin allekirjoittajat

Viime päivien katastrofaaliset uutiset hallitsemattomasta vuodosta kaivoksella ovat herättäneet ihmiset todella liikkeelle.  Muutamassa päivässä adressin allekirjoittajien määrä on noussut parilla tuhannella.                  Stop Talvivaaran youtube-kanavalla on ollut yli 7000 kävijää parissa päivässä.  http://www.youtube.com/user/StopTalvivaara

Viimeiset tiedot kertovat, että vuoto jatkuu ja on olemassa suuri vaara siihen, että suuri osa miljoonasta kuutiometristä jätevettä purkautuu vedenjakajalta alapuolisiin vesistöihin.  Tilanteen hahmottamista vaikeuttaa se, ettei  yhtiö ole päästänyt mediaa tai kansalaisia katsomaan tilannetta suuremman vuodon osalta kaivosalueen sisällä.

Kts. tiedotteemme eiliseltä:                                         http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote06112012.html

Huomenna Ville Niinistö ja Hannele Pokka ovat menossa kaivokselle klo 10-12 välisenä aikana.  Toivottavasti mahdollisimman paljon myös kansalaisia ja eri järjestöjen edustajia on kaivoksen portilla aamulla.

Jos haluat osallistua lähipäivien aktioihin seuraa fb-sivua:
http://www.facebook.com/events/399511406744489/?ref=ts&fref=ts

ja liity infolistalle:

http://stoptalvivaara.org/fi/info.html

Kamppailu tarvitsee myös kipeästi taloudellista tukea matkoihin, dokumentointiin, tiedottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen.

Voit tukea toimintaa Iisalmen Luonnonystävien avaaman tukitilin kautta:

http://stoptalvivaara.org/fi/tuki.html

Kymppikin on jo iso apu, varsinkin jos niitä tulee usealta!

 

 


Stop Talvivaara -liike

Tiedote: Luvaton uraanin rikastus puhutti Vuokatissa

2012-10-09 19:11:43

Hei

Kamppailu etenee.  Yli neljätuhatta nimeä on jo nyt adressissa joka luovutetaan Vuokatin urheiluopistolla torstaina aluehallintoviraston järjestämässä kuulemistilaisuudessa.  On tavattoman tärkeää se, että paikalla olisi suuri määrä ihmisiä.  Nyt ratkaistaan Vuoksen vesistön ja Oulujoen vesistön tulevaisuutta. 

Stop Talvivaara- liike pyytää saapumaan paikalle jo puolta tuntia ennen tilaisuuden alkua eli klo 9.  Tervehdimme paikalle saapuvia banderollein ja yhteislaululla /Savolaisten laulu.  Lisäksi tulossa katuteatteriesitys: Suomi-neito ja kaivosyhtiöt.  Banderollit mukaan ja vielä lisää nimiä adressiin.Tiedote 9.10.2012 / Stop Talvivaara -kansalaisliike


Virheellisin tiedoin saatu lupa päivitettävänä:  Missä viipyy keskeytys?

Oulujoen vesistön alueen ihmiset pääsivät kommentoimaan Talvivaara-yhtiön vastauksia tekemiinsä muistutuksiin ja lausuntoihin Pohjois-Suomen
Aluehallintoviraston (P-S Avin) järjestämässä kuulemistilaisuudessa
maanantaina Vuokatin urheiluopistolla.

Kysymys uraanista nousi voimakkaasti esille tilaisuudessa.  Lasse Flöjt
ihmetteli,  kuinka voidaan perustaa uraanin talteenottolaitos tekemättä
ympäristövaikutusten arviointia koko uraanintuotannon ketjusta.
-Mistä se uraani sinne talteenottolaitokseen tupsahtaa, ihmetteli Flöjt
yhtiön pyrkimystä rajoittaa vaikutusten arviointi vain
talteenottolaitoksen toimintaan.  Kts  video:
http://video.elonmerkki.net/avi-flojd.mp4

Stop Talvivaara- liikkeen edustaja esitti vaatimuksen kaivosluvan
peruuttamiseta,  koska olennaista tietoa ei kerrottu lupaa haettaessa.
-Kaikki me tiedämme, ettei lupaa olisi saatu, jos olisi avoimesti
kerrottu, että nikkelikaivoksen ohessa saamme Suomeen Euroopan ainoan
uraanikaivoksen.
Miksi ei kerrottu, että kaivos irrottaa malmikivestä satoja tuhansia
kiloja uraania,  ihmetteli Hannu Hyvönen, mutta vastausta Talvivaaralta ei
vieläkään saatu.

