Suosituimmat adressit viimeisen 12 kuukauden aikana

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Koulun säilyttäminen Meri-Halikon alueella

Me allekirjoittaneet vastustamme Meri-Halikon koulun oppilaiden siirtoa Mustamäen koulun hallinnolliseen alaisuuteen ja näin Mustamäen koulun oppilaiksi. Vaadimme koulun säilyttämistä Meri-Halikon alueella ja mikäli kaupungilla ei tällä hetkellä ole alueella sopivia opetustiloja, on nykyiset väistötilat Mustamäessä pidettävä edelleen väistötiloina, kunnes kaupunki löytää sopivan tilaratkaisun Meri-Halikon alueelta. Vaadimme lautakuntaa jättämään kokouksessa 4.10.2022 § 73 olevan asian pöydälle,

Luotu: 2022-10-01 Tilastot

Suojellaan päiväkoti Asemapäällikön pihlajat

Päiväkoti Asemapäällikön pihan pihlajat ovat vaarassa. Puut aiotaan kaataa suunnitellun tielinjan vuoksi, vaikka Rovaniemen kaupungin strategian mukaisesti Rovaniemi on sitoutunut vaalimaan arvokasta luontoaan ja toimimaan kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.Kaupunkiluonto lisää ihmisten viihtyvyyttä, parantaa terveyttä, vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia. Me allekirjoittaneet haluamme suojella nämä puut, jotka suojaavaat ilmansaasteilta ja melulta, viilentävät, toimivat näköestei

Luotu: 2022-07-06 Tilastot

Riittävät koulutilat Söderkullan alueen oppilaille / Tillräckliga skolutrymmen för eleverna i Söderkulla området

On tärkeää varmistaa riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat Söderkullan alueen kouluille ja esiopetukselle rakentamalla toinen koulurakennus Söderkullaan. Nykyinen koulurakennus ei ole toiminnallinen tämänhetkiselle oppilasmäärälle. Oppilasmäärä, jolle kotipesät on suunniteltu, on ylittynyt, mikä johtaa siihen, että tavoiteltua toimintakulttuuria ei ole mahdollista saavuttaa. Sen sijaan on levotonta, korkeaa melutasoa, stressaantuneita oppilaita, ylikuormittuneita opettajia ja henkilöstön vaiht

Luotu: 2022-11-19 Tilastot

INFLAATIO ISKEE KOVIMMIN PIENITULOISIIN

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ja eläkkeitä korotettiin tammikuussa vuosittaisen indeksitarkistuksen perusteella 2,1%. Tämän jälkeen inflaatiovauhti on kiihtynyt siihen nähden yli kaksinkertaiseksi ollen helmikuussa jo 4,5 %. Pienituloisimpien kulutuksesta suurin osa menee asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen. Alla joitakin kuluttajahintojen vuosimuutoksia helmikuussa (lähde Tilastokeskus): Ruuan hinta tulee nousemaan ensi syksyyn mennessä reippaasti, eikä energian hinnan laskua ole odot

Luotu: 2022-03-14 Tilastot

Koirapuisto Merimaskuun!

Allekirjoitathan myös kuntalaisaloitteen: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/28989 Tällä adressilla pyydetään Naantalin kaupunkia rakennuttamaan mahdollisimman pian koirapuisto Merimaskuun. Alueella on paljon koiratalouksia, joten kysyntää koirapuistolle alueella on paljon ja kysyntä kasvaa vuosi vuodelta.Koirien hyvinvoinnin kannalta liikkuminen vapaana ja leikkiminen lajitovereiden seurassa on tärkeää. Koirapuisto antaisi tällaiselle toiminnalle turvallisen mahdollisuuden. Allekirjoitta

Luotu: 2022-10-08 Tilastot

Adressi vastaavan lääkärin asemasta Keski-Suomen hyvinvointialueella

Me Keski-Suomen hyvinvointialueen lääkärit olemme seuranneet hyvinvointialueen organisoitumista ja keskuudessamme on herännyt huoli Terveydenhuoltolain 57 §:n toteutumisesta ja vastaavan lääkärin asemasta. Vastaavalla lääkärillä tulee olla tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet terveydenhuoltolain 57§:n lakimääräisiin tehtäviin. Terveydenhuoltolain 57§ velvoittaa, että ”Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.” Lisäksi laki sanoo, että ”Potilaan

Luotu: 2022-09-08 Tilastot

TAMPEREEN VETTÄ EI TULE YHTIÖITTÄÄ

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Tampereen kaupunki ei yhtiöitä Tampereen Vettä, vaan se tulee säilyttää kunnan omistamana liikelaitoksena. Tampereen kaupunki on tehnyt selvitystä liikelaitoksensa Tampereen Veden yhtiöittämisestä osakeyhtiöksi. Kaupungin liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen mukaan kaupungilla ei olisi suunnitelmana myydä osakekantaa. Tästä ei kuitenkaan ole takeita, sillä osakeyhtiön osakkeiden myynti on tulevaisuudessa esteetöntä. Vesihuolto on luonnollinen mon

Luotu: 2022-09-07 Tilastot

Tampereen Iidesjärvi ja sen eteläpuolinen alue luonnonsuojelualueeksi

  Suomen mittakaavassa merkittävän Iidesjärven lintujärven eteläpuoliselle alueelle ollaan kaavoittamassa oleskelu- ja toimintapuistoa. Puiston myötä alueen herkkä ja monimuotoinen luonto on vaarassa tuhoutua ja köyhtyä ja sen linnustoa ja kasvistoa uhkaa lajikato. Haluamme estää tämän, ja vaadimme, että koko alue varattaisiin luonnonsuojelualueeksi. Lisäksi vaadimme, että oleskelu- ja toimintapuiston suunnittelu keskeytetään. Alueelle ei pidä rakentaa uusia aktiviteetteja, vaan sitä tulee kunn

Luotu: 2021-05-31 Tilastot

VAADE ILOMÄEN KOULUN OPPILAIDEN TASAVERTAISESTA KOHTELUSTA ILMAJOEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEOSSA

ILOMÄEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY VAATII ILMAJOEN KUNNANHALLITUKSELTA JA KUNNANVALTUUSTOLTA (TOIMIKAUSI 2021-2025) ILOMÄEN KOULUN OPPILAIDEN TASAVERTAISTA KOHTELUA KUNNALLISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA SEURAAVASTI:    1. vaatimus: Koulutoiminnan tulee jatkua Ilomäessä niin kauan kuin Ilmajoen kunnanvaltuuston määrittämä oppilasraja (23 oppilasta) ylittyy. Perustelut: Oppilasennusteena tulee käyttää sitä oppilaaksiottoalueen ennustetta, jossa eskarilaiset lasketaan mukaan. Samaa oppilaaksiottoalueen l

Luotu: 2022-09-23 Tilastot

Maatalouslomittajien matkakustannukset kuntoon.

Polttoaineen kustannusten nousun vuoksi , sekä pääasiallisen oman auton käytön vuoksi Maatalouslomittajan työtä on vaikea toteuttaa ilma omaa ajoneuvoa. Maatalouslomittajan työssä vaaditaan omaa ajoneuvoa, mutta sen kuluja ei korvata täysimääräisesti. Vaikka laki antaa mahdollisuuden korvaukseen, koska kysymyksessä on työsuoritus. Verohallitus on yhtenäistämisohjeissa todennut, että maatalouslomittajien työpaikat, eli lomitettavat tilat ovat maatalouslomittajien erityisiä työntekemispaikkoja (Dr

Luotu: 2022-03-31 Tilastot