ADRESSI MÄNTYLÄN KOULUN SÄILYMISEN PUOLESTA

Haluamme ilmaista syvän huolemme Mäntylän koulun tulevaisuudesta. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Mäntylän koulussa lapsilla ja aikuisilla on hyvä olla. Koulun ilmapiiri vaikuttaa oppilaiden oppimiskäyttäytymiseen. Turvallinen suhde opettajiin aktivoi halua oppia uutta. Hyvät vuorovaikutussuhteet johtavat sekä haluun oppia että vähentävät koulukiusaamista. Koulumatkat ovat lyhyet ja turvalliset, eivätkä vaadi vanhemmilta tai kunnalta  erityisjärjestelyjä kuljetusten suhteen.

Suurin osa alueen lapsista ja perheistä on tuntenut toisensa päiväkodista lähtien. Alueella vallitsee yhteisöllisyys, joka osaltaan luo turvallisuutta lasten arkeen sekä asutusalueen vetovoimaan. ”Kylä kasvattaa” –periaatteella on toimittu vuosien ajan.

Olemme olleet Mäntylässä väistötiloissa 42 vuotta ja odottaneet uutta koulua. Väestöpohja on pysynyt samana tai kasvanut ja alueelle rakennetaan koko ajan ja vanhojen talojen sukupolven vaihdosta tapahtuu jatkuvasti. Alueella on elinvoimainen Mäntylän päiväkoti, joka tekee tiivistä yhteistyötä Mäntylän koulun kanssa. Tämä mahdollistaa lapsen näkökulmasta turvallisemman koulun aloituksen ja moniammatillisen yhteistyön  lapsen eduksi. Lapsiperheet muuttavat alueelle hyvämaineisen päiväkodin ja koulun vuoksi. Koulu toimii kylän sydämenä ja mahdollistaa alueen lasten ja aikuisten harrastamista tulotasoista riippumatta. Kuluneen lukuvuoden aikana koululla on voinut harrastaa mm. liikuntaa vauvasta vaariin. Koulu toimii vireän asukasyhdistyksen kokoontumispaikkana. Koulun ovet ovat avoinna monenlaiselle toiminnalle esim. kirpputorit, Kauneimmat Joululaulut.

Mäntylän koulun sijainti mahdollistaa laadukkaan opetuksen luonnon ja erinomaisten liikuntamahdollisuuksien keskellä.  Alueelta löytyy pururata, urheilukenttä, uimaranta sekä talvella valaistut hiihtoladut sekä luistinkenttä kaukaloineen ja lämmitettyine koppeineen.

Olemme huolissamme em. asioiden ohella pienten oppilaiden iltapäiväkerhotoiminnan jatkuvuudesta mikäli koulu lakkautetaan. Miten oppilaiden kuljetus järjestetään mikäli koulu lakkaa?  Ymmärrämme Mäntylän koulun tulleen tiensä päähän. Emme vaadi uutta koulua vaan tyydymme parakkiratkaisuun. Haluamme vedota lasten  turvallisen oppimisympäristön puolesta ja oikeudesta lähikouluun.

Koulu on erittäin huonossa kunnossa. Home, itiöt, mikrobit, toksiinit ja ihmiset, eritoten lapset, eivät saa olla samassa tilassa. Se, että koulu meillä jatkuu, on erittäin tärkeää. Saa ajatella vaikka itsekkäästi, että tonttiemme arvo laskee tulevaisuudessa, mikäli meillä ei ole koulua. Lähimpiin kouluihin on matkaa ja sataa oppilasta on huono sijoittaa mihin tahansa. Pahimmillaan tyhjä koulu puretaan ja uutta ei rakenneta tilalle oppilaiden uudelleen sijoituksen jälkeen. Mitä tehdä? Melutaan!