Kuulemistilaisuuden puheenjohtajana toiminut aluehallintoviraston
ympäristöneuvos Sami Koivula kommentoi Mika Flöjtin ja Stop
Talvivaara-liikkeen arvostelua ja sanoi, että  kaikki uraanin riskit koko
toiminnan laajuudessa otetaan arvioinnin kohteeksi.

kts  video:  http://video.elonmerkki.net/avi-stoptalvivaara.mp4

-Linjaus on askel oikeaan suuntaan, kommentoi viranomaiskäännettä  Kainuun
Luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen.
-Uraanin ja sen kaikkien hajoamistuotteiden kartoitus ja riskien arviointi
koko kaivosprosessissa on vakavasti toteutettuna useiden vuosien urakka.


Onko lupaa laskea jätevettä Vuoksen vesistöön?


Kaivosta perustettaessa ympäristövaikutusten arvioinnissa Vuoksen vesistö
sivuutettiin, vaikka puolet päästöistä kuitenkin on ohjattu tähän
vesistöön. Hakija rajasi vaikutusalueen rajoittumaan Kainuun puolelle ja
näin Pohjois-Savon kansalaiset ja viranomaiset sivuutettiin perustamisen
lupaprosessista.


Kysymyksessä on perustuslakitasoinen rikkomus. Vuoksen vesistö otettiin
kaivoksen jätevesien purkureitiksi ilman asianmukaista lupaprosessia.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto eli PSAVI järjestää
kansalaiskuulemistilaisuudet torstaina ja perjantaina Vuoksen vesistön
alueen väelle. Paikalle toivotaan runsasta osallistujajoukkoa.
Kansalaisliike luovuttaa adressin torstaina 11.10. pidettävässä
katselmuskokouksessa Vuokatin urheiluopiston auditoriossa.

Stop Talvivaara - liike muistuttaa myös savolaisia Talvivaaran toiminnasta
huolestuneita esittämään vastaselityksen yhtiön vastineisiin. Aikaa on
23.10. saakka.


Lisätietoja:
http://www.stoptalvivaara.org/
p.  0442003654 / Hannu Hyvönen

Kalliojärvi, joka jäisi laajennuksen alle:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Er%C3%A4mainen+Kallioj%C3%A4rvi+laajennusalueella&srs=EPSG%3A3067&y=7098773&mode=rasta&x=548925&lang=fi

Hakemukset
http://www.avi.fi/fi/virastot/pohjoissuomenavi/Ymparistojavesitalousluvat/Ymparistoluvat/Sivut/Talvivaara_Sotkamo.aspx
Uraanin tytäraineasian mittakaava:
http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2012/numero-8/kaivoksista-vaaliteema

http://suomenluonto.blogit.fi/tag/laakajarvi/

Stop Talvivaara -liike

Tiedote: Stop Talvivaara vaatii kaivosluvan peruuttamista

2012-10-03 21:40:45

Hyvät adressin allekirjoittajat!

Toivomme mahdollisimman monen teistä osallistuvan ensiviikolla  11.10. Vuokatissa pidettävään Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston järjestämään katselmukseen.   Luovutamme siellä adressin ja vaadimme viranomaisia keskeyttämään Talvivaaran kaivosluvan.

 

Tiedote 3.10.2012 / Stop Talvivaara kansalaisliike

Laillinen järjestys unohtunut Talvivaaran kaivoshankkeessa
Stop Talvivaara- liike vaatii kaivosluvan peruuttamista

 


Stop Talvivaara- liike ei hyväksy Talvivaara kaivosyhtiön näkemystä siitä, että uraanin rikastumista ei olisi tarvinnut käsitellä kaivoksen ympäristölupaprosessissa. Yhtiön mukaan tavoitteena ei ole ollut uraanin tuottaminen joten uraanin irtoamista biokasaliuotuksessa ei tarvinnut kertoa kaivoslupaa haettaessa.

Tulkinta on virheellinen. Yhtiön tavoitteet eivät määritä luvanvaraisuutta, vaan se mitä aineksia rikastamisessa irrotetaan. Yhtiön olisi tullut kertoa uraanin irtoamisesta ja prosessiliuoksiin kertyvästä uraanimäärästä, joka on 300-500 tonnia vuosittain. Koko ympäristövaikutusten arviointiprosessi tulisi aloittaa alusta ja arvioida uraanin aiheuttamat riskit kaivostoiminnan kaikissa vaiheissa.

Yhtiön pyrkimys luvittaa prosessiliuokseen kertyvän uraanin talteenotto, on yritys peitellä laiton tilanne. Yhtiöllä ei ole ollut lupaa uraanin rikastamiseen prosessiliuokseen. Päätöksenteossa ei ole ollut ollenkaan nolla-vaihtoehtoa. Suomalaisille ei annettu mahdollisuutta päättää aloitetaanko kaivostoiminta, joka tulee tuottamaan suuria määriä uraania.

Savolaiset vastarintaan

Stop Talvivaara- liike pitää tyrmistyttävänä demokratian loukkauksena myös sitä, että kaivosta perustettaessa ympäristövaikutusten arvioinnissa Vuoksen vesistö sivuutettiin, vaikka puolet päästöistä kuitenkin on ohjattu tähän vesistöön. Kysymyksessä on perusoikeusloukkaus. Vuoksen vesistö otettiin kaivoksen jätevesien purkureitiksi ilman asianmukaista lupaprosessia. Stop Talvivaara - liike kutsuu savolaisia Talvivaaran toiminnasta huolestuneita yhteiseen neuvonpitoon lauantaina 6.10.2012 Iisalmeen Kelbergin baariin klo 16 alkaen. Tilaisuudessa mietitään yhteisiä toimia oikeuksien puolustamisessa.


Stop Talvivaara- liike on kerännyt yli 3000 nimen allekirjoitukset sulkemista vaativaan adressiin ja aikoo luovuttaa ne Pohjois-Suomen Aluehallintoviranomaiselle ensi viikolla Vuokatissa. Pohjois-Suomen AVI järjestää maanantaina ja tiistaina kansalaiskuulemistilaisuudet Oulujoen vesistön alueella oleville ihmisille ja torstaina ja perjantaina Vuoksen vesistön alueen väelle. Paikalle toivotaan runsasta osallistujajoukkoa.

Kansalaisliike luovuttaa adressin torstaina 11.10. pidettävässä tarkastuskokouksessa Vuokatin urheiluopiston auditoriossa.


Lisätietoja:

www.stoptalvivaara.org
http://www.avi.fi/fi/Tiedotepalvelu/2012/Sivut/AluehallintovirastontarkastusTalvivaarankaivoksenympäristö-javesitalousluvanlupamääräystentarkistamistajauraanintalteenotto.aspx


Stop Talvivaara -liike

Savon soutu mittaa vesistöjä - tukea tarvitaan!

2012-06-28 10:42:48

Hei kaikki

Aivan kohta ylitetään 3000 allekirjoittajan raja.  KIITOS!

Kamppailu jatkuu.  Lauantaina 30.6. kokoonnumme vesistötapahtumaan Sonkajärven Koirakoskelle.  Iltaohjelma alkaa klo 18 mutta jo aiemminkin voi tulla.  Sunnuntaina alkaa kahden viikon retkisoutu jonka aikana tarkoitus on mitata syvänteiden sähkönjohtavuutta aina Juankoskelle saakka.  Meillä on suuri epäilys että  Talvivaaran päästöjä saostuu juuri syvänteisiin yhdessä humuksen kanssa.  Jos tämä on totta ,  Vuoksen latvavesiin rakennetaan aikapommia sillä syvänteistä raskasmetallit ja rikkivety vapautuvat happikatojen ja kevät kierron aikaan liikkeelle.

