Aseiden totaalikiellon vastustaminen

Ampumaurheilun harrastamisen jatkuminen on taattava Suomessa myös tulevaisuudessa. Aseiden omistamista ei saa kriminalisoida eikä tunnollisia harrastajia syyllistää sairaiden ihmisten tekojen takia. Jokaisella terveellä Suomen kansalaisella tulee olla oikeus perustellusta syystä harrastaa ammuntaa.
Lupakäytäntö tulee olla järkevä ja käytännön tulee olla sama koko maan alueella. Aselain tiukentaminen ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa syrjäseuduilla tapahtuvaa harrastustoimintaa eikä harrastuksesta saa tulla vain eliitin oikeus.

******

Metsästäjät ja ammunnan harrastajat ovat joutuneet asevihamielisen ilmapiirin ahdistamiksi. Tämä adressi on perustettu vastapainoksi asekieltoja vaativille adresseille ja on tarkoitus luovuttaa sisäministeri Anne Holmlundille kasvettuaan painoarvoltaan riittäväksi. Luovutustilaisuuteen pyritään saamaan yhteisrintama metsästyksen ja ammunnan harrastajien järjestöistä.
Adressin tavoite on myös ylittää uutiskynnys, jotta harrastajien hätähuuto saadaan päättäjien tietoisuuteen. Harrastajat ovat tavallisia lainkuuliaisia ihmisiä, jotka suhtautuvat ampuma-aseisiin vastuuntuntoisesti ja kiihkotta. Tämän takia suuren hiljaisen joukon ääni jää helposti kuulumatta. Meitä on paljon ja nyt on aika vetää köyttä yhteen suuntaan.

******

Adressi ampumaurheilun puolesta on saanut huomattavan nimilistan taakseen. Monet liitot ovat tukeneet adressia, mutta eivät ole yhteisesti halukkaita viemään adressin sanomaa eteenpäin sisäministeri Anne Holmlundille.
Adressin luovutustilaisuutta ei voida järjestää, sillä liittotasolla yhteisrintamaa ei koskaan syntrynyt.

Tällä hetkellä uusi aselakiehdotus on lausuntokierroksella. Uskon kaikkien adressin allekirjoittajien vaativan allekirjoituksensa tulevan huomioiduksi omien kansanedustajiensa toimesta lakiehdotuksesta äänestettäessä eduskunnan tulevassa käsittelyssä.