Pelastetaan Silvolanmetsä (Smedsinmetsä) Ylästössä!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Smedsinmetsän käsittely edennyt kaupunginvaltuustoon!

2023-11-01 18:43:50

Smedsinmetsän suojelun kannalta on saavutettu tärkeä merkkipaalu, koska asia on edennyt kaupungin toimielinten viralliseen käsittelyyn.

Kaupunginvaltuutettu Pirjo Luokkala jätti 28 valtuutetun tukemana lokakuun 9. päivä valtuustoaloitteen asukkaiden äänen huomioimiseksi Smedsinmetsän kaavoituksessa. Asukkaiden ääni on yksiselitteinen - Smedsinmetsä on säilytettävä.   

https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2814237

Edessä on vielä monivaiheinen ja pitkä päätöksentekoprosessi, mutta jo tässä vaiheessa Pirjo ansaitsee meidän kaikkien lämpimät kiitokset ottaessaan Smedsinmetsän asian ajaakseen. Toivottavasti tämä optimistinen uutinen tuo kaikille ympäristöstään välittäville ihmisille valoa pimeneviin syysiltoihin.


Toni Hyyryläinen

Smedsinmetsän suojelualoitteessa jo 3400 allekirjoitusta!

2023-09-07 09:32:02

Aloitteen Smedsinmetsän suojelemiseksi on allekirjoittanut jo yli 3400 asukasta - suuri kiitos kaikille, jotka ovat ilmaisseet tukensa ja laittaneet nimensä adressiin!

Tällä viikolla kaupunkilaisten tahdosta on tiedotettu Vantaan kaupunginhallitusta (15 jäsentä) sekä uutta kaupunginjohtajaa Pekka Timosta. Heille kaikille on lähetetty tuhti henkilökohtainen paperikirje, jonka liitteenä ovat adressin yhteydessä kerätyt kommentit (72 sivua!).

Olemme lähestyneet myös Vantaan kaupunginvaltuuston kaikkia valtuustoryhmiä (suuruusjärjestyksessä Kok, SDP, PS, Vihr, Vas, Kesk, KD, Liik, RKP) toivomalla heiltä valtuustoaloitetta tässä asiassa. Valtuutetuilla ja valtuustoryhmällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kaupunginhallituksen on valmisteltava vastaus aloitteisiin viimeistään puolen vuoden kuluessa. Aloitteet, joissa on vähintään 15 valtuutetun allekirjoitus, on annettava valtuustolle tiedoksi.

Muistutuksena, että kuluvan vuoden maaliskuussa aloitteen kommentteineen saivat luettavaksi kaikki kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä (17+17 hlöä), sekä kaupungin suunnittelujohtaja Tarja Laine, apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila ja silloinen kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Nimien keruu jatkuu aktiivisesti ja toivomme kaikilta adressin somejakoja: https://www.adressit.com/silvolan_metsa 

Jokainen nimi on askel kohti tavoitetta.

Aurinkoista alkusyksyä!

 

Smedsinmetsän puolesta,

Toni Hyyryläinen

 


Toni Hyyryläinen

Smedsinmetsän asemakaavoituksessa aikalisä

2023-03-13 17:05:59

Ylästön FB-ryhmän sivulla Vantaan kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Anniina Kostilainen postasi tammikuussa Smedsinmetsän kohtalon kannalta hiukan optimismia herättävän, epävirallisen tiedotteen:


Kommentti_Kostilainen.png

Toivottavasti kaupunki ei pelaa vain aikaa ja odota myrskyn laantumista, kun se on havahtunut suojelualoitteen laajuuteen ja asukkaiden määrätietoisuuteen. Valitettavasti asukkaiden osallistaminen itse asemakaavoituksessa on poikkeuksetta vain "pro forma". Sillä kaupunki hankkii itselleen alibin toteuttaa rakentamishankkeen vain pienin myönnytyksin asukkaiden suuntaan. Toimintatavassa luotetaan tietysti ennen kaikkea ihmisten passiivisuuteen ja välinpitämättömyyteen.