Lisäksi kuvaamme vedenalaiskameralla ja valoilla syvänteiden humuspatjoja.

Nämä operaatiot tuottavat meille yli tuhannen euron kulut. 

Toivomme tukea Stop Talvivaaran aktivisteilta.  Iisalmen Luonnonystävät on avannut tukitilin jota kautta mittauskuluja ja muita toiminnan kuluja voidaan kattaa.


Iisalmen Luonnonystävät
506806-240582

Mainitse tilillepanossa maksun aiheeksi: Talvivaara ja lähetä tieto tukimaksusta myös osoitteeseen: tuki@stoptalvivaara.org

Rahoituksen tarve on akuutti.  Pienetkin summat todella tervetulleita!

terveisin  vesistöjen puolesta

 

www.stoptalvivaara.org


Stop Talvivaara -liike

Tiedote 5.6.2012 Talvivaaran lintukuvaajat kuulusteluissa

2012-06-09 01:52:19

Tiedote 5.6.2012

Talvivaaran lintukuvaajat kuulusteluissa
Aktivisteilta tutkintapyyntö kaivosyhtiön ja Kainuun poliisin toimista

Poliisi on Talvivaaran yhtiön tekemän rikosilmoituksen pohjalta
kuulustellut kaivosaltaalla kuolleita lintuja kuvanneita henkilöitä.
Rikosnimikkeenä on julkisrauhan rikkominen. Dokumentaristi ja Stop
Talvivaara-liikkeen aktivisti Hannu Hyvönen kävi Iisalmen
poliisilaitoksella kuulustelussa tänään.
-Tämä prosessi on hämmentävä. Aluksi poliisi tutki Talvivaaran pyynnöstä
mahdollisuutta siihen, että olisimme itse tuoneet linnut alueelle. Koemme
tämän perättömän epäilyn kunniaamme loukkaavana.
-Nyt meitä epäillään luvattomasta tunkeutumisesta alueelle, jonne oli
avoin pääsy julkiselta tieltä. Mitään pääsykielletty -kylttejä ei
paikalla kuitenkaan ollut. Yhtiö on mielestämme syyllinen
laiminlyönteihin. Meitä, jotka sen toimme esille ei tule
syyttää.

Aktivistit pitävät kaivosyhtiön nostamaa prosessia yrityksenä pelotella ja
siirtää huomio sivuun itse havaitusta ongelmasta eli eläinten pääsystä
myrkyllisiin altaisiin. Kolme Talvivaara-liikkeen aktivistia jätti
poliisille tänään esitutkintapyynnön mahdollisesta
luonnonsuojelurikoksesta.
Myös Kainuun poliisin toiminnan lainmukaisuus halutaan selvittää.

-Kainuun poliisi kertoo Talvivaaran Paikanpäällä blogissa, ettei yhtiön
toiminnan osalta epäillä rikosta, vaikka nähdäksemme yhtiö on rikkonut
sekä luonnonsuojelulakia että lakia vaarallisten aineiden varastoinnista.

-Pidämme myös erikoisena sitä, että poliisi hävitti suurimman osan
linnuista ennen niiden tunnistamista. Toinen ihmetyksen aihe on se, ettei
altaasta otettua vesinäytettä toimitettu lintujen mukana Eviralle
tutkittavaksi. Näillä toimilla Kainuun poliisi vaikeutti mahdollisen
luonnonsuojelurikoksen tutkintaa.

Lisätietoja

lintuallas.mov
aitatodiste.mp4


Esitutkintapyyntö

Pyydämme poliisia suorittamaan esitutkinnan sen selvittämiseksi, onko
kaivosyhtiö Talvivaara syyllistynyt rikoslainsäädännön (48. luku, 1.
pykälä) ja/tai luonnonsuojelulain (8. luku, 57 a. pykälä) tunnusmerkistön
täyttävään toimintaan prosessiliuosta sisältävien altaidensa valvonnassa,
turvajärjestelyissä tai toiminnassaan siten kuin mainitussa lainkohdissa
on asetettu. Prosessiliuosta sisältävillä altailla viitataan tässä
tutkintapyynnössä altaisiin joista 26.4.2012 löydettiin kuolleita lintuja.
Pyydämme myös selvittämään sen, onko yhtiö rikkonut asetuksia ja
säännöksiä koskien myrkyllisten aineiden säilytystä ja varastointia.

TAPAHTUMATIEDOT

Talvivaaran prosessivesialtaasta löytyi noin 30 kuollutta vesilintua
lintua 26.4.2012.
Kts video: lintuallas.mov

Kaivosyhtiön alueella on toiminnan aikana tapahtunut jo kolme lintujen
kevätmuuttoa ja 26.4.2012 lintukuolemien jälkeen yhtiö on ilmoittanut
"vain yksittäisiä kuolleita lintuja" löydetyn altaista ennenkin. Silti
yhtiö ei ole ennen lintukuolemien julkituloa ryhtynyt toimenpiteisiin,
saati noteerannut asiaa julkisesti tai valvontaviranomaisen (Kainuun ELY)
kautta.

Vasta julkisuus herätti sekä viranomaiset että kaivosyhtiön edustajat.
Poliisin tulisi esitutkinnassa kuulla kattavasti viime vuosina samaisilla
prosessivesialtailla työskennelleitä henkilöitä, jotta voitaisiin
selvittää, onko lintukuolemia tapahtunut aiemminkin ja onko Talvivaarassa
täten syyllistytty ympäristön turmelemiseen (Rikoslaki 48:1):

"Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai
muuta sellaista lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai
yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa
edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti,
...
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta
vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka
vaaraa terveydelle"

On perustellusti syytä epäillä että Talvivaarassa lintuja on aiempina
vuosina kuollut paljon löydettyä enemmän. 26.4.2012 kuolleiden lintujen
joukossa oli muun muassa luonnonsuojelulain suojelema Uivelo.

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa (LUPAPÄÄTÖS Nro 33/07/1
Dnro PSY-2006-Y-47) osassa 'Vaikutus linnustoon'
mainitaan:
"Hankkeen paikalliset linnustovaikutukset ovat suuria ja pääasiassa
elinoloja huonontavia. Hankkeen vaikutukset alueella tavattavien
kansallisesti ja kansainvälisesti suojelujen lajien parimääriin jäävät
suhteellisen vähäisiksi."

Jo yhden suojellun lajiyksilön (Uivelo) kuoleman tultua ilmi, pyydämme
poliisia selvittämään mitä yksittäisiä lintulajeja ja missä määrin
kaivoksen prosessivesialtaisiin on aiemmin menehtynyt ja onko kaivosyhtiö
varmistanut lajimääritykset siten että kysymyksessä ei ole ollut
suojeltuja lajeja jolloin kaisvosyhtiö Talvivaara olisi jo pidemmän aikaa
toimenpiteisiin ryhtymättä syyllistynyt luonnonsuojelulain 8. luvun
tunnusmerkit täyttävään toimintaan:

Luonnonsuojelulaki 8:57a:

"Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa ammatillista
toimintaa tai joka tosiasiassa määrää tästä toiminnasta
(toiminnanharjoittaja), tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa tai
uhkaa välittömästi aiheuttaa tämän lain tai sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten vastaisella toimenpiteellä tai laiminlyönnillä
luontovahingon, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava luontovahingosta tai
sen välittömästä uhasta viipymättä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin
haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman
vähäisiksi."

--
Talvivaara yhtiön edustajat ovat myöntäneet sen, että liuosaltaat ovat
kattamattomia ja niihin on linnuilla mahdollisuus laskeutua. Yhtiö on
kuitenkin useaan otteeseen väittänyt julkisuudessa, että maaeläinten
pääsy altaille on estetty. Tiedotuspäällikkö Olli-Pekka Nissinen
kirjoittaa yhtiön blogissa 22.5.2012

"Lintujen joukkokuolema oli laatuaan ensimmäinen Talvivaaran historiassa.
Prosessiliuosta sisältävistä altaista on kaivoksen koko toiminta-aikana
löydetty vain joitain yksittäisiä kuolleita lintuja. Pls-liuosta
sisältävät altaat on aidattu riista-aidoin maaeläimien varalta."

