Adressi Savonrannan koulun yläluokkien säilyttämisen puolesta

Savonrannan koulu sijaitsee Savonlinnan pohjoisimman pitäjän kirkonkylällä.  Koulu on pieni, mutta oppilasennusteeltaan vakaa kokonaisuus. Koulurakennus on hyväkuntoinen ja toimiva. Koulun tiloihin on sijoitettu myös Savonrannan päiväkoti. Yhteistyö on sujuvaa ja takaa jatkuvuuden päiväkodista peruskoulun loppuun saakka.

Sivistystoimi on suunnitellut yläluokkien (7-9 lk) siirtämistä Kerimäelle osana säästötoimenpiteitä. Mikäli siirto toteutuu, siitä aiheutuu merkittävä lisäys kuljetuskustannuksiin. Siirrolla olisi vakavia vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. 

Kerimäelle siirtäminen tulisi pidentämään merkittävästi oppilaiden koulumatkaa. Edestakainen päivittäinen koulumatka olisi keskimäärin 70 kilometriä nykyistä pidempi. Päivistä tulee pitkiä, eikä palauttavalle vapaa-ajan harrastamiselle jää aikaa. Lasten uupuminen on todellinen riski.

Oppilaiden kuormituksen lisääntyminen voi johtaa oppimisen vaikeuksiin ja tuen tarpeen kasvuun. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia erityisopetukseen ja avustajien resurssointiin.

Yläluokkien siirto heikentäisi koko Savonrannan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Työikäistä väestöä on vaikea sitouttaa paikkakuntaan, jossa perheen lapset eivät pysty käymään koko peruskoulua.

Ehjä ja turvallinen koulupolku antaa hyvät eväät lastemme tulevaisuudelle. Me allekirjoittaneet vaadimme yläluokkien säilyttämistä Savonrannan koulussa.

Kiitämme allekirjoituksistanne,
Savonrannan vanhempainyhdistys

Adressi toimitetaan sivistystoimeen 13.2.2023


Jaana Makkonen, Savonrannan vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään