Adressi uuden Olkahisen päiväkodin rakentamisen puolesta

Vaadimme, että Olkahisen päiväkoti uudisrakennetaan perusparannuksen sijaan. Mielestämme päiväkotia ei kannata alkaa korjata, kyse on ratkaisusta joka vaikuttaa vuosikymmeniä. Päiväkodin sisäilmaongelma on pahentunut viime vuoden aikana, ja sen laajuudesta ei ole tiedetty. Pelkäämme, että päätöksiä tehdään liian kiireellä ja liian vähäisellä valmistelulla. Tämän hetken tiedon mukaan päiväkoti ei voi toimia enää 30.6 jälkeen nykyisissä tiloissa ja väistötilaratkaisuja etsitään kuumeisesti. Päiväkodilta on joutunut henkilökuntaa vaihtamaan työpaikkaa sekä lapsia vaihtamaan päiväkotia sisäilmaongelmien takia.

Olkahisen koulun osalta on tehty päätös uudisrakennuksesta ja päiväkoti on liitetty samaan tarvehankintaselvitykseen koulun kanssa. Päiväkoti ja koulu on yhdistetty yhdyskäytävällä ja suunnitelmien mukaan se liitetään samalla tavalla myös koulun uudisrakennuksen rakentamisen jälkeen. Koemme, että tämänkin asian takia olisi ehdottoman tärkeää saada myös päiväkoti uudisrakennuksena. Voiko taata, että perusparannuksen jälkeen päiväkodissa on terveellistä olla ja mitä mahdolliset jatkuvat ongelmat aiheuttavat uudelle koulurakennukselle.

Tällä hetkellä päiväkodilla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi sisäliikuntatiloihin, koska koululla sijaitseva liikuntasali on opetuskäytössä. Päiväkodin tilat eivät anna myöden kunnon sisäliikunnan järjestämiseen. Uudisrakennuksen myötä saataisiin nykyaikaiset ja muunneltavat tilat lasten ja henkilökunnan käyttöön. 

Täysin uusi koulu ja päiväkoti yhdistettynä houkuttelee alueelle uusia perheitä ja näyttää perheille, että lapsia ja heidän terveyttään, hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan arvostetaan. Henkilökunnan pysyvyys vaikuttaa suoraan lasten hyvinvointiin, tämän vuoden aikana sisäilmaongelmat ovat rasittaneet Olkahisen päiväkodin ryhmiä henkilökunnan vaihtuvuuden takia. 

Vaadimme

- päiväkodin lapsille hyvät asianmukaiset väistötilat rakentamisen ajaksi

- uudisrakennus vanhan päiväkodin tilalle

- lasten turvallisen varhaiskasvatusympäristön takaaminen

- varhaiskasvatushenkilökunnan hyvien työolojen takaaminen

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/02/22022018_7.html

 

 


Sonja Kananen, Kati Kangasmäki, Peetra Ruotsila    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko vaalipiirit poistaa eduskuntavaaleissa?