Ylen uutisille hän kommentoi aitatilannetta 30.4.2012 :
"Nissinen kertoo, että alueella on useita altaita, joista osa on
halkaisijaltaan useita satoja metrejä. Myrkyllistä vettä sisältävät altaat
on aidattu riista-aidoilla, jotta esimerkiksi hirvet tai karhut eivät
pääse altaisiin. "
(
talvivaara_yrittaa_loytaa_ratka isun_lintuongelmaan/6076338
)

Väite on epätosi.

Erittäin myrkyllistä PLS-liuosta sisältäväksi todettu allas sijaitsee vain
joitakin kymmeniä metriä yleisestä tiestä (maantie 8730,
Laakajärventie). Altaalle oli vapaa kävely-yhteys tieltä, eikä
pääsykielletty -merkkejä tai kunnollisia aitoja ollut paikalla. Puomissa
oli ajokielto -merkki, mutta puomin ohitse oli mahdollista kävellä
ainakin sadan metrin matkalla molemmin puolin puomia. Myöskään
varoitusmerkkejä altaan myrkyllisyydestä ei ollut altaan ympärillä.
Myrkyn ääreen oli siis kenellä tahansa esteetön pääsy - niin ihmisillä
kuin eläimilläkin. On hyvin todennäköistä, että maaeläimet ja
haaskalinnut ovat päässeet syömään kuolleita lintuja ja näin uraania,
kadmiumia ja muita raskasmetalleja on päässyt niiden mukana
ravintoketjuihin. Myös altaalle laskeutuneet ja sieltä lentoon päässeet
vesilinnut ovat voineet kuljettaa myrkkyjä mukanaan alueen ulkopuolelle ja
tätä kautta esimerkiksi metsästäjien ruokapöytään.
Kts aitatodiste.mp4

Aluetta, jossa aita on sadan metrin alueella hangen alla, ei voida pitää
aidattuna. Yksikin aukko aidassa riittää avaamaan pääsyn alueelle.

Pyydämme tutkimaan onko tältä osin rikottu myös lakia vaarallisten
kemikaalien ja räjähdeiden käsittelyn turvallisuudesta. (390/2005)

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa (LUPAPÄÄTÖS Nro 33/07/1
Dnro PSY-2006-Y-47) osassa 'Liuosaltaat' mainitaan
seuraavaa:
"PLS-keräysaltaat ja kasteluvesialtaat rakennetaan maa- tai kallioaltaina.
Keräysaltaat katetaan esimerkiksi kelluvalla katteella haihdunnan ja
lämpöhäviöiden pienentämiseksi."
Talvivaaran viestintäpäällikkö (Nissinen) on käyttänyt tämän
esitutkintapyynnön kohteena olevista altaista nimitystä "PLS-liuosta
sisältävät altaat" ja Talvivaaran omassa kartta-aineistossa kyseessä
olevista altaista käytetään nimitystä "keräilyaltaat". Mainittu
ympäristöluvan kohta viittaa varsin yksiselitteisesti tämän
esitutkintapyynnön kohteena oleviin altaisiin. Kuitenkaan näitä altaita ei
ole katettu. Kattaminen olisi luonnollisesti lintujen turvallisuuden
kannalta olennaista. Riippumatta siitä, että ympäristöluvassa kattaminen
on ajateltu haihdunnan ja lämpöhäviöiden kannalta, tämä toimenpide on
jätetty tekemättä. PLS-liuoksen myrkyllisyyden vuoksi altaiden kattaminen
haihdunnan estämiseksi olisi myös ympäristön kannalta hyvin perusteltua -
puhumattakaan siitä että näin on edellytetty myös ympäristöluvassa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Evira ei pystynyt tutkimaan, kuin
linnuista löytyneet myrkyt, koska altaan vettä ei Eviralle lähetetty.

