Enkkuluokkien puolesta - Lappeenranta Kesämäki

    Lappeenrannan Kesämäen koulu tarjoaa valtakunnallisestikin tarkasteltuna harvinaista herkkua, englanninkielistä opetusta. Tämä painotus on tärkeää paitsi siellä opiskelevien oppilaiden, myös kaupunkimme kansainvälisen yritysyhteistyön sekä kaupunkimme korkeamman asteen oppilaitosten näkökulmasta. Englanninkieliset luokat ovat yksi kaupunkimme vetovoimatekijä ja tarjonneetkin monille ulkomailta muuttaneille lapsille paikan jatkaa opiskeluaan heille tutulla kielellä.

  Koulussa opittava vahva englannin kielen taito on Lappeenrannan oppilaalleen tarjoama valttikortti tulevaisuuden globaaleilla työmarkkinoilla. Tämä kielipainotus on selkeässä linjassa Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen vision ”Ilosii, pärjäävii, globbaalei karjalaisii” kanssa. Lisäksi kasvatus- ja opetustoimella on erillinen kansainvälisyysstrategia, jossa korostetaan kielitaidon merkitystä sekä yritysyhteistyötä. Nyt tätä ainutlaatuista painotusta ollaan lopettamassa.

  Me allekirjoittaneet emme tarkoita etteikö lähikouluissa tarjottaisi laadukasta kielenopetusta. Vieraan kielen taito on kuitenkin yksi koulutien tärkeistä taidoista, ja toivomme että Lappeenranta pyrkii jatkossakin tarjoamaan englannin kielen erityistä painotusta Kesämäen koulun englanninkielisillä luokilla. Näin myös tulevaisuudessa luokilta valmistuneet oppilaat voivat ylpeänä kertoa mistä heidän ainutlaatuisen hyvä englanninkielentaitonsa on peräisin. Lappeenrannasta. Sieltä missä koulutetaan ”ilosii, pärjäävii ja globbaalei karjalaisii”.  

****

In English:

The strong english language skills given to the students is a global advantage in the global labour market of the future.

 English classes are one of the points appealling to children moving from abroad, giving them a chance to continue studying in English.

 Education authorities have a specific strategy for international studies, where the emphasy is on importance of language skills and the business co-operation. Now this unique emphasis is being taken away.

 We, the undersigned hope that Lappeenranta will continue to provide special emphasis on the English language lessons in Kesämäki school.


Enkkuluokkien Vanhemmat Lappeenranta    Ota yhteyttä adressin tekijään