ADRESSI Keusoten päättäjille – lähiterveysasemia ei saa lakkauttaa

Uudenmaan sote-kuntayhtymä esitteli torstaina 7.5.2020 yhtymävaltuustolle väliaikatietoa palveluverkkosuunnitelmastaan. Suunnitelma pohjautuu kevään 2020 aikana tehtyihin asukas-, henkilöstö- ja luottamushenkilökyselyihin. Näissä kyselyissä tuli selkeästi esille, että lähipalvelut terveysasemien tuottamana on asukkaiden haluama toimintatapa. Siksi selvityksessä esiin tullut Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman toiminnan lakkauttaminen tuntuu erikoiselta tavalta ymmärtää asukkaiden julkituoma mielipide. Kellokosken terveysaseman sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät Kellokosken ja Linjamäen kylien asukkaat, ja myös Etelä-Mäntsälästä käy asiakkaita terveyden- ja suun hoidon palveluissa – lähipalvelut kiinnostavat myös heitä, oman kunnan terveysasemalle on matkaa 18 km. Mihin nämä asiakkaat ohjataan, jos Kellokosken terveysasema suljetaan?

Suunnitelmassa ei ole vielä esitetty konkretiaa asukkaiden näkökulmasta. Kuntalaiset ovat oikeutettuja yhdenvertaiseen palvelutasoon asuinpaikasta riippumatta ja se on Keusotessa kuntayhtymänä otettava huomioon. Myös kokonaisvaltainen tieto suunnitelman vaikutuksista eli päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi puuttuu päätöksentekijöiltä. Kylätaajamien palveluiden taso on niiden selviytymisen ja kehittymisen mittari. Jos yksi tärkeimmistä eli terveysaseman palvelut siirtyvät liikenteellisesti kauemmas tai hankalasti tavoitettavaan paikkaan, vaikuttaa se kylätaajaman pito- ja vetovoimaan voimakkaasti.

Selvityksen tässä vaiheessa ei voida todentaa, millä aikavälillä esitetyt toimenpiteet tuottavat toivottua säästöä ja tehokkuutta, joten terveysasemien sulkeminen ei saa olla ensisijainen toimenpide.

Me adressin allekirjoittajat vetoamme Keusoten kuntayhtymän päättäjiin yhtymähallituksessa ja  -valtuustossa kuulla ja ottaa päätöksenteossa huomioon kuntayhtymän asukkaiden toive lähi-terveyskeskuspalveluiden turvaamisesta, ilman pelkoa terveysaseman lakkauttamisesta ja palveluiden siirtymisestä. 

Kotiseutuyhdistys Me Kellokoskelaiset ry


Liisa Palvas, yhdistyksen varapj.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Liisa Palvas, yhdistyksen varapj. voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…