Uusimmat adressit

Ammattikorkeakoulun terveydenhuoltouudistus peruttava

Emme hyväksy, että joudumme maksamaan muuten kuin käyntiperusteisesti terveydenhuollostamme. On kohtuutonta, että ammattikorkeakouluopiskelija joutuu mahdollisesti ulosoton kohteeksi, vaikka ei ole terveydenhuollon palveluita käyttänyt koko opiskeluaikanaan. Osa opiskelijoista ei tarvitse terveydenhuollon palveluita koko opiskelujensa aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden tulot ovat pienet ja terveydenhuollon lisäkustannus on suuri lovi pienestä opintotuesta. Lisätietoa KELAn sivuilla: https:

Luotu: 2020-12-09

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 30 30

Turkistarhaus on kiellettävä

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa. Jos mitä tahansa muuta eläintä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin turkiseläintä tulisi syyte eläinrääkkäyksestä mutta turkiseläimien kohdalla tehdään poikkeus. Miksi? Kuinka moni tarhaaja menisi edes yhdeksi yöksi itse sinne häkkiin kokeilemaan miltä tuntuu elää koko elämänsä siinä neliössä.  Jos allekirjoittaneita tulee tarpeeksi olemme valmiita viemään asian eteenpäin. Tämä julma eläinrääkkäys on lopetettava. 

Luotu: 2020-12-09

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 20 20

Mansikin alueen kaavoittaminen mökkitonteiksi estettävä

Euran kunta on esitellyt ehdotuksen Pyhäjärven rannalla sijaitsevan Mansikin alueen rantakaavan muuttamisesta (Kunnanhallitus pöytäkirja 23.11.2020/pykälä 337). Muutoksessa esitetään alueen pohjoisosa, eli Hämeenlinnan kallioiden alue muutettavaksi yksityisiksi rantatonteiksi. Tämä tuhoaisi ainoalaatuisen rakentamattomana säilyneen kallioalueen, ja estäisi lopullisesti pääsyn upealle näköalapaikalle. Mansikin alue on ainoalaatuinen julkisessa omistuksessa säilynyt alue Pyhäjärven rannalla, jolla

Luotu: 2020-12-09

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 749 741

Vastustamme tulkkien palkkioiden alentamista.

Semantix on ilmoittanut yksinkertaistavansa toimintatapojaan ja palkkionmaksua. Uudistus astuu 1.1.2021 lähtien voimaan. Uudistuksen myötä alihankkijoille maksettu yrityslisä alenee merkittävästi, 0,38:sta 0,24:ään. Myös verokortilla tähän asti työskennelleiden tulkkien tulot ja taloudellinen tilanne heikkenevät, kun heidät pakotetaan toimimaan yrittäjinä.   Tämä tulkkien tuloja heikentävä uudistus on herättänyt tulkkien keskuudessa paljon keskustelua ja huolta.   Palkkioiden alentaminen ei palv

Luotu: 2020-12-07

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 128 126

Potoskavaarantien kunnostaminen ja päällystäminen

Potoskavaarantie on merkittävä yhdystie Kunonniementien ja Kiteenlahdentien välillä. Lisäksi tie kerää liikennettä Riikolantieltä, Kantosyrjäntieltä, Haapovaarantieltä, Suksjoentieltä,Timolantieltä , Paloinmäentieltä sekä Tarkkolantieltä. Myös Kontiisyrjän metsäautotie ja Kekomäentien metsäautotie liittyvät Potoskavaarantiehen. Potoskavaarantien välittömässä vaikutuspiirissä on yhteensä 35 taloutta ja ainakin yhdeksän kesäasuinpaikkaa. Haapovaarassa, Kantosyrjässä sekä Riikolassa asuu vähintään

Luotu: 2020-11-29

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 135 135

PCR-testiin perustuvat rajoitustoimet on lopetettava.

Me suomalaiset vaadimme hallitustamme lopettamaan virheelliseen analyysiin, testaamiseen perustuvat toimet. Vaadimme tällä adressilla myös mediaa ottamaan vastuuta virheellisen politiikan eteenpäin viemisestä. RT-PCR-testiin liittyy epäluotettavuus, sen herkkyyden vuoksi. Oxfordin yliopiston Evidenssiin perustuvan lääketieteen keskuksen johtaja professori Carl Heneghan kiinnitti tähän huomiota Britannian vaikutusvaltaisessa Spectator-viikkolehdessä.(Liite alla) Hän viittaa kanadalaiseen tutkimuk

Luotu: 2020-11-28

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 2980 2922

Vaalajärven kyläkoulun säilyttämisen puolesta

Anna puoltava äänesi Vaalajärven koulun puolesta. Koulu on keskeisellä paikalla Sodankylässä, josta on hyvät yhteydet Kittilään ja kirkonkylään. Koulu ja siinä toimiva päiväkoti on perheiden työssäkäynnin edellytys. Kylään muutetaan juuri koulun ja päiväkodin vuoksi lähelle luontoa. Lasten koulupäivä ja -matka  ja perheiden harrastusmahdollisuudet pysyvät inhimillisenä työpäivän jälkeen.  Pieni koulu puoltaa myös mahdollisuuden yksilölliseen opetukseen tarvittaessa pienen oppilasmäärän vuoksi. T

Luotu: 2020-11-28

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 382 380

Kuuloliitto ry:n Kopolan Kurssikeskuksen tulevaisuus kuulovammaisten virkistyspaikkana on turvattava

Kuuloliitto ry valitsee uuden luottamusjohdon 28.11.-29.11.2020 pidettävässä liittokokouksessa.   Me allekirjoittaneet vaadimme, että uusi valittava luottamusjohto ryhtyy toimenpiteisiin Kuuloliiton Kuhmoisissa sijaitsevan Kopolan Kurssikeskuksen toimintaedellytysten säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Kuuloliitto ry:llä on Kopolan Kurssikeskuksen tämänhetkisenä omistajana parhaat mahdollisuudet toimia aloitteentekijänä sekä käytännön toteuttajana Kopolan hyväksi tehtävissä toimenpiteissä.   Halu

Luotu: 2020-11-27

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 91 90

Kissankellon allasavustus säilytettävä

Nurmijärven kunnan Nuuka-ohjelmassa on ehdotettu Kissankellon allasavustuksen lopettamista vuoteen 2022 mennessä. Aiemmassa sopimuksessa avustuksen suuruus oli noin 140 000 euroa, mutta vuonna 2019 tehdyssä 10 vuoden palveluvelvoitesopimuksessa avustus pieneni 120 000 euroon. Kunta pyrkii kuitenkin irtisanomaan tuon sopimuksen jo nyt. Kissankellon palvelutalo ja allasosasto on rakennettu vuonna 1998 ja kiinteistön omistaa yleishyödyllinen yhdistys Nurmijärven Onnenkimpale ry. Yhdistyksen tavoitt

Luotu: 2020-11-26

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 498 498

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista parannettava

Toivotaan osaamisperusteisuuteen siirtymistä koulutuksessa, byrokratian vähentämistä sisältäen mm.tutkinnan hallintoasteiden mielekkyydestä ja tarpeellisuudesta sekä sijainnista, tulotasosta ja taustoista riippumattomia pätevöitymismahdollisuuksia kaikille. Alla esitetään argumentteja ja havaintoja, jotka perustuvat useiden vuosien mittaiseen ajankohtaiskeskustelun ja inhimillisten kohtaloiden ja kokemusten seuraamiseen. Kaikkia esitettyjä asioita ei tarkoiteta esittävän lopullisina totuuksina,

Luotu: 2020-11-25

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 6 6kysytään!-- Large modal -->