Jotta tämä aikalisä ei menisi hukkaan, kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja heidän varajäsenilleen, kaupungin suunnittelujohtajalle, apulaiskaupunginjohtajalle sekä itse kaupunginjohtajalle on jokaiselle lähetetty kirjekuoressa henkilökohtainen kirje, jonka liitteenä ovat adressin yhteydessä kerätyt kommentit - yhteensä 72 sivua/kirje. Tämä iltalukeminen toivottavasti saa kaupungin rakentamisesta vastaavan lautakunnan jäsenet harkitsemaan asioita asukkaiden, veronmaksajien näkökulmasta. Kannattaa muistaa myös se, että ao. lautakunnan jäsenet ja varajäsenet (17+17 hlöä) ovat kaikki valtuutettuja, eli heidän tehtävänsä on edustaa omia äänestäjiä.

Adressia ei vielä ole luovutettu virallisesti ja nimien keräys jatkuu edelleen aktiivisesti. Jo tässä vaiheessa kuitenkin suuri kiitos kaikille jotka ovat sanoneet mielipiteensä ääneen, allekirjoittaneet ja jakaneet aloitetta. Tavoitteen savuttamiseksi täytyy kuitenkin kulkea vielä pitkä matka, eikä asenne saa herpaantua. Kannustan kaikkia vielä pieniin lisätekoihin, joilla näytämme kaupungin suuntaan voimamme vain kasvavan. Jaa adressin linkkiä somessa (https://www.adressit.com/silvolan_metsa) ja lähetä vapaamuotoisesti sanoitettu sähköpostiviesti (etunimi.sukunimi@vantaa.fi) heille, joiden käsissä Smedsinmetsän kohtalo nyt on https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/lautakunnat (ks. kaupunkiympäristölautakunta).  


Toni Hyyryläinen | Smedsinmetsän puolesta

Hups! VS korjaa uutistaan: Smedsinmetsään "vain" 300 (eikä 3000) asukasta!

2022-10-06 11:33:14

Vantaan Sanomat on korjannut asemakaavapäällikkö Ilkka Laineen haastattelun yhteydessä antamiaan tietoja Smedsinmetsän pientalokaupungin suunnitellusta asukasmäärästä, jonka mekin hyvän tavan mukaisesti haluamme korjata:  300 (eikä 3000).

https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/5379053

 

Jos aikaisempi luku oli absurdi, niin uusi on vain röyhkeä: 300 uutta asukasta tarkoittaa nimittäin ainakin 60 pientaloa - sijoitettuna siis arvokkaalle, Keskuspuistoon kiinteästi kuuluvalle viheralueelle, aivan luonnonsuojelualueen kylkeen. Siinä on 60 liikaa.

Vakuutamme, että emme ole huokaisseet helpotuksesta, vaan jatkamme taistelua rakkaan Smedsinmetsän puolesta.

Suuri kiitos kaikille adressin tukijoille!

 


Toni Hyyryläinen

Smedsinmetsä: Suojeluadressi kasvaa... mutta näin kaupunki vastaa: pienkerrostaloja ja yli 3000 uutta asukasta!

2022-10-02 15:44:53

Vantaan kaupungin asemakaavapäällikkö Ilkka Laine kertoo tyrmistyttävän avoimesti Vantaan Sanomissa (1.10.2022) kaupungin kaavoitussuunnitelmista ja kaupunkisuunnittelua ohjaavasta visiosta. Samalla selvisi, ettei "Smedinmetsän pientaloalue" sattumalta vaihtunut viime kesän aikana kaupungin materiaaleissa "Smedsinmetsän pientalokaupungiksi": esikuvana viihtyisälle pientaloalueelle on nimittäin... Kartanonkoski! 

