Asukastalo Ankkuria on tuettava

Herttoniemenrannan asukastalotoimintaa ollaan ajamassa alas


Työ ja vastuu kasvaa, mutta avustus pienentyy sen mukana. Asukastaloyhdistystä kohtaan ei toimita oikein.

Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:lle on esitetty Helsingin kaupunginhallituksen 14.12.2020 pidettävän kokouksen esityslistassa niin pientä avustusta vuodelle 2021, että yhdistyksen on mahdotonta jatkaa toimintaa. Esitetty avustus riittää työntekijän palkkaamiseen ja asukastalon ylläpitokustannuksiin enimmillään puoleksi vuodeksi. Varainkeruutuotolla ja vuokratuotoilla pystymme paikkamaan vajetta noin puolitoista kuukautta. Myös korona vaikuttaa ensi keväänä vuokratuottoihin ja pienet yhdistykset eivät voi nykyistä enempää tilavuokraa maksaa, saati miten toimintaa päästään keväällä pitämään. Tässä asukasosallisuusavustus esitykset https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2020/Keha_2020-12-14_Khs_47_El/A8CC581D-002F-C29F-950D-763D6FB00000/Liite.pdf  .

Asukastalo Ankkuri on Helsingin Kaakkoisen suurpiirin ainut asukastalo ja Östersudom suurpiirin lisäksi ainut suurpiiri, missä ei ole Helsingin kaupungin ylläpitämää asukastaloa. Tämä kyllä pitäisi huomioida avustuksissa, että Asukastalo Ankkuri täydentää Helsingin kaupungin sosiaalipalveluita. 

Esityksen laatijat eivät tunnu huomioivan minkälaista toimintaa asukastoimijat tuottaa, vaan jokaiselle alueelle on esitetty yksi summa mitä sitten jaetaan alueittain eri asukastoimijoiden kesken. Asukastalo Ankkurin toimintaa ei tueta riittävästi koska alueella on toinen asukastoimija, vaikka todellisuudessa toimijoita on enemmän. On vaikea sanoa mitä kaupunginosa karttaa tässä katsotaan. Herttoniemen osa-alueet ovat Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori, Herttoniemenranta ja Herttoniemen yritysalue. Palkkausavustuksia todellisuudessa alueelle jaetaan kaksi. Yksi palkkausavustus on jaettu Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan kesken ja yksi osa-alue Herttoniemen alueella saa oman täyden palkkausavustuksen. 

Tämä yksi palkkausavustus per kaupunginosa ei tunnu oikeudenmukaiselta, kun uusi asukastoimija hakee avustusta, jaetaanko samasta palkkausavustus summasta taas useammalle alueen asukastoimijalle. Jolloin vanhemman asukastoimijan pitää omastaan osin luopua. Joku asukastoimija voi saada vasta hakeneena täyden palkkausavustuksen, koska sattuu olemaan ainut hakija kaupungin osassaan. 

Me emme toivo, että joku toinen saa vähemmän mitä nyt on ehdotettu. Vaan toivomme, että 22 vuotta helsinkiläisten eteen tehdystä työstä olisimme saaneet vakiintuneen aseman, ettei meidän tarvitse tässä vaiheessa asukastalotoimintaa lakkauttaa. Varsinkin kun kaakossa ei ole edes Helsingin kaupungin omaa asukastaloa. 

Luulimme, että työnäyte vakuuttaa avustuksen myöntäjät. Onko oikein, että vaikuttaminen politiikkoihin on ratkaisevaa, ja onko oikein, ettei toiminnan monipuolisuus, ammattimaisuus ja kävijämäärät kiinnosta, edes korona-aikana. Miksi kaikkia Herttoniemen alueen toimijoita ei kohdella tasapuolisesti. Ja, miksi ei meidän ylläpitokustannusten roima nousukaan ole vaikuttava aspekti. Vielä v. 2019 saimme oman palkkausavustuksen, nyt työtä tehdään etukenossa lyhennetyllä työajalla.

Esitetty asukasosallisuusavustus ei ole riittävä. Emme edes saaneet sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta vuodeksi 2021, koska katsottiin, että tuotamme asukasosallisuustoimintaa. 

Olemme yrittäneet vaikuttaa tänä vuonna päättäjiin ja asukasosallisuusavustusta nostettiin huimat 300 000, mutta meille esitetyssä avustusmäärässä se ei näy.


Käykö Ankkurille kuin entiselle hevoselle: just kun oppi olemaan syömättä niin kuoli.

 

 

 

 

Toiminta:

Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry on tehnyt jo vuosia matalan kynnyksen asukastalotoimintaa helsinkiläisten hyväksi, avoimen ja ilmaisen toiminnan merkeissä: esimerkkeinä sosiaaliohjaus ja ilmaisen koulun hävikkiruoan jakaminen joka arkipäivä. Asukastalo Ankkuri on myös tunnettu pitkäaikaisesta maahanmuuttajatyöstä, jolla on suora vaikutus asukkaiden ja maahanmuuttajaperheiden hyvinvointiin ja ennakkoluuloihin alueella. Asukastalo Ankkurissa eri kulttuurit kohtaavat arkisissa merkeissä.

Asukastalotoiminnan lisäksi asukastalolla tehdään työtä pitkäaikaistyöttömien kanssa. Talolla on palkkatuella työllistettyjä keittiö- ja siivoustehtävissä sekä merkonomiksi oppisopimuksella opiskeleva toimistotyöntekijä ja useita työkokeilijoita. Asukastalolla on myös jatkuvasti muita työharjoittelijoita eri oppilaitosten käytännön harjoittelujaksoilta, kuten sosionomiopiskelijoita. 

Asukastaloyhdistyksen lisäksi viikoittaista ilmaista tai edullista toimintaa talolla tuottaa muun muassa Herttoniemen MLL:n paikallisyhdistys, Herttoniemenrannan Martat, Helsingin Nuoret Kotkat, Nicehearts ry, Irakin naisten yhdistys ry, Monaliiku ry, Amal ry, Pienperheyhdistys ry, Herttoniemen AA-ryhmä. Muita yhteistyökumppaneita ovat myös paikalliset toimijat, kuten Hertsikan Pumppu, Herttoniemen Seura ja Eloa Herttoniemenrantaan. Tilaa käyttävät myös paikalliset yksityiset päiväkodit. Jos asukastaloyhdistystä ei tueta niin kärsivät siitä nämä kaikki muutkin talolla toimijat.

Asukastalon toimistotiloja vuokraa Nicehearts ry ja Mieto ry. 

Asukastalon oman toiminnan lisäksi palkatun työntekijän vastuulla koko talo kiinteistöineen ja useat vuokralaiset sekä koko asukastalon muu henkilökunta; palkkatuella palkatut sekä muut harjoittelijat kuten työkokeilijat. Asukastalon työmäärän ja vastuun vuoksi työtä ei voi hoitaa vain vapaaehtoisvoimin. 

 

Lea Vetri, puheenjohtaja 

Maaren Kemppi, toiminnanjohtaja

DC9D661F-A3C7-46E0-8F11-3D2B7A0134A0.jpeg


Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry/ Maaren Kemppi    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry/ Maaren Kemppi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…