Vetoomus: NATO, isäntämaasopimus ja Suomen laki

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tärkeää: Isäntämaasopimuksen allekirjoituksen johdosta laadittu vaatimus

2014-09-06 13:18:45

Suomen puolustusvoimien komentajan allekirjoitettua Naton isäntämaasopimuksen 4.9.2014 Naton huippukokouksessa Walesissa, on aika ilmaista mielipiteensä sen laillisuudesta ja vaatia presidentiltä, hallitukselta, eduskunnalta ja puolustusvoimien komentajalta virallista vakuutusta Suomen kansalle.

Kyseenalaistatko Nato-sopimuksen laillisuuden?

http://www.adressit.com/nato_isantamaasopimus

 

 


Jarkko

Sähköpostitiedote kansanedustajille jatkovetoomuksesta 2.9.2014 käydyn eduskuntakeskustelun pohjalta

2014-09-03 08:25:12

Vetoomus NATO:n isäntämaasopimuksen käsittelemiseksi eduskunnassa

 

Vaikkakin on ymmärrettävää että tunnustelevat neuvottelut kansainvälisen sotilaallisen järjestön kanssa on käytävä luottamuksellisesti, on Suomen itsenäistä budjettivaltaa, suvereeniteettia ja kansainvälisiä velvoitteita sekä niiden valtionsisäistä voimaansaattamista koskevat asiat käsiteltävä eduskunnassa valtiosäännön ja perustuslain lainsäädännön mukaisesti. Näin tulee toimia myös siinä tapauksessa, jos eduskunnan hyväksymää kansainvälistä sopimusta tai sen valvontajärjestelmää uudella sopimuksella olennaisesti muutetetaan.

 

Suvereeniteetin ja lainmukaisuuden takaamiseksi

 

 • Hallituksen tulee perustella suvereniteetti/täysivaltaisuus –käsite, johon se isäntämaasopimusta kommentoidessaan viittaa, taatakseen a) Suomen suvereeniteetin vaarantumattomuuden tai muuttumattomuuden, b) kansanvaltaisuusperiaatteen toteutumisen ja c) epäselvyyksien välttämisen

 

 • Hallituksen ja eduskunnan on varmistettava isäntämaasopimuksen ja sen mahdollisen valtionsisäisen voimaansaattamisen lainmukaisuus

 

 • Hallituksen ja eduskunnan tulee huolehtia siitä ettei isäntämaasopimus astu voimaan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoitushetkellä ilman eduskunnan asianmukaista käsittelyä ja äänestystä (1) tai muussa tapauksessa pidättäytyä asiakirjan allekirjoittamisesta kaikilla virkamiestahoilla


 

 • Suomen presidentin, hallituksen ja eduskunnan tulee antaa virallinen vakuutus Suomen suvereeniteetin/täysivaltaisuuden vaarantumattomuudesta, jos isäntämaasopimuksen tai yhteisymmärryspöytäkirjan sisällöt salataan

 

 • Eduskunnan käsittelyssä ja äänestyksessä tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin, mahdollisesti myös Suomea koskeviin, sopimuskohtiin (2) niiden lainmukaisuuden arvioimiseksi

1. Allekirjoitetun sopimuksen tulkintaoikeus luovutetaan NATO:n korkeimmalle johdolle

2. Isäntämaalle asetetut moninaiset velvoitteet

 

 

Viitteet

 

 1. PL 95,1§ : http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L8P95

 

 1. NATO Host Nation Doctrine 2013, sivu 25. kohta 0201 / sivu 28. kohta 0205: http://hogskolene.forsvaret.no/english/Documents/AJP-4.5%20HNS%20-%20MAY%202013%20edb%20v1%20e.pdf

 

 

 

 

 


Jarkko

Sähköpostitiedote lähetetty kansanedustajille 30.8.2014

2014-08-30 10:29:19

Vetoomus Eduskunnalle Suomen ja NATO:n välisen isäntämaasopimuksen ja sen voimaansaattamisen laillisuuden varmistamiseksi

 

Valtioneuvoston tiedonannossa 27.8.2014 ilmoitetaan NATO:n isäntämaasopimuksen ja siihen liittyvän yhteisymmärryspöytäkirjan olevan luonteeltaan poliittinen dokumentti eikä varsinainen kansainvälinen sopimus. Kuitenkin voidaan perustellusti olettaa Suomen sopimussisällön olevan yhtenevä Ruotsin vastaavan kanssa, minkä voimaansaattamiseksi Ruotsissa järjestetään eduskunnan äänestys asiasta. Miksi sopimuksesta ei äänestetä Suomen eduskunnassa, vaikka Suomen perustuslaki ja valtiojärjestys tätä edellyttäisi? Suomen tulee toimia oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti kansainvälisen maineemme vaalimiseksi.

 

Isäntämaasopimusta ja yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevan NATO-dokumentin perusteella sopimuksen tulkintaoikeus siirtyy NATO-johdolle, toisin kuin Valtioneuvoston tiedonanto antaa ymmärtää. Valtioneuvoston tiedonannon ja sopimustekstin välillä näyttäisi siis olevan merkittävä näkemysero. Kyseinen sopimus saattaisi johtaa Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantumiseen.

 

Sopimuksen lainmukaisuus tulee selvittää mm. Suomen ja Venäjän välisen valtiosopimuksen 4. artiklan osalta. Venäjän vastaisessa varustautumisessa isäntämailla tulee olemaan NATO:n pääsihteeri Rasmussenin mukaan tärkeä merkitys. Suomi muuttuisi isäntämaasopimuksen perusteella puolueettomasta valtiosta entistä aggressiivisemman sotilaallisen toiminnan kannattajaksi ja mahdollistajaksi Venäjää vastaan. Seuraukset voivat olla arvaamattomat nykyisessä kriisitilanteessa Suomen ollessa valtiosääntönsä mukaisesti Euroopan unionin jäsen ja siten Ukrainan kriisin yksi poliittisista sekä taloudellisista osapuolista.

 

Vetoamme Suomen eduskuntaan ja hallitukseen esittäen toiveemme isäntämaasopimuksen / yhteisymmärryspöytäkirjan käsittelemisestä ja solmimisesta siten kuten Suomen laissa määrätään sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämä edellyttää mielestämme seuraavia hallinnollisia toimenpiteitä:

 

 • Valtioneuvoston tiedonannon johdosta on järjestettävä asianmukainen äänestys valtioneuvoston ja ministerien nauttimasta luottamuksesta

 • Isäntämaasopimuksesta on järjestettävä asianmukainen käsittely ja äänestys eduskunnassa

 • Isäntämaasopimukseen liittyvät asiakirjat ja ehdot on toimitettava suomennettuina kansanedustajien tutustuttavaksi hyvissä ajoin ennen asian käsittelyä eduskunnassa

 • Isäntämaasopimuksen laillisuus on tutkittava ja todettava

 

Lisätietoja:

 

Linkki vetoomukseen ja sen viitteisiin: http://www.adressit.com/isantamaasopimus

 


JarkkoJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.