https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/5379053

 

Vielä kaupungin keväällä järjestämässä asukastilaisuudessa (Ylästön asukasfoorumi 26.4.2022) kaupunginarkkitehti Johanna Rajala vakuutti päättäjien huomanneen, että Smedsinmetsän suojelulla on asukkaiden valtava tuki. Paikalla olleiden virkamiesten suulla lukuisille kuulijoille kerrottiin, että alueen kaavoituksessa kaikki on mahdollista - myös alueen jättäminen luonnonvaraiseksi, kuten se nyt on (...ja mikä on myöskin ehdoton tavoite). Koko kaavoitusprosessin piti tapahtua yhteistyössä ja vuoropuhelussa asukkaiden kanssa.

Laineen VS:ssa pudottama pommi on tyrmistyttänyt ylästöläiset. Kaupunki on valitettavasti menettänyt rippeetkin uskottavuudestaan, koska se on lupauksestaan huolimatta valmistellut asukkaita koskevia suunnitelmia asukkaiden selän takana ja näyttää nyt todelliset kasvonsa. Sisällöllisesti asiaa on mahdotonta kommentoida - 3000 uuden asukkaan sijoittaminen reilun 10 hehtaarin alueelle aivan luonnonsuojelualueen kylkeen on jo ajatuksena... absurdi (vertailun vuoksi: Ylästössä asuu nyt n. 5000 asukasta). Kaupunki ei ole tiedottanut asemakaavoitusprosessin aloitusajankohtaa, mutta on jo toistuvasti näyttänyt, että sen toimintaa ohjaa ainoastaan ahneus ja megalomania.

Näistä lähtökohdista jatkamme työtämme Smedsinmetsän pelastamiseksi, lannistumatta ja entistä määrätietoisemmin.

Jos haluat osallistua vielä aktiivisemmin toimintaan tai tuoda esille ajatuksesi/näkökulmasi asiaan, niin ota yhteys allekirjoittaneeseen. Olemme jo tässä vaiheessa syvästi kiitollisia kaikille adressin tukijoille!


Toni Hyyryläinen

Smedsinmetsä nousi kuumimmaksi puheenaiheeksi

2022-05-09 10:31:33

Vantaan kaupunki järjesti Ylästön koululla huhtikuun lopulla asukasinfon (https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/ylaston-asukasfoorumi-kutsuu-keskustelemaan-alueen-asioista-264), jossa Smedsinmetsän kaavoitus nousi kuumimmaksi puheenaiheeksi. Suuri kiitos kaikille osallistujille ja erityisesti monille painaville puheenvuoroille, joissa kritisoitiin mm. kaupungin yksisilmäistä kaavoituspolitiikkaa.

Tilaisuuden jälkimainingit eivät ole laantuneet ja 30.4. Vantaan Sanomissa julkaistu yleisökirjoitus https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4571980 kuvastaa hyvin vallinnutta ilmapiiriä. Kaupungin arkkitehti myönsi, että kaikki on vielä mahdollista, minkä voi ottaa toiveita herättävänä signaalina alueen suojelusta. Mitään ei tule kuitenkaan tapahtumaan ilman massiivista painostusta, jonka on jatkuttava taukoamatta, loppuun asti.

Adressin lisäksi mielipiteensä voi tuoda esille lähestymällä kaupunginosa-arkkitehtiä (johanna.rajala@vantaa.fi), kaupunkisuunnittelulautakuntaa, kaupungin johtoa sekä valtuutettuja. Kannustamme aktiivisuuteen sillä jokainen pienikin teko on merkitykselllinen.

 

Yleisokirjoitus_VS220430.JPG


Toni Hyyryläinen

Vantaan kaupunginjohdon asukastilaisuus 26.4. - tuo mielipiteesi kuuluviin! (myös etänä)

2022-04-13 06:53:21

Vantaan kaupungin johto järjestää 26.4. klo 18-20 asukastilaisuuden Ylästön koululla.

