Uusimmat adressit

Freeride alue moottorikelkkailuun Etelä-Kajaanin tai Etelä-Sotkamon alueelle.

Me allekirjoittaneet Kajaanin, Sotkamon ja Iisalmen moottorikelkkaharrastajat esitämme, että Metsähallitus yhdessä kuntien kanssa järjestää freeride alueen eteläisen Kajaanin tai eteläisen Sotkamon alueelle olevien moottorikelkkareittien läheisyyteen. Freeride ajamisen harrastajamäärät ovat nousussa ja tällä uudella alueella saataisiin nämä kolmen kunnan freeridekelkkailijat yhteen paikkaan ajamaan luvan kanssa kuten muuallakin Suomessa. Tämä vähentäisi varmasti luvatonta ajoa merkittävästi ja k

131 Luotu: 04.01.2023 Tilastot

Pyörätuoliramppi Ilmari Aaltoselle Espoon Laurinlahteen

Ilmari Aaltonen on nuori espoolainen perheenisä, joka joutui joulukuussa pyörätuoliin jalan amputoinnin takia. Hän tarvitsee kotinsa sisäänkäyntiin pyörätuolirampin.   Taloyhtiö ei ole antanut lupaa rampin rakentamiseen ilman kohtuuttomia ehtoja. Rampista ei tulisi kustannuksia taloyhtiölle, sillä sen rakennuttaisi ja omistaisi Espoon kaupungin vammaispalvelut. Muita taloyhtiön osakkaita ramppi ei häiritsisi, sillä kyseessä on paritalo, ja perheen oman asunnon sisäänkäynti. Tapauksesta voi luke

917 Luotu: 03.01.2023 Tilastot

Pelastetaan Kipparinkadun vanhat kirsikkapuut!

Kipparinkadun varrella sijaitsevat kolme vanhaa, upeaa kirsikkapuuta aiotaan kaataa. Peruste kaatamiselle ei ole se, että puut olisi paikalla tehtävän remontin vuoksi välttämätöntä kaataa vaan se, että puut ovat vanhoja. Vuonna 2018 ne on päätetty remontin yhteydessä poistaa. Puiden kauneus on tunnustettu, mutta on todettu, että koska ne ovat vanhoja, ne on joka tapauksessa poistettava. Tämä on ainoa peruste kaatamiselle kaupungin antaman vastauksen perusteella. Puut eivät ole lahoja, eivätkä sa

13 Luotu: 03.01.2023 Tilastot

Ilotulitteiden myynti- ja käyttökielto Kajaanin kaupungissa

Kajaanin kaupungin tulee jatkossa kieltää kokonaan ilotulitteiden myynti yksityishenkilöille ja niiden käyttö sekä ilotulitusten järjestäminen yksityishenkilöiltä kaupungin rajojen sisäpuolella. Väärinkäytökset ja ilkivalta Osa kansalaisista käyttää ilotulitteita aikoina, jolloin se on kiellettyä. Osa kansalaisista käyttää ilotulitteita kotirauhan häirintään ja räjäyttelemällä ilotulitteita tarkoituksellisesti siten, että ne rikkovat kuntalaisten kotien rakenteita tai muuta omaisuutta. Pahimmass

54 Luotu: 30.12.2022 Tilastot

Torrentupa on säilytettävä

JOS OLET SITÄ MIELTÄ, ETTÄ:- Torrentupa on tärkeä suomalaispaikka Torremolinosissa,- Torrentuvalla on seurakunnallisena paikkana aivan erityinen tehtävä,- Torrentuvan toimintaa ei tule lakkauttaa eikä sen kiinteistöä myydä,- Torrentuvalle tulee hakea Torremolinosin kaupungilta kahvilalupa, - Torrentuvan toimintaa tulee edelleen jatkaa Aurinkorannikon seurakunnan yhteydessä. JAA TÄMÄ ADRESSI oman sosiaalisen verkostosi kautta. Siten asia saa enemmän julkisuutta.

