Suomessa pitää saada asiakaspalvelua suomeksi tai ruotsiksi – pelkkä englanti on syrjivää

Suomessa pitää saada asiakaspalvelua paikkakunnasta riippuen suomeksi tai ruotsiksi. Pelkästään englanniksi tarjottava palvelu esimerkiksi ravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa on syrjivää, koska läheskään kaikki suomalaiset tai Suomessa pysyvästi asuvat eivät osaa englantia kovin hyvin tai lainkaan. Lisäksi moni englantia osaava suomalainen haluaa kuitenkin asioida omassa maassaan omaa kieltään käyttäen. Vieraskielinen palvelu voi myös aiheuttaa virhe- ja vaaratilanteita.

Suomen tai ruotsin käyttäminen ensisijaisena asiakaspalvelun kielenä on tärkeää myös maahanmuuttaneiden työntekijöiden kannalta, sillä vain paikallisen kielen oppiminen takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet työelämässä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa laajemminkin.

Yritysten on siksi edellytettävä ja tuettava suomen tai ruotsin kielen käyttämistä asiakaspalvelutilanteissa. Asiakkaiden puolestaan on autettava kielenoppijaa käyttämällä palvelutilanteissa mahdollisimman paljon suomea tai ruotsia. Tarvittaessa on hyvä käyttää selkosuomea/ruotsia, eli helppoja sanoja ja yksinkertaisia lauserakenteita. Asiakaspalvelussa vaadittava kielitaito saavutetaan nopeastikin, kunhan paikallista kieltä käytetään sitkeästi eikä turvauduta helppouden vuoksi heti englantiin.

Yritysten tulee toimia kielivastuullisesti eli pyrkiä syrjimättömiin ja kansalliskielten asemaa vahvistaviin ratkaisuihin. Oikeusministeriön tulisi lisäksi selvittää kielilainsäädännön ulottamista nykyistä laajemmin yritysten tarjoamiin palveluihin ja kuluttajaviestintään.

Tämä adressi luovutetaan oikeusministeriölle, Elinkeinoelämän keskusliitolle, Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:lle ja Kaupan liitolle.


Oma kieli ry – Eget språk rf    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Oma kieli ry – Eget språk rf voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…