Tilaisuus ei ole varsinaisesti osa Smedsinmetsän asemakaavoitusprosessia, mutta se on hyvä mahdollisuus tuoda esille asukkaiden ääntä tässäkin asiassa - vastaamassa on mm. kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Tapahtumaan voi osallistua myös etänä. Yksityiskohdat ja osallistumislinkki päivittyvät tänne https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/ylaston-asukasfoorumi-kutsuu-keskustelemaan-alueen-asioista-264

Kannustan kaikkia mukaan osallistumaan tavalla tai toisella - välitetään suoraan kaupungin ylimmälle johdolle, että emme hyväksy Smedsinmetsän tuhoamista ja asukkaiden hyvinvoinnin sekä viihtyvyyden polkemista! Jokaisen ääni on tärkeä.


Toni Hyyryläinen

Painostus alkaa vaikuttaa

2022-03-07 09:29:16

Asukaslehti_1_2022.png

 

Vantaan kaupungin uusimmassa kaavoitusinfossa kaupunki on tehnyt lisäyksen "luonnonsuojelualueiden ja reittien turvaamisesta". Massiivinen adressi sekä kaupunkisuunnitteluosaston ja valtuutettujen jatkuva painostaminen on tuottanut tulosta - meidät on ainakin noteerattu. Toisaalta "Smedsinmetsän pientaloalue" on muuttunut "pientalokaupungiksi" - toivottavasti se ei tarkoita mitään.

 Emme tietenkään tyydy tähän - luonnonsuojelualueiden kunnioittaminen on itsestäänselvyys. Pelissä on edelleen yli 10 hehtaarin viheralue, joka sijoittuu SL-alueen ja nykyisten asuintalojen välimaastoon - sen haluamme säilyttää ulkoilualueena. Taistelu jatkuu!


Toni Hyyryläinen

Työ Silvolanmetsän suojelemiseksi etenee

2022-01-17 09:04:52

Hei,

Haluaisin aluksi kiittää lämpimästi kaikkia, jotka ovat ilmaisseet huolensa Silvolanmetsän kohtalosta ja keränneet nimiä adressiin - allekirjoittajia on tällä hetkellä jo yli 2000! Samaan aikaan olemme tehneet aktiivisesti töitä Vantaan kaupunginvaltuuston, kaupungin virkamiesten, Suomen luonnonsuojeluliiton ja muiden järjestöjen suuntaan tuen hankkimiseksi. Useampi valtuustoryhmä on suoraan luvannut olla hankkeemme puolella. Näin vaalien kynnyksellä onkin otollinen hetki kysyä ehdokkaan kantaa Silvolanmetsään, sillä moni aluevaaliehdokas istuu valtuustossa.

Pitäkää yllä keskustelua Silvolanmetsästä ja jakakaa adressilinkkiä eteenpäin. Oman mielipiteen ilmaisu myös suoraan kaupungin päättäville elimille edistää asiaamme. Jokaisen pienellä panoksella meillä on hyvä mahdollisuus onnistua!

Ystävällisin terveisin,

Toni Hyyryläinen

Silvolanmetsä säästettävä! 

 


Toni Hyyryläinen

Väliaikatieto Silvolanmetsän kaavoitusprosessin etenemisestä

2021-07-05 00:18:46

Kaupungilta saamieni uusimpien tietojen mukaan asukkaiden kuulemistilaisuus Silvolanmetsän asemakaavoitukseen liittyen (C1 403600 Smedsinmetsän pientaloalue) järjestetään vasta keväällä 2022 (eikä kuluvan vuoden syksynä).

Näin ollen saamme lisää aikaa hankkia tukea suojeluhankkeelle - jo tässä vaiheessa kiitos kaikille adressin allekirjoittaneille - meitä on jo yli 1700!


Toni HyyryläinenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…