Stt uutinen 22.5.2012:

"Eviran tutkimus vahvistaa sen, että linnut kuolivat altaasta nielemäänsä
veteen sekä sen, että linnuissa oli korkeita jäämiä raskasmetalleista.
Joukkokuoleman selittävää myrkkyä tulokset eivät sen sijaan vielä
välttämättä kerro. Raskasmetallit ovat tuhoisia yleensä vasta pitkän
altistuksen jälkeen.
- Sellaista kokeellista tieteellistä tietoa ei ole, voivatko tällaiset
pitoisuudet aiheuttaa äkkikuoleman. Voi olla, että altaan vedessä on ollut
muitakin tekijöitä kuin metallit. Sitä ei selvitetty, koska Eviralla ei
vettä ollut tutkittavana, Hirvelä-Koski kertoo."
uutiset/2012052215610825_uu.shtml

Toisaalta uutisten mukaan prosessialtaasta kuitenkin otettiin näytteet
Ely-keskuksen toimesta poliisien läsnäollessa. Ylen uutiset kertoi
29.4.2012:
"Talvivaaran kaivosalueella on otettu prosessiliuoksesta näytteitä
perjantaina. Näytteen otossa oli mukana myös Kainuun Ely-keskus, kun
poliisi oli pyytänyt keskukselta virka-apua."
talvivaaran_prosessinaytteet_poliisin_hallussa/6075745

Pyydämme poliisia selvittämään minne nämä näytteet joutuivat ja miksi
niitä ei lähetetty Eviran tutkittavaksi. Sekä lintukuolemien syyn että
mahdollisen luonnonsuojelurikkomuksen tutkimisen osalta,
tapahtumahetkellä otetut näytteet on syytä tutkia.

Pyydämme myös poliisia tutkimaan, onko Kainuun poliisi menetellyt
lainmukaisesti jättäessään tutkimatta mahdollisen luonnonsuojelurikoksen.
Poliisi on antanut Talvivaara-yhtiölle lausunnon, jossa sanotaan ettei
rikosta ole syytä epäillä:
"Kainuun poliisista kommentoidaan Paikan päällä.fi-sivustolle, ettei
poliisi tutki tapausta rikoksena. Poliisista muistutetaan, että allas ja
prosessiliuosta sisältävä vesi ovat kaivoksen ympäristöluvan mukaisia."
linnut-kuolivat-metallimyrkytykseen/

Kainuun poliisin väite ympäristöluvan mukaisuudesta ei ilmeisesti pidä
paikkaansa, sillä luvan mukaan altaan olisi pidetty katettuina. Ja
toisaalta nähdäksemme edes voimassaoleva ympäristölupa ei sinänsä voi
oikeuttaa toimintaan joka päästää sekä riista- että muita eläimia
altaalle.
Ympäristölupa ei oikeuta luonnonsuojelu- ja kemikaalimääräysten
rikkomiseen tältä osin.

Yhteenveto

Pyydämme poliisia tutkimaan onko Talvivaaran kaivosyhtiö
syyllistynyt luonnonsuojelurikokseen tai myrkyllisten aineiden
varastointia koskevan lain rikkomiseen pitäessään tappavan myrkyllisiä
suuria altaita niin, että altaille oli suora pääsy eläimille sekä maalta
että ilmasta ja ilman että ihmisiä varoitetaan tappavan vaarallisesta
altaan sisällöstä.

Pyydämme myös tutkimaan Kainuun poliisin toiminnan lainmukaisuuden sen
jättäessä tutkimatta mahdollisen ja mielestämme ilmeisen
luonnonsuojelurikkomuksen sekä hävittäessä ratkaisevia todistusaineistoja
eli 27 lintua. On myös selvitettävä miksi otettua vesinäytettä ei
lähetetty Eviralle ja minne se on joutunut.

Hannu Hyvönen

Sami Maaranen

Virpi VirolainenStop Talvivaara -liikeJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.