Uusimmat adressit

Roskikset täyttyvät ruoasta!!

Jopa 870 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. Samaan aikaan kolmasosa maailmassa tuotetusta ruoasta päätyy ruokahävikkiin. Kun syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin kaikki ruoan vamistukseen käyetty energia ja työpanokset valuvat hukkaan. Ruokahävikkiä voisi vähentä jos: 1. Ostaisit sen verran ruokaa kuin tarvitset 2. Käytä vanhimmat elintarvikkeet ensin. 3. Tee edellispäivän tähteistä maittava ateria. 4. Tee kerran viikossa ruokaa kaapissa olevista aineksista. 5. Älä tuhlaa ruokaa!

Luotu: 2021-04-14

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 8 8

Uusiutuvassa energiassa on tulevaisuus!

Fossiilisten polttoiaineiden käyttöä pitäisi vähentää, koska niiden polttaminen saastuttaa luontoa ja jos niitä käytetään likaa ne voivat loppua maapallolta kokonaan. Niiden tilalta pitäisikin käyttää uusiutuvaa energiaa kuten aurinko- ja tuulienergiaa. Mielestäni valtion rahoilla pitäisi ostaa lisää aurinko- ja tuulivoimaloita ja kun sanotaan, että talvella ei aurinko paista riittävästi aurinkopaneelien käyttöön, niin Suomessa talvella tuulee enemmän joten silloin tuulienergia pitäisi riittää.

Luotu: 2021-04-14

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 14 14

Ano Turtiainen, eroa!

Adressi osoittamaan kuinka moni haluaisi Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitun Ano Turtiaisen eroavan eduskunnasta. Adressia ei tulla toimittamaan minnekään.

Luotu: 2021-04-13

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 5 5

Pitkälänvuoren tuulivoimapuisto uhkaa Petäjäveden maailmanperintökohdetta

Me ratsastajat ja ratsastuksen ystävät vaadimme Petäjäveden Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen lopettamista.  Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pitkälänvuoren alueelle Petäjäveden kuntaan. Maisemallisesti ja kulttuuriympäristöllisesti merkittävin kaava-alueen läheisyyteen sijoittuva kohde onPetäjäveden vanha kirkko, jolla on UNESCO:n maailmanperintökohde-status, sijoittuu noin 4 km etäisyydelle kaava-alueesta. Koko osallistumis- ja arviointisuunnitelma on l

Luotu: 2021-04-13

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 109 107

Roskaamista tapahtuu aivan liikaa

Tiesitkö, että muoviroskan maatuminen voi kestää jopa 1000 vuotta?  Tiesitkö myös, että maailman meriin päätyy vuosittain 6,4-8 miljoonaa tonnia jätettä, josta suurin osa on muovia. Yhteensä merissä on 150 miljoonaa tonnia jätettä. Ihmiset sekä eläimet kärsivät roskaamisesta. Joka paikkaan johon menee, löytää lähes aina roskia maasta. Roskiksia pitäisi olla enemmän, jotta roskaamista ei tapahtuisi niin paljon. Roskiksia ei löydy tarpeeksi läheltä, joten nuoret ja jotkut vanhemmatkin heittävät ro

Luotu: 2021-04-13

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 30 29

Vetoomus ELY-keskukselle Evijärven vedenpinnan pikaiseksi nostamiseksi

Aikaisempina kesinä 2018-2019 ja erityisesti viime kesänä 2020 Evijärven alhaisen vedenpinnan johdosta veden laatu heikkeni niin, että järven virkistyskäyttö väheni huomattavasti niin mökkiläisillä kuin muillakin. Juhannuksen jälkeisenä kesänä vedessä ei voinut uida eikä myöskään käyttää sauna-tai pesuvetenä. Vesi ei soveltunut myöskään kasvien kasteluun. Pyydämme asian pikaista käsittelyä koska Evijärvi ei enää kestä näin alhaista vedenpintaa  Me tämän adressin allekirjoittajat vetoamme säännös

Luotu: 2021-04-12

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 391 390

Tapahtuma-alan vappulakko 2021

Suomen hallitus on koronapandemian aikana estänyt tapahtuma-alaa toimimasta raskaammin ja pidempään kuin muita toimialoja. Epätasa-arvoista kohtelua on perusteltu mm. tartuntatautilain puutteilla. Kyseinen laki on päivitetty vastaamaan nykypäivän haasteisiin, mutta alaamme kohtaan tehtävät poliittiset päätökset noudattavat edelleen samaa linjaa kuin tähänkin saakka. Samalla kun olemme olleet pitkään työskentelykiellossa, ei hallitus ole kompensoinut aiheuttamiaan taloudellisia menetyksiä. Muille

Luotu: 2021-04-11

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 103 102

Kaukajärven ja Pitkäjärven luonnontilan turvaaminen

Tiivistelmä Kangasalan kaupunki tutkii erilaisia tieratkaisuja Kaukajärven ja Pitkäjärven välisen kannaksen eteläpuolelle. Lisäksi selvitetään Kaukajärven rannalla sijaitsevien Kuuselantien loma-asuntojen vakinaistamista ja alueen lisärakentamista. Alue on todettu selvityksissä arvokkaaksi virkistys- ja luontokohteeksi. Kannaksen eteläpuolella sijaitsee mm. tärkeä lähteikkö. Saarenmaan kaavoittamisen ja aiempien avohakkuiden seurauksena Kuuselantien rantarinne on jatkossa ainoa ekologinen yhteys

Luotu: 2021-04-11

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 1646 1641

Lepänsangantie,somero

Me kaikki tämän adressin allekirjoittaneet lähetämme tämän Vetoomuksen ely-keskukselle,siitä että lepänsangantien(somero) kunnossapito-urakoitsijan sopimus tien kunnossapidosta puretaan välittömästi,jatkuvien laiminlyöntien vuoksi. Vaadimme,että valtio korjauttaa tien käyttökelpoiseksi työtehtävään kouluttautuneella ammattihenkilöllä ja perii korvaukset urakoitsijalta joka tienkunnon pilasi. Me lepänsangantietä käyttävät veronmaksajat emme enää halua kärsiä siitä,että päivittäinen työssä ja asio

Luotu: 2021-04-09

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 8 8

Turvallinen koulutie Soljaan Naistenmatkan tien ali

Solja on uusi, osittain keskeneräinen asuinalue, joka sijaitsee Turrin ja Niemenmaan asuinalueiden välissä Naistenmatkantien pohjoispuolella. Tämän adressin allekirjoittaneet ovat huolissaan niiden lasten turvallisuudesta, jotka joutuvat koulumatkallaan ylittämään vilkkaasti liikennöidyn Naistenmatkantien. Soljaan on jo valmistunut Soljan lastentalo, jossa toimii päiväkoti ja jossa aloittaa myös koulu elokuussa 2021. Päiväkotiryhmiä on tulossa kahdeksan eli nykymitoituksella 192 hoitopaikkaa ja

Luotu: 2021-04-08

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 161 161