302 Luotu: 27.12.2022 Tilastot

Lumenkaato mereen on lopetettava

Helsingin kaupunki on hakenut Hernesaaren lumenvastaanottotoiminnalle ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.   Vaatimuksemme on, että lumenkaato mereen kielletään, koska siitä aiheutuu vesistön pilaantumista. Lisäksi lumenajosta aiheutuu meluhaittaa lähiseutujen asukkaille.   Hernesaaressa mereen kaadettavan lumen mukana mereen päätyy huomattava määrä kiintoainesta, kymmeniä tuhansia kiloja roskaa, öljyhiilivetyjä, raskasmetalleja sekä tien pinnasta ja renkaista peräisin olevia part

490 Luotu: 27.12.2022 Tilastot

Bluesministeriä ja Kantritohtoria ei saa lopettaa

Tiedotteessaan (12.12.2022) Yle kertoi typistävänsä rakastetut roots-musiikin erikoisohjelmat, Bluesministerin ja Kantritohtorin viikottaisista lähetyksistä kesätuotannoiksi. Samalla Yle kertoi lopettavansa monia muitakin ohjelmia. Tiedotteen mukaan toimitetut erikoisohjelmat korvataan toivemusiikilla ja suorilla lähetyksillä. Ideana näyttäisi olevan virtaviivaistaa ohjelmavirtaa kaupallisen radion suuntaan.   Bluesministeri ja Kantritohtori ovat kokoaan suurempia musiikin erikoisohjelmia, joill

6972 Luotu: 16.12.2022 Tilastot

Adressi Österbladin talojen säilyttämisen ja kunnostamisen puolesta / För bevaring och renovering av Österbladbyggnaderna / For the preservation and renovation of the houses on the Österblad plot

Osoitettu Turun kaupunginvaltuustolle, Turun kaupunkiympäristölautakunnalle sekä TS-Yhtymälle.    Österbladin tontin kahden 1830-luvun puutalon ja uusrenessanssityylisen kivitalon säilyttäminen on varmistettava vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa. Maanomistajan (Oy J. Österblad Ab, pääomistajana TS-yhtymä) suunnitelmien perusteella kaavamuutos mahdollistaa rakennusten purkamisen. Se olisi katastrofi turkulaisille, Turun kaupunkistrategialle sekä Suomen rakennusperinnölle. Tontin kolme raken

9435 Luotu: 14.12.2022 Tilastot

Tanssioppilaitokset VOS-rahoitusjärjestelmän piiriin

Taiteen perusopetus on kaikkien lasten ja nuorten oikeus maassamme. Taidekasvatus on lapsen hyvän elämän pohjaa vahvasti tukevaa toimintaa ja sen tulisi olla kaikkien saatavilla. Eri taidelajit eivät saisi olla eriarvoisessa asemassa valtion tarjoamien resurssien kautta. Nykyinen VOS-rahoitusjärjestelmä on eriarvoistava. Liian suuri osuus rahoituksesta kohdistetaan musiikinopetukseen. Taiteen perusopetus -lainsäädännöstä ei löydy perustetta tälle taiteenalojen eriarvoiselle kohtelulle. Laki tait

102 Luotu: 13.12.2022 Tilastot

Tori.fi myynti-ilmoituksiin mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen

Tori.fi on todella suosittu ja helppo tapa laittaa itselle turhat tavarat kiertoon. Toria käyttää yli 3,4 miljoonaa suomalaista kuukausittain ja valitettavasti tähän joukkoon mahtuu myös epärehellisiä ihmisiä. Huijaukset ja niiden yritykset ovat selvästi yleistyneet etenkin elektroniikan ja viihteen myynti-ilmoituksissa ja siitä tämä adressi onkin saanut alkunsa. Tällä adressilla haluamme tuoda Tori.fi ylläpitäjien tietoisuuteen käyttäjien todellisen huolen kauppojen turvallisuudesta ja toivoisi

437 Luotu: 10.12.2022 Tilastot

Suomen varavoimalaitokset välittömästi käyttöön.

