Ilotulitteet kiellettävä yksityishenkilöiltä

13.8.2007
Nimien keräys adressiin on päättynyt, kiitokset kaikille allekirjoittaneille.

Tällä adressilla vaadimme kaikkien ilotulitteiden käytön kieltämistä yksityishenkilöiltä. Vaatimus perustuu lukuisiin vakaviin haittoihin, joita ilotulitteet yhteiskunnassamme aiheuttavat. Emme aja ilotulitteiden kieltämistä kokonaan. Ilotulituksia voisivat yhä järjestää esim. kaupungit niin halutessaan, koska virallisten tahojen järjestämät ilotulitukset ovat kestoltaan erittäin rajattuja, paikallisia ja paljon turvallisempia katsojille kuin yksityishenkilöiden holtiton ilotulitteiden käsittely.

Ilotulitteita saa lain mukaan käyttää vain 12 tunnin ajan uudenvuodenaatosta klo 18 lähtien. Tämä rajoitus ei kuitenkaan toteudu millään tavoin, vaan ilotulitteita ammutaan useiden päivien, jopa viikkojen, ajan joulu- ja tammikuussa.

Vuoden 2006 viimeisenä päivänä ilotulitteet koettiin ympäri maata poikkeuksellisen häiritseviksi. Ilotulitteiden määrä on lisääntynyt ja ne ovat entistä äänekkäämpiä. Vaadimme, että meidän ei tulevaisuudessa enää tarvitse kärsiä tämän turhan ja vaarallisen toiminnan aiheuttamasta häiriöstä.

Ilotulitteet aiheuttavat joka uusivuosi lukuisia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Loukkaantuneiden ihmisten hoitoon tarvitaan lääkäreitä ja muuta sairaalahenkilökuntaa ja tulipaloja sammuttamaan palomiehiä. Poliisit joutuvat puuttumaan ilotulitteiden ampumiseen ja huolimattomaan käsittelyyn ja hätäkeskukset ruuhkautuvat häiriöilmoituksista. Mielestämme tämä on tuhlausta ja vaadimme, että ilotulitteiden käyttö kielletään yksityishenkilöiltä kokonaan ja veronmaksajilta kerätyt verovarat käytetään tärkeämpiin kohteisiin kuin ilotulitteiden käytöstä aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen.

Ilotulitteista on kohtuutonta haittaa lemmikkieläimille ja niiden omistajille. Kovat pamaukset ja kirkkaat valonväläykset pelottavat lemmikkejä niin paljon, että eläinten rauhoittamiseen voidaan tarvita jopa lääkitystä. Kaikki lemmikkien omistajat eivät edes voi viettää uuttavuotta kotonaan meluhaitan vuoksi. Myös luonnonvaraiset eläimet kärsivät laajamittaisista ilotulituksista. Lisäksi luontoon päätyvän haitallisen jätteen määrä uudenvuoden jälkeen on valtava.

Jos adressiin saadaan riittävästi nimiä, se luovutetaan vuoden 2007 aikana sisäasiainministeriölle. Tehdään uusivuodesta kaikille miellyttävä juhla!

Olen laatinut adressin biologin, huolestuneen veronmaksajan sekä epätoivoisen koiranomistajan ominaisuudessa.

Vantaalla 1.1.2007


13.8.2007
Nimien keräys adressiin on päättynyt, kiitokset kaikille allekirjoittaneille.