SUOMALAISEN MUOTOILUN TULEVAISUUS - MUOTOILUINSTITUUTIN ALASAJO?

Ota yhteyttä adressin tekijään

Alkuperäisteksti

2013-04-05 16:49:24

Lahden Muotoiluinstituutti on viestinnän ja muotoilun koulutusyksikkö, joka on osa Lahden ammattikorkeakoulua. Muotoiluinstituutti on myös Suomen arvostetuimpia alan oppilaitoksia Aalto-yliopiston ohella.

Muotoiluinstituutti on saavuttanut mainetta tehokkaana ja kansainvälisesti arvostettuna opiskelupaikkana. Muotoiluinstituutti on kokonaisuus, jossa on mahdollisuus opiskella kymmentä eri pääainetta.

Jo opiskeluaikana opiskelijat verkostoituvat toimiviksi yhteisöiksi muotoilun ja viestinnän eri osaajien kanssa muodostaen elämänmittaisia osaamisverkostoja. Koulutus pohjautuu vahvaan visuaaliseen yleissivistykseen ja sitä tukevaan taideaineiden opetukseen.

Nyt vaarana on Muotoiluinstituutin tason heikentyminen opetuksen huomattavan resurssivähennyksen seurauksena.

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin YT- neuvotteluiden takia Lahden ammattikorkeakoulusta vähennetään vuonna 2013 yhteensä 36 henkilötyövuotta. Irtisanomisuhan alla on 28 työntekijää. Lahden ammattikorkeakoulun sopeuttamistoimet vuosina 2013-2015 ovat yhteensä 83 henkilötyövuotta, mistä 53 henkilötyövuotta on opetushenkilöstöä ja 30 htv muuta henkilöstöä.

Muotoiluinstituutista sanottiin irti YT-neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa viisi opettajaa. Näiden lisäksi irtisanomisuhan alla on tulevina vuosina vähintään viisi työntekijää (5,6 htv) lisää. Nyt tehdyt vähennykset eivät ole koskeneet opetuksen ulkopuolista henkilöstöä tai johtoa.

Muotoiluinstituutin osalta vähennykset siis kohdennettiin vain opetushenkilöstöön ja sitä myöten suoraan opiskelijoihin.

Tilanne heikentää olennaisesti opiskelijoiden oikeusturvaa, kun aiemmin määritelty opetussuunnitelma ei toteudukaan. Jo irtisanottujen opettajien myötä opetuksestamme katoaa yli 7000 kontaktituntia vuodessa ja kokemusta runsaan sadan vuoden edestä.

Irtisanottujen opettajien tilalle ei saa palkata uusia ja sivutoimisten opettajien osalta on voimassa rekrytointikielto. Alasta riippuen opetus on suurelta osin sivutoimisten opettajien varassa.

Koska Muotoiluinstituutti on LAMK:n pienimpiä yksiköitä, sitä näin ollen kuritettiin raskaimmin, sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Mikäli tulevaisuuden vähennykset kohtelevat Muotoiluinstituuttia ja sen opetusta yhtä rankasti, laskee vakituisen opetushenkilökunnan määrä miltei puolella.

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Lahden ammattikorkeakoulun yhdeksi strategiaksi on samalla hahmoteltu monialaisen muotoilu- ja viestintäkoulutuksen eri pääaineiden tuntuvaa supistamista ja sulauttamista osaksi tekniikan alaa.

Samanaikaisesti opetus- ja kulttuuriministeriössä tähdennetään kansallisen muotoiluohjelman tärkeyttä. Tällä haetaan Suomelle uutta kasvua juuri muotoilun avulla. Kansallisen "Muotoile Suomi" -ohjelman mukaan yritykset ja julkinen sektori tarvitsevat nykyistä parempaa muotoiluosaamista tavoitteidensa toteutumiseksi. Myös Lahden kaupunki painottaa strategiassaan muotoilun tärkeyttä.

Näilläkö menetelmillä pyrimme saavuttamaan ministeriön toivomat tulokset ja tavoitteet? Lahden ammattikorkeakoulun johdon väitteen mukaan sopeuttamistoimet eivät vaikuta opiskelijoiden arkeen. Kuitenkin jo tutkimalla edellä mainittuja lukuja väite osoittautuu perusteettomaksi, opiskelijoiden oikeusturvaa ja opetusta heikentäväksi.

Irtisanomisien suurin vaikutus kohdistuu opetuksen tason heikkenemisenä juuri oppilaisiin. Vaikka opiskelijoilla on lain takaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, se ei tule käytännössä toteutumaan.

Mikäli koet tärkeäksi suomalaisen muotoilun huippuosaamisen edistämisen ja kansainvälisesti arvostetun koulutusinstituution säilyttämisen, allekirjoita adressi.


Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys ry

Adressin asiavirheet korjattu

2013-04-05 16:46:20

Ylempien tahojen pyynnöstä korjasimme asiavirheet. Adressin ydin, tavoite ja sanoma eivät ole muuttuneet miksikään. Alkuperäistekstin voi lukea toisesta tiedotteesta.


Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys ryJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?