Me allekirjoittaneet vaadimme suomen varavoimalaitosten välitöntä käynnistämistä, tässä poikkeustilanteessa, jossa suomi ja koko eurooppa kamppailee. Poilitiikot vetoavat puheessaan ja perusteluissaan, että elämme poikeuksellisisa aikoja ja tällaisissa poikkeuksellisessa tilanteessa, varavoimalaitosten käynnistäminen tulee olla automaatio ja siihen on oltava varauduttu. Se on kansalaisten huoltovarmuuden turvaamista.   Lintilän vastaus siihen miksi varavoimalaitoksia ei voida käynnistää oli, "si

34 Luotu: 09.12.2022 Tilastot

#pientenpuolella - Helsingin varhaiskasvatuksen kriisi syvenee

#pientenpuolella Helsingin varhaiskasvatuksen kriisi syvenee ja sen vaikutukset näkyvät jo tuhansien helsinkiläisten lasten elämässä. Nyt tarvitaan poliittista tahtotilaa löytää kriisiin ratkaisu: tekoja tänään, ei tyhjiä lupauksia ja purkkaratkaisuja!  Me tämän adressin allekirjoittaneet, Helsingin varhaiskasvatuksen tilasta erittäin huolissamme olevat vaadimme, että Helsingin poliittinen johto sekä virkahenkilöt myöntävät viimein Helsingin varhaiskasvatuksen kriittisen tilanteen ja että toimia

7002 Luotu: 09.12.2022 Tilastot

KANSALAISADRESSI TUULIVOIMA-ALUEIDEN PERUSTAMISTA VASTAAN KEMINMAASSA

KANSALAISADRESSI TUULIVOIMA-ALUEIDEN PERUSTAMISTA VASTAAN KEMINMAASSA 1. Adressin tarkoitus Keminmaahan on suunnitteilla useita tuulivoima-alueita, johon kuuluisi useita kymmeniä 310 metriä korkeita jättituulivoimaloita (mm Itäkoski 35-45 kpl). Suunnitellut voimalat edustavat suurinta teollista tuulivoimalakokoluokkaa 8 MW, joita maassamme on koskaan ollut. Puhutaan siis supersuuresta teollisuusluokan tuulivoima-alueesta haittavaikutuksineen ihmisiin, eläimiin ja luontoon, luonnon monimuotoisuut

483 Luotu: 08.12.2022 Tilastot

Vetoomus Hangon Itäsataman ravintoloiden joustavan toiminnan puolesta

Adressilla halutaan muistuttaa ympäristölautakunnan päättäjiä huomiomaan Hangon erityinen vetovoima kesällä ja huomiomaan syyt, jotka saavat ihmiset palaamaan iloiseen Hankoon vuodesta toiseen. Päättäjiltä toivotaan avarakatseisuutta löytää keinoja joustavien toimintamallien löytämiseksi.    Ravintolayrittäjille tulee tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet elinkeinonsa harjoittamiseen ilman turhaa byrokratiaa. Ympäristölautakunnan päätökset ovat johtamassa käytäntöön, jossa jokainen ravintolayritt

1694 Luotu: 07.12.2022 Tilastot

Vetoomus Kraftverkin uusien toimitilojen puolesta

Vetoamme Porvoon kaupungin päättäjiin, jotka vastaavat kiinteistövuokrauksesta ja/tai poikkeusluvista. Krafverkin tulevaisuus on uhattuna ja tämä on hätähuuto toiminnan jatkumisen puolesta ilman suhteettoman pitkää viivettä nyt koronasulkujen väistyttyä. Kahdeksan vuotta toimineen porvoolaisen liikuntakeskus Kraftverkin omistaja Joni Rönneberg sai 31.10.22 irtisanomisilmoituksen koskien nykyisiä tiloja Tarmolassa ja vuokrasopimus loppuu 31.1.2023. Uusien tilojen löytymisen suurimpana haasteena o

1022 Luotu: 02.12.2022 Tilastot

Siuntioon kierrätyshuone/tila!

Vaikuttamisprojektimme tavoitteena on parantaa Siuntion kierrätysmahdollisuuksia ja suunnittelimme, että koko Siuntion yhteinen kierrätyshuone/tila olisi oiva keino siihen. Siuntiossa ei ole ainakaan jatkuvassa toiminnassa olevaa vastaavaa paikkaa tai kirpputoria, joista moni olisi tietoisia. Sen vuoksi moni joutuu viemään vanhat tavaransa esimerkiksi Lohjalle tai Espooseen. Kaikilla ei kuitenkaan ole pääsyä kauemmaksi, jonka takia heidän tavaransa päätyvät kaapin perukoille tai joutuvat suoraan

69 Luotu: 30.11.2022 Tilastot

Suomalaisten ja Venäläisten parisuhteiden puolesta!

Vastauksena Venäjän toimintaan Ukrainan konfliktissa, Suomen tasavalta määräsi 29. syyskuuta asetuksen, joka rajoittaa Schengen-viisumien omaavien Venäjän kansalaisten rajanylitystä turismi tarkoituksin. Asetus pyrkii myös teettämään uusia viisumeita vain tietyille ihmisryhmille. Venäjältä Suomeen matkustavan viisumi myös hylätään ja otetaan pois voimasta, jos matkustajan tiedot eivät ole rajoitusten kategorioiden mukaisia. Rajoitusten määrittelemät kategoriat Venäjältä Suomeen sallittavista ryh

12 Luotu: 29.11.2022 Tilastot

SISKONPETI TAKAISIN TV-OHJELMISTOON!

Siskonpeti-sketsisarjaa tehtiin vain kolme kautta vuosina 2014-2017, ja meillä kaikilla on sitä ikävä. Useita Kultaisia Venloja voittaneen ja maineikkaassa Rose d'Or -kilpailussa ehdolla olleen sarjan sketsit ilmiöityivät ennennäkemättömällä tavalla - ja legendaarinen "Viinapäivä"-sketsi palkittiin jopa vuoden raittiustekona. Tälle vallitsevaa ajankuvaa aivan nerokkaasti huumorin keinoin tarkastelevalle, upeiden kotimaisten ammattilaisten tekemälle sketsihuumorille olisi erityinen tilaus tässä a

361 Luotu: 24.11.2022 Tilastot

Vaadimme toimivia puhelin- ja nettiyhteyksiä Luukin, Snettansin, Pakankylän ja Röylän alueelle Espooseen!

Espoossa sijaitsevan Luukin, Snettansin, Pakankylän ja Röylän alueella ei voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai tekstiviestejä, tai käyttää internet-yhteyksiä kuin satunnaisesti tai ei lainkaan. Olipa kerran alue Espoossa, jossa elettiin vuonna 2022 puhelin- ja tietoliikennepimennossa. Eivät häirinneet jatkuvat puhelut tai tekstiviestit, puhumattakaan sosiaalisen median hapatuksista. Alueella elettiin sattuman varassa. Hyvällä säällä oli mahdollista, että aurinko paistoi myös puhelimen- tai

226 Luotu: 23.11.2022 Tilastot

Adressi Luhangan kyläkaupan säilymisen puolesta.

Toivoisimme, että kunnan päättäjät tekisivät päätöksiä, jotka olisivat suotuisia kaupan jatkumisen kannalta. Täytyisi muistaa, että Luhangan kyläkauppa on palvelukokonaisuus, ei pelkästään kauppa vaan kunnan tärkein yritys! 

543 Luotu: 22.11.2022 Tilastot